De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| office of the university health, safety & environmental services 26-01-20111 Stralingsveiligheid niveau 5A René Heerlien, MSc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "| office of the university health, safety & environmental services 26-01-20111 Stralingsveiligheid niveau 5A René Heerlien, MSc."— Transcript van de presentatie:

1 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-20111 Stralingsveiligheid niveau 5A René Heerlien, MSc

2 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 52 Bronnen en toestellen Henri Becquerel In 1896 deed Henri Becquerel een opzienbarende ontdekking. Hij verrichte in die tijd experimenten met een uraniumzout en borg na de experimenten het uraniumzout op in een bureaula waarin ook een in bruin papier gewikkelde fotogevoelige plaat lag. Op zekere dag stelde hij vast dat de fotografische plaat een zwarting vertoonde op de plaats waar het uraniumzout gelegen had.

3 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 53 Bronnen en toestellen  definitie van gesloten bron radioactieve stoffen die o zijn ingebed in of gehecht aan vast dragermateriaal, of o omgeven zijn door een omhulling van materiaal met dien verstande dat hetzij het dragermateriaal hetzij de omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen

4 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 54 Bronnen en toestellen  toepassingen van gesloten bron meting van respectievelijk onderzoek aan lasnaden 192 Ir, 60 Co1 - 100 TBq dikte staalplaat 137 Cs, 241 Am10 GBq dikte sigaretten 90 Sr / 90 Y40 MBq - 40 GBq vulhoogte 137 Cs, 60 Co1 - 10 GBq chemische analyse röntgenfluorescentie 241 Am, 57 Co40 MBq - 40 GBq gaschromatografie 63 Ni400 MBq medische toepassingen brachytherapie 90 Sr / 90 Y2 MBq brachytherapie 137 Cs, 192 Ir50 - 500 MBq

5 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 55 Bronnen en toestellen  ISO 2919 ingekapselde bronnen kunnen getest zijn op 5 onderdelen o temperatuur en thermische schok o druk o stoten o vibratie o puntbelasting klassering oplopend van 1 (niet getest) tot en met 6 (strengste test) voorbeelden 63 NigaschromatograafC32211 192 Irindustriële radiografieC43313 bron met code C11111 is niet getest, maar mag wel worden gebruikt !

6 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 56 Bronnen en toestellen Wilhelm Conrad Röntgen In 1895 ontdekte Wilhelm Conrad Röntgen een magisch soort straling die dwars door een vast object heen ging. Hij noemde het X-stralen. Later zouden ze röntgenstralen worden genoemd. Als de uittredende X-stralen vervolgens op een fotografische plaat vielen, konden er foto’s gemaakt worden van het inwendige zoals de botten van een hand of de inhoud van een koffertje.

7 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 57 Bronnen en toestellen  röntgenbuis o negatieve kathode o positieve anode o elektronen versnellen o elektronen afremmen remstraling karakteristieke straling dosistempo > 10 Gy/s mogelijk ! intensiteit verstrooide straling is ongeveer een factor 1000 kleiner

8 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 58 Bronnen en toestellen  röntgenspectrum a) straling direct uit anode b) karakteristieke röntgenstraling c) straling na filtering door buis d) straling na filtering door extra filter

9 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 59 Bronnen en toestellen  röntgenspectrum intensiteit van remstraling neemt toe als anodespanning toeneemt anodestroom toeneemt filterdikte afneemt intensiteit van karakteristieke straling neemt toe als anodespanning toeneemt anodestroom toeneemt filterdikte afneemt energie van remstraling neemt toe als anodespanning toeneemt

10 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 510 Bronnen en toestellen

11 26/07/2014stralingsveiligheid niveau 511 Bronnen en toestellen  neutronen neutron = ongeladen deeltje wisselwerking met de kern van het atoom Energie-overdracht maximaal bij botsing tussen even zware deeltjes goede materialen voor afscherming: paraffineH 2 -C waterH 2 -O betongebonden kristalwater slechte materialen voor afscherming lood laat veiligheidsmaatregelen over aan een echte deskundige

12 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201112 Indeling  atoom- en kernfysica (1)  wisselwerking (3) o röntgentoestel(2) o afscherming(3) o detectie(4) o radiobiologie(6) het objectieve risico van straling(6) subjectieve risicoacceptatie(6)  grootheden en eenheden (5)  wet- en regelgeving (7) o praktische stralingshygiëne(8 + 9) o afval(11)

13 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201113 Dosimetrie Uitwendige besmetting - kwadratenwet ›Dosistempo rechtevenredig met de activiteit ›Dosistempo omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand ›Voor α- en β-straling binnen de dracht van de straling - 3 H – 0,007 mm in weefsel - 35 S / 14 C - < 30 cm

14 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201114 Dosimetrie Uitwendige besmetting – γ-straling en bronconstante  D =   A  t / r 2    E  / 7(E  in MeV,  in Gy m 2 MBq -1 h -1 ) nuclide (Gy m 2 MBq -1 h -1 ) 22 Na0,33 60 Co0,36 99m Tc0,023 125 I0,034 131 I0,066 137 Cs0,093 192 Ir0,14 201 Tl0,017 241 Am0,017

15 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201115 Dosimetrie ›Vuistregels op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  10 Gy/h op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  E  / 7 Gy/h op 1 m van de anode van een röntgenbuis is het dosistempo  10 mGy/min bij een -besmetting van 1 kBq/cm 2 is het huiddosistempo  2 mGy/h

16 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201116 Dosimetrie Inwendige besmetting - routes ›Via de mond ›Via de huid ( 3 H) ›Via de ademhalingswegen (aërosolen)

17 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201117 Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosis E(50) = e(50)  A ›e(50) = eff. volgdosiscoëfficiënt (Sv·Bq -1 ) ›de effectieve dosiscoëfficiënt hangt af van  radiotoxiciteit van het nuclide  chemische samenstelling van de stof  besmettingsroute (ingestie, inhalatie, wondbesmetting, huid)

18 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201118 Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosiscoëfficiënt e(50) nuclidee(50) inh T ½ (Sv/Bq) 3 H (H 2 O)1,8  10 -11 12,3 j 14 C (CO 2 )6,5  10 -12 5730 j 22 Na2,0  10 -9 2,6 j 32 P2,9  10 -9 14,3 d 35 S1,2  10 -10 87,5 d 45 Ca2,3  10 -9 163 d 99m Tc2,9  10 -11 6,0 h 125 I7,3  10 -9 60 d 131 I1,1  10 -8 8,0 d 226 Ra1,2  10 -5 1600 j nat. Th6,2  10 -5 1,4  10 10 j nat. U5,7  10 -5 4,5  10 9 j

19 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201119 Veiligheidsmaatregelen ›Ingekapselde bronnen – klassieke maatregelen ›bescherming tegen uitwendige bestraling ›niet meer activiteit dan nodig (ALARA) ›blootstellingstijd verkorten ›werkafstand vergroten (kwadratenwet) ›afscherming toepassen ›gebruik dosistempometer

20 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201120 Veiligheidsmaatregelen ›Ingekapselde bronnen – organisatorische maatregelen ›periodieke lektest van bron - door middel van veegproeven (grenswaarde is 185 Bq) - rechtstreeks meten met een besmettingsmonitor is zinloos ›sluitende bronnenadministratie ›waarschuwingssignalering tijdens gebruik ›opslag in kluis na gebruik

21 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201121 Veiligheidsmaatregelen ›Ingekapselde bronnen – maatregelen op de werkplek ›Verlagen hoeveelheid activiteit ›Toepassen klassieke maatregelen ›Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen - Snel en zorgvuldig werken (‘droog oefenen’) - Afstand houden - Gebruik tang / pincet - Gebruik afscherming - Gebruik bril bij β-stralers

22 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201122 Veiligheidsmaatregelen ›Toestellen – klassieke maatregelen ›bescherming tegen uitwendige bestraling ›niet vaker bestralen dan nodig (ALARA) ›blootstellingstijd verkorten ›werkafstand vergroten (kwadratenwet) ›afscherming toepassen (loodschort) ›gebruik dosistempometer die geschikt is voor lage energie

23 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201123 Veiligheidsmaatregelen ›Toestellen – organisatorische maatregelen ›periodieke controle van het toestel ›controleer filtering ›controleer lekstraling  laat dit over aan de leverancier van toestel ›wees bedacht op strooistraling ›veldgrootte verkleinen (lichtvizier)

24 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201124 Radioactief afval ›afval waarbij zowel de vrijstellingsgrens voor activiteitsconcentratie als de vrijstellingsgrens voor activiteit wordt overschreden ›ook afval dat lijkt op radioactief afval !!! ›geen radioactiviteitstickers bij gewoon bedrijfsafval ›afvoer is duur: in 2005 ongeveer € 1300 per 100 liter ›mag uitsluitend via de COVRA worden afgevoerd

25 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201125 Radioactief afval radioactieve stoffen mogen worden overgedragen aan derden indien hetzij de activiteitsconcentratie, hetzij de activiteit onder de vrijstellingsgrens blijft nuclideconcentratieactiviteit (Bq/g)(Bq) 3 H10 6 10 9 14 C10 4 10 7 32 P10 3 10 6 35 S10 5 10 8 99m Tc10 2 10 7 125 I10 3 10 6 131 I10 2 10 6 226 Ra110 4 238 U1010 4

26 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201126 Radioactief afval ›Maatregelen op de werkvloer ›voorkom afval  gebruik zo weinig mogelijk activiteit  gebruik kortlevende nucliden  gooi niet-actief afval bij gewoon bedrijfsafval ›scheid afval  vast en vloeibaar afval  organisch en anorganisch afval  lang- en kortlevend afval  telpotjes  kadavers  bronnen ›lever afval aan in standaard COVRA-vaten

27 | office of the university health, safety & environmental services 26-01-201127 Radioactief afval ›Lozingen ›lozing is aan strenge regels gebonden ›lozing naar de lucht ›lozing naar het riool ›dosistempo op terreingrens ›deze regels vallen buiten het bestek van de cursus niveau 5


Download ppt "| office of the university health, safety & environmental services 26-01-20111 Stralingsveiligheid niveau 5A René Heerlien, MSc."

Verwante presentaties


Ads door Google