De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken"— Transcript van de presentatie:

1 Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken
SAMBA SAMen in BAlans Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken

2 Samba Een innovatief project Tussen
Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding te Kortrijk Vzw De Witte Berken te Wervik

3 Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding (CJGB)
40 modules contextbegeleiding (voorheen 27 TB en 13 IKT) 16 modules contextbegeleiding gericht op autonoom wonen HCA-dienst

4 Vzw De Witte Berken (DWB)
Bestaat uit twee voorzieningen: Organisatie voor bijzondere jeugdzorg De Witte Berken Jongens en meisjes van 0 tot 20 jaar 22 modules verblijf 23 modules contextbegeleiding OOOC Centrum De Wijzer Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar Capaciteit 20 Vanaf 01/01/2014: instap in EMK Samba is van toepassing in organisatie De Witte Berken

5 Aanleiding project Najaar 2012: overleg tussen beide voorzieningen:
Kunnen we de uitstroom van De Witte Berken bevorderen door thuisbegeleiding of intensieve kortdurende thuisbegeleiding naadloos te laten volgen op de plaatsing? Kunnen we tijdelijk een dubbele maatregel laten lopen vanuit 2 VZW’s? Kunnen kinderen uit de thuisbegeleiding van het Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding tijdelijk in crisis worden opgenomen binnen De Witte Berken? Hoe kunnen we leren van elkaar?

6 Aanleiding project Op dat moment weinig perspectief:
geen dubbele maatregel mogelijk vanuit 2 VZW’s geen voorrang bij het centraal wachtbeheer mogelijk Naar aanleiding van start EMK in januari werd een nieuw overleg gepland met nieuwe ideeën. Een innovatief project geeft nieuwe mogelijkheden! Gaandeweg ontstond “SAMBA” = Samen in Balans

7 Doelstellingen Samba Voor DWB: het versterken en ondersteunen van de contextbegeleiding door expertise van CJGB in te brengen. Voor CJGB: het versterken van het aanbod van CJGB door tijdelijk beroep te kunnen doen op een verblijfsmodule van DWB binnen de contextbegeleiding ( of CB AW) van het CJGB. Zoeken naar afstemming tussen beide organisaties bij cliëntsituaties die door beiden begeleid worden. Good practices delen met externe voorzieningen.

8 Versterken van de contextbegeleiding in De Witte Berken
Een medewerker van het CJGB wordt 12u/week ingezet in DWB. Takenpakket bestaat uit: Vorming voor de contextcoördinator Vorming voor de contextbegeleiders Vorming in het contextueel werken voor begeleiders Coaching in dossiers Met aandacht voor nieuwe methodieken

9 Aanbod tijdelijke verblijfsmodule aan CJGB
DWB houdt één module verblijf ter beschikking van CJGB. Het CJGB kan 24u/24u en 7d op 7d aanmelden voor deze module. Voor een periode van max. 1 maand. Het CJGB doet de contextbegeleiding verder. Doel: vastgelopen situaties binnen de contextbegeleiding aanpakken en definitieve plaatsing vermijden.

10 Zoeken naar afstemming tussen beide vzw’s
Zowel op cliëntniveau : Wie doet wat t.a.v. cliëntsysteem? Wie houdt wie op de hoogte? Praktische afspraken zoals bv. vervoer…. Coördinatie van de hulpverlening? Als op organisatieniveau : Bijhouden in welke situaties we beroep doen op ‘het bed’ : Crisis? Time out? Sanctie?... Voor welke duur? Verhouding aanmeldingen/effectieve opnames? Sterktes en knelpunten van het aanbod

11 Zoeken naar Afstemming
Kennismaken met mogelijkheden van contextbegeleiding binnen verblijfsmodules Kennismaken met contextbegeleiding vanuit mobiel aanbod Passend integreren van contextbegeleiding binnen verblijfsmodules

12 Delen van good practices
Samenwerking tussen beide voorzieningen zowel inhoudelijk als procesmatig Hervormingsprocessen in beide voorzieningen:

13 Timing Start project: 1 september 2013 Duur: max. 3 jaar
Het project wordt geëvalueerd: Driemaandelijks tussen beide voorzieningen Zesmaandelijks met het Agentschap Jongerenwelzijn en met de verwijzers.

14 Inzet CJGB: 3 modules contextbegeleiding met basisintensiteit
DWB: 1 module verblijf in combinatie met 1 module contextbegeleiding. In beide voorzieningen werd een projectmedewerker aangesteld: nauwe samenwerking i.f.v. contextbegeleiding In beide organisaties : 1 procesbegeleider die het proces van het project opvolgt.

15 Meerwaarde Voor CJGB: versterking van het aanbod : het enkel mobiele aanbod van CJGB wordt aangevuld met een verblijfsmodule van DWB waardoor flexibel ingegaan kan worden op de nood aan een tijdelijke opvang binnen CB en CB AW , dus meer zorg op maat en meer continuïteit binnen het cliënttraject. Voor DWB: het effectiever en efficiënter betrekken van de context waardoor de kansen op een vlottere en snellere overgang naar verblijf in de context vergroot worden.

16 Meerwaarde Voor verwijzers: Voor andere voorzieningen:
Bij crisissituaties in CJGB: snelle mogelijkheid tot opvang. In DWB: maximale benutting van mogelijkheden context, vermoedelijk vlottere door- en uitstroom. Voor andere voorzieningen: Delen van good practices

17 Verloop Samba tot op heden
Sinds 1 september 2013 Vooral kennismaking en afstemming tussen organisaties In DWB: aanstelling contextcoördinator + selecties en aanstelling van twee contextbegeleiders oprichting contextteam opstart coaching van CB

18 Verloop Samba tot op heden
Voor CJGB-projectmedewerker : Verkennen van de bestaande CB in DWB Kennismaken met contextteam Bundelen van de vragen van het contextteam Voorbereiding vorming (o.a. gebruik van duplo’s, introductie SOS, enz…) Coaching in dossiers Bundelen van de vragen voor gebruik ‘projectbed’ en verdere afspraken Samen een BALANS zoeken…

19 Verloop Samba tot op heden
Gebruik van ‘het bed’ tot op heden : Voor welke jongeren afgewogen en waarom niet? -Jongere (17j) uit CB AW : jongere heeft tot ‘s avonds laat een job en wil ook niet naar DWB -Jongere (3j) uit CB : moeder is niet mobiel, kan niet in DWB geraken -Jongere (2j) uit CB : oplossing in het netwerk (oma) gevonden

20 Verloop Samba tot op heden
In welke situatie opgestart? Binnen module CB-kort als time out/rustpunt : meisje van 14j vechtscheiding bezorgdheid over grensoverschrijdend gedrag door grootvader pestgedrag op school, kan niet meer naar school terug = escalatie van problemen leidde tot crisissituatie thuis en verblijf thuis was onhoudbaar geworden. In overleg met de jongere en context en met consulent werd beslist de jongere even uit de gezinscontext te halen…

21 Verloop Samba tot op heden
Concreet : Jongere is 18/11 in een leefgroep van DWB terechtgekomen. Afspraak voor de duur van 1 week, verlengbaar tot max 1 maand. Contextbegeleiding gebeurt verder door CJGB. Er was elke dag een contact tussen de contextbegeleidster en de jongere, en tussen de begeleidster van DWB en contextbegeleidster. Evaluatie na 1 week : jongere, context, begeleider DWB, begeleider CJGB, verwijzer.

22 Verloop samba tot op heden
Resultaat van de evaluatie : de opname wordt verlengd : door meisje tijdelijk uit gezin te halen meer openheid in gesprekken met contextbegeleidster. meisje vraagt zelf naar verlenging, vindt rust in de opname. Ook moeder is vragende partij voor verlenging,  situatie gedeblokkeerd, nieuwe aanknopingspunten voor CB

23 Verloop van Samba tot op heden
Te vroeg om conclusies te trekken… De start is genomen… Wordt vervolgd!


Download ppt "Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken"

Verwante presentaties


Ads door Google