De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Newton - HAVO Ioniserende straling Samenvatting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Newton - HAVO Ioniserende straling Samenvatting."— Transcript van de presentatie:

1 Newton - HAVO Ioniserende straling Samenvatting

2 Ioniserende straling Ioniserende straling bestaat uit
röntgenstraling en kernstraling Straling wordt uitgezonden door een bron: röntgenstraling door een röntgenbuis kernstraling door een radioactieve stof Kenmerkend voor deze energierijke straling is een: sterk ioniserend vermogen sterk doordringend vermogen

3 Röntgenstraling Röntgenstraling is een vorm van
elektromagnetische straling met een grotere stralingsenergie dan licht Röntgenstraling komt vrij in een röntgenbuis, als elektronen met grote snelheid een metalen plaat treffen

4 Kernstraling Radioactieve stoffen zenden kernstraling uit
De drie belangrijkste soorten zijn: α-straling – die bestaat uit heliumkernen β-straling – die bestaat uit elektronen γ-straling – is een vorm van elektromagnetische straling

5 Absorptie Absorptie van stralingsenergie door een stof hangt af van:
soort straling eigenschappen van de stof, zoals dichtheid dikte van het materiaal Men gebruikt hierbij de halveringsdikte is de dikte van een plaat die de helft van de straling doorlaat

6 Radioactieve stoffen Radioactieve stof: een kern van een isotoop
bezit teveel protonen of neutronen, vervalt daardoor en zendt dan kernstraling uit Activiteit bij kernstraling De activiteit A (in becquerel) van een bron is het aantal kernen dat per seconde vervalt 1 Bq betekent één vervallen kern per seconde Bij de activiteit maakt men geen onderscheid in het type kernstraling dat wordt uitgezonden

7 Halveringstijd De halveringstijd van een isotoop is de
tijd waarin de activiteit of het aantal instabiele kernen tot de helft afneemt A (MBq) Bijvoorbeeld voor I-131 is = 8 dagen De halveringstijd loopt uiteen van een fractie van een seconde tot een paar miljard jaar (b.v. uranium) t (dag)

8 Stralingsdosis en effecten
Een maat voor de ioniserende straling die ons lichaam ontvangt is de dosis D Estr is de geabsorbeerde energie in J m is de massa in kg D is de dosis in J/kg of Gy (gray) De schade in ons lichaam is ook afhankelijk van de soort straling, een betere maat is het dosisequivalent H Q is de weegfactor, zonder eenheid H is het dosisequivalent in Sv (sievert) Q=20 voor α-straling, Q=1 voor β-, γ- en röntgenstraling

9 Stralingsnorm Stralingsdetectie De stralingsnorm geeft aan welk risico
aanvaardbaar is, bijvoorbeeld 1 mSv per jaar gemiddeld over vijf jaar. Stralingsdetectie Een dosimeter bevat een stof die verandert als er ioniserende straling op valt Achteraf meet men de hoeveelheid straling Een Geiger/Müller-teller (GM-teller) bestaat uit een telbuis en een teller. Er is snelle controle mogelijk bij vermoeden van besmetting

10 Veiligheid Bij een gesloten stralingsbron is de bron
opgesloten in een omhulsel en kan de stof niet vrijkomen. Het materiaal en de dikte van het omhulsel worden zo gekozen dat straling van de radioactieve stof wel door het omhulsel kan komen Bij een open stralingsbron kunnen er radioactieve stoffen vrijkomen en is er sprake van besmettingsgevaar

11 Veiligheidsmaatregelen
Om de ontvangen dosis bij gebruik van ioniserende straling zo laag mogelijk te houden, maakt men gebruik van: de afstand hoe groter de afstand, des te kleiner de dosis blootstellingtijd hoe korter de blootstelling- tijd, des te kleiner de dosis afscherming hoe dikker de afscherming, des te kleiner de dosis

12 Straling en gezondheid
Röntgenstraling wordt gebruik voor het doorlichten, bijvoorbeeld bij mogelijke botbreuk, maar kan ook de beweging van het hart volgen Bij een CT-scan draait de bron om de patiënt, een computer maakt daarbij een beeld van een doorsnede van een deel van het lichaam

13 Kernstraling wordt gebruikt voor
radiodiagnostiek, bijvoorbeeld een scintigram door γ-straling De stof werkt als tracer (spoorzoeker) die naar aandoeningen of tumoren zoekt Bij radiotherapie bestraalt men een tumor, dit kan zowel inwendig als uitwendig gebeuren


Download ppt "Newton - HAVO Ioniserende straling Samenvatting."

Verwante presentaties


Ads door Google