De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de bachelor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de bachelor"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de bachelor
TouW-symposium 13 november 2010 Frank Wester

2 Onderwerpen Welke aanpassingen aan bestaande cursussen?
Aanpassingen aan het curriculum ( ) Online begeleiding versus face-to-face-begeleiding Continue wiskunde: problematiek en aanpak daarvan Versterking positie opleidingsstudenten Bachelor Informatiekunde (vanaf ?) Vragen

3 Aanpassingen aan bestaande cursussen? (1)
Propedeuse Databases (pas gestart, eind 2011 afgerond) Model-driven development (deel binnen huidige versie, nieuwe editie zomer 2011) Webcultuur (vertraagd, pas eind 2011 afgerond) (niet langer gericht op elektronische cursus) Rest van de propedeuse functioneert goed: Vrijwel alle cursussen recent geactualiseerd Waardering door studenten in Olé goed (zie Studienet) Rendementen voldoen aan opgestelde normen

4 Aanpassingen aan bestaande cursussen? (2)
Postpropedeuse Context van informatica (zomer 2011 afgerond) (wordt cursus voor opleidingsstudenten!) Software engineering (eind 2011/begin 2012 afgerond) (nieuwe editie boek Sommerville) Inrichten en beheren van ict (zomer 2011 afgerond) (andere tentamenvorm; cursus voldoet nu matig) Besturingssystemen (zomer 2011 afgerond) Ontwerpen van mens-machine interactie (eind 2011) Talen en ontleders (najaar 2011) Rest van de postpropedeuse functioneert goed (zie prop)

5 Aanpassingen aan het curriculum (2011-2012)
Geen aanpassingen in propedeuse In gebonden keuze postpropedeuse verdwijnen twee cursussen: * Enterprise modelling (uit aanbod MW) * Methodologie van informatiesysteemontwikkeling (uit aanbod Informatica) Over andere mogelijke aanpassingen is nog discussie: (wordt binnenkort duidelijk) Na grote curriculumwijzigingen in 2010 nu dus beperkt!

6 Online versus face-to-face begeleiding (1)
Inleiding informatica:

7 Online versus face-to-face begeleiding (2)
cursusnaam online A’dam R’dam E’hoven Zwolle Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 ja (12) ja (14) ja (7) nee Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 ja (10) ja (6) Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen ja (8) Model-driven development De werking van computersystemen Discrete wiskunde A ja (5) Discrete wiskunde B Overzicht van welke begeleidingscycli zijn doorgegaan bij propedeusecursussen na starttraject (online en face to face) (met gemiddelde aantal aanwezige studenten)

8 Online versus face-to-face begeleiding (3)
Huidige systeem gaat op de helling (plan*) Online begeleiding wordt (nog) belangrijker Voor alle propedeusecursussen met een begeleidingscyclus minimaal een online cyclus met vooraf bekende tijden Face-to-face begeleiding alleen als aanvulling hierop, maar niet meer in 4 studiecentra en zo lang daarvoor voldoende belangstelling bestaat Over locatie(s) f2f-begeleiding moet nog discussie plaatsvinden; misschien alleen nog in Utrecht Opnames zoveel mogelijk beschikbaar stellen op Studienet, ook van f2f-bijeenkomsten! * advies gevraagd aan O&O (16-11) en FOC (12-11), daarna besluit

9 Online versus face-to-face begeleiding (4)
Thuis in de virtuele klas (video van Open Universiteit) (direct bereikbaar vanuit

10 Continue wiskunde: problematiek
Hét struikelvak van de bachelorpleiding! Lage deelname aan het tentamen, én Lage slaagcijfers voor wie aan het tentamen meedoet Probleem: gebrekkige voorkennis, soms op heel elementair niveau (optellen breuken, vergelijkingen, …) Dan is stap naar exponentiële en logaritmische functies, differentiëren, integreren etc niet te maken Probleem speelt niet bij Discrete wiskunde A en B! Studenten proberen tijdens bestuderen van cursus voorkennis bij te spijkeren; gaat meestal niet goed Maken huiswerkopgaven belangrijk!

11 Continue wiskunde: aanpak problematiek
Invoering cursusgebonden mentoraat (Ton Smeets) gericht op bewustwording van de problematiek Aparte aandacht voor voorkennisproblematiek Online cycli uitgeprobeerd in voorjaar Scheiding groepen: eerst voorkennis bijspijkeren, dan pas cursus Continue wiskunde We overwegen harde ingangseis voor CW (discussie loopt nog) Eerst huiswerkopgaven, dan pas tentamen Veel extra inspanning van mentor en docenten Voorlichting in Studiegids

12 Versterking positie opleidingsstudenten
Definitie opleidingsstudent (bij Informatica) ingeschreven voor Academische competenties in de bachelor en/of Afstudeerproject bachelor informatica Voorgenomen maatregelen Roostering van de cursussen voor opleidings-studenten (cvos) over het jaar; aanbevolen volgorde Vaste begeleidingsavond in de week? Docentenvergadering Betere spreiding competenties over cvos Betere voorlichting aan (startende) ACiB-studenten Mogelijk pilot met EVC-procedure voor (startende) ACIB-studenten

13 Bachelor Informatiekunde (vanaf 2012-2013?)
Naast Informatica, alleen bachelor (wel aansluiting op ma BPMIT) Op OU iedereen akkoord: faculteit, CvB Curriculum op hoofdlijnen vastgesteld; zie volgende dia Nog wel aanvraag bij ministerie: doelmatigheid, accreditatie Dus nog geen zekerheid; op z’n vroegst vanaf

14 Bachelor Informatiekunde 2012-2013 (42)
Propedeuse (14) Postpropedeuse (28) Startpakket Inleiding informatica Organisatie en management [MW] Vervolg propedeuse Communicatietechnologie Databases Discrete wiskunde A Model-driven development Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 Ontwikkelpracticum Procesmanagement [MW] Projectmanagement: inrichting van projecten [MW] Webapplicaties: de clientkant Webcultuur Afsluiting Propedeuseproject informatiekunde Academische competenties in de bachelor Administratieve organisatie [MW] Context van informatica Ethiek in de ict-bedrijfswereld Faseren en probleemstellen (AV 6) [MW] Inrichten en beheren van ict Kwaliteitsmanagement [MW] Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 Ontwerpen van mens-machine-interactie Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) [MW] Practicum informatiekunde (werktitel) Projectmanagement: besturing van projecten [MW] Requirement elicitation (werktitel) Schrijfpracticum 1: Zakelijk schrijven [CW] Software engineering Vrije ruimte (5) Gebonden keuze informatica (2 uit 8) De werking van computersystemen Discrete wiskunde B Kunstmatige intelligentie 1 Security en IT Semantic web Webapplicaties: de serverkant XML: theorie en toepassingen Gebonden keuze overig (2 uit 8) Bewegend beeld [CW] E-learning: wat, waarom en hoe? [AL] Ergonomie [PS] Inleiding in de psychologie [PS] Interventies bij organisatieverandering [PS] Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse [PS] Productiemanagement [MW] Wetenschapsleer [CW] Afstudeerproject bachelor informatiekunde (4)

15 Discussie Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen in de bachelor"

Verwante presentaties


Ads door Google