De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 5: Classificatie 1. Opdracht. 2. Waarom classificeren? Voorbeelden van classificeren  ledenlijst vereniging  overlijdensprentjes klasseren  partituren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 5: Classificatie 1. Opdracht. 2. Waarom classificeren? Voorbeelden van classificeren  ledenlijst vereniging  overlijdensprentjes klasseren  partituren."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 5: Classificatie 1. Opdracht

2 2. Waarom classificeren? Voorbeelden van classificeren  ledenlijst vereniging  overlijdensprentjes klasseren  partituren van een zangkoor Waarom zaken classificeren?  om bepaalde zaken vlugger terug te vinden Waarop moet je letten bij het classificeren? Welke criteria moet je aanwenden bij het groeperen van gegevens?

3 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.1 Opdracht Groepjes van 3 personen 9 kaartjes met daarop een aantal eigenschappen van chemische elementen TaakProbeer de kaartjes te ordenen. Volgens welke criterium heb je de kaartjes geordend?

4 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.2 De tabel van Mendeljev

5 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.2 De tabel van Mendeljev Hoe ordende Mendeljev de elementen?

6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 8 8 2 2 8 2 2 8 8 2 8 2 2 8 2 8 8 2 8 7 2 8 6 2 7 2 6 2 5 2 8 5 2 4 2 8 4 2 3 2 8 3 2 K K K K L L L M M N 1 2 3 4 Ia IIaIIIaIVaVaVIaVIIa O atoomnummer element/symbool elektronenconfiguratie 3 rijen = periode 3 P e r i o d i e k S y s t e e m d e r E l e m e n t e n periode = aantal p + aantal e - 2 laatste cijfer 2 = groep 2 groep 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 K L M N M 1 2 1 1 8 1 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen

7 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen

8 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen perioden= horizontale rijen in het PSE = geeft informatie over het aantal schilen groepen= verticale kolommen in het PSE = geeft informatie over het aantal valentie-elektronen = elementen in zelfde groep vertonen gelijkaardige chemische eigenschappen

9 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen Opmerkingen  hoofdgroepen (a-groepen)en nevengroepen (b-groepen)

10  3 categorieën  categorie 1: de metalen  categorie 2: niet – metalen  categorie 3: edelgassen 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen Opmerkingen metalen edelgassen niet - metalen

11 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen Experiment ProbleemstellingWelke metalen (Na, K, Mg) vertonen gelijkaardige eigenschappen?

12 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen Experiment Wat kan je waarnemen?  Kalium reageert zeer fel met water  natrium reageert fel met water  magnesium reageert niet met water

13 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen Experiment Wat kan je concluderen? Na en K vertonen gelijkaardige chemische eigenschappen Was je voorstelling juist? Hoe kon je dit met zekerheid voorspellen? Na en K staan in dezelfde groep

14 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.4 Oefeningen 1. In welke groep en welke periode staat het element kalium? 2. Welk element staat in het periodiek in de 2 de groep, 4 de periode precies boven het element met atoomnummer 15: 3.De atoomsoorten fluor, chloor, broom en jood hebben gelijkaardige chemische eigenschappen. Hoe kan je dit verklaren? Kalium staat in groep I A en periode 4 Calcium Stikstof Ze staan allen in groep VII A

15 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.4 Oefeningen 4.Vul de onderstaande tekst verder aan. Je kan kiezen uit de volgende antwoorden: je mag éénzelfde antwoord meerdere malen gebruiken. atoomnummer metalen valentie-elektronen niet - metalen protonen groep atoommassa edelgassen neutronenperiode schillen elektronen Fosfor, zwavel en chloor bevinden zich in dezelfde groep van het PSE. Ze hebben dus een zelfde aantal Waterstof, lithium en natrium bevinden zich in dezelfde van het PSE. Deze elementen bezitten dus een zelfde aantal Helium en argon zijn beide Waterstof en stikstof daarentegen behoren tot de In groep III bevindt zich slechts 1 namelijk het element(naam van het element geven) valentie-elektronen periode schillen edelgassen niet - metalen boor

16 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.5 Atoomnummer (Z) en massagetal (A) 3.5.1 Atoomnummer (Z) Mg 12 geeft informatie over het aantal protonen van het atoom geeft informatie over het aantal elektronen van een atoom

17 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.5 Atoomnummer (Z) en massagetal (A) 3.5.2 Massagetal (A) Mg 12 geeft informatie over het aantal protonen van het atoom 24,3 = aantal protonen + aantal neutronen Afspraak Cijfer na komma ≥ 5 dan afronden naar boven Cijfer na komma < 5 dan afronden naar beneden Dus hier is A = 24

18 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.6 Oefeningen 1.Geef het atoomnummer en het massagetal van zwavel. Formuleer je antwoord volledig in symbolen. 2.Hoeveel protonen, neutronen en elektronen bezit een atoom argon? Z = 16 A = 32 Z = 18aantal e - = 18 aantal p + = 18 A = 40aantal n 0 = A - aantal e - = 40 - 18 = 22 3.Welk element bezit 50 elektronen? Geef naam en symbool Sntin

19 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.6 Oefeningen 4. Vul de onderstaande tabel verder aan Symbool elementNaCl Atoomnummer Massagetal16 Nummer groepV Nummer periode3 Aantal protonen Aantal neutronen Aantal elektronen2 Aantal valentie-elektronen Metaal (M), niet-metaal (nM) of edelgas E 11 23 I A 3 11 12 1 M 17 35 VII A 3 17 18 Aantal n 0 = A – aantal p + = 23 – 11 = 12Aantal n 0 = A – aantal p + = 35 – 17 = 18 7 nM P 15 31 15 Aantal n 0 = A – aantal p + = 31 – 15 = 16 16 5 nM O 8 VI A 2 8 8 Aantal n 0 = A – aantal p + = 16 – 8 = 8 8 6 nM He 2 4 0 2 2 2 Aantal n 0 = A – aantal p + = 4 – 2 = 2 2 E

20 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.6 Oefeningen 5a) Zoek op in de tabel:  hoeveel schillen een atoom koolstof heeft:  hoeveel valentie-elektronen een atoom koolstof heeft: b) Noteer de elektronenconfiguratie van koolstof 6Het element magnesium heeft als atoomnummer 12 en als massagetal 24: a) Hoeveel elektronen heeft een atoom magnesium b) Noteer de elektronenconfiguratie van magnesium c) Voorspel (zonder in je tabel te kijken !!!!)  in welke periode Mg staat in het PSE  in welke groep Mg staat in het PSE 2 4 K – schil: 2 e - L – schil: 4 e - 12 K – schil: 2 e - L – schil: 8 e - M – schil: 2 e - 3 II A

21 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.6 Oefeningen 7Lees artikel “Rus in zijn element” op blz 80. Kan je zelf een antwoord geven op de gestelde vragen van deze mensen uit Zolder? Controleer bij het lezen van het artikel of je ze goed beantwoord hebt.

22 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.6 Oefeningen 8Lees artikel “Het abc van de scheikunde” op blz. 80. Kijk op de website www.periodieksysteem.com en zoek op waarvoor onderstaande stoffen gebruikt wordenwww.periodieksysteem.com  het edelgas helium  het metaal kwik  het niet-metaal koolstof  een stof naar keuze (= …………… )

23 3. Classificatie van de chemische elementen? 3.3 Het periodiek systeem der elementen Li H


Download ppt "Thema 5: Classificatie 1. Opdracht. 2. Waarom classificeren? Voorbeelden van classificeren  ledenlijst vereniging  overlijdensprentjes klasseren  partituren."

Verwante presentaties


Ads door Google