De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hout, hooi & stro 1Korinthe 310-23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hout, hooi & stro 1Korinthe 310-23."— Transcript van de presentatie:

1 hout, hooi & stro 1Korinthe

2 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd…
2

3 10 … waarop een ander voortbouwt
10 … waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. 3

4 11 Want een ander fundament, dan dat er ligt…
lett. naast 4

5 11 … namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
= de opgewekte Christus 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 1Korinthe 15 5

6 12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud…
edelmetaal > roest niet de heiligste voorwerpen in tabernakel zuiver goud > heerlijkheid van GOD 6

7 12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver…
in de Bijbel een betaalmiddel* * Jes.551 "… koopt zonder geld (lett. zilver) …" 7

8 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en apostel gesteld…
… Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor ALLEN… 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en apostel gesteld… 1Timotheüs 2 8

9 > kostbare waarheden van Gods "veelkleurige wijsheid"
12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente… > kostbare waarheden van Gods "veelkleurige wijsheid" 9

10 lett. houten = houten delen palen, balken, planken voor constructie
12 … hout, hooi, of stro… lett. houten = houten delen palen, balken, planken voor constructie 10

11 19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven… 20 De Here weet, dat de overleggingen (lett. door-redeneringen) der wijzen vruchteloos zijn. 1Korinthe 3 11

12 ingrediënt voor tichelstenen
12 … hout, hooi, of stro… ingrediënt voor tichelstenen herinnert aan de extreme slavenarbeid van Israël in Egypte* * Exodus 5:6-8 12

13 hout > menselijke constructies (filosofieën)
hooi & stro > slavernij, frusterende lasten 13

14 Grieks: pur > puur, purify
13 … ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt… Grieks: pur > puur, purify 14

15 13 … en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
= toetsen (en demonstreren) 15

16 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt...
= lett. zal blijven > goud, zilver en kostbaar gesteente 16

17 14 … zal hij loon ontvangen…
nl. voor het werk dat de HEER in en door heeft kunnen doen! * 1Kor.15:58 "… ten allen tijden overvloedig in het werk van de Here" 17

18 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden…
18

19 15 … doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
19


Download ppt "Hout, hooi & stro 1Korinthe 310-23."

Verwante presentaties


Ads door Google