De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Charter Talent naar de Top Ondertekening Sybilla M. Dekker Vrije Universiteit Amsterdam 2 juni 2009 Talent naar de Top.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Charter Talent naar de Top Ondertekening Sybilla M. Dekker Vrije Universiteit Amsterdam 2 juni 2009 Talent naar de Top."— Transcript van de presentatie:

1 Charter Talent naar de Top Ondertekening Sybilla M. Dekker Vrije Universiteit Amsterdam 2 juni 2009 Talent naar de Top

2 2 Werkelijkheid van vandaag Minder vrouwen aan de top dan gemiddeld in Europa¹ Bij beursgenoteerde ondernemingen is:  slechts 5.7% van de bestuurders of commissarissen vrouw  slechts 2% van de Raad van Bestuursleden vrouw² Streefcijfers Rijksoverheid  vrouwelijke hoogleraren in 2010 is 15% (11% in 2007)  vrouwelijke hogere en topambtenaren in 2011 is 25% (20% in 2008) Aantal vrouwen aan de top niet in verhouding met instroom van vrouwen (HBO- of academisch) in het arbeidsproces (51%) Uitstroom vanaf middenmanagementniveau belemmert doorstroom naar topfuncties³ ¹ Women Matter, McKinsey & Company, 2007 ² Dutch Female Board Index 2008; Mijntje Lükerath-Rovers ³ Diversiteitsladder 2007, Woman Capital

3 3 Kern van het probleem Aandeel vrouwen ~51%~25%~5,7% ~49%~28% Top functies* Manage- ment functies Met succes afgeronde HBO/WO opleiding * Dutch Female Board Index 2008; Mijntje Lükerath-Rovers

4 4 Visie voor morgen Ambitie binnen 10 jaar substantieel aandeel vrouwen (>30%) in de top van alle organisaties >50 werknemers Want meer m/v diversiteit leidt tot:  betere financiële resultaten  meer creativiteit, innovatie, en beter bestuur  duurzame organisaties die alle talent ten volle benutten  succesvollere organisaties, omdat de organisatiesamenstelling de klantenpopulatie reflecteert  betere samenwerking van werknemers  betere ontwikkeling en behoud van talent

5 5 % vrouwen blijft achter in universitair bestuur

6 6 Vrije Universiteit sinds 1880  1880 oprichting door Abraham Kuijper Vereniging van Hoger Onderwijs op Gereformeerde grondslag, ter emancipatie van mannen en vrouwen door wetenschappelijk onderwijs op bijzondere grondslag  1930 vrouwen leverden belangrijke bijdrage aan uitbouw universiteit met Vrouwen VU-hulp: de groene spaarbusjes  1949 eerste vrouwelijke hoogleraar: Mw Gezina van der Molen (volkenrecht), verzetstrijder en mede-oprichtster Trouw

7 7 Vrouwen aan de VU diversiteit: voorwaarde voor excellentie  Studenten: 50% vrouwen en 20% uit niet-westers allochtone studenten  Universitair Docenten: 33% vrouwen (streefcijfer diversiteit 29% in 2012) dus voldoende basis, maar doorstroming kan beter  Vrouwelijke hoogleraren: 11% (streefcijfer 16% in 2012)  Positief: niet-wetenschappelijke bestuurlijke en hoge managementfuncties meer dan 50% vrouwen

8 8 Vrouwen aan de VU op weg naar de streefcijfers  Aanstelling (bijzondere) hoogleraren: publicatielijst is leidend  Vrouwen willen vaak deeltijd werken Advies verband aanbrengen tussen publicatielijst en werktijdfactor  Op agenda CvB zetten  Persoonlijk inzet van CvB-voorzitter  Bewustwording/overtuiging CvB, rector en decanen  Vastleggen in strategie, managementafspraken en aanpak

9 9 Het Charter Talent naar de Top

10 10 Het Charter Talent naar de Top vrijwillig maar niet vrijblijvend Ondertekening van het Charter betekent:  verankering m/v diversiteit in organisatiestrategie en managementafspraken  formuleren van heldere, kwantitatieve doelstellingen voor 3 tot 5 jaar  actief ontwikkelen van instrumenten om vrouwelijk talent te ontwikkelen en promoveren  concreet kader om aandacht, tijd en middelen voor diversiteit te vragen en is niet vrijblijvend:  6 maanden na ondertekening voert u een startmeting uit  U rapporteert jaarlijks over de voortgang en behaalde resultaten door middel van de van de Tool Monitoring Talent  Commissie Monitoring Talent naar de Top ziet toe op de naleving van het Charter en rapporteert over resultaten en voortgang van ondertekenaars

11 11 Tool Monitoring Talent InstroomUitstroom Doorstroom Aantal vrouwen in topposities Aandeel in instroom Balans top – subtop Aandeel in organisatie Aandeel in de top Aandeel in uitstroom Tool Monitoring Talent Kwantitatieve criteriaKwalitatieve criteria Strategie Managementafspraken Communicatie Instrumenten

12 12 Commissie Monitoring Talent naar de Top eerste rapportage 17 april 2009 Rapportage over 2008  17% vrouwen in organisatietop van de ondertekenaars  26% vrouwen in de subtop  gezamenlijke ambitie: over vijf jaar 25% vrouwen in de top Startsituaties en ambities per sector  non-profit-sector en publieke sector: nu 26% vrouwen, ambitie: 36%  zakelijke dienstverlening: nu 14% vrouwen, ambitie: 19%  producten & consumentendiensten: nu 15% vrouwen, ambitie: 23%

13 13 Eerste rapportage het vervolg

14 M/V diversiteit U kunt het verschil maken

15 15 Charter Talent naar de Top ondertekenaars van het eerste uur  Op 28 mei 2008 ondertekenden 47 organisaties het Charter: Accenture, Achmea, Aegon, Allen & Overy, Bain & Company, Baker & McKenzie, Capgemini, Cisco, Clifford Chance, De Nederlansche Bank, Delta Lloyd, DHV, DLA Piper, Egon Zehnder International, Ernst & Young, Essent, FNV Vakcentrale, Fortis Bank Nederland, Fortis Verzekeringen Nederland, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, GGz Eindhoven, IBM, ING, Kadaster, Koninklijke BAM Groep, Koninklijke Haskoning groep, KPMG, KPN, Loyens & Loeff, McKinsey & Company, Mondriaan Stichting, Nauta Dutilh, Nederlandse Spoorwegen, Océ, OVG Projectontwikkeling, PCM Uitgevers, Politie, PriceWaterhouseCoopers, Randstad, Rijksoverheid, Stibbe, TNO, TomTom, Van Doorne, VNO-NCW

16 16 Charter Talent naar de Top aantal nieuwe ondertekenaars groeit  Technische Universiteit Delft, Twijnstra Gudde, Universiteit Utrecht, Houthoff Buruma, Higher & Company, Hogeschool INHOLLAND, Universiteit Leiden, Algemene Onderwijsbond (AOb), Kennedy van der Laan, Porter Novelli, Leids Universitair Medisch Centrum, NV Nederlandse Gasunie, Universiteit van Amsterdam, Haagse Hogeschool, UMC St. Radboud, CNV Vakcentrale, CNV Politievakorganisatie ACP, CNV Jongeren, CNV Publieke Zaak, CNV Onderwijs, CNV Bedrijvenbond, CNV Hout en Bouw, CNV Kunstenbond, CNV Dienstenbond, Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Hoge Raad der Nederlanden Acht hoger onderwijsinstellingen zegden ondertekening toe op 4 maart 2009 toe:  Universiteit van Amsterdam (inmiddels getekend)  Rijksuniversiteit Groningen (10 juni)  Vrije Universiteit (2 juni 2009)  Radboud Universiteit Nijmegen  Universiteit van Tilburg  Haagse Hogeschool (inmiddels getekend)  Leids Universitair Medisch Centrum (inmiddels getekend)  UMC St. Radboud (inmiddels getekend)


Download ppt "Charter Talent naar de Top Ondertekening Sybilla M. Dekker Vrije Universiteit Amsterdam 2 juni 2009 Talent naar de Top."

Verwante presentaties


Ads door Google