De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20111 Stralingsveiligheid niveau 5B René Heerlien, MSc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "| bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20111 Stralingsveiligheid niveau 5B René Heerlien, MSc."— Transcript van de presentatie:

1 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20111 Stralingsveiligheid niveau 5B René Heerlien, MSc

2 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20112 Dosimetrie Uitwendige besmetting - kwadratenwet ›Dosistempo rechtevenredig met de activiteit ›Dosistempo omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand ›Voor α- en β-straling binnen de dracht van de straling - 3 H – 0,007 mm in weefsel - 35 S / 14 C - < 30 cm

3 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20113 Dosimetrie Uitwendige besmetting – γ-straling en bronconstante  D =   A  t / r 2    E  / 7(E  in MeV,  in Gy m 2 MBq -1 h -1 ) nuclide (Gy m 2 MBq -1 h -1 ) 22 Na0,33 60 Co0,36 99m Tc0,023 125 I0,034 131 I0,066 137 Cs0,093 192 Ir0,14 201 Tl0,017 241 Am0,017

4 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20114 Dosimetrie ›Vuistregels op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  10 Gy/h op 1 m van een -bron van 1 MBq is het dosistempo  E  / 7 Gy/h op 1 m van de anode van een röntgenbuis is het dosistempo  10 mGy/min bij een -besmetting van 1 kBq/cm 2 is het huiddosistempo  2 mGy/h

5 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20115 Dosimetrie Inwendige besmetting - routes ›Via de mond ›Via de huid ( 3 H) ›Via de ademhalingswegen (aërosolen)

6 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20116 Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosis E(50) = e(50)  A ›e(50) = eff. volgdosiscoëfficiënt (Sv·Bq -1 ) ›de effectieve dosiscoëfficiënt hangt af van  radiotoxiciteit van het nuclide  chemische samenstelling van de stof  besmettingsroute (ingestie, inhalatie, wondbesmetting, huid)

7 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20117 Dosimetrie Inwendige besmetting – effectieve volgdosiscoëfficiënt e(50) nuclidee(50) inh T ½ (Sv/Bq) 3 H (H 2 O)1,8  10 -11 12,3 j 14 C (CO 2 )6,5  10 -12 5730 j 22 Na2,0  10 -9 2,6 j 32 P2,9  10 -9 14,3 d 35 S1,2  10 -10 87,5 d 45 Ca2,3  10 -9 163 d 99m Tc2,9  10 -11 6,0 h 125 I7,3  10 -9 60 d 131 I1,1  10 -8 8,0 d 226 Ra1,2  10 -5 1600 j nat. Th6,2  10 -5 1,4  10 10 j nat. U5,7  10 -5 4,5  10 9 j

8 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-2011 Henri Becquerel In 1896 deed Henri Becquerel een opzienbarende ontdekking. Hij verrichte in die tijd experimenten met een uraniumzout en borg na de experimenten het uraniumzout op in een bureaula waarin ook een in bruin papier gewikkelde fotogevoelige plaat lag. Op zekere dag stelde hij vast dat de fotografische plaat een zwarting vertoonde op de plaats waar het uraniumzout gelegen had. Ontdekking radioactiviteit

9 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-2011  Toepassingen van open bronnen (bio)chemische analyse labeling 3 H, 14 C, 32 P, 125 I1 MBq - 10 GBq medische diagnostiek bot, hart 99m Tc500 MBq longen 83 Kr600 MBq schildklier 123 I20 MBq tumoren 111 In100 - 200 MBq PET 11 C, 13 N, 15 O  500 MBq medische therapie hyperactieve schildklier 131 I100 MBq - 1 GBq schildkliertumor 131 I2 - 6 GBq

10 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201110 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – klassieke maatregelen ›bescherming tegen inwendige besmetting ›verminder hoeveelheid activiteit (ALARA) ›voorkom verspreiding (containment, morsbak) ›verwijder luchtactiviteit (ventilatie, zuurkast) ›verhinder opname in lichaam (werkdiscipline, protocol)

11 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201111 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – organisatorische maatregelen ›periodieke besmettingscontrole  gebruik van een dosistempometer is zinloos  waarschuw verantwoordelijk deskundige  ontruim laboratorium  controleer medewerkers bij verlaten laboratorium  stel omvang van besmetting vast  decontamineer besmetting - (grenswaarde is 4 Bq/cm2)

12 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201112 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – maatregelen op de werkplek o opname via mond  niet eten en drinken  niet roken  geen make-up aanbrengen o opname via longen  risico van jodiumdamp (zuurgraad pH > 4)  risico van aërosolvorming bij schudden vortexen centrifugeren openen van flesjes schuren o opname via huid  opname via open wonden  opname van 3 H via huid

13 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201113 Radionuclidenlaboratoria o open radioactieve stoffen mogen uitsluitend in een radionuclidenlaboratorium worden toegepast o men kent B-, C- en D-laboratoria o de inrichtingseisen zijn het strengst voor een B-laboratorium en het minst streng voor een D-laboratorium o de toegelaten activiteit is het grootst in een B-laboratorium en het kleinst in een D-laboratorium

14 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201114 Radionuclidenlaboratoria Richtlijn Radionuclidenlaboratoria Er zijn 2 verschillende opvattingen:  het risico wordt bepaald door de herhaalde opname van kleine hoeveelheden radioactieve stof (Gezondheidsraad, 1985) 1.het risico wordt bepaald door incidenten (HARAS-rapport, 1997) De Richtlijn Radionuclidenlaboratoria is gebaseerd op opvatting 1. Maximaal te hanteren activiteit: A max = 0,02  10 p+q+r / e(50) inh (A in Bq, e(50) in Sv/Bq) p = verspreidingsparameter q = laboratoriumparameter r = lokale ventilatieparameter (let op: r  q)

15 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201115 Radionuclidenlaboratoria ptoepassing -4 sterk spattende bewerking hanteren van poeders in open systemen -3 labeling met vluchtig nuclide koken van vloeistof in gesloten systeem -2 labeling met niet vluchtig nuclide eenvoudige chem. bepaling met tracers (RIA) kort, zeer eenvoudig nat werk opslag van afval in werkruimte

16 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201116 Radionuclidenlaboratoria qruimte 0 werkruimte buiten laboratoriumbeheer 1 D-laboratorium nevenruimte bij laboratorium 2 C-laboratorium 3 B-laboratorium

17 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201117 Radionuclidenlaboratoria rlokale ventilatievoorziening 0 geen voorzieningen 1 zuurkast (geen DIN-keur) 2 zuurkast (wel DIN-keur) 3 gesloten werkkast

18 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201118 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – Specifieke onderwerpen - Jood ›Vorming van vluchtig jood ›Hoge equivalente dosis op de schildklier  Voorraadpotjes / afvalvaten zo kort mogelijk openen  Nooit in zuur milieu gebruiken  Parafilm laat jood ddor!  Vloeibaar afval pH>4 en afbinden (NA 2 S 2 O 3 of Na 2 S)

19 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201119 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Tritium ›Uitwisseling met waterstof ›Diffusie door parafilm / handschoenen ›Condensatie waterdamp (koelkast / vriezer) ›Risico op inwendige besmetting (lage E(50))

20 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201120 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Gelabelde eiwitten ›Moleculen kunnen zich in cellen nestelen ›Aparte e(50) waarden toegekend

21 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201121 Veiligheidsmaatregelen ›Open bronnen – Specifieke onderwerpen – Patiënten die met radionucliden zijn behandeld ›Tijdelijk verblijf ziekenhuis  Waarschuwingsborden op verblijfsruimte  Geen bezoek  Gescheiden rioolafvoer via tanks - (Halveringstijd 131 I = 8 dagen)

22 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201122 Radioactief afval ›afval waarbij zowel de vrijstellingsgrens voor activiteitsconcentratie als de vrijstellingsgrens voor activiteit wordt overschreden ›ook afval dat lijkt op radioactief afval !!! ›geen radioactiviteitstickers bij gewoon bedrijfsafval ›afvoer is duur: in 2005 ongeveer € 1300 per 100 liter ›mag uitsluitend via de COVRA worden afgevoerd

23 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201123 Radioactief afval radioactieve stoffen mogen worden overgedragen aan derden indien hetzij de activiteitsconcentratie, hetzij de activiteit onder de vrijstellingsgrens blijft nuclideconcentratieactiviteit (Bq/g)(Bq) 3 H10 6 10 9 14 C10 4 10 7 32 P10 3 10 6 35 S10 5 10 8 99m Tc10 2 10 7 125 I10 3 10 6 131 I10 2 10 6 226 Ra110 4 238 U1010 4

24 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201124 Radioactief afval ›Maatregelen op de werkvloer ›voorkom afval  gebruik zo weinig mogelijk activiteit  gebruik kortlevende nucliden  gooi niet-actief afval bij gewoon bedrijfsafval ›scheid afval  vast en vloeibaar afval  organisch en anorganisch afval  lang- en kortlevend afval  telpotjes  kadavers  bronnen ›lever afval aan in standaard COVRA-vaten

25 | bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-201125 Radioactief afval ›Lozingen ›lozing is aan strenge regels gebonden ›lozing naar de lucht ›lozing naar het riool ›dosistempo op terreingrens ›deze regels vallen buiten het bestek van de cursus niveau 5


Download ppt "| bureau van de universiteit health, safety & environmental services 06-12-20111 Stralingsveiligheid niveau 5B René Heerlien, MSc."

Verwante presentaties


Ads door Google