De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2 Overzicht programma Verificatie basisonderwijs: 1.Inschrijvingsregister – leerlingendatabank stamboekregister 2.Inschrijvingsdocumenten 3.Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen 4.Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5) 5.Herberekening in het kleuteronderwijs 6.Onthaalonderwijs 7.Aanwezigheidsregisters - revalidatie 8.Klasseren en bewaren

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3 Verificatie basisonderwijs  Regelgeving:  Omzendbrieven: BaO/2006/04 – controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/05 – controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/04 BaO/2006/05  op http://www.ond.vlaanderen.be/http://www.ond.vlaanderen.be/

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4 Inschrijvingsregister  Inschrijvingsregister  Regelgeving omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01  Per schooljaar en per vestigingsplaats  Transparant inschrijvingsbeleid  Inschrijving na schriftelijke instemming ouders met pedagogisch project en schoolreglement

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5 leerlingendatabank - stamboekregister  Leerlingendatabank – stamboekregister  Manueel of elektronisch stamboek  Uniek stamboeknummer  Uitprint bij bezoek verificateur  Document overzichtslijst

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 6 Inschrijvingsdocumenten  Identificatiedocument  Formulier keuze levensbeschouwelijke vakken  Telling leerlingen aan 1,5  Formulier leerlingenkenmerken  Melding van schoolverandering  Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 7 Identificatiedocument  Rijksregisternummer  Via officieel bewijsstuk, bij voorkeur SIS-kaart  Correcte naam, geboortedatum, geslacht  Aandacht voor bisnummers en aangevulde rijksregisternummers bij de terugzending via (Web)Edison

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 8 Rijksregister- of bis-nummer  Rijksregisternummer 060223 081 77 Geboortedatum: 23.02.2006 Geslacht: M (oneven) Controlecijfers  Rijksregisternummer 041012 228 80 Geboortedatum: 12.10.2004 Geslacht: V (even)  Bis-nummer: geboortemaand is met 20 of 40 vermeerderd. 074109 031 65 Geboortedatum: 09.01.2007 Geslacht: M (oneven)

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 9 Formulier levensbeschouwelijke vakken  Regelgeving: Omzendbrief GD/2002/05 Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer (15-07-2002)GD/2002/05  Verplicht in officiële scholen  Ouders bepalen de keuze of vragen vrijstelling

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 10 Telling leerlingen aan 1,5  Enkel in het gewoon onderwijs  Verblijvend in Centra voor Kindzorg en Gezinsondersteuning  Verblijvend in de tehuizen voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben  Geplaatst door jeugdrechter of Comité Bijzondere Jeugdzorg (*)  Behorend tot de trekkende bevolking (*) (*) Bevestiging met officieel document

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 11 Formulier leerlingenkenmerken  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01  Gewoon en BO type 1 en 3 externen en semi-internen  Kenmerken:  Thuisloos (niet in BO)  Trekkende bevolking (niet in BO)  Taal  Opleiding moeder  Gekende kenmerken (taal en opleiding moeder) worden de school ter beschikking gesteld via Webedison  Formulier: Bijlage van de omzendbrieven Controle van de leerlingen in het gewoon onderwijs/BO

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 12 Melding van schoolverandering  Regelgeving: Omzendbrief BaO/97/12 Schoolveranderen (17/06/1997)BaO/97/12  Schriftelijk na 1 ste schooldag van september  Verantwoordelijkheid nieuwe school  Aangetekend of getekend en gedateerd ontvangstbewijs  Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 13 Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007)BaO/2007/02  attest (oud en nieuw model) oriënteert naar een type  protocol bundelt alle relevante documenten

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 14 Toelatingsvoorwaarden  Omzendbrief BaO/2001/10 Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs (10/08/2001)BaO/2001/10 Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007)BaO/2007/02  Leeftijd  Inschrijvingsverslag (enkel buitengewoon onderwijs)  Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs)  220 halve dagen voor 6-jarigen Of voldoen aan de taalproef

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 15 Afwijking op de toelatingsvoorwaarden  Advies CLB/klassenraad bij afwijking op de leeftijdsvoorwaarde  Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs  Vervroegde instap in het lager onderwijs  Verlengd verblijf in het lager onderwijs  Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs)  185 halve dagen voor 5-jarigen Of voldoen aan de taalproef Uitz. De “zij-instromers”

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 16 Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5)  Enkel in het gewoon basisonderwijs  Pas na controle van de verificateur  Aanvulling met leerlingen die in- en/of uitgeschreven worden tot teldag  Per vestigingsplaats  Ondertekenen en opsturen:  1 exemplaar en enkel naar uw verificateur  Kopieën van inschrijvingsdocumenten bijvoegen !  = Bijlage 5 van omzendbrief BaO/2006/04 Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006)BaO/2006/04

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 17 Voorbeeld bijlage 5 Toestand bij verificatie op 10-12-2010: Instelling 1066 Basisschool Klaverblad met 1 vestigingsplaats, Schoolstraat 2, 9000 Gent 52 kleuters waarvan 1 kleuter aan coëff 1,5 234 leerlingen lager onderwijs waarvan 2 aan coëff 1,5 Keuzes LBV: 110 KGD, 90 NCZ en 34 Isl Wijzigingen: 3 nieuwe inschrijvingen: Buysse Wout, stamnr 1000039, rijksregisternr 08020416722. Ingeschreven op 23/12/2010 om te starten na kerstvakantie op 10/01/2011. Schoolverandering vanuit BS Driekleur met instellingsnr 11555 Mariakerke. Melding schoolverandering aangetekend verstuurd op 24/12. Milic Adin, stamnr 1000040. Een document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met vermelding van de geboortedatum 16/02/99. Ingeschreven op 10/01/2011. Keuze islamitische godsdienst. Wauters Lien, stamnr 1000041, rijksreg nr 01021008477. Na plaatsing door Comité bijzondere jeugdzorg ingeschreven vanaf vrijdag 28-01-2011. Keuze katholieke godsdienst. De melding schoolverandering werd op 31/01 gefaxt naar school 10232 Zelzate en deze school faxte dit document met datum en handtekening dezelfde dag terug. 1 uitschrijving: Mertens Kevin, stamnr 0200087, rijksregisternr 00021609144, keuze NCZ. Uitgeschreven op 24/12 wegens verhuis naar Wallonië tijdens de kerstvakantie.

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 18 Herberekening in het kleuteronderwijs  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2003/04 Invullen van de BAO-formulierenBaO/2003/04  Enkel in het gewoon onderwijs  Enkel indien kleuteraantal op een instapdag > aantal kleuters op de berekeningsdatum lestijdenpakket

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 19 Herberekening in het kleuteronderwijs  Instapdagen:  1 ste schooldag na de zomervakantie  1 ste schooldag na de herfstvakantie  1 ste schooldag na de kerstvakantie  1 ste schooldag van februari  1 ste schooldag na de krokusvakantie  1 ste schooldag na de paasvakantie  1 ste schooldag na hemelvaartsdag  BaO herberekening:  1 exemplaar enkel naar uw schoolbeheerteam Aandacht: niet meer naar uw verificateur!

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 20 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/03 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (30/06/2003)BaO/2006/03  Enkel in het gewoon onderwijs  Hoe tellen?  Per school  Per scholengemeenschap  Anderstalige nieuwkomers:  5 basisvoorwaarden  of attest van verblijf in open asielcentrum  Lijst per school en per schooljaar  Gewezen anderstalige nieuwkomers:  vorig schooljaar onthaalonderwijs genoten

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 21 Voorbeelden onthaalonderwijs Voorbeeld 1: Een school of een SG telt op 1 september 20 AN. Tijdens de maand september worden 4 AN uitgeschreven en 6 nieuwe ingeschreven. De netto aangroei is hier dus 2. Er kan NIET herberekend worden. (20 – 4 + 6 = 22) Voorbeeld 2: Een SG van 4 scholen telt op 1 september 20 AN. Tijdens de maand september worden in school A, 2 AN en in school D, 4 AN uitgeschreven. In school B worden 5 AN ingeschreven en in school C, 7 AN. De netto aangroei is hier dus 6. Er kan dus herberekend worden. (20 – 2 – 4 + 5 + 7 = 26)

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 22 Aanwezigheidsregisters  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)BaO/2002/11  Elektronisch of manueel  Afwezigheidscodes:  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs en leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs  Problematische afwezigheden:  Begeleidingsdossier (+10 halve dagen code B)  Elektronische zending (vanaf 30 halve dagen code B)

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 23 Revalidatie  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)BaO/2002/11  Ziekte of ongeval, stoornis, buitengewoon onderwijs  Notitie in aanwezigheidsregister  Kolom ‘opmerkingen’  H-code  Toevoegen aan aanwezigheidsregister:  Week- of maandplanning  Uitzonderingen mogelijk

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 24 Klasseren en bewaren  Op stamboeknummer klasseren, uitgezonderd formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken  Bewaartermijnen Regelgeving omzendbrief: BaO/2005/03 Bewaartermijn van leerlinggebonden documentenBaO/2005/03

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 25 Adressen en contactpersonen  uw verificateur  www.agodi.be www.agodi.be  vragen?


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google