De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie DHO 07/04/2011 13.30u Verwelkoming 13.40u Doelstellingen en realisaties van de Databank Hoger Onderwijs (DHO) 14.00u De do’s en don’ts bij het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie DHO 07/04/2011 13.30u Verwelkoming 13.40u Doelstellingen en realisaties van de Databank Hoger Onderwijs (DHO) 14.00u De do’s en don’ts bij het."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie DHO 07/04/2011 13.30u Verwelkoming 13.40u Doelstellingen en realisaties van de Databank Hoger Onderwijs (DHO) 14.00u De do’s en don’ts bij het gebruik van de DHO-webservices 14.30u Hoe kan DHO het inschrijvingsproces van de instelling ondersteunen? 14.50u Vragen 15.00u Leer- en Ervaringsbewijzendatabank 15.15u Studietoelagen 15.30u Kinderbijslag 15.45u Rapportering en Datawarehouse 16.00u Doorlichtingsrapporten secundair onderwijs 16.15u Vragen

2 2 Aantal registraties van inschrijvingen per week Op het einde van week 44 moeten inschrijvingen geregistreerd zijn.

3 3 Interafhankelijkheden bij gebruik van gegevens uit DHO

4 Doelstellingen en realisaties van de Databank Hoger Onderwijs Wat wilden we met DHO bereiken en wat hebben we intussen al gerealiseerd en verbeterd sinds de opstart in 2008-2009? Peter Parmentier Wnd. Afdelingshoofd, afdeling Hoger Onderwijs

5 5 Creatie van de Databank Hoger Onderwijs  Een nieuw financieringsdecreet voor het hoger onderwijs  Bepalen van strategie voor dataverzameling  Strategisch eindrapport met engagement van instellingen, associaties en overheid http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/nieuws/20070913-databank-eindrapport.pdf  Creatie van de Databank Hoger Onderwijs

6 6 Strategische doelstellingen Leerkrediet ondersteunen en raadpleegbaar maken voor instellingen en studenten via webservice of portaal Financiering ondersteunen door het inzamelen, beheren en beschikbaar stellen van gegevens Instellingen ondersteunen bij het inschrijvingsproces door het aanbieden van studiehistoriek Interfaces naar studietoelagen en kinderbijslag ondersteunen Rapportering en beleidsinformatie aanbieden

7 7 De principes Student centraal => bewust van die rol? Centrale databank => als facilitator voor de flexibele student Decretale noden => alleen die gegevens registreren Meeneembaarheid van gegevens => het inschrijvingsproces in de instelling faciliteren Transparantie => rapportering over de erg complexe financieringsberekening (input-output) is nog niet volledig gerealiseerd Beheersbaarheid => complexiteit is een blijvend risico bij verdere aanpassingen of vernieuwingen

8 8 De oorspronkelijke operationele functionaliteiten 1. Ondersteuning uitvoering regelgeving 2. Studentenportaal 3. Ondersteuning inschrijvingsproces 4. Generieke gegevensontsluiting 5. Rapportering en datawarehouse 6. Attestering van resultaten 7. Ondersteuning van diverse aanvragen 8. Bron voor Hoger Onderwijsregister

9 9 1. Ondersteuning uitvoering regelgeving Diensten om gegevens te registreren en te raadplegen in centrale DHO  20-tal webservices  Centrale Databank Hoger Onderwijs Leerkrediet wordt centraal berekend en bijgehouden  Momenteel ruim 10.000.000 leerkredietbewegingen De financiering wordt grotendeels geautomatiseerd berekend  In de rekenmotor  Gerapporteerd in een rekenblad De toekenning van een studietoelage en kinderbijslag wordt ondersteund  Rechtstreekse interface DHO-STL  Elektronische flux met kinderbijslagfondsen

10 10 1.Ondersteuning uitvoering regelgeving – Verbeterinitiatieven bij DHO Al uitgevoerd Oplossen van de tegenstrijdigheden in de leerkredietberekening, alle logica samengebracht in één rekenprogramma i.p.v. in iedere webservice Versoepelen Raadpleeg Inschrijvingen voor generatiestudenten Versoepelen Wijzig Inschrijving Verruimen van uitschrijving voor onderdeel (art. 8, niet meer opgenomen) Aanpassen business rules toelatingsvoorwaarden, schakel- en voorbereidingsprogramma’s… Preciseren van resultaatscodes (niet verworven)...

11 11 1.Ondersteuning uitvoering regelgeving – Verbeterinitiatieven bij DHO Al concreet gepland Automatiseren heroriëntaties2011-2012 Verwacht en te plannen Automatiseren diplomabonus2011-2012 Afstudeerrichtingen hermodelleren cfr. OD XXI onderzoek Identificatiegegevens en Persoonsdiensten Corvéonderzoek Integratiewachten op beslissingen

12 12 2. Studentenportaal Wat is het? www.studentenportaal.be Student kan leerkredietsaldo, leerkredietbewegingen, in- en uitschrijvingen, opleidingsonderdelen, resultaten, diploma’s en vrijstellingen raadplegen Beveiligde toegang Wordt het gebruikt? Beperkt aantal gebruikers Unieke bezoekers lopend academiejaar 2010-2011 MaandUnieke bezoekersLeerkredietsaldo geraadpleegd September12.9656.892 Oktober4.5901.920 November3.077846 December2.223679

13 13 2. Studentenportaal voorbeeld

14 14 2. Studentenportaal Hoe kan het verder evolueren? Concreet: opnemen van inschrijvingsattesten kinderbijslag in de loop van 2011 vanaf academiejaar 2011-2012 Andere behoeften onderzoeken Wachten op evaluatie flexibiliserings- en financieringsdecreet (inclusief leerkrediet)

15 15 3. Ondersteuning inschrijvingen Wat kan er? Leerkredietsaldo is raadpleegbaar Studiehistoriek hoger onderwijs is raadpleegbaar Diploma SO of laatste inschrijving SO is raadpleegbaar Zie verder Do’s en dont’s webservices en Case instelling

16 16 3. Ondersteuning inschrijvingen Knelpunten Afhankelijk van tijdige registraties van alle instellingen Nog geen persoonsgegevens Integratie in processen instellingen Opportuniteit voor vermindering planlast => zie case Uitbreidbaar met andere gegevens: Status inschrijving (om annulaties te kunnen onderscheiden) Andere diploma’s: VWO, examencommissie SO...

17 17 4. Generieke ontsluiting Wat is het? Raadplegen van geaggregeerde gegevens Statistische rapportering Standaardrapportering Hoger onderwijs in cijfers (aparte bevraging afgeschaft) Statistisch jaarboek Relevante publicaties: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/werken/stude ntadmin/studentengegevens/default.htm Klassieke ontsluiting op Informix Traditioneel rapporteringstool O&V Weinig gebruiksvriendelijk Datawarehouse Tool die meer vraaggestuurde rapportering moet ondersteunen Zie verder

18 18 5. Rapportering en datawarehouse Wat is het? Inhoudelijke rapportering Validatierapporten instellingen: procedure te optimaliseren Monitoringrapporten instellingen: uit te breiden in het kader van structurele kwaliteitsbewaking Complexere rapportering: gecombineerde studiegebieden, gezamenlijke opleidingen, leerkrediet… Datawarehouse wordt gefaseerd uitgerold (zie verder) Toegang voor instellingen en externen te definiëren en uit te werken Verdere behoeften Jaarverslagen Indicatoren voor zelfevaluatierapporten (in het kader van de accreditatie) Mobiliteit Kansengroepen…

19 19 6. Attestering van resultaten Niet expliciet gerealiseerd Instellingen vragen soms afdrukken aan studenten van het studentenportaal Concrete uitbreiding met inschrijvingsattesten voor kinderbijslag Diploma’s: via nieuwe Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (zie verder)

20 20 7. Ondersteuning van diverse aanvragen (e-government) Relevante informatie doorsturen naar afnemer Bestaand: Kinderbijslag Nieuw vanaf juni 2011: Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) Afnemer haalt relevante informatie op Bestaand: Studietoelagen Andere afnemers? Andere studentenkenmerken?

21 21 8. Bron voor Hoger Onderwijsregister Nog niet gerealiseerd Evaluatie flex-decreet probleem: dubbele registratie van opleidingsgegevens ‘downsizen’ Hoger Onderwijsregister – OD XXI intentie om behoeften- en procesanalyse uit te werken voor het beheren van opleidingsgegevens met het oog op een efficiëntere gegevensstroom en vereenvoudiging in overleg en samenwerking met NVAO, instellingen en andere belanghebbenden

22 22 Conclusies Hoe evolueert het medebeheer overheid-instellingen? Wat zijn de verdere verwachtingen over communicatie? Postbus dho@vlaanderen.be/Telefonische helpdeskdho@vlaanderen.be Website/Sharepoint/Twitter Infosessie... Hoe evolueert de regelgeving? Evaluatie flex Evaluatie financiering Integratie


Download ppt "Infosessie DHO 07/04/2011 13.30u Verwelkoming 13.40u Doelstellingen en realisaties van de Databank Hoger Onderwijs (DHO) 14.00u De do’s en don’ts bij het."

Verwante presentaties


Ads door Google