De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal Examen Energiedeskundige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal Examen Energiedeskundige"— Transcript van de presentatie:

1 Centraal Examen Energiedeskundige
Verloop en vereisten… Frank Delattin Michaël Van Damme Blue Planet Academy & Consulting

2 Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen
Inhoudstabel Het examencentrum en de examencoördinatie Praktische informatie rond organisatie van de centrale examens Analyse van de examenresultaten Verloop van het centrale examen Communicatie opleidingsinstellingen naar kandidaten toe De inschrijvingsprocedure Het standaarddocument: communicatie opleidingscentra naar het VEA Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

3 Het examencentrum en de examencoördinatie
Examens zullen doorgaan bij SELOR Praktische informatie: Jaarlijks 12 x 150 pcs (+ reserve) voor type A Jaarlijks 6 x 45 pcs (+ reserve) voor type C 6 toezichters voor type A 3 toezichters voor type C Objectiviteit: alle random gekozen, verschillende volgorde voor alle kandidaten Adres: Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel Alle communicatie, administratie en organisatie centrale examens gebeurt door BPAC : Blue Planet Academy & Consulting Witte Patersstraat 4, 1040 Etterbeek Tel.: .: Verloop en vereisten Centrale Examen voor energiedeskundigen Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

4 Praktische informatie Centraal Examen
Na afloop van de geaccrediteerde opleidingsinstelling Opleidingsinstelling stuurt informatie over studenten naar VEA (zie later) Kandidaten dienen binnen een termijn van 6 maanden te slagen voor het examen Ook een eventueel herexamen dient binnen deze termijn van 6 maanden te vallen! Inschrijven kan tot twee weken voor aanvang examen op voorwaarde dat de betaling dan al ontvangen is Verloop centraal examen energiedeskundige type A: Kandidaten moeten bewijs van inschrijving, bewijs van betaling en identiteitskaart meebrengen Twee delen: Theorie: Random set van 20 – 30 meerkeuzevragen wordt uit VEA vragendatabase gekozen Praktijk: opmaken van een proefcertificaat aan de hand v.e. Beschrijving, foto’s en plannen. Max duur examen 4u (ong. 1u theorie en 3u praktijk) Open boek (protocol & simpele rekenmachine worden voorzien, geen eigen notities) Geen vragen toegelaten, geen gsm, eigen rekenmachine of pc en dergelijke toegelaten Geen internet connectie In geval van fraude, gsm gebruik, praten  diskwalificatie Verloop centraal examen energiedeskundige type C: Zelfde aanpak, wellicht enkel meerkeuzevragen Na afloop examen: Statistisch analyse van resultaten en examenvragen Lijst met examenresultaten wordt naar VEA gestuurd Examenresultaten worden automatisch naar studenten verstuurd (per ) Geslaagden ontvangen automatisch hun diploma, niet geslaagden ontvangen een uitnodiging tot herexamen (behalve indien het de tweede keer is dat ze niet slagen) Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

5 Statistische analyse – wat wordt geanalyseerd?
Statistische analyse van globale examenresultaten Gemiddelde examenscore, standaardafwijking, mediaan, modus etc… Histogram van resultaten, aansluiting bij normaalverdeling, etc. Statistische gegevens over de (gestelde) vragenset Gemiddelde score op de vraag, gemiddelde vereiste tijd voor antwoord,… Discriminating power (capaciteit v.d. vraag om ‘goede’ van ‘slechte’ kandidaten te onderscheiden) en correlatie met examenresultaat  opsporen van onduidelijke formulering,… ... Optimaliseren van de vragendatabase Statistische gegevens over de opleidingscentra Slaagpercentages, gemiddelde scores, historiek (over verschillende examendagen) per opleidingscentrum Opsporen welke ‘thema’s’ mogelijk problematisch zijn bij opleidingscentra Bedoeling is om zoveel mogelijk nuttige informatie te distilleren uit de examen-resultaten  gezamenlijk kwaliteit van opleiding én examen steeds verbeteren Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

6 Communicatie opleidingsinstellingen @ kandidaten
Duidelijke communicatie naar kandidaten toe bij afronden van de opleiding is belangrijk Volgende punten zouden duidelijk moeten gecommuniceerd worden: De exacte datum van hun opleidingsgetuigschrift deze datum moet ingegeven worden bij online inschrijvingsprocedure en moet overeenkomen met de gegevens die de instelling doorgeeft aan het VEA. Kandidaten hebben maximum 6 maanden (vanaf getuigschriftdatum) om te slagen, inclusief eventueel herexamen Kandidaten kunnen slechts twee keer aan een centraal examen deelnemen na het volgen van een opleiding. Als ze twee keer niet slagen dienen ze de opleiding opnieuw te volgen. Deelname aan het centraal (her)examen kost 150 EUR (te betalen aan het VEA). De kandidaat kan pas definitief inschrijven (i.e. een examendatum kiezen) als: De opleidingsinstelling de gegevens over de kandidaten doorgegeven heeft aan het VEA (binnen uiterlijk 1 week na afloop van de opleiding), en deze gegevens overeenkomen met degene ingegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. De betaling (150 EUR) door het VEA ontvangen en verwerkt is (onmiddellijk bij online betaling) Het examen niet volzet is de inschrijvingsperiode niet afgesloten is: inschrijven (en betalen) kan maar tot twee weken voor aanvang van het examen Dat kandidaten naar het centrale examen volgende documenten dienen mee te brengen: Een inschrijvingsbewijs (met barcode) Een betalingsbewijs Een geldige identiteitskaart  Bij ontbreken van één van deze documenten wordt de kandidaat geweigerd en verliest hij/zij één van de twee deelnamekansen! Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

7 7-staps Inschrijvingsprocedure
Account aanmaken op: ce-inschrijving.energiesparen.be (site nog niet online) Ingeven van persoonsgegevens, incl. RRN Ingeven van bedrijfsgegevens indien factuur gewenst Aangeven welke opleiding gevolgd werd Opleidingsinstelling Type A of Type C Datum getuigschrift (afloop van de opleiding) Indien de opleidingsinstelling de gegevens over deze opleiding al aan het VEA heeft doorgegeven kan de kandidaat direct naar de volgende stap. Zoniet kan hij/zij niet verdergaan. Er wordt automatisch een uitnodiging gestuurd om verder te gaan als de deelname aan de opleiding bevestigd is (i.e. nadat de gegevens van de opleidingsinstelling door het VEA ontvangen zijn). Goedkeuring van de algemene voorwaarden voor deelname aan het CE Betaling Online betaling Per overschrijving  Bij online betaling ontvangt de kandidaat direct een betaalbewijs en kan verdergegaan worden  Bij overschrijvingen ontvangt de kandidaat automatisch een uitnodiging om verder te gaan (en een betalingsbewijs) zodra de betaling ontvangen en verwerkt is. Keuze van de examendatum Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

8 7-staps Inschrijvingsprocedure
Account aanmaken Persoonsgegevens Bedrijfsgegevens Opleiding Voorwaarden Betaling Examendatum Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

9 Nieuw ‘standaard’ document voor opleidingsinstellingen
Opleidingsinstelling dient binnen één week na afloop opleiding dit excel-bestand ingevuld door te sturen naar het VEA. In het document, drie tabbladen: 1. Informatie opleidingsinstelling 2. Informatie opleiding 3. Informatie kandidaten 1 2 Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

10 Nieuwe ‘standaard’ document voor opleidingsinstellingen
3 Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen

11 Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen
Q&A Bedankt voor uw aandacht….. Verloop en vereisten Centraal Examen Energiedeskundigen


Download ppt "Centraal Examen Energiedeskundige"

Verwante presentaties


Ads door Google