De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Newton - VWO Samenvatting Ioniserende straling. Ioniserende straling bestaat uit röntgenstraling en kernstraling Straling wordt uitgezonden door een bron:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Newton - VWO Samenvatting Ioniserende straling. Ioniserende straling bestaat uit röntgenstraling en kernstraling Straling wordt uitgezonden door een bron:"— Transcript van de presentatie:

1 Newton - VWO Samenvatting Ioniserende straling

2 Ioniserende straling bestaat uit röntgenstraling en kernstraling Straling wordt uitgezonden door een bron: röntgenstraling door een röntgenbuis kernstraling door een radioactieve stof Kenmerkend voor deze energierijke straling sterk ioniserend vermogen sterk doordringend vermogen is een:

3 Röntgenstraling Röntgenstraling is een vorm van grotere stralingsenergie dan licht Röntgenstraling komt vrij in een röntgenbuis, als elektronen met grote snelheid een metalen plaat treffen elektromagnetische straling met een

4 Kernstraling De drie belangrijkste soorten zijn: α-straling – die bestaat uit heliumkernen β-straling – die bestaat uit elektronen γ-straling – is een vorm van elektromagnetische straling Radioactieve stoffen zenden kernstraling uit

5 Radioactieve stoffen bezit teveel protonen of neutronen, vervalt daardoor en zendt dan kernstraling uit De activiteit A (in becquerel) van een bron is Activiteit bij kernstraling het aantal kernen dat per seconde vervalt 1 Bq betekent één vervallen kern per seconde Bij de activiteit maakt men geen onderscheid in het type kernstraling dat wordt uitgezonden Radioactieve stof: een kern van een isotoop

6 Activiteit De activiteit van een radioactieve bron hangt af van de hoeveelheid en de instabiliteit van de betreffende radioactieve isotoop Voor de activiteit A(t) op tijdstip t geldt: Uit combinatie van de formules is af te leiden dat: Voor het aantal instabiele kernen N(t) en voor de activiteit A(t) is er sprake van een exponentieel verband als functie van de tijd t A(t) resp. A(0) is de activiteit in (Bq) op tijdstip t resp. t = 0 N(t) resp. N(0) is het aantal instabiele kernen op tijdstip t resp. t = 0 λ is de vervalconstante (in s -1 ) en t de tijd (in s)

7 Halveringstijd Radioactief verval is een toevalsproces Bij een groot aantal kernen is er duidelijke regelmaat In de halveringstijd of halfwaardetijd t 1/2 wordt het aantal instabiele kernen of de activiteit gehalveerd Voor het aantal instabiele kernen N(t) op tijdstip t geldt: Voor de activiteit A(t) is de formule: terwijl N(t) resp. N(0) is het aantal instabiele kernen op tijdstip t resp. t = 0 A(t) resp. A(0) is de activiteit in (Bq) op tijdstip t resp. t = 0 λ is de vervalconstante (in s -1 ), t 1/2 de halveringstijd (in s) en t de tijd (in s)

8 Stralingsdosis en effecten lichaam ontvangt is de dosis D E str is de geabsorbeerde energie in J m is de massa in kg D is de dosis in J/kg of Gy (gray) De schade in ons lichaam is ook afhankelijk van de soort straling, een betere maat is het dosisequivalent H Q is de weegfactor, zonder eenheid H is het dosisequivalent in Sv (sievert) Q=20 voor α-straling, Q=1 voor β-, γ- en röntgenstraling Een maat voor de ioniserende straling die ons

9 Stralingsnorm De stralingsnorm geeft aan welk risico aanvaardbaar is, bijvoorbeeld 1 mSv per jaar gemiddeld over vijf jaar. Stralingsdetectie Een dosimeter bevat een stof die verandert als er ioniserende straling op valt Achteraf meet men de hoeveelheid straling Een Geiger/Müller-teller (GM-teller) bestaat uit een telbuis en een teller. Er is snelle controle mogelijk bij vermoeden van besmetting

10 Veiligheid Bij een gesloten stralingsbron is de bron opgesloten in een omhulsel en kan de stof niet vrijkomen. Het materiaal en de dikte van het Bij een open stralingsbron kunnen er radioactieve stoffen vrijkomen en is er sprake van omhulsel worden zo gekozen dat straling van de radioactieve stof wel door het omhulsel kan komen besmettingsgevaar

11 Veiligheidsmaatregelen Om de ontvangen dosis bij gebruik van ioniserende straling zo laag mogelijk te houden, maakt men gebruik van: de afstand blootstellingtijd afscherming hoe groter de afstand, des te kleiner de dosis hoe korter de blootstelling- tijd, des te kleiner de dosis hoe dikker de afscherming, des te kleiner de dosis

12 Absorptie stof hangt af van: soort straling eigenschappen van de stof, zoals dichtheid dikte van het materiaal Men gebruikt hierbij de halveringsdikte is de dikte van een plaat die de helft van de straling doorlaat Absorptie van stralingsenergie door een

13 Halveringsdikte De stralingsintensiteit die op materiaal invalt noemen we I(0), na het afleggen van een afstand x in het materiaal is de intensiteit afgenomen tot I(x) Na één halveringsdikte (x=d 1/2 ) is de intensiteit ½ · I(0) De formule voor de stralingsintensiteit I(x) als functie van de afgelegde afstand x is I(x) is de intensiteit na het afleggen van afstand x (in m) I(0) is de intensiteit van de invallende straling d 1/2 is de halveringsdikte van het materiaal (in m)

14 Straling en gezondheid Röntgenstraling wordt gebruik voor het doorlichten, bijvoorbeeld bij mogelijke botbreuk, maar kan ook de beweging van het hart volgen Bij een CT-scan draait de bron om de patiënt, een computer maakt daarbij een beeld van een deel van het lichaam doorsnede van een

15 Kernstraling wordt gebruikt voor radiodiagnostiek, bijvoorbeeld een scintigram door γ-straling De stof werkt als tracer (spoorzoeker) die naar aandoeningen of tumoren zoekt Bij radiotherapie bestraalt men een tumor, dit kan zowel inwendig als uitwendig gebeuren


Download ppt "Newton - VWO Samenvatting Ioniserende straling. Ioniserende straling bestaat uit röntgenstraling en kernstraling Straling wordt uitgezonden door een bron:"

Verwante presentaties


Ads door Google