De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SIEL week 2 Programma SIEL week 2 Op-amps Ideale op-amp (AE hfdstuk 4, SB 1.4.) Niet-ideale op-amp (AE hfdstuk 5, SB 1.5) Instrumentatie-versterkers (AE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SIEL week 2 Programma SIEL week 2 Op-amps Ideale op-amp (AE hfdstuk 4, SB 1.4.) Niet-ideale op-amp (AE hfdstuk 5, SB 1.5) Instrumentatie-versterkers (AE."— Transcript van de presentatie:

1 SIEL week 2 Programma SIEL week 2 Op-amps Ideale op-amp (AE hfdstuk 4, SB 1.4.) Niet-ideale op-amp (AE hfdstuk 5, SB 1.5) Instrumentatie-versterkers (AE hfdstuk 6, SB 1.5) Filteren Overdrachten en frequentiekarakteristieken (SB 1.3) Actieve filters (SB 1.6) Toepassingen (SB 1.7)

2 Op-amp De spanningsversterking Av = Uo/Ui De ingangsweerstand Ri = Ui/Ii De uitgangsweerstand Ru = Uo/Io A IiIo UiUo AvAv RiRi A.U i UiUi U0U0 IiIi I0I0 RuRu

3 Op-amp ideaal/praktisch grootheidomschrijvingideaalpraktisch AoOpen lusversterking  10 5 - - 10 7 RiIngangsweerstand  1 -- 10 9 Ω Ru uitgangsweerstand 01 - 100 Ω BBandbreedte  10 - 100 Hz U offsetSpanningsoffset0 > 0 U+ Ao U- Uo

4 Meten open lus versterking

5 Terugkoppeling Naar de - ingang: tegenkoppeling (lineaire schakeling, stabiel binnen bepaalde grenzen) Naar de + ingang: meekoppeling (loopt i.h.a. vast tegen voedingsspanning)

6 Tegenkoppeling ideale op-amp U- = U+ I- = 0 + - R U-=0V Ii U+ = U- =0V Uo I R = Ii I- U+ = U- = 0 Ii= I R Uo = -Ii*R

7 Voorbeeld: Inverterende versterker U+ = 0 U- = U+ = 0 Ii = Ui/R1 I R = Ii Uo = - I R *R2 Uo/Ui =Av = - R2/R1

8 Voorbeeld inverterende versterker

9 Voorbeeld 4.3.2. Niet-inverterende versterker

10 Voorbeeld 4.3.3 Spanningsvolger Ingangsweerstand Uitgangsweerstand

11 4.3.4 Optelschakeling

12 4.3.5 Verschilversterker

13 Passief filter

14 Waarden van |H| en arg(H)

15 Bodediagram (modulus |H| en arg(H))

16 Kenmerken bode-diagram

17 Amplitudekarakteristiek hoogdoorlaatfilter hoogdoorlaat Ruiui u0u0 C

18 Amplitudekarakteristiek integrator

19 Amplitudekarakteristiek twee 1e orde systemen

20 Amplitudekarakteristiek bandpassfilter BPF

21 Actief LDF Z2Z2 Z1Z1

22 Amplitudekarakteristieken LDF en integrator

23 Actief hoogdoorlaatfilter HDF

24 Actief 1e orde banddoorlaatfilter BDF

25 Butterworth LD-filter

26 Spanningsvolger als buffer

27 Interfaceschakelingen voor capacitieve sensoren

28 Aansturing LED en fotodiode

29 Interface-schakeling voor Pt100 temp. sensor

30 Niet-lineaire op-ampschakelingen Niet-lineaire schakelingen met meekoppeling Er geldt nu niet dat U + ≈ U -. Uitgang loopt vast tegen de voedingsspanning V+ of V-. Voorbeelden: Comparator zonder hysterese (= open op-amp) Comparator met hysterese (Schmitt-trigger)

31 Inverterende comparator met hysterese

32 Testschakeling voor inverterende Schmitt-trigger

33 Niet-inverterende Schmitt-trigger U 0 slaat om tussen V+ en V- als U+ de 0 V passeert. Dan geldt:

34 Testschakeling niet-inverterende Schmitt-trigger

35 Verschuiving hysterese bij Schmitt-trigger

36 Niet-ideale op-amp Eigenschapideale op-amppraktische op- amp consequenties. Openlusversterking  10 5 - 10 6 (kleine) afwijking versterking Ingangsweerstand  1 - 1000 MΩ(kleine) verzwakking bij een bron met hoge uitgangsweerstand Uitgangsweerstand01 - 100 Ω(kleine) verzwakking bij lage belastingsweerstand Bandbreedte  10 - 100 Hzbeperkte bandbreedte van de schakeling; dit betekent dat signalen met hogere frequenties minder versterkt worden Uoffset0ongelijk 0Bij een ingangsspanning van 0 is er toch een uitgangsspanning. Afhankelijkheid van voedingsspanning OnafhankelijkMax. uitsturing gelijk aan voeding (-20V - +20 V of 0-32 V)) uitgangssignaal loopt vast tegen Voedingspanning slew-rateoneindig 0,5 - 10 V/  sec uitgangsspanning met grote steilheid niet haalbaar. Commen mode rejectie CMRR oneindig80 dbInvloed van gemeenschappelijk signaal

37 Principe van terugkoppeling

38 Voorbeeld: niet-inverterende op-amp

39 Effect van tegenkoppeling Ingangsweerstand R i Uitgangsweerstand R 0 Bandbreedte ω b

40 Voorbeeld meting CMRR

41 Instrumentatieversterker (meetversterker)

42 3-opamp versterker


Download ppt "SIEL week 2 Programma SIEL week 2 Op-amps Ideale op-amp (AE hfdstuk 4, SB 1.4.) Niet-ideale op-amp (AE hfdstuk 5, SB 1.5) Instrumentatie-versterkers (AE."

Verwante presentaties


Ads door Google