De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studienamiddag energiezuinige school Hulp en subsidies voor REG studies en investeringen voor scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Xavier Meersseman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studienamiddag energiezuinige school Hulp en subsidies voor REG studies en investeringen voor scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Xavier Meersseman."— Transcript van de presentatie:

1 Studienamiddag energiezuinige school Hulp en subsidies voor REG studies en investeringen voor scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Xavier Meersseman Energie Facilitator voor de tertiaire sector Brussel, 15 Maart 2006

2 2 Energie Facilitator Tertiaire Gebouwen Voor wie :  Beheerder van tertiaire gebouwen (incl. scholen) die verwarmd, verlicht, geventileerd of gekoeld dienen te worden Wat : Energiedienst Algemene informaties (Energie (E) premies, E technologies, …) Methodologische hulp (plan van aanpak E, E boekhouding, E audit, E verbouwing, …) Kritische analyse (« 2nd opinion ») van haalbaarheidsstudies Kritische analyse van de clausules inzake E van een lastenboeken (vóór architektuur opdracht, speciale technieken opdracht, uitvoering, …) Hoe : Per telefoon, fax, e-mail,...

3 3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest energiepremies voor scholen in 2006 Vereenvoudigd kader vanaf 01/01/06 Energiepremies 2006 vervangen BREGEBO subsidies EN Energiepremies 2005 1 aanspreekpunt : het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Premies toegankelijk voor alle scholen van : het Gemeenschapsonderwijs het « Vrije » netwerk de brusselse gemeenten

4 4 Energiepremies 2006 voor scholen Premies voor REG studies 50 % van het bedrag van de studie na de studie aan te vragen geen erkenningsmechanisme van studiebureaus van toepassing (ervaren studiebureau aanbevolen) Premies voor REG investeringen aanvraag in te dienen VÓÓR het bestellen van de werken (« Dringende gevallen » procedure voorzien) Maximaal bedrag : 100 000 € / 3 jaar

5 5 Energiepremies voor studies 1.Energieaudit50%geen plafon  Grondige / snelle/ één-thema gebouwschil / één-thema verwarming / anderen niet hieronder vermeld 2.Audit HVAC50%max. 2 500 €  Gebouwschil+verwarming+ventilatie+cooling 3.(Één-théma) Audit verlichting50%max. 1 500 € 4.Analyse van het stroomverbruik50%max. 1 000 € 5.Haalbaarheidsstudie50%geen plafon  Technisch-economische studies van niet "klassieke" technologiën : natuurlijke ventilatie, WKK, warmtenetten, zonneboilers, … 6.Energieontwerpstudie50%geen plafon  Bij verbouwing of nieuwbouw : analyse van toekomstige energieverbruiken MET BEHULP VAN dynamische computersimulaties

6 6 Energiepremies voor investeringen 7.Energieboekhouding50%  Levering en plaatsing van het materiaal 8.Toepassing van hernieuwbare energiebronnen30% Kwaliteitswarmtekrachtkoppeling20% 9.Verbetering van de energieprestatie20% (bestaande gebouwen alleen)  A. Warmtenetwerk  B. Thermische isolatie  C. Verbetering verwarminssysteem  D. Hoogpresterende verlichtingsinstallaties  E. Variabele snelheid sturing van pompen, ventilatoren en compressoren (verwarmings-, verluchtings- of koelinstallaties)  F. Hoogpresterende verluchtings- of koelinstallaties

7 7 Contactgegevens Energie Facilitator Tertiaire Gebouwen BHG Tél. 0800 85 775 facilitator.tertiair@ibgebim.be http://www.ibgebim.behttp://www.ibgebim.be  « Ondernemingen »  Energie  REG


Download ppt "Studienamiddag energiezuinige school Hulp en subsidies voor REG studies en investeringen voor scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Xavier Meersseman."

Verwante presentaties


Ads door Google