De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Docent: Martijn Hengelmolen Aanwezig: maandag, dinsdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Docent: Martijn Hengelmolen Aanwezig: maandag, dinsdag."— Transcript van de presentatie:

1 1 Docent: Martijn Hengelmolen Email: Hengelmolen@initworks.com Aanwezig: maandag, dinsdag

2 2 Inhoud Hoorcollege 1 Waarom modelleren 1 Voorbeeld tekstueel ontwerp Opdracht

3 3 Voorbeeld model Rechtopstaande holle cilinder

4 4 Voorbeeld model Rechtopstaande holle cilinder Onderkant is gesloten

5 5 Voorbeeld model Rechtopstaande holle cilinder Onderkant is gesloten Aan de zijkant zit een driekwart ovaal Ovaal is kleiner dan cilinder Kleur is wit

6 6 Voorbeeld model Een mok, waterkoker? Thermoskan? Vraag: is dit eenduidig?

7 7 Opdracht Verzin een voorwerp Beschrijf dit voorwerp Geef tekstuele beschrijving aan mede student.

8 8 SELECT basisbegrippen hoofdstuk 5 [van der Lans] datatypen (num, alfanum, datum/tijd) systeemvariabelen (USER, TODAY) expressies (o.a. CASE) scalaire vs. set functies: scalaire functies: input is 1 rij set functies: input is verzameling rijen casting

9 9 SELECT instructie: definitie ::= [ ]

10 10 SELECT instructie: voorbeeld SELECT PNAAM, LEEFTIJD [kolom(men)] FROM PATIENT [tabel(len)] WHERE LEEFTIJD > 50; [voorwaarde voor rij]

11 11 SELECT instructie: volgorde van uitvoeren (intern) SELECT [kolommen] [3] FROM [tabellen][1] WHERE [voorwaarde voor rij][2] ORDER BY [kolom][4] 1. FROM2. WHERE a b 3. SELECT4. ORDER BY

12 12 SELECT instructie: volgorde (voorbeeld) SELECT ANO, ANAAM FROM A WHERE KLEUR=‘Blauw’ ORDER BY ANAAM 1. FROM A 2. WHERE KLEUR=‘Blauw’ 3. SELECT ANO, ANAAM 4. ORDER BY ANAAM

13 13 SELECT instructie: FROM component (definitie) ::= FROM [{, }...] ::= [[AS] ] ::= [.] tabelnaam

14 14 SELECT instructie: FROM component (voorbeeld) SELECT teamnr, naam FROM teams AS t, spelers AS s WHERE t.spelersnr = s.spelersnr Dit is een voorbeeld van een natural join

15 15 Natural join in stapjes: 1. FROM - input SELECT.... FROM teams AS t, spelers AS s

16 16 Natural join in stapjes: 2. FROM - resultaat SELECT... FROM teams AS t, spelers AS s

17 17 Natural join in stapjes: 3. WHERE - input WHERE t.spelersnr = s.spelersnr;

18 18 Natural join in stapjes: 4. WHERE - resultaat SELECT... FROM teams AS t, spelers AS s WHERE t.spelersnr = s.spelersnr;

19 19 Natural join in stapjes: 5. SELECT - resultaat SELECT teamnr, naam as aanvoerder FROM teams AS t, spelers AS s WHERE t.spelersnr = s.spelersnr;

20 20 SELECT instructie: WHERE (pseudo-code) WHERE-resultaat := [ ]; for each ROW in FROM-resultaat do if conditie=waar then WHERE-resultaat :+ ROW; endfor;

21 21 SELECT instructie: WHERE (operatoren etc) vergelijking: = = <> AND, OR, NOT BETWEEN, IN, LIKE, NULL IN met subquery vergelijkingsoperator met subquery ANY, ALL EXISTS

22 22 SELECT instructie: WHERE (voorbeelden) WHERE GEB_DATUM > ‘1970-12-31’ AND NOT NAAM = ‘Haas’; WHERE GEB_DATUM BETWEEN ‘1960-1-1’ AND ‘1970-1-1’; WHERE NAAM IN (‘Smit’,’Jansen’,’Zwart’);

23 23 SELECT instructie: WHERE (IN met subquery) SELECT naam AS aanvoerder FROM spelers WHERE spelersnr IN (SELECT spelersnr FROM teams);

24 24 SELECT instructie: WHERE (EXISTS) SELECT naam AS aanvoerder FROM spelers WHERE EXISTS (SELECT * FROM teams WHERE spelersnr=spelers.spelersnr);

25 25 SELECT instructie: WHERE (ALL) SELECT naam+’ is het oudst’ AS oudste, geb_datum FROM spelers WHERE geb_datum <= ALL (SELECT geb_datum FROM spelers);

26 26 SELECT instructie: GROUP BY, HAVING volgend hoorcollege: SET functies (COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG, STDEV) GROUP BY, HAVING

27 27 Referentiele Integriteit spelernsnr in beide tabellen moeten gesynchroniseerd blijven primary keyforeign key

28 28 Referentiele Integriteit : refs aangeven bij CREATE CREATE TABLE teams( teamnr SMALLINT NOT NULL, spelersnr SMALLINT NOT NULL, divisieCHAR(6) NOT NULL, PRIMARY KEY (teamnr), FOREIGN KEY (spelersnr) REFERENCES spelers (spelersnr));

29 29 Referentiele Integriteit refererende acties default (SOLID): ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT (dwz wijzigen/verwijderen van een spelersnr in de SPELERS tabel wordt tegengehouden als spelersnr in TEAMS voorkomt)

30 30 Referentiele Integriteit refererende acties alternatief 1: ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE (dwz update/delete van een spelersnr in de SPELERS tabel triggert automatisch een update/delete in TEAMS) alternatief 2: ON UPDATE SET NULL ON DELETE SET NULL

31 31 Referentiele Integriteit vragen wat is de beste oplossing voor SPELERS en TEAMS? ON UPDATE [restrict, cascade, set null] ON DELETE [restrict, cascade, set null] wat is de beste oplossing voor SPELERS en BOETES? ON UPDATE [restrict, cascade, set null] ON DELETE [restrict, cascade, set null]

32 32 Database Ontwerp Wat is het? Hoe doe je het? Voorbeeld Normaliseren (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) Opdracht

33 33 Database ontwerp : Wat is het ? het bepalen van de tabellen en hun kolommen die nodig zijn om bepaalde gegevens op te slaan (structuur) logisch ontwerp (niet fysiek) C. J. Date : ‘database design is still very much of an art, not a science’ gegevens integriteit

34 34 Database ontwerp : Hoe doe je het? ontwerpmethoden (zie [Kroenke]): E/R (entity-relationship) semantisch object model controle: normaliseren

35 35 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (1) voor wie : de eigenaar van de boeken functie : het geven van een actueel overzicht van alle uitgeleende boeken; bovendien per boek: aan wie (het boek is uitgeleend) sinds wanneer (het boek is uitgeleend)

36 36 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (2) bedenk eerst hoe je het zonder ge- automatiseerd systeem zou doen! ?

37 37 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (3) bedenk eerst hoe je het zonder ge- automatiseerd systeem zou doen! schrift met 1 regel per uitgeleend boek (auteur, titel, lener_naam, lener_telnr, sinds) vgl. database met 1 tabel: ‘uitgeleende boeken’

38 38 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (4) problemen: wijzigen van telnr op meerdere plaatsen bij terugbrengen boek ook telnr weg hoe komt dit ? afhankelijkheid : lener_naam -> lener_telnr lener_naam is een determinant van lener_telnr

39 39 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (5) oplossing: 2 tabellen schrift met uitgeleende boeken adresboekje (of GSM telefoon): naam + telnr

40 40 Normalisatie: 1NF (first normal form) Definitie 1NF: Een tabel is in 1NF als voor elke waarde van die tabel elke rij precies 1 waarde voor elke attribuut heeft voorbeeld: in de tabel leners heeft elke rij 1 naam en 1 telnr

41 41 Normalisatie: 2NF Definitie 2NF: (aanname: er is slechts 1 kandidaat sleutel die de primaire sleutel is) Een tabel is in 2NF als deze in 1NF is, en elk niet-sleutel attribuut (op de een of andere manier) afhankelijk is van de primaire sleutel

42 42 Normalisatie: 2NF PK

43 43 Normalisatie: 2NF PK

44 44 Normalisatie: 3NF Definitie 3NF: (aanname: er is slechts 1 kandidaat sleutel die de primaire sleutel is) Een tabel is in 3NF als deze in 2NF is, en elk niet-sleutel attribuut niet- transitief afhankelijk is van de primaire sleutel

45 45 Normalisatie: 3NF PK 2NF3NF

46 46 Normalisatie: BCNF (Boyce/Codd Normal Form) (informele) definitie: een tabel is in BCNF als de enige determinanten kandidaat-sleutels zijn (dwz alle afhankelijkheidspijlen beginnen bij kandidaat-sleutels)

47 47 Normalisatie: BCNF (Boyce/Codd Normal Form)

48 48 Normalisatie: BCNF (Boyce/Codd Normal Form)

49 49 Normalisatie: conclusie Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Normalisatie is een kwestie van gezond verstand! De zojuist besproken methoden zijn ‘geformaliseerd’ gezond verstand! Met wat ervaring weet je intuïtief wanneer tabellen BCNF zijn

50 50 Opdracht (5 minuten) Breng in BCNF:

51 51 Opdracht Afhankelijkheden:

52 52 Opdracht oplossing (BCNF) aannames: docentnaam is uniek, vaknaam is uniek 1 vak wordt door 1 docent gegeven

53 53 Zelfstudie 2 hoofdstuk 1 t/m 9 en 17 uit [van der Lans] inclusief opgaven (niet allemaal) doe de opgaven uitgedeeld op het college (zie ook create_art_lev_etc.sql om de tabellen aan te maken)


Download ppt "1 Docent: Martijn Hengelmolen Aanwezig: maandag, dinsdag."

Verwante presentaties


Ads door Google