De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 febr. 2014 Zoetermeer. 1Korinthe 3 1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 febr. 2014 Zoetermeer. 1Korinthe 3 1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen."— Transcript van de presentatie:

1 9 febr. 2014 Zoetermeer

2 1Korinthe 3 1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. pneuma Gr. pneumatikos geest lett. geestelijken spirit spirituelen geest geestigen

3 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. -1Korinthe 2-

4 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden WETEN, wat ons door God in genade geschonken is in genade geschonken is. -1Korinthe 2-

5 woorden menselijke wijsheid 13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. -1Korinthe 2-

6 13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken met het geestelijke vergelijken. -1Korinthe 2-

7 Doch een ongeestelijk mens 12 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid... -1Korinthe 2- St.Vert. : natuurlijk Gr. psuchikos = ziels mens én dier = ziel > sensaties, emoties

8 1Korinthe 3 1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. = naar het vlees

9 3 Want al leven wij IN het vlees, wij trekken niet ten strijde NAAR het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten... -2Korinthe 10-

10 3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten... -2Korinthe 10-

11 3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, redeneringen slechten 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten... -2Korinthe 10-

12 1Korinthe 3 1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. vleselijk = onmondig

13 onmondig  niet kunnen spreken  zonder begrip (onderscheidingsvermogen)  egocentrisch (huilen & bevuilen)  onder toezicht (> Gal.4 2 )  niet op eigen benen kunnen staan

14 1Korinthe 3 3 want gij zijt nog vleselijk. nijd en twist is, Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? = onmondig versus mondig (volwassen)

15 1Korinthe 3 3 want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? lett. naar [de] mens

16 1Korinthe 3 2 Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet,

17 1Korinthe 3 2 Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet,

18 11 Over hem hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 12 (....) gij hebt weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. -Hebreeën 5- = Melchizedek > verborgen in het OT

19 11 Over hem hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 12 (....) gij hebt weer nodig, dat men u de EERSTE BEGINSELEN van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog MELK nodig en geen vaste spijs. -Hebreeën 5-

20 11 Over hem hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 12 (....) gij hebt weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen VASTE SPIJS. -Hebreeën 5- = de verborgenheden > 1Kor.2:6,7

21 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. -1Korinthe 2-

22

23 11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen de Schriften NAGINGEN en dagelijks de Schriften NAGINGEN of deze dingen zo waren. -Handelingen 17-

24 vleselijk onmondig > melk ziels > 1Kor.2 14 geestelijk mondig > vaste spijs geestelijk


Download ppt "9 febr. 2014 Zoetermeer. 1Korinthe 3 1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen."

Verwante presentaties


Ads door Google