De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het elektrisch veld Hoofdstuk 3. Definitie  Het elektrisch veld opgewekt door één of meerdere ladingen (ladingsverdeling) is de ruimte rondom de ladingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het elektrisch veld Hoofdstuk 3. Definitie  Het elektrisch veld opgewekt door één of meerdere ladingen (ladingsverdeling) is de ruimte rondom de ladingen."— Transcript van de presentatie:

1 Het elektrisch veld Hoofdstuk 3

2 Definitie  Het elektrisch veld opgewekt door één of meerdere ladingen (ladingsverdeling) is de ruimte rondom de ladingen waar de elektrische krachtwerking voelbaar is.  In een elektrisch veld ondervinden geladen voorwerpen een kracht.  In een elektrisch veld worden neutrale voorwerpen gepolariseerd.

3 Elektrische veldsterkte in punt P  Elektrische veldsterkte is een eigenschap van punt P in het elektrisch veld.  Het is een vector : Aangrijpingspunt is punt P Richting is richting van Coulombkracht als we in punt P lading Q plaatsen Zin is zin van Coulomb- kracht als we in punt P positieve lading Q plaatsen. Grootte : zie hiernaast

4 Elektrische veldsterkte opgewekt door puntlading  Puntlading wekt elektrisch veld op in ruimte rondom.  Elektrische veldsterkte in punt P op afstand r van puntlading : Vector met aangrijpingspunt in P Zin en richting afhankelijk van teken puntlading. Grootte :

5 Elektrische veldlijnen  Een elektrische veldlijn is een lijn waarvan in elk van haar punten de richting van de raaklijn overeenstemt met de richting van de elektrische veldsterkte.  Zin van de veldlijn in een gegeven punt = zin van Coulomb- kracht op positieve lading in dat punt.

6 Eigenschappen veldlijnen  Veldlijnen lopen van positieve lading naar negatieve lading.  Door elk punt van het veld loopt slechts één veldlijn.  Veldlijnen kruisen alleen, daar waar zich lading bevindt.  Steeds loodrecht op geleidend oppervlak.  Hoe groter de dichtheid van de veldlijnen in bepaald gebied, hoe sterker het veld.  Veld rond geleider het sterkst waar kromming het grootst is.  Verzameling veldlijnen = spectrum.

7 Elektrische veldlijnen : visualisatie

8 Spectrum rond puntlading

9 Homogeen veld  Veldsterkte is even groot in elk punt van het veld.  Evenwijdige veldlijnen.  Veld tussen twee geleidende platen die tegengesteld geladen zijn is homogeen.  Welk soort beweging zal een geladen deeltje uitvoeren dat in rust in een homogeen veld gebracht wordt ?  En als het met een beginsnelheid loodrecht op de veldlijnen in het veld geschoten wordt ?

10 Radiaal veld van bolvormige geleider  Binnenin geladen bolvormige geleider is er geen veld, als er binnen in de bol zich geen lading bevindt.  Aan het oppervlak en buiten geleider is het veld alsof alle lading in het middelpunt geconcentreerd zit.

11 Dipoolveld  Twee even grote, maar tegengestelde ladingen.

12 Kooi van Faraday

13  Binnenste van geleider wordt afgeschermd van elektrische velden.  Op analoge manier wordt buitenste afgeschermd van eventuele elektrische velden binnen in geleider (microgolfoven).

14 Waar is de veldsterkte 0 N/C ?  Drie concentrische bolschillen, stralen r, 2r, 3r, lading Q, Q, - 2Q. Waar is veldsterkte nul ? a) Tussen bollen met stralen r en 2r ? b) Tussen bollen met stralen 2r en 3r ? c) Tussen alle bolschillen ? d) Binnen de bolschil met straal r en buiten de bolschil met straal 3r. e) Het is nergens nul.

15 Waar is de veldsterkte 0N/C ?  Op A lading Q, B geaard. Waar is veldsterkte 0 N/C ?  Hoe lopen de veldlijnen ?  Wat als bol B niet geaard was ?

16 Wat is de veldsterkte in punt P ?


Download ppt "Het elektrisch veld Hoofdstuk 3. Definitie  Het elektrisch veld opgewekt door één of meerdere ladingen (ladingsverdeling) is de ruimte rondom de ladingen."

Verwante presentaties


Ads door Google