De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Overzicht programma Verificatie basisonderwijs: Inschrijvingsregister – leerlingendatabank stamboekregister Inschrijvingsdocumenten Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5) Herberekening in het kleuteronderwijs Onthaalonderwijs Aanwezigheidsregisters - revalidatie Klasseren en bewaren opleiding schoolsecretariaten

3 Verificatie basisonderwijs
Regelgeving: Omzendbrieven: BaO/2006/04 – controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/05 – controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (09/10/2006) op opleiding schoolsecretariaten

4 Inschrijvingsregister
Regelgeving omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006) Per schooljaar en per vestigingsplaats Transparant inschrijvingsbeleid Inschrijving na schriftelijke instemming ouders met pedagogisch project en schoolreglement opleiding schoolsecretariaten

5 leerlingendatabank - stamboekregister
Manueel of elektronisch stamboek Uniek stamboeknummer Uitprint bij bezoek verificateur Document overzichtslijst opleiding schoolsecretariaten

6 Inschrijvingsdocumenten
Identificatiedocument Formulier keuze levensbeschouwelijke vakken Telling leerlingen aan 1,5 Formulier leerlingenkenmerken Melding van schoolverandering Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs opleiding schoolsecretariaten

7 Identificatiedocument
Rijksregisternummer Via officieel bewijsstuk, bij voorkeur SIS-kaart Correcte naam, geboortedatum, geslacht Aandacht voor bisnummers en aangevulde rijksregisternummers bij de terugzending via (Web)Edison opleiding schoolsecretariaten

8 Rijksregister- of bis-nummer
Rijksregisternummer Geboortedatum: Geslacht: M (oneven) Controlecijfers Geboortedatum: Geslacht: V (even) Bis-nummer: geboortemaand is met 20 of 40 vermeerderd. Geboortedatum: opleiding schoolsecretariaten

9 Formulier levensbeschouwelijke vakken
Regelgeving: Omzendbrief GD/2002/05 Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer ( ) Verplicht in officiële scholen Ouders bepalen de keuze of vragen vrijstelling opleiding schoolsecretariaten

10 Telling leerlingen aan 1,5
Enkel in het gewoon onderwijs Verblijvend in Centra voor Kindzorg en Gezinsondersteuning Verblijvend in de tehuizen voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben Geplaatst door jeugdrechter of Comité Bijzondere Jeugdzorg (*) Behorend tot de trekkende bevolking (*) (*) Bevestiging met officieel document opleiding schoolsecretariaten

11 Formulier leerlingenkenmerken
Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006) Gewoon en BO type 1 en 3 externen en semi-internen Kenmerken: Thuisloos (niet in BO) Trekkende bevolking (niet in BO) Taal Opleiding moeder Gekende kenmerken (taal en opleiding moeder) worden de school ter beschikking gesteld via Webedison Formulier: Bijlage van de omzendbrieven Controle van de leerlingen in het gewoon onderwijs/BO opleiding schoolsecretariaten

12 Melding van schoolverandering
Regelgeving: Omzendbrief BaO/97/12 Schoolveranderen (17/06/1997) Schriftelijk na 1ste schooldag van september Verantwoordelijkheid nieuwe school Aangetekend of getekend en gedateerd ontvangstbewijs Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag opleiding schoolsecretariaten

13 Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs
Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007) attest (oud en nieuw model) oriënteert naar een type protocol bundelt alle relevante documenten opleiding schoolsecretariaten

14 Toelatingsvoorwaarden
Omzendbrief BaO/2001/10 Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs (10/08/2001) Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007) Leeftijd Inschrijvingsverslag (enkel buitengewoon onderwijs) Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs) 220 halve dagen voor 6-jarigen Of voldoen aan de taalproef opleiding schoolsecretariaten

15 Afwijking op de toelatingsvoorwaarden
Advies CLB/klassenraad bij afwijking op de leeftijdsvoorwaarde Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs Vervroegde instap in het lager onderwijs Verlengd verblijf in het lager onderwijs Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs) 185 halve dagen voor 5-jarigen Of voldoen aan de taalproef Uitz. De “zij-instromers” opleiding schoolsecretariaten

16 Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5)
Enkel in het gewoon basisonderwijs Pas na controle van de verificateur Aanvulling met leerlingen die in- en/of uitgeschreven worden tot teldag Per vestigingsplaats Ondertekenen en opsturen: 1 exemplaar en enkel naar uw verificateur Kopieën van inschrijvingsdocumenten bijvoegen ! = Bijlage 5 van omzendbrief BaO/2006/04 Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Voorbeeld bijlage 5 Toestand bij verificatie op : Instelling 1066 Basisschool Klaverblad met 1 vestigingsplaats, Schoolstraat 2, 9000 Gent 52 kleuters waarvan 1 kleuter aan coëff 1,5 234 leerlingen lager onderwijs waarvan 2 aan coëff 1,5 Keuzes LBV: 110 KGD, 90 NCZ en 34 Isl Wijzigingen: 3 nieuwe inschrijvingen: Buysse Wout, stamnr , rijksregisternr Ingeschreven op 23/12/2010 om te starten na kerstvakantie op 10/01/2011. Schoolverandering vanuit BS Driekleur met instellingsnr Mariakerke. Melding schoolverandering aangetekend verstuurd op 24/12. Milic Adin, stamnr Een document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met vermelding van de geboortedatum 16/02/99. Ingeschreven op 10/01/2011. Keuze islamitische godsdienst. Wauters Lien, stamnr , rijksreg nr Na plaatsing door Comité bijzondere jeugdzorg ingeschreven vanaf vrijdag Keuze katholieke godsdienst. De melding schoolverandering werd op 31/01 gefaxt naar school Zelzate en deze school faxte dit document met datum en handtekening dezelfde dag terug. 1 uitschrijving: Mertens Kevin, stamnr , rijksregisternr , keuze NCZ. Uitgeschreven op 24/12 wegens verhuis naar Wallonië tijdens de kerstvakantie. opleiding schoolsecretariaten

18 Herberekening in het kleuteronderwijs
Regelgeving: Omzendbrief BaO/2003/04 Invullen van de BAO-formulieren Enkel in het gewoon onderwijs Enkel indien kleuteraantal op een instapdag > aantal kleuters op de berekeningsdatum lestijdenpakket opleiding schoolsecretariaten

19 Herberekening in het kleuteronderwijs
Instapdagen: 1ste schooldag na de zomervakantie 1ste schooldag na de herfstvakantie 1ste schooldag na de kerstvakantie 1ste schooldag van februari 1ste schooldag na de krokusvakantie 1ste schooldag na de paasvakantie 1ste schooldag na hemelvaartsdag BaO herberekening: 1 exemplaar enkel naar uw schoolbeheerteam Aandacht: niet meer naar uw verificateur! opleiding schoolsecretariaten

20 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/03 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (30/06/2003) Enkel in het gewoon onderwijs Hoe tellen? Per school Per scholengemeenschap Anderstalige nieuwkomers: 5 basisvoorwaarden of attest van verblijf in open asielcentrum Lijst per school en per schooljaar Gewezen anderstalige nieuwkomers: vorig schooljaar onthaalonderwijs genoten opleiding schoolsecretariaten

21 Voorbeelden onthaalonderwijs
Een school of een SG telt op 1 september 20 AN. Tijdens de maand september worden 4 AN uitgeschreven en 6 nieuwe ingeschreven. De netto aangroei is hier dus 2. Er kan NIET herberekend worden. (20 – = 22) Voorbeeld 2: Een SG van 4 scholen telt op 1 september 20 AN. Tijdens de maand september worden in school A, 2 AN en in school D, 4 AN uitgeschreven. In school B worden 5 AN ingeschreven en in school C, 7 AN. De netto aangroei is hier dus 6. Er kan dus herberekend worden. (20 – 2 – = 26) opleiding schoolsecretariaten

22 Aanwezigheidsregisters
Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002) Elektronisch of manueel Afwezigheidscodes: Kleuteronderwijs Lager onderwijs en leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs Problematische afwezigheden: Begeleidingsdossier (+10 halve dagen code B) Elektronische zending (vanaf 30 halve dagen code B) opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Revalidatie Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002) Ziekte of ongeval, stoornis, buitengewoon onderwijs Notitie in aanwezigheidsregister Kolom ‘opmerkingen’ H-code Toevoegen aan aanwezigheidsregister: Week- of maandplanning Uitzonderingen mogelijk opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011
Klasseren en bewaren Op stamboeknummer klasseren, uitgezonderd formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken Bewaartermijnen Regelgeving omzendbrief: BaO/2005/03 Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten opleiding schoolsecretariaten

25 Adressen en contactpersonen
uw verificateur vragen? opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google