De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iedereen, Clay Shirky.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iedereen, Clay Shirky."— Transcript van de presentatie:

1 Iedereen, Clay Shirky

2 Media en creativiteit Organiseren zonder organisaties Les 1
2011/2012 MEDBV201D Elske Revelman de Vries

3 Opbouw van het kwartaal
Vandaag: Opbouw kwartaal Uitleg workshop-opdracht Teams maken Instructie workshops Les 2, 3 en 4: Workshops les 5: Tentamen

4 Opbouw van het kwartaal
In deze module organiseren jullie in teamverband drie maal een workshop. Als uitgangspunt voor de door jullie over te dragen kennis gebruiken we het boek ‘Iedereen’ van Clay Shirky. Voor iedere workshop zijn er twee hoofdstukken uitgekozen.

5 Opdracht 1: Organiseer een Workshop
Een workshop is een activiteit die door bedrijven en andere partijen ingezet wordt om de deelnemers ervan specifieke kennis aan te leren of over te dragen. In tegenstelling tot een lezing of college is er bij een workshop vaak de mogelijkheid tot het oefenen en verbeteren van vaardigheden, waarbij de workshop leider, dan wel het workshopleidende team aanwezig is om bij te sturen en extra informatie te geven. Daarbij vind ook vaak een intensieve discussie plaats.

6 Opdracht 1: Organiseer een Workshop
De workshop verloopt via een vast format: 20 min Presentatie In een presentatie draag je met je team de theorie uit de door jullie bestudeerde hoofdstukken. Dit door middel van een combinatie van tekst, beeld en fotografie. Betrek de actualiteit zo mogelijk 30 min Oefening In een klassikale oefening van 30 minuten maak je met je team de kennis over de theorie die in de klas aanwezig is voor iedereen zichtbaar. Gebruik de zoektermen die je in de eerste les over workshops gekregen hebt en zet creatieve technieken in. 30 min Debat Als laatste presenteer je een stuk theorie (dit mag ook in de vorm van een filmpje) dat de theorie uit het boek bevestigd of juist afwijst. Hierover volgt vervolgens een klassikaal debat van 30 minuten. De debatvorm mag je zelf kiezen.

7 Verdeling Teams / Hoofdstukken
Week Hoofdstuk Team 2 Hoofdstuk 2 — Delen versterkt de gemeenschapszin 1 Hoofdstuk 3 — Iedereen kan publiceren 2 3 Hoofdstuk 4 — Eerst publiceren, dan filteren 3 Hoofdstuk 5 — Waar motivatie en productie samenkomen 4 4 Hoofdstuk 7 — Sneller en sneller Hoofdstuk 9 — Onze middelen aanpassen aan een kleine wereld 6

8 Teams maken Verdeel de klas in 3 Teams: A team B team C team
Teamleider kiest een teamlid Dat teamlid kiest het volgende teamlid Und so weiter…

9 Presentatie De presentatie is de meest traditionele vorm van
kennisoverdracht. Hou er rekening mee dat dit geen pitch is, maar dat je als team iedereen zo duidelijk mogelijk de principes van het hoofdstuk dat je gelezen hebt moet overbrengen.

10 Aandachtscurve Er bestaat zoiets als een Aandachtscurve. Uit onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld hun aandacht 20 minuten bij een presentatie kunnen houden. Daarna moet je iets anders doen (bijv. een oefening) om iedereen weer actief mee te laten doen.

11 Oefening(en) Het doel van de oefening is kijken waar er bij jou team,
of in de klas gaten bestaan bij het bestuderen en begrip van het boek. Met een oefening kun je mensen bereiken die niet bereikt worden door middel van een presentatie. Er zijn diverse oefeningsvormen. Kies er eentje die volgens jou team het beste past bij het hoofdstuk dat je behandeld.

12 Kiezen van een oefening
Stap 1: Doelgroep inschatten Stap 2: Doel vaststellen Stap 3: Brainstormen over de oefening

13 Voorbeeld Stap 1: Doelgroep inschatten
Voor wie maak je de oefening? Je klas. Wat is de voorkennis? Ga er vanuit dat iedereen het gelezen heeft

14 Voorbeeld Stap 2: Doel vaststellen
Wat is het belangrijkste uit het hoofdstuk dat je mee wilt geven aan de rest van de groep? (H1 Iedereen) Het doel is begrip overbrengen van de inhoud van hoofdstuk 1, inhoud als: Er zijn groepen in opkomst die niet worden gestuurd van boven. Als de motivatie hoog is en de kosten worden laag groeit de hoeveelheid groepen explosief en neemt hun invloed toe.

15 Voorbeeld Stap 3: Brainstormen over de oefening
Vorm vaststellen. Met welke oefening breng je je doel het beste over? Zoekopdracht van voorbeelden van groepen zonder sturing Casus, uitdaging uitwerken via normale instanties en cocreatie Zoek de verschillen (inventarisatie van plus en min punten van groepen met en zonder sturing van bovenaf) Quiz Moodboard maken in teams

16 Inspiratiebronnen Boek: Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk door Lia Bijkerk en Wilma van der Heide: Zoektermen: “activerende werkvormen”, “workshop oefeningen”, etc.

17 Debat Voorafgaand aan het debat presenteer je een stuk theorie
(denk aan een artikel, blogpost of filmpje) dat de theorie uit het boek bevestigd of juist afwijst. Vervolgens ga je hier in de klas over in debat.

18 Wat is een debat? Een debat is een stelling + twee partijen (de voorstanders en tegenstanders). De kunst is het tonen van overtuigingskracht: het vermogen om een stelling zo uit te leggen, te beargumenteren en te illustreren dat een publiek of een jury het met je eens wordt. De sport is om het daarbij beter te doen dan je tegenstander, die precies het tegenovergestelde verkondigt. Het spel ligt in het feit dat je niet altijd je eigen mening verkondigt, maar moet roeien met de riemen die je gegeven worden.

19 Debatsvormen Een paar voorbeelden: Parlementair Eloquentia Lagerhuis
Driehoeksdebat

20 Parlementair Twee voorstanders en twee tegenstanders krijgen elk in totaal drie beurten om te strijden over een vooraf gekozen stelling, die meestal een verandering van het bestaande beleid en een concreet plan inhoudt (bv. elke stemmer een staatslot). In de eerste twee beurten van elk team mogen de tegenstanders vragen en opmerkingen plaatsen (zg. interrupties).

21 Eloquentia De strijd is nu slechts tussen twee sprekers. De spreektijden zijn relatief kort en de stellingen bevatten minder vaak een concreet plan en zijn vaak ludiek (bv. er is maar 1 ding belangrijk in het leven) en er wordt meer waarde gehecht gehecht aan welsprekendheid (= eloquentia). Een variant op deze vorm is het schaakklokdebat, waarbij beide sprekers elkaar kunnen ‘afklokken’.

22 Lagerhuis Bekend van de VARA. Twee sprekers geven korte inleidingen voor en tegen, waarna de zaal in collectief debat ontsteekt. In deze vorm van debatteren is meer ruimte voor de eigen mening

23 Driehoeksdebat Er zijn niet twee, maar drie partijen. Elk krijgt een aparte stelling te verdedigen, maar in alle gevallen gaat het om een oplossing voor hetzelfde probleem. Er is dus sprake van meer nuance, dan simpelweg voor en tegen.

24 Voorbereiding Debat Let bij de voorbereiding van het debat op de volgende punten: Heeft het debat een heldere opbouw? Maak een agenda voor het debat Bereid een presentatie voor, de klas heeft goede info en voorbeelden nodig om goed te debateren. Tijdsbesteding onderdelen (introductie/toelichtingen debat, afronding) Wordt het thema helder uiteengezet? (aan de hand van de voorgeschreven literatuur en zelf gevonden bronnen) Vermeld een tegengeluid als inleiding voor het debat in de workshop Welke kernvragen zijn actueel binnen jouw thema? Worden medestudenten actief betrokken tijdens het debat? Bereid een aantal prikkelende vragen voor Maak eventueel gebruik van stellingen. Een goede stelling is erg belangrijk! Wordt de discussie goed geleid?

25 Opdracht 2: Samenvatting
Ieder team schrijft na de workshop een samenvatting van het door hen behandelde hoofdstukken. In deze samenvatting vat je de kernpunten uit het hoofdstuk samen, maak je een analyse van de door de auteur gegeven voorbeelden en voeg je hier voorbeelden uit je eigen omgeving aan toe. Samenvattingen met een cijfer 8 of hoger worden verzameld en gebundeld als leerhulp voor het tentamen.

26 Volgende les Lees de hoofdstukken 2 en 3 voor volgende les
Kijk van de serie: The Virtual Revolution naar aflevering 4: Enemy of the State. Als introductie op deze periode. In les 2 vindt de eerste workshop plaats gemaakt door het A team.


Download ppt "Iedereen, Clay Shirky."

Verwante presentaties


Ads door Google