De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mars en Venus revisited Achtergronden en aanpak van delinquente jongens en meisjes: the same or different? 7/29/2014 1 Alumnidag 8 maart 2013 Anne-Marie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mars en Venus revisited Achtergronden en aanpak van delinquente jongens en meisjes: the same or different? 7/29/2014 1 Alumnidag 8 maart 2013 Anne-Marie."— Transcript van de presentatie:

1 Mars en Venus revisited Achtergronden en aanpak van delinquente jongens en meisjes: the same or different? 7/29/2014 1 Alumnidag 8 maart 2013 Anne-Marie Slotboom mars en venus revisited

2 7/29/20142 mars en venus revisited

3 29-7-2014criminele meisjes en vrouwen3 Crimineel is steeds vaker een vrouw –AD 22-01-13 'Criminaliteit onder vrouwen fors gestegen’ - Nu.nl 22-01-13 Toename aandeel vrouwen in ernstige criminaliteit Foliaweb – 22-01-13 Criminaliteit onder vrouwen fors toegenomen – Elsevier 22-01-13 Vrouwen gaan verder dan het stelen van lippenstift – NAP 23-01-13 Wangedrag dochter schuld van mama – Telegraaf 23-01-13 Criminele meisjes: rol moeder belangrijk – Volkskrant 23-01-13 Vroeg puberen leidt vaker tot criminaliteit – AD 22-01-13

4

5 Beeldvorming over vrouwen Meisjes en vrouwen jatten wel eens wat Vrouwen vermoorden hun partner vanwege slachtofferschap van mishandeling, misbruik Vrouwelijke daders zijn vooral slachtoffer Vrouwelijke daders zijn psychisch gestoord Vrouwen zijn ‘mad’ or ‘bad’ Vrouwen zijn heel anders dan mannen Vrouwen denken, voelen, communiceren anders dan mannen Mannen willen nodig zijn, vrouwen gekoesterd worden 7/29/2014mars en venus revisited5

6 documentaire Alexandra 7/29/2014 mars en venus revisited 6

7 Meisjes criminaliteit anders dan jongens? Waarom steeds meer aandacht voor meisjes? Wat doen meisjes? Wat is hun achtergrond? Hoe aanpakken? 7/29/20147 mars en venus revisited

8 7/29/20148 Trends in aantal aangehouden 12-17-jarige verdachten per 100 inwoners meisjesjongens mars en venus revisited

9 Meisjes en geweld? EMMER-COMPASCUUM - Twee 13-jarige meisjes uit Emmer- Compascuum (Drenthe) hebben bekend dat ze eind februari 36 auto's hebben vernield. Het duo zegt tot hun daad te zijn gekomen na overmatig alcoholgebruik. De tieners brachten de bewuste avond door met vrienden en trokken daarna beiden in beschonken toestand de buurt in om ruitenwissers en spiegels van geparkeerde auto's te slopen. 7/29/20149 mars en venus revisited

10 Voorbeelden geweldsdelicten Openlijk in vereniging geweld plegen tegen mensen op openbare weg: haren trekken, schoppen, trappen tegen hoofd, keel dichtknijpen Schoppen, haren trekken, hoofd tegen stoep slaan, in wang bijten In het gezicht en in buik trappen en aan haren trekken Slaan in het gezicht en geven van knietjes 7/29/201410 mars en venus revisited

11 Aantallen verdachte jongens en meisjes van geweldsmisdrijven in 2007 7/29/201411 mars en venus revisited

12 vermogensdelicten 7/29/201412 mars en venus revisited

13 Vernielingen/openbare orde en gezag 7/29/201413 mars en venus revisited

14 Gewelds- en seksuele misdrijven 7/29/201414 mars en venus revisited

15 O p welke leeftijd? Geregistreerde criminaliteit 2005 (aantal verdachten) 7/29/201415 Bron: HKS, Bevolkingsstatistiek mars en venus revisited

16 Dus…. Stijging aantal verdachte meisjes (bedreiging mishandeling) (Slotboom, Ezinga & Blom, 2012) (vanaf 2008 daling jongens en meisjes) Geen stijging zelf rapportage cijfers Mogelijke veranderingen beleid politie justitie (Wong, Blom, v.d. Laan, 2012) Verschillen zelfrapportage veel minder groot – op 15 jaar zelfs gelijk Piek meisjes eerder (15 jaar) dan bij jongens (18-20 jaar) 7/29/201416 mars en venus revisited

17 Welke vragen roepen de cijfers op? Wat weten we over achtergronden van delinquent gedrag bij meisjes? Moeten we ze hetzelfde aanpakken als jongens? 7/29/201417 mars en venus revisited

18 Achtergronden van meisjes en jongens risicofactoren in individuele domein 7/29/201418 Mentale gezondheid affectieve (angst) stoornissen depressie suicidaal gedrag Lichamelijke rijping Unieke factoren voor meisjes Gedeelde factoren met jongens Persoonlijkheid ADHD intelligentie Gedragsproblemen aggressie Riskante leefstijl middelengebruik ongestructureerd samenzijn Niveau morele ontwikkeling Gedeelde factoren jongens – verschil in blootstelling Traumatische ervaringen seksueel misbruik fysiek misbruik Persoonlijkheid lage zelfcontrole Positieve attitude tov delinquentie mars en venus revisited

19 Achtergronden van meisjes en jongens Risicofactoren in gezinsdomein 7/29/201419 Ouder-kind relatie lage kwaliteit moeder-kind relatie Risicovolle opvoedingssituatie Weinig responsieve moeder Weinig steun Weinig openheid naar ouders Uniek voor meisjes Gedeelde factoren met jongens Ouder-kind relatie lage kwaliteit vader-kind relatie conflicten in gezin Risicovolle opvoedingssituatie weinig monitoren harde disciplinering Gezinssituatie criminaliteit in gezin Gedeelde factoren jongens – verschil in blootstelling mars en venus revisited

20 Conclusie achtergronden Meisjes internaliserende problemen + relationele problemen naast externaliserende problemen (agressie, riskante leefstijl) Moeten meisjes dus meer problemen hebben om delinquent te worden? 7/29/201420 mars en venus revisited

21 Verklaringen:genderparadox Meisjes hebben meer risico’s nodig (op meer domeinen) om delinquent te worden maar eenmaal delinquent, dan ook ernstig. Bewijs-matig Vooral gevonden in justitiële samples – problematiek meisjes ernstiger Dus: is er zoiets als een drempel om delinquent te worden of drempel om vervolgd/veroordeeld te worden? 7/29/201421 mars en venus revisited

22 29-7-2014 mars en venus revisited 22 Prevalentie risico domeinen van meisjes die veroordeeld zijn Voorwaardelijk veroordeling TaakstrafGevangenis strafPIJ maatregel Criminele voorgeschiedenis 37314450 Behandel geschiedenis** 46295160 Gezins kenmerken (gescheiden, strafblad, werkeloos) 78818780 Traumatische ervaringen*** 44386550 Gemiddelde leeftijd laatste delict 14,815,215,415,5 Gemiddelde leeftijd eerste delict 14,414,714,6

23 29-7-2014 mars en venus revisited 23 Prevalentie risicodomeinen veroordeelde meisjes Voorwaarde lijke straf TaakstrafGevangenis straf PIJ maatregel Psychische gezondheidsklachten*** 24115460 Ouder-kind relatie problemen** 20133230 Riskant seksueel gedrag*** 982420 Persoonlijkheidsproblem en *** 23195650 Gedrags problemen*** 483474-- Riskante leefstijl494660-- Opvoedings gedrag**25214060 Problemen met leeftijdgenoten* 64708090 School problemen*83758970

24 7/29/2014 mars en venus revisited 24 Onderzoek de WaagJongens N=175 Meisjes N=145 IQ zwakbegaafd2215 Impulsiviteit6853 Gedragsstoornis6870 Depressieve stemming2144 Zelfbeschadiging 519 Stemmingsstoornis 2 3 Angststoornis 3 6 Interventies ouderlijk gezag3145 Mishandeling1639 Seksueel misbruik 623 Relatie moeder-kind2334 Relatie vader-kind2532

25 Wat betekent dit voor de aanpak van meisjes? Komen pas later in beeld van (hulpverlening) en justitie vanwege deviant gedrag Dan al problemen op veel verschillende domeinen Piek bij 15 jaar Op vroegere leeftijd interveniëren op veel domeinen 7/29/201425 mars en venus revisited

26 Interventies bij meisjes Brede interventies als MST, Nieuwe Perspectieven (bij Terugkeer) lijken mogelijk effectief voor meisjes met aandacht voor specifieke problemen van meisjes Mentale gezondheid – angst, depressie Aantal traumatische ervaringen Relaties met ouders (bijzondere aandacht voor moeder) en leerkrachten 7/29/201426 mars en venus revisited

27 7/29/2014 mars en venus revisited 27 Primaire doel van MST: Terugdringen van antisociaal en delinquent gedrag. Maar ook functioneren van de gezinsleden verbeteren en het aantal uithuisplaatsingen te verminderen. De behandeling richt zich hiertoe op de volgende criminogene behoeften van de jeugdige: verbeteren van regelstelling/handhaving verbeteren van gezinsrelaties verminderen van de omgang met deviante leeftijdgenoten versterken van de omgang met prosociale leeftijdgenoten verbeteren van school/werkprestatie verbeteren van de relatie tussen het gezin en steunsystemen versterken van het probleemoplossende vermogen van het gezin MST

28 Wat is bekend over effectiviteit interventies bij meisjes? In Nederland ??? Onderzoek van Asscher et al. (2012) 188 jongens en 68 meisjes in NL, effecten van MST. Bij meisjes verlaging zelfvertrouwen, meer persoonlijk falen, minder effectief in veranderen cognities bij meisjes. Mogelijk meer aandacht aan symptomen van depressie en persoonlijk falen 7/29/201428 mars en venus revisited

29 Dank voor jullie aandacht! Voor vragen: m.slotboom@vu.nlm.slotboom@vu.nl Onderzoek op het gebied van meisjes- en vrouwencriminaliteit: Nederlandse Studiegroep Meisjes en Vrouwencriminaliteit 7/29/201429 mars en venus revisited


Download ppt "Mars en Venus revisited Achtergronden en aanpak van delinquente jongens en meisjes: the same or different? 7/29/2014 1 Alumnidag 8 maart 2013 Anne-Marie."

Verwante presentaties


Ads door Google