De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende."— Transcript van de presentatie:

1 Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende machteloosheid tegenover een steeds meer dictatoriale regelgeving neemt toe. Anderzijds is er ook de onwil bij de burger om de politieke besluitvorming over te nemen omwille van het werk en de inzet die dat mogelijk zou vragen. burgers ervaren de politieke partijen en politici als onbetrouwbaar. Overheidsinitiatieven wekken meestal argwaan bij de burger.

2 WIJ zijn de BURGERS WIJ BESLISSEN Wat is er allemaal gaande ? Internet voting booth : US Internet Poll : lokaal, internationaal Volksraadpleging : lokaal (Belgie) Initiatief en Referenda : lokaal, nationaal Demoex : lokaal, nationaal, internationaal Sociale netwerken

3 http://www.thepeopledecide.us/home.php

4

5 E-mail notificatie “The People decide”

6 www.avaaz.org

7 - Internet voting booth : US (The People Decide) - Internet Poll : lokaal, internationaal (Avaaz) Vergelijking : The People Decide The People decide is zeer degelijk, informatief, uitgebreid en arbeidsintensief. Het laat ook de vergelijking toe tussen de stemmen in het Congres en de Burgers. Elke stemming wordt per mail aangekondigd. Deelname: enkele honderden burgers per wetsvoorstel.

8 - Internet voting booth : US (The People Decide) - Internet Poll : lokaal, internationaal (Avaaz) Vergelijking : Avaaz Avaaz is zeer gebruiksvriendelijk, eens geregistreerd hoeft men om te stemmen slechts zijn emailadres in te tikken. Enkel populaire onderwerpen worden zorgvuldig geselecteerd en gelanceerd. Deelname: honderdduizenden burgers per onderwerp tekenen de petitie.

9 - Volksraadpleging : lokaal (Belgie) - Initiatief en Referenda : lokaal, nationaal Vergelijking : De volksraadpleging in België blijkt zeer in trek sinds het succes in Antwerpen. Politici blijken niet geneigd om het resultaat vlakaf te negeren maar het wordt wel gemanipuleerd. Initiatief en referenda zijn bekende instrumenten van burger beslissingsrecht. Ook daar trachten politici de resultaten te manipuleren of op de lange baan te schuiven. Vergt een wettelijk kader en wordt slechts moeizaam afgedwongen. Zelfs na de instelling blijft constante waakzaamheid geboden.

10 - Demoex : lokaal, nationaal, internationaal - Sociale netwerken Vergelijking : (beide zijn volledig internet gebaseerd) Demoex (systeem) neemt deel aan verkiezingen waarbij het standpunt van de verkozenen (of de partij) enkel bepaald wordt door de burgers via internet, zonder uitzondering. Zij introduceren ook “liquid Democracy”. Zij treden rechtreeks in competitie met de Particratie, wat initieel niet de bedoeling was. De sociale netwerken (Facebook, Twitter enz… ) laten een vlotte verspreiding toe van standpunten over onderwerpen en de opstart van acties en zijn niet a priori “partij” of “programma” gebonden.

11 KANSEN Communicatie is zeer goedkoop en toegankelijk geworden Er zijn veel getalenteerde arbeidskrachten beschikbaar ( voornamelijk studenten) Democratie.Nu heeft een expertise opgebouwd in goede democratische praktijken en modaliteiten en stelt studenten tewerk als het financieel mogelijk is. Er circuleren vele petities die aanzetten zijn tot referenda maar zij stranden meestal in machteloosheid

12 DOEL 1 Een burgernetwerk door en voor de burger Wij zijn de Burgers – Wij beslissen 1.Een burgervoorstel (volksinitiatief) dient een voldoende maatschappelijk draagvlak aan te tonen via een laagdrempelig stemsysteem (avaaz systeem) 2.Indien dit draagvlak aangetoond wordt komt het in onze modules waar men kan stemmen met elektronische identiteitskaart via het Helios stemsysteem. Eventueel met “liquid democracy”. Testwebsites www.ikstem.be, www.directdemocracy.be. www.iniref.bewww.ikstem.bewww.directdemocracy.bewww.iniref.be Aan dit laatste systeem worden de hoogste eisen gesteld van betrouwbaarheid en degelijkheid (https, identificatie via eID, end to end auditable voting system “Helios”)

13 www.ikstem.be

14 www.directdemocracy.be

15 http://heliosvoting.org

16 Liquid Democracy

17 http://aktivdemokrati.se/

18 www.iniref.be

19 DOEL 2 Ondersteunende acties bij volksraadplegingen Laagdrempelige polls (“avaaz” systeem) die onrechtstreeks politieke druk uitoefenen http://www.avaaz.org/nl/ http://www.avaaz.org/nl/

20 Volksraadpleging Tielt

21 Avaaz

22 Gebruik Alle belangstellenden kunnen onze modules inzetten voor zover zij de direct democratische besluitvorming nastreven. Basisgebruik is gratis, uitgebreid gebruik is betalend. (mogelijkheid) bv Poll en “handtekening” werving bij Initiatief zijn gratis, stemming via eID – Helios is betalend.

23 Internationaal Gelijkaardige initiatieven zijn gelijklopend internationaal opgestart begin 2011. “Democracy International” http://www.democracy-international.org/ en “Electronische Directe Democratie” op Participedia http://www.participedia.net/methods/electronic- direct-democracy (demoex systeem) http://www.participedia.net/methods/electronic- direct-democracy

24 www.democracy-international.org

25 http://www.participedia.net/wiki/Electronic_Direct_Democracy_-_EDD

26 Hoe: Dynamische inventaris van alle maatschappelijke voorstellen ( te vergelijken met het opstarten van volksinitiatieven in Zwitserland) Met elke burger in contact treden efficiënte uitbouw van het opvolgen en bewerken van internet forums, open antwoordmogelijkheden in kranten en tijdschriften en de zgn “sociale netwerken” met de oprichting van de zgn internetactivisten (bv onze acties in Antwerpen, Zulte, Tielt,..) http://www.facebook.com/pages/Meer-Democratie-in- Tielt/108534625892366?sk=wallhttp://www.facebook.com/pages/Meer-Democratie-in- Tielt/108534625892366?sk=wall burgerplatform uitbouwen

27 http://www.facebook.com/pages/Meer-Democratie-in-Tielt/108534625892366?sk=wall

28 initiatieven lanceren, opsporen en begeleiden voor onrechtstreekse of rechtstreekse actie modules creëren: idee – overleg – ranking – petitie – referenda – stemmen – hulpmiddelen = adressen, wiki, locale reglementen, goede praktijken, geld inzameling – accelerator (contacten verzamelaar en commitment)

29 netwerk testwebsite www.iniref.be www.iniref.be voorstellen - amendementen - ranking - stemmen financiele opzet : abgeordnetenwatch.de open boekhouding https://www.abgeordnetenwatch.de/finanzierung-632-0.html https://www.abgeordnetenwatch.de/finanzierung-632-0.html ledenwerving op commissie basis.

30 www.iniref.be

31 https://www.abgeordnetenwatch.de/finanzierung-632-0.html

32 Criteria Vlot toegankelijk (avaaz) Betrouwbaar (abgeordnetenwatch, eID, Helios) Los van partijstandpunten (the people decide) Keuze, inspraak en beslissing (demoex) Kunnen leveren (Avaaz, Demoex) Aanwezig zijn (internetactivisten) Vrije delegatie (liquid democracy)

33 Wie: stuurgroep: PDP BP PN GVH MJ HS PvdB Projectgroep: op te stellen en of te selecteren medewerkers: te selecteren

34 Planning: milestone uren € projectgroep samenstellen 5/6/2011 8 80 medewerkers selecteren 15/7/2011 25 250 500 eerste maatschappelijk initiatieven in database 1/8/2011 250 2.500 burgernetwerk accelerator module operationeel 1/9/2011 300 3.000 burgernetwerk petitie module operationeel 1/10/2011 300 3.000

35 milestone uren € burgernetwerk idee module operationeel 1/1/2012 300 3.000 burgernetwerk ranking module operationeel 2/2012 300 3.000 burgernetwerk referenda module operationeel 1/3/2012 300 3.000 burgernetwerk stem module operationeel 1/4/2012 300 3.000 200 petities in werking 1/5/2012 150 1.500 200.000 handtekeningen in totaal 1/6/2012 150 1.500 50.000 adressen in database 1/7/2012 150 1.500

36 Totaal 25.330€ kost studenten 1 jaar Met gemiddeld 200 uur de maand te presteren zijn er continu 8 studenten nodig die 25u / maand presteren (of €2000/maand)

37 Beoordeling: Projectopvolging met driemaandelijks verslag (kosten baten analyse)

38 Beschikbare ppt voorstellingen: Democratisch experiment in Zweden http://users.skynet.be/paul.nollen/Democratisch Experiment in Zweden v191108.ppt Democratisch experiment in Belgie http://users.skynet.be/paul.nollen/Democratisch% 20Experiment%20in%20Belgie%20v271208.ppt Demoex, failure or succes ? http://users.skynet.be/paul.nollen/DEMOEX_a_fa ilure_v28072010.ppt


Download ppt "Een burgernetwerk door en voor de burger v20120207 ANALYSE burgers worden met de dag onverschilliger en tonen afkeer voor politiek en politici. De frustrerende."

Verwante presentaties


Ads door Google