De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 1/32 Programma deze middag Het programma: 12.30 - 13.30 uur aankomst en lunch 13.30 - 14.30 uur Offshore.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 1/32 Programma deze middag Het programma: 12.30 - 13.30 uur aankomst en lunch 13.30 - 14.30 uur Offshore."— Transcript van de presentatie:

1 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 1/32 Programma deze middag Het programma: 12.30 - 13.30 uur aankomst en lunch 13.30 - 14.30 uur Offshore onderwijs onderzoek (Hans Vossensteyn) 14.30 - 15.00 uur marktonderzoek Offshore Onderwijs (Jarno Deen) 15.00 - 15.30 uur koffie / thee pauze 15.30 - 16.00 uur case studie Saxion (Chris van den Borne) 16.00 - 16.30 uur case studie INHOLLAND (Willem Viets) 16.30 - 17.00 uur case studie CHN (Theo Hooghiemstra) 17.00 - 18.00 uur informele borrel

2 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 2/32 Offshore onderwijs Offshore onderwijs in de context van internationalisering en ICT: ervaringen en voorbeelden in het Nederlandse hoger onderwijs

3 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 3/32 Programma deze middag Het programma: 12.30 - 13.30 uur aankomst en lunch 13.30 - 14.30 uur Offshore onderwijs onderzoek (Hans Vossensteyn) 14.30 - 15.00 uur marktonderzoek Offshore Onderwijs (Jarno Deen) 15.00 - 15.30 uur koffie / thee pauze 15.30 - 16.00 uur case studie Saxion (Chris van den Borne) 16.00 - 16.30 uur case studie INHOLLAND (Willem Viets) 16.30 - 17.00 uur case studie CHN (Theo Hooghiemstra) 17.00 - 18.00 uur informele borrel

4 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 4/32 Project team CHEPS (UT) –Hans Vossensteyn –Jarno Deen –Egbert de Weert ITBE (UT) –Nelleke van Adrichem UvA (AMMA) –Peter Dekker –Peter Mesker ITC –Marie-José Verkroost

5 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 5/32 Offshore onderwijs: een echte uitdaging Offshore onderwijs één van de meest vergaande vormen van internationalisering We denken veelal aan het opzetten van een campus in het buitenland, zoals enkele Australische universiteiten doen Voor Nederlandse HOI’s lijkt dit de volgende stap binnen internationalisering: toch terughoudend Er zijn nog veel haken en ogen: kwaliteit, organisatie, ondersteuning, wetgeving, … Hoe kan offshore onderwijs goed worden georganiseerd, bijvoorbeeld met behulp van ICT

6 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 6/32 Definitie van offshore onderwijs Offshore onderwijs is onderwijs dat (gedeeltelijk) op locatie in het buitenland wordt aangeboden –Vooral aan collegegeld betalende studenten –Vooral buiten de EU Dus we brengen het onderwijs naar de buitenlandse studenten toe i.p.v. studenten naar de eigen instelling te halen

7 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 7/32 Doelen van het onderzoek, onderzoeksvragen Het identificeren van mogelijkheden, voordelen en nadelen van offshore onderwijs activiteiten van Nederlandse HOI’s –Algemene ontwikkelingen binnen internationalisering –Wat is de rol van ICT bij internationalisering en OO? –Welke typologie voor offshore onderwijs te gebruiken? –Wat is het beleid van andere landen op dit terrein en wat zijn hun ervaringen? –Is er een buitenlandse markt voor Nederlands HO? –Wat is de huidige “offshore praktijk” van Nederlandse HOI’s? –Zijn er goede voorbeelden en kunnen we daarvan leren? –Kunnen initiatieven in ontwikkeling verder worden geholpen?

8 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 8/32 Internationalisering in het hoger onderwijs Internationalisering heeft een sterke vlucht genomen –Studenten & staf mobiliteit –Internationale netwerking op instellingsniveau –Onderzoeks consortia –Maar ook steeds meer samenwerking op curriculum niveau en harmonisering van structuren –Bieden van een internationale ervaring binnen eigen curriculum –Economische motieven: buitenlandse betalende studenten NESO’s en EVD branche offices

9 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 9/32 Europese ontwikkelingen Bologna proces –Europees wijde samenwerking om de prestaties van het HO te verbeteren (EHEA 2010) –3 cycli: meer open en betere leeromgeving, mobiliteit, transparantie en erkenning Lissabon proces –Europa moet de meest competitieve economie worden, dus zo veel mogelijk mensen zo hoog mogelijk opleiden –Maar ook binnenhalen van extern talent Bergen –Kwalificatie structuur –Kwaliteitszorg –Erkenning van diploma’s en studieperioden

10 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 10/32 Internationalisering van het Nederlandse HO Koers op Kwaliteit –Nederlands HO attractief voor buitenlandse studenten –Internationaliseringsinstrumenten te gefragmenteerd Beeldmerk Nederland –Meer geïntegreerde communicatie over het NL HO Vele doelen –Wederzijds begrip en culturele ontwikkeling –Profijtbeginsel: economische motieven –Recrutering van (jonge) onderzoekers

11 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 11/32 ICT in het hoger onderwijs Internationalisering en ICT lijken natuurlijke partners ICT maakt onderwijs minder tijd en plaatsgebonden: grotere en meer diverse groepen; én “internationalisering at home” De vraag is of ICT en e-learning het onderwijs fundamenteel veranderd hebben Het blijft meest bij blended learning: face-to-face onderwijs + e-mail, portals, chat sites, centrale databases (Blackboard), video conferencing Hoe maken we ICT en e-learning mainstream?

12 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 12/32 Internationalisering en ICT in het HO

13 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 13/32 Internationalisering en ICT in het HO ICT applicaties kunnen de fysieke kloof tussen studenten en docenten dichten Meer maatwerk services ICT kan de interactie niet vervangen Vervangt offshore onderwijs afstandsonderwijs of leunt het sterk op communicatie op afstand?

14 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 14/32 Offshore onderwijs: een typologie Mobiliteit van programma’s –Het verplaatsen van individuele studieprogramma’s of delen daarvan over de landsgrenzen door face-to-face onderwijs, afstandsonderwijs of een combinatie daarvan Mobiliteit van aanbieders –De fysieke of virtuele verplaatsing van een onderwijsaanbieder over de landsgrenzen om daadwerkelijk aanwezig te zijn waar men zijn diensten aan studenten aanbiedt

15 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 15/32 Offshore onderwijs: mobiliteit van programma’s Franchise –Een buitenlandse locale partner die jouw pogramma huisvest Twinning –Samenwerking door een articulatiesysteem voor wederzijdse credit transfer Double / joint degrees –Samenwerking in een programma waarvoor een student 2 diploma’s (of een gezamenlijk diploma) krijgt Articulatie –Verschillende buitenlandse aanbieders die studenten binnen het consortium toestaan credits te verzamelen Validering –De partnerinstelling mag een diploma van de bron-instelling toekennen Virtueel afstandsonderwijs –Aanbieden van opleidingen aan buitenlandse studenten via afstands- / online onderwijs

16 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 16/32 Offshore onderwijs: mobiliteit van aanbieders Branche campus –Satelliet campus om buitenlandse studenten te bedienen Onafhankelijke instelling –Opzetten van een onafhankelijke instelling in het buitenland Acquisitie / fusie –Kopen van of fusie met een buitenlandse instelling Studie centrum / lesplaats –Een beperkte basis van waaruit les wordt gegeven Affiliatie / netwerken –Innovatieve samenwerkingsverbanden om allerlei studentenmarkten te bedienen (publiek- privaat ) Virtuele universiteit –Online afstands onderwijs zonder face-to-face elementen

17 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 17/32 Internationaal beleid Australië: meer dan 20% van internationaal onderwijs is offshore; Australian Education International stimuleert OO; overheid sluit Memoranda of Understanding; sterke focus op kwaliteit en communicatie US: trekt vooral veel buitenlandse studenten aan, maar verliest marktaandeel  OO wordt belangrijker, ook voor US studenten in buitenland; UK: sterke aansturing OO door overheid: PMI en “Putting the World into World-Class Education”, BC: assertief en nieuwe landen; maar … de UK-e-University faalde Duitsland: actief om Duitstalige programma’s in het buitenland op te zetten (DAAD); “Export of German degree courses”; hoge investeringen met veel doelen Nieuw Zeeland: “Export Education Innovation Programma” stimuleert OO door risico’s af te dekken en opstart kosten te betalen; stimulering partnerships

18 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 18/32 Internationaal beleid, conclusie Wel beleid, maar erg weinig informatie over de dagelijkse praktijk Offshore afzetgebieden vooral: Azië, Oost-Europa, Zuid-Amerika Ook online offshore onderwijs bevat veelal face-to-face elementen Onbetrouwbare faciliteiten (internet) vaak een obstakel Ook taalproblemen, het omgaan met locale regelgeving Nederlands beleid zeer restrictief, fraude affaire heeft geen goed gedaan Beperkt gebruik van ICT: basis applicaties overkomen de fysieke afstand maar minder geschikt voor interactie in het onderwijs. Het genereert ook geen “vertrouwen” tussen partners

19 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 19/32 Betrokkenheid van Nederlandse HOI’s Universiteit van Amsterdam (DU) Open Universiteit Nederland (DU) Universiteit Twente (DU) Hogeschool van Amsterdam (DU) Hogeschool Rotterdam (DU) Hogeschool Utrecht (DU) Hogeschool INHOLLAND (DU) Fontys Hogescholen (DU) Saxion Hogescholen (DU) Christelijke Hogeschool Noord Nederland Maastricht School of Management

20 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 20/32 Web-based quick scan survey (1) Table 6.1: Response to the survey SentResponseNon-participationNon-response returnedNA Wrong addressNo reaction 1074746248 Response rateresponse = 47,7%Non-participate = 5,6%non response = 46,7%

21 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 21/32 Offshore projecten en/of intenties Table 6.3: Offshore activities Intention for activities in the futureTotal Currently or in the pastYesNo Yes 13 114 No 82533 Total 212647

22 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 22/32 Type offshore activiteiten Table 6.4: Type of activities Program mobility11  recognition of credits 6  Double/joint degree 5  Validation 2  Flying professors 9  Other, o curriculum development, teacher training teaching methods 1 o Supervising and recruitment of students from Flemish universities 1 Virtual / Distance6 Provider mobility5  Branch campus 1  Independent institution (either a new institution, acquisition or merger) 1  Study Centre / Teaching Site 3

23 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 23/32 Het gebruik van ICT in offshore onderwijs Table 6.5: Use of ICT in offshore education None or trivial online presence; 1 Web supplemented: the Web is used but not for key “active” elements of the programme (e.g. course outline and lecture notes online, use of email, links to external online resources) without any reduction in classroom time; 3 Web dependent: Students are required to use the Internet for key “active” elements of the programme—e.g. online discussions, assessment, online project/ collaborative work—but without significant reduction in classroom time. 3 Mixed mode: Students are required to participate in online activities, e.g. online discussions, assessment, online project/collaborative work, as part of course work, which replace part of face-to-face teaching/learning. Significant campus attendance remains. 5 Fully online: the vast bulk of the programme is delivered online with typically no (or not significant) campus attendance or through “learning objects”. 2

24 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 24/32 Wensen m.b.t. offshore onderwijs Table 6.6: Wishes with regard to offshore education Program mobility20  recognition of credits 12  Double/joint degree 12  Validation 6  Flying professors 14  Other: o Local teacher, partly educated here, teach the students who get a Dutch degree 1 o curriculum development 1 o joint development of courses 1 o joint program 1 Virtual / Distance16 Provider mobility3  Branch campus 1  Independent institution (either a new institution, acquisition or merger) 1  Study Centre / Teaching Site 2

25 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 25/32 Telefonische interviews met interessante cases 19 interessante cases die wilden reageren Redenen voor offshore onderwijs –Afstandsonderwijs voor Nederlandstalige studenten –Persoonlijke netwerken uitgebouwd tot joint/double degrees –Samenwerking met partner instellingen –Capacity building –Geen winstoogmerk maar kenniscirculatie en goodwill –Interessante carrière perspectieven voor docenten Belangrijke issues bij offshore onderwijs –Kwaliteit –Locale omstandigheden kennen –Programma –Succes –Nederlandse wet- en regelgeving

26 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 26/32 Telefonische interviews met interessante cases Belangrijke lessen –Kwaliteit, kosten en studentenaantallen zijn communicerende vaten –Kwaliteit is cruciaal: kies partners zorgvuldig –Gaat niet alleen om studentenmobiliteit maar ook om staf –Er zijn serieuze risico’s: investeer conservatief en let goed op je reputatie –Samenwerking lijkt eenvoudig totdat je met het feitelijke lesprogramma aan de slag gaat: verschil in prioriteiten en concepten –Met venture kapitalisten net andersom: inhoudelijk brengen die weinig in en dus hoef je daar geen compromissen te sluiten

27 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 27/32 4 Case Studies CHN –Enige NL instelling met branche vestigingen –Grand Tour INHOLLAND –Offshore economie opleidingen Paramaribo –Geleidelijke onderwijs ontwikkeling in China met veel inzet van staf Saxion Hogeschool –3+ 1 concept: buitenlandse studenten laatste jaar hier –Intensieve samenwerking met enkele partners in Z-O Azië ITC (International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation) –Een aantal Joint Education Programmes in Azië en Afrika –Staff development is heel belangrijk en ook lastig

28 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 28/32 4 Partner Scenario’s Amsterdam Master in Medische Antropologie (AMMA) –Intensieve samenwerking in Bangladesh en Zuid-Afrika: in plaats van afstandsonderwijs gezamenlijke modules en gebruik van regionale experts ITC (UCLAS) –University College of Lands and Architectural Studies (Dar es Salaam, Tanzania) –Joint degree programmes, geleidelijke benadering UT –Bussiness studies (MBA), Hunan, China: 2-year programme, UT degree –European Teachers Training: MA waarin verschillende partners samenwerken Open Universiteit –Samenwerking met de University of Sydney: samen cursussen ontwikkelen voor een afstandsonderwijsprogramma op het terrein van innovatie

29 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 29/32 Conclusies o.g.v. cases en partner scenario’s Alleen enkele algemene conclusies, details komen in de case studie presentaties Opvallend is dat in de meeste cases wederzijds begrip, intensieve partner-contacten, student- en stafuitwisseling, en ontwikkelingswerk centraal staan én niet economisch gewin Daarnaast investeren de instellingen in een sterk internationaal profiel: daarmee op termijn meer studenten trekken Offshore activiteiten vergen hoge investeringen: in geld, tijd, reizen, een “open mind” en het opbouwen van onderling vertrouwen

30 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 30/32 Conclusies o.g.v. cases en partner scenario’s Nationale en locale regelgeving en bureaucratie vergen veel lobbywerk en energie om zaken voor elkaar te krijgen Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn sleutel tot succes: wederzijdse afspraken en afstemming over voorkennis, taalvaardigheid, vorm en inhoud van vakken Culturele verschillen in termen van verwachtingen van studenten en docenten: communicatie en gelijkwaardigheid van partners Tot in detail uitzoeken en afstemmen wat de kwaliteitszorg en accreditatie vereisten zijn voor beide partners: veel bureaucratie

31 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 31/32 Conclusies o.g.v. cases en partner scenario’s Internationale en online classrooms vergen veel afstemming in tijdsplanning, didactische benadering en flexibiliteit wat betreft achtergrond, ICT infrastructuur en hoe men gewend is te werken Zoek de juiste partner(s) en ontwikkel een sterke band: ontwikkel verschillende activiteiten en contacten Wees bewust van verschillen in onderwijsmethoden, inhoud en examinering: docenten aan beide zijden moeten worden getraind en ontwikkel vakken en modules gezamenlijk! Denk aan de student: reizen, kosten, beurzen en faciliteiten

32 Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 32/32 Dank voor uw aandacht !! Tijd voor vragen


Download ppt "Offshore onderwijs Hans Vossensteyn 12 februari 2007 1/32 Programma deze middag Het programma: 12.30 - 13.30 uur aankomst en lunch 13.30 - 14.30 uur Offshore."

Verwante presentaties


Ads door Google