De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Netheidsnetwerk, Netheidsbarometer & rondetafels lokale besturen
Eva Gijsegom Netheidsnetwerk 2

3 1ste rondetafel voor gemeentes Webtoepassing Netheidsbarometer
Vandaag Netheidsnetwerk 1ste rondetafel voor gemeentes Webtoepassing Netheidsbarometer 3 3

4 Het netheidnetwerk is: Ontstaan binnen stuurgroep ‘in de vuilbak’
Het netheidsnetwerk Het netheidnetwerk is: Ontstaan binnen stuurgroep ‘in de vuilbak’ Voor lokale besturen en andere belanghebbenden Optimale aanpak van zwerfvuil en openbare netheid Door lokale besturen actief te betrekken en ondersteunen Het netheidsnetwerk is ontstaan in de schoot van de stuurgroep zwerfvuil OVAM, het kabinet, de lokale overheid (VVSG) en de industrie (verpakkings-, sigaretten- en kauwgumindustrie) zetelen. Is opgericht voor lokale besturen en andere belanghebbenden. streeft naar een optimale aanpak van zwerfvuil en algemene netheid door hen actief te betrekken en te ondersteunen. 4 4

5 Het netheidsnetwerk: projecten & taken
Rondetafels voor lokale besturen Webtoepassing netheidsbarometer Praktijkhandboek & integrale proefprojecten zwerfvuil Werkbezoeken gemeenten Maar ook Vlaams meetinstrument zwerfvuil Ondersteuning luik zwerfvuil in andere projecten Scholenpakket voor secundair onderwijs 5 5

6 Het netheidsnetwerk: algemeen
Sinds Ondersteuning via 1ste nieuwsbrief ‘indevuilbak’ Uitwisselingsmomenten Rechtstreeks: Katrien Vercammen & Eva Gijsegom 6 6

7 1ste rondetafel voor gemeentes Webtoepassing Netheidsbarometer
Vandaag Netheidsnetwerk 1ste rondetafel voor gemeentes Webtoepassing Netheidsbarometer 7 7

8 Opzet: laagdrempelige uitwisseling
Rondetafels voor gemeentes Opzet: laagdrempelige uitwisseling Informele uitwisseling 12-tal gemeentes 2 sprekers 1 Namiddag 1 Deelaspect rond zwerfvuil 8 8

9 Rondetafels zwerfvuil
Gestart op 19 april 4 rondetafels in 2012 Op 16 oktober in Gent: ‘aanpak van peuken op de stoep’ 1ste rondetafel: ‘hoe zet ik zwerfvuil op de agenda in mijn gemeente?’ Rondetafel 14/6, dec Leuven 9 9

10 1Ste Rondetafel: resultaten
Werkelijke omvang probleem Objectiveren zwerfvuilsituatie via meetsysteem Gevoeligheid burgers peilen Proactieve bevraging Reageren op klachten, meldingen… (burgers/verenigingen) Verbetermogelijkheden vaststellen Aansluiten bij projecten OVAM, provincies…. Kennismaking met goede voorbeelden Interne coördinatie tussen betrokken diensten 10 10

11 Systeem van burgerbevraging
Uitgewerkte cases: Wijkbabbels Aalst Systeem van burgerbevraging Creëert betrokkenheid In 2 stappen: In kaart brengen grootste problemen burgers Opvolging van 5 topproblemen Stap 1: volgens methodiek van wereldcafé Elke bevraging: zwerfvuil in top 5 Betrokkenheid en uitwisseling rond zwerfvuilbeleid Tijdsintensief 11 11

12 Meetsysteem Uitgewerkte cases: Netheidsbarometer Mol 12
Werkelijke situatie Bijsturingen o.b.v. cijfers Aparte veegploegen Ploeg voor sluikstorten Vuilnisbakkenplan Grotere inspanningen voor zwerfvuil => properder Mol 12 12

13 Grondgebied schoonhouden ….
Andere uitweidingen Handhaving Grondgebied schoonhouden …. 13 13

14 1ste rondetafel voor gemeentes Webtoepassing Netheidsbarometer
Vandaag Netheidsnetwerk 1ste rondetafel voor gemeentes Webtoepassing Netheidsbarometer 14 14

15 Webtoepassing Netheidsbarometer
Lokaal meet- en managementsinstrument voor openbare netheid ° IVAGO Meetgegevens: evolutie en evaluatie lokale netheid Algemeen, objectief beeld Evaluatie lokale beleid Aanpak hotspots In kaart brengen probleemfracties Testen nieuwe maatregelen => Ontwikkeling webtoepassing (flexibel, gebruiksvriendelijk) 15 15

16 Flexibiliteit: Webtoepassing Netheidsbarometer 16 Parameters te kiezen
Zwerfvuil, sluikstorten, externe factoren Overvolle afvalkorven, verkeerd aangeboden huisvuil Fracties van zwerfvuil Meetfrequentie te kiezen Type-omgevingen, aantal straten te kiezen Kunnen aangepast worden 16 16

17 Wat moet je niet meer doen?
Webtoepassing Netheidsbarometer Input gemeente? Registratie Keuze van doelstellingen Keuze van parameters, type-omgevingen en locaties Meetgegevens verzamelen en inputten Rapport aanvragen Eventueel: diepgaande analyse Wat moet je niet meer doen? Rapporten aanmaken Meetbladen aanmaken Excelbestand aanpassen Gegevens bewaren 17 17

18 En nog… Webtoepassing Netheidsbarometer 18
Beschikbaar via Beschikbaar via webloket gemeentes OVAM Vormingen najaar 2012 via afvalintercommunales Gratis Wel registreren Aankoop enkele handtellers 18 18

19 Netheidsnetwerk via - Netheidsnetwerk@indevuilbak. be; katrien
Netheidsnetwerk via / of 015/ 19

20 20


Download ppt "1."

Verwante presentaties


Ads door Google