De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ioniserende straling  Radioactieve atomen zenden ioniserende straling uit. Deze straling kan dus andere atomen ioniseren  Drie soorten ioniserende straling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ioniserende straling  Radioactieve atomen zenden ioniserende straling uit. Deze straling kan dus andere atomen ioniseren  Drie soorten ioniserende straling:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Ioniserende straling  Radioactieve atomen zenden ioniserende straling uit. Deze straling kan dus andere atomen ioniseren  Drie soorten ioniserende straling:  ,  en  -straling  Röntgenstraling lijkt erg op  -straling  Bij besmetting krijg je radioactieve atomen binnen  Bij bestraling krijg je ioniserende straling binnen

3  -straling  Wat is het?  He-kern (He 2+ )  Hoe ver komt het in lucht (= dracht)?  paar centimeter (zie volgende dia)  Te stoppen door?  papiertje, kleding, huid  Gevaarlijk?  Niet van buiten af want het komt niet door de huid  Inwendig erg gevaarlijk als je atomen binnenkrijgt die deze  -straling uitzenden

4 α-straling in nevelvat

5  - -straling  Wat is het?  elektron  Hoe ver komt het in lucht (= dracht)?  paar centimeter (iets verder dan  )  Te stoppen door?  kleding, metaalfolie  Gevaarlijk?  Niet van buiten af want het komt bijna niet door de huid  Inwendig gevaarlijk omdat de straling in een heel klein gebied schade veroorzaakt (minder gevaarlijk dan  )

6  + -straling  Wat is het?  positron of anti-elektron (zelfde massa als een elektron maar een positieve lading)  Hoe ver komt het in lucht (= dracht)?  tot het eerste elektron  Te stoppen door?  alles waar elektronen in zitten  Gevaarlijk?  Ja, als positron en elektron op elkaar botsen verdwijnen beide deeltjes (annihilatie) en er ontstaan 2  -deeltjes

7  -straling  Wat is het?  lichtdeeltje of foton (geen lading, geen massa)  Hoe ver komt het in lucht (= dracht)?  hééééél ver  Te stoppen door?  met een paar centimeter lood houd je nog maar de helft tegen  Gevaarlijk?  Het ioniseren vermogen is niet erg groot maar het gaat wel bijna overal door heen en is daardoor gevaarlijk (inwendig en uitwendig)

8 papier metaalfolie lood

9 Isotopen

10 Activiteit A

11 Stralingsenergie  Bij het verval van atomen komt stralingsenergie vrij. Voor  en  -straling is dit bewegingsenergie (laatste kolom tabel 25).  Omdat bij het verval van één atoom maar weinig energie vrijkomt gebruiken we een andere eenheid: elektronVolt (eV)  1 eV = 1,602..  10 -19 J en 1 MeV = 1,602..  10 -13 J  1,602..  10 -19 C is de lading van een proton / elektron

12 Binas tabel 25 atoom­ nummer symboolmassagetalatoommassa voorkomen (in de natuur) halveringstijd verval en energie van het deeltje ► 1 u%s/min/u/d/jMev ► 2 83Bi207206,97844 50 jK-vangst, γ 209208,98039100>2.10 18 j 210209,98412 4,8 dα 5,0, β -, γ 214213,99869 19,7 minβ - 3,3, α 5,50 84Po209208,98243 200 jα 4,09 210209,98288 140 dα 5,298, γ 211210,98666 0,5 sα 7,434 212211,98887 3.10 77 sα 8,776 213212,99283 3,2.10 -6 sα 8,3 214213,99519 1,6. 10 -4 sα 7,68 215214,99942 1,83.10 -3 sα 7,365

13 Halveringstijd of halfwaardetijd  Dit is de tijd (symbool t ½ ) waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid deeltjes (N) nog precies de helft over is  bijvoorbeeld: t ½ = 12 jr. t (jr)N 08000 124000 242000 361000

14 formule

15 voorbeeld 1

16 voorbeeld 2

17 Halveringsdikte

18 Activiteit en halveringstijd

19 kernreactie  -straler

20 kernreactie  - -verval

21 kernreactie  + -verval

22 K-vangst (alleen vwo)

23 Kernreactie  -straling  Een  -deeltje heeft geen massa en ook geen lading.  De kern die een  -deeltje uitzendt verandert dus niet, hij verliest alleen energie in de vorm van een licht- deeltje  Een radioactief atoom zendt nooit alleen  -straling uit, maar altijd in combinatie met een andere vorm (α, β of K-vangst)

24 Stralingsvermogen  Het stralingsvermogen (energie per seconde) dat een hoeveelheid radioactief materiaal uitzendt = de energie (E) van één stralingsdeeltje vermenigvuldigt met het aantal deeltjes dat het materiaal per seconde uitzendt (A).  Bijvoorbeeld voor een  -straler: P = A  E(  )  N.B. E(  ) wel omrekenen naar Joule

25 Stralingsziekte

26 vervolg  Het gemiddelde jaarlijkse dosisequivalent ten gevolge van achtergrondstraling ligt rond de 2,5 mSv (afhankelijk van de plaats op aarde).  Ter vergelijking: een röntgenfoto levert een totaal dosisequivalent van 0,1 tot 1,0 mSv, een CT-scan levert al gauw zo'n 10 mSv op  zie ook tabel Binas tabel 27D

27 Waar komt kernenergie vandaan?  Langs de verticale as de gemiddelde massa per kerndeeltje

28 massadefect  Kerndeeltjes in lichte en zware atomen zijn zwaarder dan kerndeeltjes van de atomen in het “midden”  Als je een zwaar atoom splijt of twee lichte atomen laat fuseren dan verdwijnt er massa. Volgens Einstein wordt deze massa omgezet in energie volgens: E = m  c 2 met m de verdwenen massa of massadefect en c de lichtsnelheid.

29 voorbeeld 3  Hoeveel energie komt er vrij als 1 u (=1,66.. x 10 -27 kg) aan massa verdwijnt?  Uitwerking: E = m  c 2 = 1,66.. x 10 -27  (2,9979.. x 10 8 ) 2 = = 1,49 x 10 -10 J = 931,49 MeV zie ook Binas tabel 7

30 voorbeeld 4: alfa-verval

31 voorbeeld 5: bètaverval

32 Kernsplijting  Bij splijting ontstaan 2 of meer snelle neutronen  Langzame neutronen geven meer kans op splijting

33 Werking van een kerncentrale  Water in reactorvat heeft 2 functies:  afremmen van snelle neutronen  transport warmte

34 Nuclear Reactor

35 Kernfusie


Download ppt "Ioniserende straling  Radioactieve atomen zenden ioniserende straling uit. Deze straling kan dus andere atomen ioniseren  Drie soorten ioniserende straling:"

Verwante presentaties


Ads door Google