De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atoombouw: middeleeuwen Als iets scherp smaakte bestond het dus uit puntige deeltjes Als iets in de vloeibaar fase was bestond het dus uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atoombouw: middeleeuwen Als iets scherp smaakte bestond het dus uit puntige deeltjes Als iets in de vloeibaar fase was bestond het dus uit."— Transcript van de presentatie:

1

2 mlavd@BCEC1 Atoombouw: middeleeuwen Als iets scherp smaakte bestond het dus uit puntige deeltjes Als iets in de vloeibaar fase was bestond het dus uit ronde deeltjes die langs elkaar konden rollen Als iets in de vaste fase was bestond het dus uit harde vaste blokjes die niet langs elkaar konden schuiven

3 mlavd@BCEC2 Atoombouw: griekse oudheid Als iets in de vaste fase was bestond het dus vooral uit aarde Alle materie is opgebouwd uit een mengsel van: aarde, water, lucht en vuur Als iets in de vloeibare fase was bestond het dus vooral uit water Als iets in van de vaste fase naar de vloeibare fase ging (of andersom) werd dus een deel van de aarde omgezet in water (of andersom)

4 mlavd@BCEC3 Atoombouw: rutherford Experiment Rutherford

5 mlavd@BCEC4 Atoombouw: rutherford Verklaring van het experiment van Rutherford Positief geladen ‘zware’ kern met daar omheen negatief geladen ‘luchtige wolk’

6 mlavd@BCEC5 Atoombouw: nu Positief geladen ‘zware’ kern met daar omheen negatief geladen ‘luchtige wolk’ Alle atomen zijn opgebouwd uit dezelfde deeltjes

7 mlavd@BCEC6 Atoombouw: dimensies pyramide van cheops : aarde = kern : atoom atoom : pingpongbal = tennisbal : aarde

8 mlavd@BCEC7 Atoombouw In de kern zitten positieve deeltjes: protonen Rond de kern zitten negatieve deeltjes: elektronen In de kern zitten ook neutrale deeltjes: neutronen

9 mlavd@BCEC8 Atoombouw: nummers Aantal protonen = atoomnummer Aantal elektronen = atoomnummer in de kern Aantal protonen + neutronen = massagetal

10 mlavd@BCEC9 Atoombouw: nummers 40 20 Ca  At.nr = 20 m.g. = 40  20 p en 20e  40 – 20 = 20n 23 11 Na   23 – 11 = 12n At.nr = 17 m.g. = 35  11 p en 11 e At.nr = 11 m.g. = 23  17 p en 17 e  35 – 17 = 18n  35 17 Cl

11 mlavd@BCEC10 Atoombouw: p, e, n Geef de samenstelling in p +, n 0 en e - van de volgende atomen 39 19 K 19 K  19 p en 19 e 209 80 Hg 209 Hg  80 p en 80 e 39 K  39 – 19 = 20 n 80 Hg  209 – 80 = 129 n

12 mlavd@BCEC11 Atoombouw Elektronen zitten in een soort van schillen of banen

13 mlavd@BCEC12 Atoombouw elementen 1 - 20

14 mlavd@BCEC13 Atoombouw: isotopen Er bestaan verschillende ‘vormen’ van de zelfde atomen. Verschil: het aantal neutronen in de kern Gelijk: het aantal protonen en elektronen = atoomnummer = massagetal

15 mlavd@BCEC14 Atoombouw: isotopen in de natuur Tabel 25: geeft voorkomen van isotopen in de natuur en hun samenstelling De isotopen die niet in de natuur voorkomen kunnen kunstmatig gemaakt worden in bv een kernreactor

16 mlavd@BCEC15 Atoombouw: isotopen in de natuur Geef de samenstelling van de isotopen die voorkomen in de natuur van: C N 12 6 C  6p, 6e en 12 - 6 = 6n 13 6 C  6p, 6e en 13 – 6 = 7n 14 7 N  7p, 7e en 14 – 7 = 7n 15 7 N  7p, 7e en 15 – 7 = 8n

17 mlavd@BCEC16 Eigenschappen van stoffen Alle stoffen Moleculaire stoffen: bestaan alleen uit niet-metalen Hebben geen lading  geleiden geen stroom Zouten: bestaan uit metaal en niet-metaal ionen Metalen: bestaan alleen uit metaal Hebben bewegende elektronen  geleiden stroom als (s) en als (l) kunnen alleen geleiden als de geladen deeltjes (ionen) kunnen bewegen Geleiden geen stroom als (s) Geleiden wel stroom als en als (l) of (aq))

18 mlavd@BCEC17 Molecuulbouw In de moleculen zijn er bindingen tussen de atomen, deze noemen atoombindingen Elk atoom heeft een bepaald aantal bindingen, dit noemen we de covalentie van een atoom

19 mlavd@BCEC18 Covalentie en Molecuulbouw De niet metaal elementen vormen bindingen tussen de atomen. Het aantal bindingen van deze elementen is (meestal) een vast aantal dat we de covalentie noemen. De covalentie kunnen we uit het periodiek systeem afleiden.

20 mlavd@BCEC19 Covalentie en Molecuulbouw 0123 4

21 mlavd@BCEC20 Molecuulbouw Maak de onderstaande structuurformules af met het juiste aantal bindingen CC C C O OH H H H H H HH C H H HS H

22 mlavd@BCEC21 Aantrekkende krachten tussen moleculen In de moleculen zijn er bindingen en tussen de moleculen zijn er ook aantrekkende krachten. Deze aantrekkende kracht tussen de moleculen noemen we: vanderwaals-krachten

23 mlavd@BCEC22 Vanderwaalskrachten

24 mlavd@BCEC23 Vanderwaalskrachten De aantrekkende krachten tussen de moleculen worden dus duidelijk niet veroorzaakt door de bindingselektronen want die zijn niet aanwezig tussen de moleculen !!

25 mlavd@BCEC24 Vanderwaalskrachten De aantrekkende krachten tussen de moleculen worden groter als het molecuul groter en zwaarder wordt ! Hierdoor hebben grotere en zwaardere moleculen een hoger kookpunt !

26 mlavd@BCEC25 Kookpunt moleculaire stoffen Bij sommige moleculen is het kookpunt veel hoger dan je kan verklaren met alleen de vanderwaals-krachten Massa (u)T kook (K) methaan16112 Propaan44231 ammoniak17 Water18 373 Ethanol46 240 351

27 mlavd@BCEC26 Kookpunt moleculaire stoffen Bij sommige moleculen is het kookpunt veel hoger dan je kan verklaren met alleen de vanderwaals-krachten Hier spelen blijkbaar nog andere krachten een rol ! Water: H-O-HEthanol: C 2 H 5 OH Ammoniak: NH 3 propanol: C 3 H 7 OH Azijnzuur: CH 3 COOH Wat valt bij deze stoffen op ??

28 mlavd@BCEC27 Kookpunt moleculaire stoffen Water: Ethanol: Ammoniak: Propanol: Azijnzuur: Al deze stoffen hebben een OH- of een NH- groep in het molecuul

29 mlavd@BCEC28 Kookpunt moleculaire stoffen Als moleculen een OH- of een NH- groep hebben kunnen deze een waterstofbrug vormen Een waterstofbrug is een sterkere aantrekkingkracht dan vanderwaals  hoger T smelt of T kook !!!!

30 mlavd@BCEC29 Waterstof-brug = H-brug

31 mlavd@BCEC30 Waterstof-brug = H-brug Bij carbonzuren kunnen door de H- brug ‘dimeren’ ontstaan waardoor T kook nog verder verhoogd wordt.

32 mlavd@BCEC31 Polair en Apolair Een stof wordt apolair genoemd als er veel C en H-atomen in zitten en geen (of heel weinig) andere groepen die bv NH of OH bevatten

33 mlavd@BCEC32 Polaire en Apolaire oplosmiddelen Polaire stoffen lossen op in polaire oplosmiddelen (kunnen meestal H- brug maken) Apolaire stoffen lossen op in apolaire oplosmiddelen (kunnen geen H-brug maken)

34 mlavd@BCEC33 Oplossen, smelten en koken Bij het oplossen en het smelten of koken van stoffen verandert alleen de afstand tussen de moleculen. De moleculen zelf blijven gelijk en veranderen niet!!

35 mlavd@BCEC34 Reacties Bij een reactie tussen stoffen worden de bindingen in de moleculen verbroken en worden er nieuwe bindingen gemaakt waardoor andere moleculen ontstaan. !!

36 mlavd@BCEC35 Verschil tussen reactie en smelten, koken of oplossen Bij smelten, koken en oplossen blijven de moleculen het zelfde en worden alleen de afstanden tussen de moleculen veranderd  veranderingen bij vdWaals en H-brug Bij een reactie veranderen de moleculen en worden naast de afstanden tussen de moleculen ook bindingen verbroken en nieuwe gemaakt  veranderingen bij vdWaals, H-brug én bindingselektronen.

37 mlavd@BCEC36 Ionen en ionogene stoffen Naast moleculaire stoffen bestaan er ook nog zouten en metalen Zouten zijn opgebouwd uit geladen deeltjes: ionen Ionen zijn deeltjes met te veel elektronen (negatieve ionen) of te weinig elektronen (positieve ionen)

38 mlavd@BCEC37 Ionen en ionogene stoffen Ionen zijn deeltjes met te veel elektronen (negatieve ionen) of te weinig elektronen (positieve ionen) Metalen vormen + ionen (staan dus elektron af) Niet metalen vormen een – ion (nemen elektron op) 1+ 2+ 1-2-3-

39 mlavd@BCEC38 Ionen en ionogene stoffen Metalen ionen reageren met niet metaal-ionen (tot een zout) in een verhouding zodat de totale lading weer 0 wordt. Na + + Cl -  NaCl 2 K + + O 2-  K 2 O Ca 2+ + O 2-  CaO Mg 2+ + 2 F -  MgF 2

40 mlavd@BCEC39 Ionen en zouten De ionen vormen een ionrooster  zoutkristal

41 mlavd@BCEC40 Ionen en zouten Uit het rooster kan je ook de formule van het zout afleiden

42 mlavd@BCEC41 Ionen en zouten Zoutkristal als kubus afgebeeld Elke hoek zit in 8 kubussen  telt voor 1/8 mee. Elk vlak zit in 2 kubussen  telt voor 1/2 mee. Midden in de kubus zit maar in 1 kubus  telt voor 1. 8 * 1/8 + 6 * ½ = 1 + 3 = 4 12 * 1/4 + 1 = 3 + 1 = 4 Elke rib zit in 4 kubussen  telt voor 1/4 mee. Verhoudingformule = 4 : 4 = 1 : 1  (bv) NaCl

43 mlavd@BCEC42 Metalen Bij metalen is een rooster gemaakt van de atomen. Hiertussen in ‘zwerven’ losse elektronen die voor de geleiding zorgen. e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e- e-e-

44 mlavd@BCEC43 Zouten vs metalen Bij vaste zouten is ook een vast rooster maar dan gemaakt van de ionen. Hiertussen in ‘zwerven’ geen losse elektronen  geen geleiding + + + + + + --- - - -

45 mlavd@BCEC44 Zouten vs metalen Metalen buigen: deeltjes tegenover elkaar met elektronen zwervend ertussen  geen probleem: buigt. Zout buigen: gelijk geladen deeltjes direct tegenover elkaar  stoten elkaar af  buigt niet. +-+-+-+- +-+-+-+- +-+-+-+- +-+-+-+- KRAK e- BUIGT BREEK BROKKEL


Download ppt "Atoombouw: middeleeuwen Als iets scherp smaakte bestond het dus uit puntige deeltjes Als iets in de vloeibaar fase was bestond het dus uit."

Verwante presentaties


Ads door Google