De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende."— Transcript van de presentatie:

1 Een burgernetwerk door en voor de burger v ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende machteloosheid tegenover een steeds meer dictatoriale regelgeving neemt toe. Anderzijds is er ook de onwil bij de burger om de politieke besluitvorming over te nemen omwille van het werk en de inzet die dat mogelijk zou vragen. burgers ervaren de politieke partijen en politici als onbetrouwbaar. Overheidsinitiatieven wekken meestal argwaan bij de burger.

2 WIJ zijn de BURGERS WIJ BESLISSEN Wat is er allemaal gaande ? Internet voting booth : US Internet Poll : lokaal, internationaal Volksraadpleging : lokaal (Belgie) Initiatief en Referenda : lokaal, nationaal Demoex : lokaal, nationaal, internationaal Sociale netwerken

3

4

5 notificatie “The People decide”

6

7 - Internet voting booth : US (The People Decide) - Internet Poll : lokaal, internationaal (Avaaz) Vergelijking : The People Decide The People decide is zeer degelijk, informatief, uitgebreid en arbeidsintensief. Het laat ook de vergelijking toe tussen de stemmen in het Congres en de Burgers. Elke stemming wordt per mail aangekondigd. Deelname: enkele honderden burgers per wetsvoorstel.

8 - Internet voting booth : US (The People Decide) - Internet Poll : lokaal, internationaal (Avaaz) Vergelijking : Avaaz Avaaz is zeer gebruiksvriendelijk, eens geregistreerd hoeft men om te stemmen slechts zijn adres in te tikken. Enkel populaire onderwerpen worden zorgvuldig geselecteerd en gelanceerd. Deelname: honderdduizenden burgers per onderwerp tekenen de petitie.

9 - Volksraadpleging : lokaal (Belgie) - Initiatief en Referenda : lokaal, nationaal Vergelijking : De volksraadpleging in België blijkt zeer in trek sinds het succes in Antwerpen. Politici blijken niet geneigd om het resultaat vlakaf te negeren maar het wordt wel gemanipuleerd. Initiatief en referenda zijn bekende instrumenten van burger beslissingsrecht. Ook daar trachten politici de resultaten te manipuleren of op de lange baan te schuiven. Vergt een wettelijk kader en wordt slechts moeizaam afgedwongen. Zelfs na de instelling blijft constante waakzaamheid geboden.

10 - Demoex : lokaal, nationaal, internationaal - Sociale netwerken Vergelijking : (beide zijn volledig internet gebaseerd) Demoex (systeem) neemt deel aan verkiezingen waarbij het standpunt van de verkozenen (of de partij) enkel bepaald wordt door de burgers via internet, zonder uitzondering. Zij introduceren ook “liquid Democracy”. Zij treden rechtreeks in competitie met de Particratie, wat initieel niet de bedoeling was. De sociale netwerken (Facebook, Twitter enz… ) laten een vlotte verspreiding toe van standpunten over onderwerpen en de opstart van acties en zijn niet a priori “partij” of “programma” gebonden.

11 KANSEN Communicatie is zeer goedkoop en toegankelijk geworden Er zijn veel getalenteerde arbeidskrachten beschikbaar ( voornamelijk studenten) Democratie.Nu heeft een expertise opgebouwd in goede democratische praktijken en modaliteiten en stelt studenten tewerk als het financieel mogelijk is. Er circuleren vele petities die aanzetten zijn tot referenda maar zij stranden meestal in machteloosheid

12 DOEL 1 Een burgernetwerk door en voor de burger Wij zijn de Burgers – Wij beslissen 1.Een burgervoorstel (volksinitiatief) dient een voldoende maatschappelijk draagvlak aan te tonen via een laagdrempelig stemsysteem (avaaz systeem) 2.Indien dit draagvlak aangetoond wordt komt het in onze modules waar men kan stemmen met elektronische identiteitskaart via het Helios stemsysteem. Eventueel met “liquid democracy”. Testwebsites Aan dit laatste systeem worden de hoogste eisen gesteld van betrouwbaarheid en degelijkheid (https, identificatie via eID, end to end auditable voting system “Helios”)

13

14

15

16 Liquid Democracy

17

18

19 DOEL 2 Ondersteunende acties bij volksraadplegingen Laagdrempelige polls (“avaaz” systeem) die onrechtstreeks politieke druk uitoefenen

20 Volksraadpleging Tielt

21 Avaaz

22 Gebruik Alle belangstellenden kunnen onze modules inzetten voor zover zij de direct democratische besluitvorming nastreven. Basisgebruik is gratis, uitgebreid gebruik is betalend. (mogelijkheid) bv Poll en “handtekening” werving bij Initiatief zijn gratis, stemming via eID – Helios is betalend.

23 Internationaal Gelijkaardige initiatieven zijn gelijklopend internationaal opgestart begin “Democracy International” en “Electronische Directe Democratie” op Participedia direct-democracy (demoex systeem) direct-democracy

24

25

26 Hoe: Dynamische inventaris van alle maatschappelijke voorstellen ( te vergelijken met het opstarten van volksinitiatieven in Zwitserland) Met elke burger in contact treden efficiënte uitbouw van het opvolgen en bewerken van internet forums, open antwoordmogelijkheden in kranten en tijdschriften en de zgn “sociale netwerken” met de oprichting van de zgn internetactivisten (bv onze acties in Antwerpen, Zulte, Tielt,..) Tielt/ ?sk=wallhttp://www.facebook.com/pages/Meer-Democratie-in- Tielt/ ?sk=wall burgerplatform uitbouwen

27

28 initiatieven lanceren, opsporen en begeleiden voor onrechtstreekse of rechtstreekse actie modules creëren: idee – overleg – ranking – petitie – referenda – stemmen – hulpmiddelen = adressen, wiki, locale reglementen, goede praktijken, geld inzameling – accelerator (contacten verzamelaar en commitment)

29 netwerk testwebsite voorstellen - amendementen - ranking - stemmen financiele opzet : abgeordnetenwatch.de open boekhouding https://www.abgeordnetenwatch.de/finanzierung html https://www.abgeordnetenwatch.de/finanzierung html ledenwerving op commissie basis.

30

31 https://www.abgeordnetenwatch.de/finanzierung html

32 Criteria Vlot toegankelijk (avaaz) Betrouwbaar (abgeordnetenwatch, eID, Helios) Los van partijstandpunten (the people decide) Keuze, inspraak en beslissing (demoex) Kunnen leveren (Avaaz, Demoex) Aanwezig zijn (internetactivisten) Vrije delegatie (liquid democracy)

33 Wie: stuurgroep: PDP BP PN GVH MJ HS PvdB Projectgroep: op te stellen en of te selecteren medewerkers: te selecteren

34 Planning: milestone uren € projectgroep samenstellen 5/6/ medewerkers selecteren 15/7/ eerste maatschappelijk initiatieven in database 1/8/ burgernetwerk accelerator module operationeel 1/9/ burgernetwerk petitie module operationeel 1/10/

35 milestone uren € burgernetwerk idee module operationeel 1/1/ burgernetwerk ranking module operationeel 2/ burgernetwerk referenda module operationeel 1/3/ burgernetwerk stem module operationeel 1/4/ petities in werking 1/5/ handtekeningen in totaal 1/6/ adressen in database 1/7/

36 Totaal € kost studenten 1 jaar Met gemiddeld 200 uur de maand te presteren zijn er continu 8 studenten nodig die 25u / maand presteren (of €2000/maand)

37 Beoordeling: Projectopvolging met driemaandelijks verslag (kosten baten analyse)

38 Beschikbare ppt voorstellingen: Democratisch experiment in Zweden Experiment in Zweden v ppt Democratisch experiment in Belgie 20Experiment%20in%20Belgie%20v ppt Demoex, failure or succes ? ilure_v ppt


Download ppt "Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende."

Verwante presentaties


Ads door Google