De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netheidsnetwerk, Netheidsbarometer & rondetafels lokale besturen Eva Gijsegom Netheidsnetwerk 01.06.2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netheidsnetwerk, Netheidsbarometer & rondetafels lokale besturen Eva Gijsegom Netheidsnetwerk 01.06.2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Netheidsnetwerk, Netheidsbarometer & rondetafels lokale besturen Eva Gijsegom Netheidsnetwerk 01.06.2012

3 3 Vandaag  Netheidsnetwerk  1 ste rondetafel voor gemeentes  Webtoepassing Netheidsbarometer

4 4 Het netheidsnetwerk Het netheidnetwerk is:  Ontstaan binnen stuurgroep ‘in de vuilbak’  Voor lokale besturen en andere belanghebbenden  Optimale aanpak van zwerfvuil en openbare netheid  Door lokale besturen actief te betrekken en ondersteunen

5 5 Het netheidsnetwerk: projecten & taken  Rondetafels voor lokale besturen  Webtoepassing netheidsbarometer  Praktijkhandboek & integrale proefprojecten zwerfvuil  Werkbezoeken gemeenten Maar ook  Vlaams meetinstrument zwerfvuil  Ondersteuning luik zwerfvuil in andere projecten  Scholenpakket voor secundair onderwijs …

6 6 Het netheidsnetwerk: algemeen  Sinds 01.04.2011  Ondersteuning via  www.indevuilbak.be www.indevuilbak.be  1ste nieuwsbrief ‘indevuilbak’  Uitwisselingsmomenten  Rechtstreeks: Katrien Vercammen & Eva Gijsegom

7 7 Vandaag  Netheidsnetwerk  1 ste rondetafel voor gemeentes  Webtoepassing Netheidsbarometer

8 8 Rondetafels voor gemeentes  Opzet: laagdrempelige uitwisseling  Informele uitwisseling  12-tal gemeentes  2 sprekers  1 Namiddag  1 Deelaspect rond zwerfvuil

9 9 Rondetafels zwerfvuil  Gestart op 19 april  4 rondetafels in 2012  Op 16 oktober in Gent: ‘aanpak van peuken op de stoep’  1ste rondetafel: ‘hoe zet ik zwerfvuil op de agenda in mijn gemeente?’

10 10 1 Ste Rondetafel: resultaten  Werkelijke omvang probleem  Objectiveren zwerfvuilsituatie via meetsysteem  Gevoeligheid burgers peilen  Proactieve bevraging  Reageren op klachten, meldingen… (burgers/verenigingen)  Verbetermogelijkheden vaststellen  Aansluiten bij projecten OVAM, provincies….  Kennismaking met goede voorbeelden  Interne coördinatie tussen betrokken diensten

11 11 Uitgewerkte cases: Wijkbabbels Aalst  Systeem van burgerbevraging  Creëert betrokkenheid  In 2 stappen:  In kaart brengen grootste problemen burgers  Opvolging van 5 topproblemen  Stap 1: volgens methodiek van wereldcafé  Elke bevraging: zwerfvuil in top 5  Betrokkenheid en uitwisseling rond zwerfvuilbeleid  Tijdsintensief

12 12 Uitgewerkte cases: Netheidsbarometer Mol  Meetsysteem  Werkelijke situatie  Bijsturingen o.b.v. cijfers  Aparte veegploegen  Ploeg voor sluikstorten  Vuilnisbakkenplan …  Grotere inspanningen voor zwerfvuil => properder Mol

13 13 Andere uitweidingen  Handhaving  Grondgebied schoonhouden ….

14 14 Vandaag  Netheidsnetwerk  1 ste rondetafel voor gemeentes  Webtoepassing Netheidsbarometer

15 15 Webtoepassing Netheidsbarometer  Netheidsbarometer  Lokaal meet- en managementsinstrument voor openbare netheid  ° IVAGO  Meetgegevens: evolutie en evaluatie lokale netheid  Algemeen, objectief beeld  Evaluatie lokale beleid  Aanpak hotspots  In kaart brengen probleemfracties  Testen nieuwe maatregelen … => Ontwikkeling webtoepassing (flexibel, gebruiksvriendelijk)

16 16 Webtoepassing Netheidsbarometer  Flexibiliteit:  Parameters te kiezen  Zwerfvuil, sluikstorten, externe factoren  Overvolle afvalkorven, verkeerd aangeboden huisvuil  Fracties van zwerfvuil  Meetfrequentie te kiezen  Type-omgevingen, aantal straten te kiezen  Kunnen aangepast worden

17 17 Webtoepassing Netheidsbarometer  Input gemeente?  Registratie  Keuze van doelstellingen  Keuze van parameters, type-omgevingen en locaties  Meetgegevens verzamelen en inputten  Rapport aanvragen  Eventueel: diepgaande analyse

18 18 Webtoepassing Netheidsbarometer  En nog…  Beschikbaar via www.indevuilbak.bewww.indevuilbak.be  Beschikbaar via webloket gemeentes OVAM  Vormingen najaar 2012 via afvalintercommunales  Gratis  Wel registreren  Aankoop enkele handtellers

19 Netheidsnetwerk via - Netheidsnetwerk@indevuilbak.be; katrien.vercammen@ovam.be; eva.gijsegom@ovam.be - 015/284 262 of 015/284 260Netheidsnetwerk@indevuilbak.be katrien.vercammen@ovam.be eva.gijsegom@ovam.be

20


Download ppt "Netheidsnetwerk, Netheidsbarometer & rondetafels lokale besturen Eva Gijsegom Netheidsnetwerk 01.06.2012."

Verwante presentaties


Ads door Google