De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stralingsveiligheid niveau 5B

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stralingsveiligheid niveau 5B"— Transcript van de presentatie:

1 Stralingsveiligheid niveau 5B
René Heerlien, MSc

2 Dosimetrie Dosistempo rechtevenredig met de activiteit
Uitwendige besmetting - kwadratenwet Dosistempo rechtevenredig met de activiteit Dosistempo omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand Voor α- en β-straling binnen de dracht van de straling 3H – 0,007 mm in weefsel 35S / 14C - < 30 cm

3 Dosimetrie Uitwendige besmetting – γ-straling en bronconstante
D =   A  t / r2   E / 7 (E in MeV,  in Gy m2 MBq-1 h-1) nuclide  (Gy m2 MBq-1 h-1) 22Na 0,33 60Co 0,36 99mTc 0,023 125I 0,034 131I 0,066 137Cs 0,093 192Ir 0,14 201Tl 0,017 241Am 0,017

4 Dosimetrie Vuistregels
op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  10 Gy/h op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  E / 7 Gy/h op 1 m van de anode van een röntgenbuis is het dosistempo  10 mGy/min bij een -besmetting van 1 kBq/cm2 is het huiddosistempo  2 mGy/h

5 Dosimetrie Inwendige besmetting - routes Via de mond Via de huid (3H)
Via de ademhalingswegen (aërosolen)

6 Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosis E(50) = e(50)  A e(50) = eff. volgdosiscoëfficiënt (Sv·Bq-1) de effectieve dosiscoëfficiënt hangt af van radiotoxiciteit van het nuclide chemische samenstelling van de stof besmettingsroute (ingestie, inhalatie, wondbesmetting, huid)

7 Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosiscoëfficiënt e(50) nuclide e(50)inh T½ (Sv/Bq) 3H (H2O) 1,8  ,3 j 14C (CO2) 6,5  j 22Na 2,0  ,6 j 32P 2,9  ,3 d 35S 1,2  ,5 d 45Ca 2,3  d 99mTc 2,9  ,0 h 125I 7,3  d 131I 1,1  ,0 d 226Ra 1,2  j nat. Th 6,2  ,4  1010 j nat. U 5,7  ,5  109 j

8 Ontdekking radioactiviteit
Henri Becquerel In 1896 deed Henri Becquerel een opzienbarende ontdekking. Hij verrichte in die tijd experimenten met een uraniumzout en borg na de experimenten het uraniumzout op in een bureaula waarin ook een in bruin papier gewikkelde fotogevoelige plaat lag. Op zekere dag stelde hij vast dat de fotografische plaat een zwarting vertoonde op de plaats waar het uraniumzout gelegen had.

9 Toepassingen van open bronnen
(bio)chemische analyse labeling 3H, 14C, 32P, 125I 1 MBq - 10 GBq medische diagnostiek bot, hart 99mTc 500 MBq longen 83Kr 600 MBq schildklier 123I 20 MBq tumoren 111In MBq PET 11C, 13N, 15O 500 MBq medische therapie hyperactieve schildklier 131I 100 MBq - 1 GBq schildkliertumor 131I GBq

10 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – klassieke maatregelen bescherming tegen inwendige besmetting verminder hoeveelheid activiteit (ALARA) voorkom verspreiding (containment, morsbak) verwijder luchtactiviteit (ventilatie, zuurkast) verhinder opname in lichaam (werkdiscipline, protocol)

11 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – organisatorische maatregelen periodieke besmettingscontrole gebruik van een dosistempometer is zinloos waarschuw verantwoordelijk deskundige ontruim laboratorium controleer medewerkers bij verlaten laboratorium stel omvang van besmetting vast decontamineer besmetting (grenswaarde is 4 Bq/cm2)

12 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – maatregelen op de werkplek opname via mond niet eten en drinken niet roken geen make-up aanbrengen opname via longen risico van jodiumdamp (zuurgraad pH > 4) risico van aërosolvorming bij schudden vortexen centrifugeren openen van flesjes schuren opname via huid opname via open wonden opname van 3H via huid

13 Radionuclidenlaboratoria
open radioactieve stoffen mogen uitsluitend in een radionuclidenlaboratorium worden toegepast men kent B-, C- en D-laboratoria de inrichtingseisen zijn het strengst voor een B-laboratorium en het minst streng voor een D-laboratorium de toegelaten activiteit is het grootst in een B-laboratorium en het kleinst in een D-laboratorium

14 Radionuclidenlaboratoria
Richtlijn Radionuclidenlaboratoria Er zijn 2 verschillende opvattingen: het risico wordt bepaald door de herhaalde opname van kleine hoeveelheden radioactieve stof (Gezondheidsraad, 1985) het risico wordt bepaald door incidenten (HARAS-rapport, 1997) De Richtlijn Radionuclidenlaboratoria is gebaseerd op opvatting 1. Maximaal te hanteren activiteit: Amax = 0,02  10 p+q+r / e(50)inh (A in Bq, e(50) in Sv/Bq) p = verspreidingsparameter q = laboratoriumparameter r = lokale ventilatieparameter (let op: r  q)

15 Radionuclidenlaboratoria
p toepassing -4 sterk spattende bewerking hanteren van poeders in open systemen -3 labeling met vluchtig nuclide koken van vloeistof in gesloten systeem -2 labeling met niet vluchtig nuclide eenvoudige chem. bepaling met tracers (RIA) -1 kort, zeer eenvoudig nat werk opslag van afval in werkruimte

16 Radionuclidenlaboratoria
q ruimte werkruimte buiten laboratoriumbeheer 1 D-laboratorium nevenruimte bij laboratorium 2 C-laboratorium 3 B-laboratorium

17 Radionuclidenlaboratoria
lokale ventilatievoorziening geen voorzieningen 1 zuurkast (geen DIN-keur) 2 zuurkast (wel DIN-keur) 3 gesloten werkkast

18 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – Specifieke onderwerpen - Jood Vorming van vluchtig jood Hoge equivalente dosis op de schildklier Voorraadpotjes / afvalvaten zo kort mogelijk openen Nooit in zuur milieu gebruiken Parafilm laat jood ddor! Vloeibaar afval pH>4 en afbinden (NA2S2O3 of Na2S)

19 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Tritium Uitwisseling met waterstof Diffusie door parafilm / handschoenen Condensatie waterdamp (koelkast / vriezer) Risico op inwendige besmetting (lage E(50))

20 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Gelabelde eiwitten Moleculen kunnen zich in cellen nestelen Aparte e(50) waarden toegekend

21 Veiligheidsmaatregelen
Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Patiënten die met radionucliden zijn behandeld Tijdelijk verblijf ziekenhuis Waarschuwingsborden op verblijfsruimte Geen bezoek Gescheiden rioolafvoer via tanks (Halveringstijd 131I = 8 dagen)

22 Radioactief afval afval waarbij zowel de vrijstellingsgrens voor activiteitsconcentratie als de vrijstellingsgrens voor activiteit wordt overschreden ook afval dat lijkt op radioactief afval !!! geen radioactiviteitstickers bij gewoon bedrijfsafval afvoer is duur: in 2005 ongeveer € 1300 per 100 liter mag uitsluitend via de COVRA worden afgevoerd

23 Radioactief afval radioactieve stoffen mogen worden overgedragen aan derden indien hetzij de activiteitsconcentratie, hetzij de activiteit onder de vrijstellingsgrens blijft nuclide concentratie activiteit (Bq/g) (Bq) 3H 14C 32P 35S 99mTc 125I 131I 226Ra 238U

24 Radioactief afval Maatregelen op de werkvloer voorkom afval
gebruik zo weinig mogelijk activiteit gebruik kortlevende nucliden gooi niet-actief afval bij gewoon bedrijfsafval scheid afval vast en vloeibaar afval organisch en anorganisch afval lang- en kortlevend afval telpotjes kadavers bronnen lever afval aan in standaard COVRA-vaten

25 Radioactief afval Lozingen lozing is aan strenge regels gebonden
lozing naar de lucht lozing naar het riool dosistempo op terreingrens deze regels vallen buiten het bestek van de cursus niveau 5


Download ppt "Stralingsveiligheid niveau 5B"

Verwante presentaties


Ads door Google