De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databases I Functionele Afhankelijkheden en Normaalvormen Martin Caminada / Wiebren de Jonge Vrije Universiteit, Amsterdam definitieve versie 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databases I Functionele Afhankelijkheden en Normaalvormen Martin Caminada / Wiebren de Jonge Vrije Universiteit, Amsterdam definitieve versie 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Databases I Functionele Afhankelijkheden en Normaalvormen Martin Caminada / Wiebren de Jonge Vrije Universiteit, Amsterdam definitieve versie 2002

2 De eerstvolgende colleges  meer over relationeel database design: –functionele afhankelijkheden –normaalvormen –dependency preserving opsplitsing –lossless join eigenschap –diverse praktische aspecten (H16) database design is meer dan alleen “naïeve” (E)ER-mapping  een kijkje onder de motorkap van een DBMS (opslagstructuren, query optimizing, transactions, recovery, …)  non-relationele data-modellen (hiërarchisch)

3 Functionele afhankelijkheden  gegeven –een relatieschema R met attributen A 1, A 2, …, A n –X  {A 1, A 2, …, A n } –Y  {A 1, A 2, …, A n }  Y is functioneel afhankelijk van X (notatie: X  Y) indien de volgende constraint geldt:  t 1,t 2 (t 1 [X] = t 2 [X]  t 1 [Y] = t 2 [Y]) dus: als twee tupels dezelfde X-waarden hebben dan moeten ze ook altijd dezelfde Y-waarden hebben. N.B. “dezelfde X-waarden” betekent “dezelfde combinatie van waarden voor de attributen in X”

4 Voorbeeld functionele afhankelijkheden (1/2) Gegeven de volgende relatie: R ABC aei afi bgk cgk gelden de volgende functionele afhankelijkheden? –A  B –B  C

5 Voorbeeld functionele afhankelijkheden (2/2) Gelden de volgende relatie: EMPLOYEE ENRNAME BDATE DNR E1John 1964-08-28 D1 E2Joe 1968-04-04 D1 E3Jack 1969-09-03 D1 E4Will 1971-03-21 D2 E5Bridget 1972-01-22 D2 Gelden de volgende functionele afhankelijkheden? –ENR  NAME –DNR  NAME –BDATE  NAME

6 Functionele afhankelijkheden  Een functionele afhankelijkheid is een constraint.  Het voldoen aan een functionele afhankelijkheid is afhankelijk van de betekenis van de gegevens.  Het is niet genoeg als een functionele afhankelijkheid in één extensie opgaat. Vereist is dat hij in elke extensie opgaat!  Een functionele afhankelijkheid is daarmee een eigenschap van de intensie.

7 Keys  notatie: –F |= X  Y (X  Y volgt uit F) –F +  def { X  Y | F |= X  Y}  gegeven: –een relatieschema R met attributen A 1, A 2, …, A n –een verzameling functionele afhankelijkheden F –een verzameling X  {A 1, A 2, …, A n } X is een sleutel van R indien: 1) X  A 1, A 2, …, A n  F + èn 2)  Y  X: (Y  X  Y  A 1, A 2, …, A n  F + )

8 Keys  begrippen: –superkey –key, candidate key –primary key –alternate key, alternative key, secondary key (deze laatste benaming liever niet !)

9 Armstrong’s afleidingsregels Gegeven: de verzameling U van alle attributen in relatie-schema R  reflexiviteit: als Y  X  U dan X  Y  augmentatie: als X  Y en Z  U dan XZ  YZ  transitiviteit: als X  Y en Y  Z dan X  Z Bewijs transitiviteit: Stel, t 1 [X] = t 2 [X] voor twee willekeurige tupels t 1 en t 2. Uit X  Y volgt dan dat t 1 [Y] = t 2 [Y]. Uit Y  Z volgt dan dat t 1 [Z] = t 2 [Z]. Dus, als t 1 [X] = t 2 [X] dan ook t 1 [Z] = t 2 [Z] (d.w.z. X  Z) Armstrongs afleidingsregels zijn gezond en volledig.

10 Overige afleidingsregels  decompositie-regel: als X  Y en Z  Y dan X  Z  verenigings-regel: als X  Y en X  Z dan X  YZ  pseudo-transitiviteits-regel als X  Y en WY  Z dan WX  Z Bewijs verenigings-regel m.b.v. Armstrong’s afleidingsregels: 1)X  Y(gegeven) 2)X  Z(gegeven) 3)X  YX(augmentatie van 1 met X; augmentatie met Z geeft XZ  YZ, dus met X geeft X  YX) 4)XY  ZY(augmentatie van 2 met Y) 5)X  YZ(transitiviteit op 3 en 4; YX = XY en ZY=YZ)

11 Functionele afhankelijkheden: |- versus |=  notatie: –F |- X  Y betekent: X  Y is m.b.v. Armstrong’s afleidingsregels afleidbaar uit F –X + F  def { A | F |- X  A}  afleidbaar uit definitie van X + F : F |- X  Y  Y  X F +  omdat Armstrong’s afleidingsregels gezond en volledig zijn (m.a.w. |-  |=) geldt ook: –{ A | F |- X  A } (  def X + ) = { A | F |= X  A } –{ X  Y | F |= X  Y} (  def F + ) = { X  Y | F |- X  Y} –F |= X  Y  Y  X F +

12 Drie keer hetzelfde  X  Y  F +  F |- X  Y (volgt uit “|-  |=” en uit definitie van F + )  Y  X + F (volgt uit hulpstelling afgeleid uit def X + F ) N.B.:F +  def { X  Y | F |= X  Y} X + F  def { A | F |- X  A}

13 F  G(1/2)  F  def G indien F + = G +  gegeven –R met attributen A, B en C –F = {A  B, B  C, C  A} –G = {A  C, B  A, C  B} geldt hier F  G ? Eerste aanpak: bereken F + en G +. F + = {A  A,B  A,C  A, AB  A,BC  A,AC  A,ABC  A A  B,B  B,C  B, AB  B,BC  B,AC  B,ABC  B A  C,B  C,C  C, AB  C,BC  C,AC  C,ABC  C A  AB,B  AB,C  AB, AB  AB,BC  AB,AC  AB,ABC  AB A  BC,B  BC,C  BC, AB  BC,BC  BC,AC  BC,ABC  BC A  AC,B  AC,C  AC, AB  AC,BC  AC,AC  AC,ABC  AC A  ABC,B  ABC, C  ABC, AB  ABC, BC  ABC, AC  ABC, ABC  ABC} Hier zit dus erg veel werk aan vast...

14 F  G(2/2)  Het kan ook eenvoudiger: –merk op: F + = G +  F +  G +  G +  F + –hulpstelling: G +  F +  G  F + bewijs: “  ”: G +  F +  G  F + (triviaal) “  ”: G  F +  G +  F + (want G  H  G +  H +, dus ook G  F +  G +  F ++, en F ++ = F + ) –G  F + kan getest worden zonder F + uit te rekenen door voor iedere X  Y  G te testen of Y  X + F. Immers, omdat Y  X + F  F |= X  Y  X  Y  F + testen we dan voor iedere X  Y  G of X  Y  F +.

15 Voorbeeld B +  gegeven F = {A  B, B  C, C  A}  wat is hier B + ? B + = BCA (= ABC) Algoritme 14.1 boek: X + := X; repeat oldX + := X + ; for each functional dependency Y  Z in F do if Y  X + then X + := X +  Z; until (X + = oldX + )

16 Voorbeeld F  G  gegeven –R met attributen A, B en C –F = {A  B, B  C, C  A} –G = {A  C, B  A, C  B} geldt hier F  G ? geldt F  G + ? - A  B:A + G = ABC,dus B  A + G - B  C:B + G = ABC,dus C  B + G -C  A:C + G = ABC,dus A  C + G geldt G  F + ? - A  C:A + F = ABC,dus C  A + F - B  A:B + F = ABC,dus A  B + F -C  B:C + F = ABC,dus B  C + F Dus F  G +  G  F + dus F  G

17 Minimal Cover  Een verzameling f.a.’s F heet minimaal als: –de rechterkant van iedere f.a. uit slechts één attribuut bestaat –er geen enkele f.a. is met een overbodig attribuut aan de linkerkant –er geen enkele overbodige f.a. is  een f.a. X  A heeft een “overbodig” attribuut B (B  X) aan de linkerkant indien je A ook vanuit de overige attributen kan afleiden (dus als A  Z + F met Z = X-B)  een f.a. X  A is “overbodig” in F wanneer je vanuit X nog steeds A kunt afleiden, zonder gebruik te maken van X  A (dus als A  X + H met H = F-{X  A})

18 Algoritme 14.2 boek Finding a minimal cover G for F 1.set G := F 2.replace each functional dependency X  {A 1, A 2, …, A n } in G by the n functional dependencies X  A 1, X  A 2, …, X  A n 3.for each functional dependency X  A in G for each attribute B that is an element of X if G-{X  A}  {X-B  A}  G then replace X  A with (X - {B})  A in G 4.for each remaining functional dependency X  A in G if G-{X  A}  G then remove X  A from G

19 Opmerking 1: Algoritme 14.2 boek Vraag: wanneer geldt: G-{X  A}  {X-B  A}  G ? Antwoord: d.e.s.d.a. G-{X  A}  {X-B  A}  G + en G  (G-{X  A}  {X-B  A}) + G-{X  A}  {X-B  A}  G + d.e.s.d.a. X-B  A  G + dus als G |- X-B  A G  (G-{X  A}  {X-B  A}) + d.e.s.d.a. X  A  (G-{X  A}  {X-B  A}) + dus als G-{X  A}  {X-B  A} |- X  A en vanuit X-B  A kun je met augmentatie afleiden dat X  AB en dus ook X  A dus: G-{X  A}  {X-B  A}  G  G |- X-B  A

20 Opmerking 2: Algoritme 14.2 boek Vraag: wanneer geldt: G-{X  A}  G ? Antwoord: d.e.s.d.a. G-{X  A}  G + en G  (G-{X  A}) + G-{X  A}  G + dit is hoe dan ook waar, want G-{X  A}  G dus ook G-{X  A}  G + G  (G-{X  A}) + d.e.s.d.a. X  A  (G-{X  A}) + dus als G-{X  A} |- X  A dus: G-{X  A}  G  G-{X  A} |- X  A

21 Algoritme 14.2 (implementatie I) Finding a minimal cover G for F 1.set G := F 2.replace each functional dependency X  {A 1, A 2, …, A n } in G by the n functional dependencies X  A 1, X  A 2, …, X  A n 3.for each functional dependency X  A in G for each attribute B that is an element of X if G |- (X-B)  A then replace X  A with (X - B)  A in G 4.for each remaining functional dependency X  A in G if G - {X  A} |- X  A then remove X  A from G voordeel: valt vaak snel “met het blote oog” in te zien

22 Voorbeeld Minimal Cover (impl. I)(1/5)  Gegeven een relatie schema R = ABCDE met F = { AB  DE, ABC  BC, A  C, A  D, B  D, D  E, E  C } Bepaal een minimal cover van F.

23 Voorbeeld Minimal Cover (impl. I)(2/5) Eerst stap 1: alleen enkelvoudige attributen aan de rechterkant. AB  DE(opsplitsen in AB  D en AB  E) ABC  BC(opsplitsen in ABC  B en ABC  C) A  C A  D B  D D  E E  C

24 Voorbeeld Minimal Cover (impl. I)(3/5) Nu stap 2: geen overbodige attributen aan de linkerkant. 1) AB  DA  D (6) dusF:=F-{AB  D}  {A  D} 2) AB  Euit (7) en (8) volgt B  E (transitiviteit) dusF:=F-{AB  E}  {B  E} 3)ABC  BB  B (reflexiviteit) dusF:=F-{ABC  B}  {B  B} 4)ABC  CC  C (reflexiviteit) dusF:=F-{ABC  C}  {C  C} 5) A  C 6) A  D 7) B  D 8) D  E 9) E  C

25 Voorbeeld Minimal Cover (impl. I)(4/5) Tot slot stap 3: geen overbodige afhankelijkheden 1)A  D 2)B  Euit (6) en (7) volgt B  E (transitiviteit) dusF:=F-{B  E} 3)B  BB  B (reflexiviteit) dusF:=F-{B  B} 4)C  CC  C (reflexiviteit) dusF:=F-{C  C} 5)A  Cuit (1) en (7) volgt A  E (transitiviteit) uit A  E en (8) volgt A  E (transitiviteit) dusF:=F-{A  C} 6)B  D 7)D  E 8)E  C

26 Voorbeeld Minimal Cover (impl. I)(5/5)  Resulterende minimal cover (eindantwoord): A  D B  D D  E E  C

27 Algoritme 14.2 (implementatie II) Finding a minimal cover G for F 1.set G := F 2.replace each functional dependency X  {A 1, A 2, …, A n } in G by the n functional dependencies X  A 1, X  A 2, …, X  A n 3.for each functional dependency X  A in G for each attribute B that is an element of X if A  (X-B) + G then replace X  A with (X - B)  A in G 4.for each remaining functional dependency X  A in G if A  X + G-{x  A} then remove X  A from G voordeel: valt relatief makkelijk te programmeren

28 Voorbeeld Minimal Cover (impl. II)(1/5)  Gegeven een relatie schema R = ABCDE met F = { AB  DE, ABC  BC, A  C, A  D, B  D, D  E, E  C } Bepaal een minimal cover van F.

29 Voorbeeld Minimal Cover (impl. II)(2/5) AB  DE(opsplitsen in AB  D en AB  E) ABC  BC(opsplitsen in ABC  B en ABC  C) A  C A  D B  D D  E E  C Eerst stap 1: alleen enkelvoudige attributen aan de rechterkant.

30 Voorbeeld Minimal Cover (impl II)(3/5) AB  D (A + F = ACDEdus D  A + F )F:=F-{AB  D}  {A  D} AB  E (B + F = BDECdus E  B + F )F:=F-{AB  E}  {B  E} ABC  B (B + F = BDECdus B  B + F )F:=F-{ABC  B}  {B  B} ABC  C (C + F = C dus C  C + F )F:=F-{ABC  C}  {C  C} A  C A  D B  D D  E E  C Nu stap 2: geen overbodige attributen aan de linkerkant.

31 Voorbeeld Minimal Cover (impl II)(4/5) A  D(A + F-{A  D} = ACdus D  A + F-{A  D} ) B  E(B + F-{B  E} = BDECdus E  B + F-{B  E} )F:=F-{B  E} B  B(B + F-{B  B} = BDECdus B  B + F-{B  B} )F:=F-{B  B} C  C(C + F-{C  C} = Cdus C  C + F-{C  C} )F:=F-{C  C} A  C(A + F-{A  C} = ADECdus C  A + F-{A  C} )F:=F-{A  C} B  D(B + F-{B  D} = Bdus D  B + F-{B  D} ) D  E(D + F-{D  E} = Ddus E  D + F-{D  E} ) E  C(E + F-{E  C} = Edus C  E + F-{E  C} ) Tot slot stap 3: geen overbodige afhankelijkheden

32 Voorbeeld Minimal Cover (impl. II)(5/5)  Resulterende minimal cover (eindantwoord): A  D B  D D  E E  C

33 Ander voorbeeld minimal cover F={A  B,F={A  C, B  C,B  A, C  A,C  B, A  C,A  B, B  A,B  C C  B}C  A} De resulterende minimal cover kan afhangen van de volgorde waarin je de regels behandelt. Bij één en dezelfde F kan dus meer dan één minimal cover horen.

34 Nog enkele definities  een f.a. X  Y  F + is triviaal d.e.s.d.a. Y  X  een f.a. X  Y  F + is volledig d.e.s.d.a.  A  X: (X-A)  Y  F + (dus geen overbodige attributen aan de linkerkant)  relevante f.a.: een niet-triviale, volledige f.a. met aan de rechterkant slechts één attribuut  sleutelafh.: een f.a. X  A waarbij X een sleutel is  r_sleutelafh: relevante sleutelafh

35 Introductie Normaliseren (1/5)

36 Introductie Normaliseren (2/5)

37 Introductie Normaliseren (3/5)

38 Introductie Normaliseren (4/5)

39 Introductie Normaliseren (5/5)

40 Redundantie Problemen voortkomend uit redundantie: –potentiële inconsistentie (oplossing: f.a.’s afdwingen) –onnodig beslag op disk-ruimte –update anomalieën Schema’s met (potentiële) redundantie: –hoe herken je ze? »normaalvormen –hoe los je het op? »splitsen –wat zijn de valkuilen? »lossless join »dependency preserving

41 Normaalvormen: 1NF R = {Sofi, Naam, Adres, Gdatum, {Vervoermiddelen}} SofiNaamAdresGdatumVervoersmiddelen 351.72.069KokMarkt 231-2-1934{fiets,auto,motorfiets} 816.45.926SmitSpui 135-6-1978{fiets} 465.99.810KokKerkstr 72-3-1943{auto} Attribuut “Vervoersmiddelen” is multi-valued en schendt daarmee 1NF (en tevens de definitie van het relationele model) Ieder relationeel schema van een tabel die aan de eisen van het relationele model voldoet (en dus geen multi-valued attributen bevat), is automatisch in 1NF.

42 Normaalvormen: 2NF(1/2) R = {Stad, Straat, Huisnr, Vraagprijs, Stadspop} F = {Stad, Straat, Huisnr  Vraagprijs, Stad  Stadspop} StadStraatHuisnrVraagprijsStadspop AmsterdamWesterstr31500 000734 000 Den HaagLaan237400 000442 000 Den HaagHoefkade30150 000442 000 AppingedamBrink8200 000 12 000 AppingedamBrink12225 000 12 000 Key: {Stad, Straat, Huisnr} “schuldige” f.a.: Stad  Stadspop

43 Normaalvormen: 2NF(2/2) R = {Stad, Straat, Huisnr, Vraagprijs, Stadspop} F = {Stad, Straat, Huisnr  Vraagprijs, Stad  Stadspop} Key: {Stad, Straat, Huisnr} “schuldige” f.a.:Stad  Stadspop r_partiële f.a.: een relevante f.a. X  A waarbij X een echte deelverzameling is van een of andere sleutel 2NF: geen r_partiële f.a.’s naar niet-primaire attributen, i.e. naar attributen die niet tot een of andere key behoren.

44 Normaalvormen: 3NF (1/2) R = {ISBN, Titel, Auteur, Tel_Auteur} F = {ISBN  Titel, ISBN  Auteur, Auteur  Tel_Auteur} ISBNTitelAuteurTel_Auteur 1234Het Stenen BruidsbedMulisch06 23456789 2345De Ontdekking v/d HemelMulisch06 23456789 3456Als je begrijpt wat ik bedoelToonder+353 1 2345678 4567Zoals mijn goede vader zeiToonder+353 1 2345678 Key: {ISBN} “schuldige” f.a.: Auteur  Tel_Auteur

45 Normaalvormen: 3NF(2/2) R = {ISBN, Titel, Auteur, Tel_Auteur} F = {ISBN  Titel,ISBN  Auteur,Auteur  Tel_Auteur} Key: {ISBN} “schuldige” f.a.: Auteur  Tel_Auteur r_transitieve f.a.: een relevante f.a. X  A waarbij X geen deelverzameling is van enige sleutel (dus geen sleutel en geen echte deelverz) 3NF: geen r_partiële of r_transitieve f.a.’s naar niet-primaire attributen, i.e. naar attributen die niet tot een of andere key behoren.

46 Drie soorten relevante f.a.’s Zij X  Y een relevante f.a. (d.w.z. een niet-triviale, volledige f.a. met enkelvoudige rechterkant)  als er tenminste één key S is met X = S, dan is X  Y een r_sleutelafh.  als er tenminste één key S is met X  S èn X  S, dan is X  Y een r_partiële afh.  als er geen enkele key S is met X = S of (X  S èn X  S), dan is X  Y een r_transitieve afh. Dus:een relevante f.a. is ofwel een r_sleutelafh. ofwel een r_partiële afh. ofwel een r_transitieve afh.

47 Normaalvormen: BCNF(1/3) R = {Stad, Straat, Huisnr, Postcode, Vraagprijs} F = {Stad, Straat, Huisnr  Postcode, Stad, Straat, Huisnr  Vraagprijs Postcode, Huisnr  Vraagprijs Postcode  Stad Postcode  Straat} StadStraatHuisnrPostcodeVraagprijs AmsterdamWesterstr311015 MK500 000 Den HaagLaan2372512 DT400 000 Den HaagHoefkade302526 CA150 000 AppingedamBroerstr89901 EK200 000 AppingedamBroerstr129901 EK225 000 Keys: { {Stad, Straat, Huisnr}, {Postcode, Huisnr} } “schuldige” f.a.’s: Postcode  Stad en Postcode  Straat

48 Normaalvormen: BCNF(2/3) R = {Stad, Straat, Huisnr, Postcode, Vraagprijs} F = {Stad, Straat, Huisnr  Postcode, Stad, Straat, Huisnr  Vraagprijs Postcode, Huisnr  Vraagprijs Postcode  Stad Postcode  Straat} Keys: { {Stad, Straat, Huisnr}, {Postcode, Huisnr} } “schuldige” f.a.’s: –Postcode  Stad –Postcode  Straat BCNF: geen r_partiële of r_transitieve f.a.’s (ook niet naar key-attributen)

49 Normaalvormen: BCNF(3/3) 4 equivalente beschrijvingen van BCNF:  geen r_partiële of r_transitieve f.a.’s (ook niet naar key-attributen)  dus, voor iedere relevante f.a. X  A  F + geldt: X  A is een r_sleutelafh (een relevante f.a. met waarbij X een sleutel)  dus, voor iedere relevante f.a. X  A  F + geldt dat X een sleutel is  dus, voor iedere niet-triviale f.a. X  A  F + geldt dat X een supersleutel is

50 Overzicht normaalvormen Zij R een relatie en F een verzameling f.a.’s. Zij F’ een verzameling f.a.’s equivalent met F z.d.d.: 1.voor iedere X  {A 1, A 2, …, A n }  F bestaat er een X  A 1  F’, X  A 2  F’, …, X  A n  F’ (stap 1 minimal cover) 2.de linkerkanten van F zijn geminimaliseerd (stap 2 minimal cover) 3.eventuele triviale afhankelijkheden zijn verwijderd. Merk op: F’ bevat uitsluitend relevante f.a.’s  R is in 2NF t.o.v. F als: F’ geen r_partiële f.a. naar een niet-primair attribuut bevat.  R is in 3NF t.o.v. F als: F’ geen r_partiële f.a. naar een niet-primair attribuut bevat en ook geen r_transitieve f.a. naar een niet-primair attribuut bevat.  R is in BCNF t.o.v. F als: F’ helemaal geen r_partiële en geen transitieve f.a.’s heeft (ook niet naar primaire attributen)

51 Voorbeeld bepalen normaalvorm R = ABCD en F = {AD  C, B  D, CD  B}  F is al OK, dus F’ = F  alle sleutels: AB, AD  primaire attributen: A, B, D  classificatie f.a.’s: – AD  C: r_sleutelafh. (naar niet-primair attribuut) – B  D: r_partiële afh. (naar primair attribuut) – CD  B: r_transitieve afh. (naar primair attribuut)  (hoogste) normaalvorm: 3NF  f.a.’s die BCNF schenden: – B  D – CD  B

52 Thuis  nalezen: H 14 (+ aanvullingen)  voorbereiden: 15.1  huiswerk: –opgave 23 –opgave 24 –opgave 6 –opgave 9


Download ppt "Databases I Functionele Afhankelijkheden en Normaalvormen Martin Caminada / Wiebren de Jonge Vrije Universiteit, Amsterdam definitieve versie 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google