De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intercultureel Vakmanschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intercultureel Vakmanschap"— Transcript van de presentatie:

1

2 Intercultureel Vakmanschap
Diversiteit in het mbo 25 mei Studiemiddag AIM

3 MBO Level 4: middle-management and specialist training
Level 3: full proffessional training Level 2: basic vocational training Level 1: assistant training

4 The VET in the Netherlands Het MBO in Nederland
13 agricultural vocational education and training centres (aoc's) 13 sector specific colleges 8 private institutions 46 regional vocational education & training centres (roc's)

5 MBO: Feiten en cijfers MBO raad = brancheorganisatie voor beroepsonderwijs, behartigt belangen van de leden en biedt diensten aan Naar site mboraad klikken voor cijfers en grafieken!

6 Typering van de MBO student BOL=dagopleiding
jaar School is bijzaak, veel bijbaantjes Thuisfront: beperkte stimulans voor school of overvraging. Merkbaar verschil tussen de niveau’s, vooral in cognitie, begripsvorming en abstractievermogen Niveau 3: beperkt abstractievermogen, moeite met toepassen van aangeleerde vaardigheden in andere context, leidt op voor assistent functies in Zorg en Welzijn Niveau 4: groter abstractievermogen, leidt op voor zelfstandige functies met zicht op middenkaderfunctie

7 Het project Korte geschiedenis
Subsidie van ZON MW voor Intercultureel Vakmanschap in MBO ! Nog meerdere projecten onder zelfde noemer, bijv van HBO raad, kinderartsen Projectgroep MBO raad: 1 dec 2010 start 1 dec 2011 afsluiting Doorloop tot 14 juni: slotconferentie ZonMw

8 Aanleiding Onderzoek NJI naar migrantenjeugd
Rapport Beekveld/ Terpstra: “Vertrouwen in verbinden zonder verband” : onvoldoende gebruik door migrantenjeugd van diverse voorzieningen zoals kinderopvang, sport, jeugdhulpverlening onvoldoende invloed van beroepskrachten( onderwijs, kinderopvang, hulpverlening) op deze jeugd belemmert volwaardige integratie

9 Projectgroep 6 leden 5 van ROC’s: Mondriaan, Rijn IJssel, Koning Willem 1, ROC vanTwente, ROC Midden Nederland 1 van Calibris= kenniscentrum voor MBO sectoren zorg en welzijn Projectleider Ook: Beleidsmedewerker mboraad Vz BTG

10 Rol van de MBO-er bij intercultureel vakmanschap
Vinden en verbinden: het zijn de beroepsbeoefenaren die direct met de doelgroep (gaan) werken en tevens zijn ze zelf de doelgroep

11 Uitdaging voor het MBO De studenten in deze dubbelrol serieus nemen
Gebruik maken van hun ervaringsdeskundigheid Professionaliteit versterken: opleiden voor de praktijk in voortdurend veranderende maatschappij

12 Docenten-student Docent: Doen zoals het hoort ! Student:
Wat is de kortste weg met de minste inspanning en toch opbrengst

13 Ieder vogeltje wil vliegen
Wijze les van Willem

14 Online! Dus voor iedereen in Z&W- onderwijs
Online! Dus voor iedereen in Z&W- onderwijs

15 Vervolg Verbreding naar Zorg: Aansluiting bij “Zorg voor Beter’
HZ/W ( Helpenden Zorg en Welzijn), niveau 2 VZ ( verzorging) niveau 3 VP ( verpleging) niveau 4 Tandartsassistenten, dokterassistenten, apothekersassistenten Aansluiting bij “Zorg voor Beter’ Looptijd: 1 april oktober 2012

16 Projectgroep vervolg Calibris 1 projectlid Welzijn als linking pin
2 docenten Zorg projectleider

17 Toekomst Verankering in kwalificatiedossiers Toetsbaar Meetbaar

18 Studiemiddag 25 mei Vragen voor vandaag:
1. Hoe kan deze projectgroep van de MBO-raad gebruik maken van de deskundigheid van antropologen/AIM? 2. Tips waarmee wij het servicedocument en lesmateriaal kunnen verbeteren/aanvullen.

19 Reacties op lesmateriaal
Wat hebben jullie bekeken?  uitwisseling in 2- tallen Plenair : Reacties?

20 Vervolg Keuze uit 2 workshops:
Info over/oefeningen uit 2 projecten die intercultureel vakmanschap bevorderen: - Together to get there - Vreedzame school 2. Internationalisering in het MBO als middel voor intercultureel vakmanschap: voorbeelden ( stages, uitwisselingprojecten, effecten) Oefening/brainstorm om managers/docenten te overtuigen van nut van internationalisering in MBO

21 Afronding Antwoorden gekregen op onze vragen?
1. Hoe kan deze projectgroep van de MBO-raad gebruik maken van de deskundigheid van antropologen/AIM? 2. Tips waarmee wij het servicedocument en lesmateriaal kunnen verbeteren/aanvullen.

22 Afronding na de workshops:Wat heeft het de aanwezigen gebracht?
Reacties/conclusies Vragen/ tips welkom bij:


Download ppt "Intercultureel Vakmanschap"

Verwante presentaties


Ads door Google