De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ International Office, 5 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ International Office, 5 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ International Office, 5 september 2013

2 Programma Welkom Overzicht van Erasmus+ Projectmogelijkheden binnen Erasmus+ Pauze Gevolgen voor mobiliteitsbeurzen en samenwerkingspartners Slot

3 Date: in 12 pts Erasmus +, the new education programme Youth in Action Programme International higher education programmes: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Bilateral Programmes Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Lifelong Learning Programme Existing programmes A single integrated programme Erasmus + 1. Learning Mobility 3. Policy Support 2. Co-operation projects

4 Programma op hoofdlijnen Key Action 1 Learning Mobility Staff mobility Student Mobility Master degree Mobility * Youth Mobility (student loan) * * = centrale actie

5 Programma op hoofdlijnen Key Action 2 Cooperation Strategic partnerships decentraal Knowledge Alliances Ca. 400 Capaciteits opbouw ENP-landen Capaciteits opbouw rest wereld

6 Date: in 12 pts KA2 Cooperation for innovation - Higher Education- 1.Erasmus Strategic Partnerships: more intense cooperation between institutions. 2.Knowlegde Alliances: structure partnerships between HEI and businesses 3. Specific support with neighbourhood countries: Capacity building through partnerships between EU and ENP universities with a mobility component. 4. Rest of the world: Capacity building between universities in the EU and Asia, Latin America & Africa.  HE Strategic Partnerships Support HEIs in their Modernisation strategy  Knowledge Alliances University-business cooperation for more innovation  Support to Neighbourhood countries (ENP) Partnerships between HEIs from EU and ENP Curriculum development, modernisation, modern teaching and learning, upgrading of facilities, improve HEIs governance, stronger links with the world of work,... + INTEGRATED MOBILITY of student and staff  Cooperation with Asia, Latin America and Africa Mobility limited to HEI staff to achieve projects’ objectives Decentralised Budget: 25%

7 Programma op hoofdlijnen Key Action 3 Policy Reform – centrale acties Modernisering Europese onderwijs agenda EU-tools Policy dialogue

8 Key action 1: learning mobility – master degree Doel in 2020 350 masteropleidingen met 2500 universiteiten en 1000 ondernemingen 34.000 studenten gericht op arbeidsmarkt: verbeteren competenties en skills kwaliteit, innovatie, excellentie en innovatie in het curriculum actieve deelname bedrijfsleven Middel inzet internationaal consortium voor curriculum

9 Kenmerken joint master degree duur opleiding: 1 tot 2 jaar locatie: tenminste 2 x 6 maanden in 2 verschillende landen deelnemende inst.:EU èn niet-EU HEI’s, maar ook publieke/private instellingen en onderzoekcentra consortium:tenminste 3 uit 3 verschillende landen (minimaal 1 uit EU-land), voorkeur voor ook 1 niet- academische partner coördinator:alleen partner uit EU-land mogelijk betrokkenheid bedrijfsleven belangrijk !

10 Duur project 4 of 5 jaar: in ieder geval 1 voorbereidend jaar en 3 cohorten studenten Daarna: aanvraag joint master degree catalogue (review per 3 jaar) op jaarbasis scholarships aanvragen co-financiering vereist Geld scholarships voor studenten (wereldwijd) + lump sum management fee Procedure Bij EU:centrale aanvraagronde Bij RU:IO in vroeg stadium melden (= eerste aanspreekpunt) toetsing op strategische prioriteiten en steun faculteit instemming College van Bestuur noodzakelijk

11 Key action 2: Cooperation strategic partnership Doel ontwikkeling en implementatie innovatieve samenwerking op het gebied van teaching/training/learning/modernisering instelling Sleutelwoorden voor een project Innovatie Employability Dissiminatie Sustainability

12 Welke activiteiten?  nog veel open Mogelijkheden voor Radboud: onwikkeling gezamenlijk studieprogramma, gemeenschappelijke modules (incl. IP) ontwikkeling (onderwijs)tool ontwikkeling en opzetten langdurige partnerships project gericht op intensivering samenwerking met het bedrijfsleven beter linken onderwijs/onderzoek/innovatie modernisering onderwijs -> ontwikkeling nieuwe pedagogische methoden (bijv. door gebruik ICT) project gericht op modernisering student support services binnen projecten ook mobiliteit mogelijk: studentenmobilteit < 2 mnd langdurig TS ( 2 - 12 mnd) kort TS binnen landen die deelnemen aan project

13 Criteria tenminste 3 organisaties uit 3 verschillende landen (mag ook uit niet-EU, maar toegevoegde waarde motiveren) duur project: 2 of 3 jaar Geld Lump sum: ca. k€ 400 per project Aantal Ca. 40 à 50 aanvragen per jaar Aanvragen Nationaal Agentschap land coördinerende instelling

14 Call november ? Deadline februari ? Vragen

15 Programma 2 e deel Gevolgen voor mobiliteitsbeurzen en samenwerkingspartners

16 Individuele Erasmus mobiliteit Doelgroep: studenten (incl. PhD-ers) staf (incl. PhD-ers) Bestemming: Europa Buiten-Europa (nieuw) Instrumenten: Instellingscharter (door RU voor nieuwe periode aangevraagd) Bilaterale overeenkomsten (gewijzigde vorm) Learning agreements Instelling is aanvrager budgetten

17 Erasmus studentenmobiliteit Per cyclus (Ba, Ma, PhD) maximaal 12 maanden Erasmusstatus Erasmusbeurs voor studie en/of stage aan te vragen Minimale buitenlandse verblijfsduur van één verblijf: -Studie -> 3 maanden -Stage -> 2 maanden (nieuw) In ieder geval voor tandheelkunde en geneeskunde geeft dit extra mogelijkheden Binnen een cyclus meerdere buitenlandse periodes mogelijk Buitenlandse periodes binnen een cyclus hoeven niet aaneengesloten te zijn: bijv. 2 + 10 of 2 + 5 + 5 Stages ook mogelijk t/m één jaar na afstuderen

18 Erasmus stafmobiliteit (incl. PhD’s) Teaching assignmentTraining Traditionele docentenmobiliteitDeelname aan courses (incl. professionele taaltraining) Deelname aan specifieke trainingsbijeenkomsten ( m.u.v. congressen !!) Jobshadowing bij hoger onderwijsinstelling of andere relevante organisatie Europa 2 dagen – 2 maanden (excl. reistijd) Minimaal 8 uur 2 dagen – 2 maanden (excl. reistijd) Buiten Europa 5 dagen – 2 maanden (excl. reistijd)

19 Erasmusmobiliteit buiten Europa Nieuw: mobiliteit voor studenten en staf inkomend en uitgaand door RU te subsidiëren Bekende informatie tot nu toe: in 7 jaar : 135.000 beurzen voor alle HEI’s exchange beurzen (geen beurzen voor reguliere masterstudenten zoals in Erasmus Mundus actie 2) raming NUFFIC: voor Nederland ca. 700/jaar zelfde instrumenten van toepassing: bilaterale overeenkomst, learning agreement enz. wijze van verdeling over regio’s en instellingen en hoogte van beurs nog onbekend

20 Bilaterale overeenkomsten Huidige format van bilaterale overeenkomst wordt uitgebreid Specifieke kenmerken: Kunnen ook met meer dan 2 instellingen/als consortium afgesloten worden Traineeships kunnen optioneel in een agreement opgenomen worden Language skills: de instructietaal en het recommended language instruction level van de inkomende student worden vermeld Additional requirements: o.a. mogelijk om gewenste/noodzakelijke voorkennis te vermelden Calendar: geeft o.a. aan wanneer de ontvangende instelling de applications forms ontvangen moet hebben, binnen welke termijn de instelling de transcript of records verzendt Information: geeft info over grading system, visa, housing enz.

21 Procedure opstart nieuwe bilaterale overeenkomsten Voor alle activiteiten nieuwe bilaterale overeenkomsten afsluiten, in principe voor 3 jaar. Daarna verlengen. 4 typen partnerinstellingen: Ideale partners: 1.samenwerking loopt goed, er is reciprociteit, partner is belangrijk voor opleiding, er is wederzijds belangstelling voor samenwerking -> samenwerking continueren 2.samenwerking is belangrijk voor Radboud, maar er zijn twijfels of de partner wil continueren. Waarschijnlijk extra actie Radboud gewenst! Matige partners: Er is historisch samenwerking, maar zeer beperkt of alleen inkomend. Radboud wacht af of partner reageert, evalueert en/of zet aanvraag on hold Nieuwe partners: Er is nog geen samenwerking met de partner, maar de RU-opleiding wil dit graag en neemt actie, bijv. een bezoek.

22 Tijdpad bilaterale overeenkomsten September:faculteiten ontvangen overzicht van activiteit binnen bilaterale overeenkomsten International Office bereidt de tekst voor de bilaterale overeenkomsten voor 15 oktober:faculteiten/opleidingen melden specifieke taalvereisten of inhoudelijke voorvereisten aan IO tbv opname in de bilaterale overeenkomsten Eind oktober:faculteiten hebben interne evaluatie bilaterale overeenkomsten afgerond. Evt specifieke aandacht wordt gemeld. Oktober:zodra info beschikbaar is, begint IO met verzenden van bilaterale overeenkomsten naar partners

23 Vragen


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ International Office, 5 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google