De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Latente semantische analyse (LSA) en erkenning van EVC’s: wat kunnen we ermee? Jan van Bruggen Ellen Rusman Bas Giesbers Oktober 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Latente semantische analyse (LSA) en erkenning van EVC’s: wat kunnen we ermee? Jan van Bruggen Ellen Rusman Bas Giesbers Oktober 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Latente semantische analyse (LSA) en erkenning van EVC’s: wat kunnen we ermee? Jan van Bruggen Ellen Rusman Bas Giesbers Oktober 2005

2 Learning networks (1) ­Hoe weten lerenden met welke leereenheid ze beginnen óf verder gaan binnen het leernetwerk?

3 Activiteiten binnen ‘positioning’ 1.Ontwikkelt richtlijnen rondom het gebruik van Latente semantische Analyse (LSA) voor positionering 2.Specificeert, ontwikkelt en test een prototype ‘positioner’ 3.Vergelijkt huidige praktijken van het erkennen van EVC’s met betrouwbaarheid en validiteit van computergebaseerde positionering

4 Gebruik van LSA: Nu vooral: ­Information retrieval ­grote, algemene corpora Ook gebruik binnen onderwijssettings: ­Beoordeling van essays en terugkoppeling ­Matchen van studenten met instructie-tekst ­Hulp bij maken van samenvattingen Binnen positioning: ­Relatief kleine, specifieke corpora ­Inhoudelijk ‘voorgeselecteerd’

5 Techniek: documentvectoren als basis 7654321076543210 0 1 2 3 4 5 6 7 C h i m p a n s ee A B GorillaGorilla C D

6 Latente Semantische Analyse ­Gebaseerd op singuliere waarde ontbinding ­Sterke gelijkenis met principale componenten analyse ­Symmetrische matrix M ­Eigenwaarden en eigenvectoren ­M = U Λ U’ ­Λ is diagonaalmatrix met geordende eigenwaarden ­Reproductie: verwijder kleinste eigenwaarden in Λ en kolomen en rijen in U en U’

7 Singuliere waardenontbinding (SVD) ­Asymmetrische matrix (data-matrix) ­D = L S R’ ­S is diagonaal met geordende singuliere waarden ­Aantal S > 0 is gelijk aantal dimensies van de matrix ­LSA: reproductie van matrix op basis van een model met minder dimensies ­Σ S 2 = Σ d 2

8 Een voorbeeld: 8 * 8 matrix

9 SVD in Excel

10 Onze context ­Datamatrix is Term*Document matrix met woordfrequenties in de cellen. ­Heel veel cellen bevatten nullen ­Voor een ijle matrijs (sparse matrix) geldt: ­Gemiddelde dicht bij nul ­Geringe variantie ­Cumulatieve waarden van S 2 zijn een goede benadering van de variantie ( Σ S 2 = Σ d 2)

11 Probleem ­Positioning vergt discrimineren tussen documenten ­Hoge correlaties in homogene verzameling ­Lage correlaties tussen homogene verzamelingen ­Stoppen en zo ja wat of hoeveel? ­Vind objectief criterium om aantal SW te bepalen: ­Meer is niet beter ! ­Literatuur: 300 of meer; hoogste correlatie ­Maximale discriminatie ­Proportie verklaarde variantie ­Betrouwbaarheid ­SW > 1

12 Experiment met aapcorpus ­Constructie corpus: ­Stoppen: 0, 30, 50 ­Stemmen ­Bepalen query-set: ­Gorilla ­Orang oetan ­Analyse

13 Analyses ­Correlatie: ­Binnen Q-set (gorilla, orang oetan): hoog  Homogene set ­Q met N-set: laag  Heterogene set  Correlaties kennen een optimum verschil: ­Correlaties Q-set hoog EN ­Correlaties N-set laag ­Als aantal sv toeneemt, dalen correlaties door toename ruis

14 Resultaten (1)

15 Resultaten (2)

16 Resultaten (3)

17 Conclusies ­De correlaties voor de Q-set zijn hoog ­Zonder stoppen zijn ze dat ook voor de N-set ­Dus: discrimineren lukt alleen onder stopping condities ­Correlaties dalen met het toenemen van het aantal SW

18 Discussie ­Waar zitten de gaten? ­Vind objectief criterium om aantal SW te bepalen: ­Literatuur: 300 of meer ­Maximale discriminatie ­Proportie verklaarde variantie ­Betrouwbaarheid ­SW > 1


Download ppt "Latente semantische analyse (LSA) en erkenning van EVC’s: wat kunnen we ermee? Jan van Bruggen Ellen Rusman Bas Giesbers Oktober 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google