De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektrische verschijnselen Hoofdstuk 1. Inleidende proeven  Er is een krachtwerking die onafhankelijk is van massa.  Deze krachtwerking noemen we de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektrische verschijnselen Hoofdstuk 1. Inleidende proeven  Er is een krachtwerking die onafhankelijk is van massa.  Deze krachtwerking noemen we de."— Transcript van de presentatie:

1 Elektrische verschijnselen Hoofdstuk 1

2 Inleidende proeven  Er is een krachtwerking die onafhankelijk is van massa.  Deze krachtwerking noemen we de “elektrische” krachtwerking, naar het griekse (barnsteen).  Deze krachtwerking moet “geactiveerd” worden.  Werkt alleen bij sommige materialen.  Sterkte van krachtwerking is afhankelijk van afstand.

3 Model voor elektrische wisselwerking  Er zijn twee soorten lading : positieve en negatieve.  Lading kan niet verschijnen of verdwijnen (behoud van lading).  Gelijksoortige ladingen stoten af, verschillende ladingen trekken aan.  De oorzaak van elektrische verschijnselen is scheiding van lading.

4 Geleiders en isolatoren Materialen kunnen opgesplitst worden naarmate elektrische eigenschappen:  Geleiders: ladingen hebben grote mobiliteit.  Isolatoren: ladingen hebben geen tot weinig mobiliteit.  Halfgeleiders: gedragen zich onder bepaalde omstandigheden als geleiders, onder andere als isolatoren.

5 Microscopische verklaring  Materie bestaat uit atomen.  Atomen bestaan uit positieve kern en negatieve elektronenwolk.  Atomen zijn elektrisch neutraal (evenveel + als -)  Valentie-elektronen zorgen voor chemische en elektrische eigenschappen.

6 Geleiders GELEIDERS  Weinig valentie- elektronen.  Positieve ionen in rooster samen- gehouden door “elektronenwolk”.  Elektronen niet gebonden aan één ion, kunnen vrij doorheen rooster bewegen.

7 Isolatoren  Bijna gevulde valentieschil.  Covalente bindingen.  Elektronen niet mobiel, geen vrije ladingsdragers.

8 “Laden” van voorwerp  Negatief laden : elektronen toevoegen.  Negatief geladen : te veel aan elektronen.  Positief laden : elektronen afnemen.  Positief geladen : te weinig elektronen.  Bij isolator blijft lading lokaal.  Bij geleider : lading wordt verdeeld over oppervlakte.

9 Elektrische inductie bij geleiders  Bij naderen van geleider met geladen voorwerp verschuiven elektronen.  Hierdoor ontstaat aan één kant een netto positieve lading, aan andere netto negatieve lading (voorwerp in geheel blijft neutraal !!!).  Resultaat : aantrekking.

10 Elektrische inductie bij isolatoren  Bij naderen van isolator met geladen voorwerp vervormt elektronenwolk individuele moleculen.  Hierdoor ontstaat aan één kant een netto positieve lading, aan andere netto negatieve lading (molecule in geheel blijft neutraal !!!).  Resultaat : aantrekking.

11 Aarding  Aarde = gigantische geleider.  “Vat van elektronen”.  Geladen voorwerp verbinden met aarde zorgt dat lading verdwijnt.


Download ppt "Elektrische verschijnselen Hoofdstuk 1. Inleidende proeven  Er is een krachtwerking die onafhankelijk is van massa.  Deze krachtwerking noemen we de."

Verwante presentaties


Ads door Google