De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chromatografie Een methode om stoffen te scheiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chromatografie Een methode om stoffen te scheiden."— Transcript van de presentatie:

1 chromatografie Een methode om stoffen te scheiden

2 papierchromatografie  Mobiel fase = loopvloeistof  beweegt  = oplosmiddel o.a. water, alcohol  Stationaire fase  beweegt niet  = papier  Vb de scheiding van kleurstoffen in viltstiften  ≠ kleuren  ≠ chemische stoffen   ≠ adsorptie   ≠ oplosbaarheid in de loopvloeistof  ( te maken met polariteit)

3 gaschromatografie  Mobiele fase = draaggas  stationaire fase =. Geeft interactie of 'tijdelijke' binding van het molecuul aan de stationaire fase waardoor deze vertraagd wordt kan apolair of polair zijn  Apolaire kolom   apolaire stoffen hechten zich meer   langere retentietijd   Polaire stoffen lossen veel moeilijker op in de apolaire stationaire fase   stromen makkelijk verder met het draaggas.

4 retentietijd  Retentietijd = tijd die stof erover doet om bij detector te komen  Gemeten op maximumwaarde piek  hoe groter moleculen van een stof  hoe langer is retentietijd.  Een stof met zeer lichte moleculen en een verdelingscoëfficiënt van K = 0   kortst mogelijke retentietijd. = retentietijd van het draaggas  = dode tijd t R,0  Afhankelijk van lengte kolom L en stromingssnelheid draaggas u De netto retentietijd t’ R,A van een stof A is het verschil tussen de retentietijd en de dode tijd:

5 Kwalitatieve / kwantitatieve analyse?  verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse  Verschillende stoffen hebben verschillende karakteristieke retentietijden.  Aan deze retentietijden herkent men de aanwezigheid van de verschillende stoffen in het mengsel   kwalitatieve analyse formule voor de verdelingscoëfficiënt  Welk gegeven uit het chromatogram gebruik je als je met een GC een kwalitatieve analyse uitvoert?  En welk gegeven uit het chromatogram gebruik je in het geval van kwantitatieve analyse?

6 verdelingscoëficient  component met een lage K zal zich naar verhouding meer in de mobiele fase bevinden dan in de stationaire fase  apolaire stoffen bij een polaire kolom een lage K hebben

7  kortste retentietijd zal hebben bij het gebruik van een apolaire kolom:  a. hexaan of ethanol  b. methanol of propanol  c. ethanol of ethaanzuur  In sommige gevallen kan gelden K hexaan = K ethanol.   niet te scheiden,  Als polariteit en molecuulmassa gelijk zijn

8 Omstandigheden chromatografie  Wanneer je twee dezelfde mengsels onder verschillende omstandigheden door een gaschromatograaf laat gaan kunnen de retentietijden erg verschillen.  Welke omstandigheden?

9 de 100%-methode:  Een mengsel van alkanen geeft een chromatogram met de volgende piekoppervlaktes:  pentaan: 340  octaan: 270  decaan: 490  percentage pentaan:   : 

10 De externe standaard  =standaardoplossing met een bekende concentratie van de stof die je wilt onderzoeken.   eerst injectie standaardoplossing in chromatograaf en daarna het mengsel dat je wilt onderzoeken.  Als steeds dezelfde hoeveelheid injecteert,   is de verhouding van de piekoppervlaktes gelijk aan de verhouding van de concentraties.  formule  c x = onbekende concentratie van de te onderzoeken stof  c s = bekende concentratie in de standaardoplossing  O x = piekoppervlakte van de onbekende concentratie van de te onderzoeken stof  O s = piekoppervlakte van de bekende concentratie in de standaardoplossing


Download ppt "Chromatografie Een methode om stoffen te scheiden."

Verwante presentaties


Ads door Google