De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut voor Neurowetenschappen Stand van zaken 4 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut voor Neurowetenschappen Stand van zaken 4 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut voor Neurowetenschappen Stand van zaken 4 juni 2007

2 Stand van zaken NeuroInstituut december 2006

3 Nov 2006 : rapport Urbanus Dec 2006 : geen neuroscience Dec. 2006 : brief Padberg brief UT Maart 2007: cie Levelt April 2007 : rapport cie Levelt Mei 2007 : formatieopdrcaht CvB

4 Volgende stappen “Sense of urgency” bij Neuroscience community Neuroscience : focus en massa Formatie opdracht uitwerken

5 Formatie opdracht Interfacultair onderzoeksinstituut (artikel 21, lid 3 structuurregeling RU) Groepen vanuit FNWI en UMC FNWI is penvoerder Bestuur met ten hoogste 5 leden, waaronder de 2 decanen Beheerder + secretariaat Middelen FNWI en UMC + 500 kEuro/jaar CvB Bevoegdheden directeur besteding middelen PI’s als gezaghebbende, sturende onderzoekers; geen functie binnen functieordeningssysteem Taken: –onderzoek –opleiding en begeleiding junior onderzoekers Inhoudelijke keuzes voor korte en middellange termijn onderzoek

6 Cognitive Neuroscience Center Nijmegen NICI FC Donders Centrum Neuroscience Instituut i.o. Max-Planck Instituut

7 Cognitive Neuroscience Center Nijmegen NICI FC Donders Centrum Neuroscience Instituut i.o. Max-Planck Instituut NeurorevalidatieNeurologieAntropogenetica Psychiatrie Biofysica (UMC) Klinische Geriatrie Neurofysiologie&NeuroInformatica Moleculaire NeurobiologieKNO Moleculaire DierfysiologieMedische Psychologie Biofysica (FNWI)Klinische Neurofysiologie 173 fte * Onder voorbehoud Op termijn ook Oogheelkunde en Anaesthesiologie

8 Onderzoeksthema’s 1.Sensori-motor controle 2.Neurobiologie van ontwikkeling en degeneratie 3.Neuro-informatica 4.Taal- en spraak

9 Sensori-motor controle neuronale basis van perceptie en multi-sensorische integratie coördinatie van complexe bewegingen neuromusculaire aandoeningen functionele en morfologische connectiviteit modelering en neuro-informatica

10 Neurobiologie van ontwikkeling en degeneratie genetisch/moleculaire processen van ontwikkeling en adaptatie neurochemie en biomarkers neurochemische basis van multi-sensorische integratie, executieve functies, geheugen structurele, functionele en gedrags-karakterisering (gen- omgeving interactie)

11 Neuro-informatica Modellering van neuronale processen Geavanceerde methoden voor data-analyse (high- density EEG, MEG, fMRI en EMG) Brain-Computer Interface technieken statistische methoden voor de analyse van genetisch/moleculaire gegevens

12 Taal en spraak Genetische basis van taal en spraak

13 Opdracht: geef prioritering 1.Sensori-motor controle 2.Neurobiologie van ontwikkeling en degeneratie 3.Neuro-informatica 4.Taal- en spraak

14 PI-systeem

15 Criteria PI’s * - wetenschappelijke output: minimaal 15 publicaties over de laatste 6 jaar in (S)SCI tijdschriften in het bovenste kwartiel. - betrokkenheid bij promoties: als promotor: minimaal zes promotietrajecten begeleid en afgerond in de laatste 6 jaar; als co-promotor: minimaal drie promotietrajecten begeleid en afgerond in de laatste 6 jaar. Hierbij tellen zowel promoties aan RU als elders. - wervend vermogen: subsidie verworven in 6 jaar is minimaal equivalent aan 4 fte junior-onderzoeker voor 4 jaar, toegevoegd aan het thema van de betreffende PI (eventueel in samenwerking met anderen). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en medeaanvrager. - (inter)nationale status en erkenning: uitnodigingen voor keynote lectures; lidmaatschappen van onderzoekscommissies; lidmaatschappen van tijdschriftredacties of adviesorganen; awards en honours. PI’s dienen tenminste 70% van hun onderzoekstijd werkzaam te zijn op het gebied van de Neurowetenschappen en dienen voldoende onderzoekstijd te hebben (minimaal 0.3 fte) * Copy van NCMLS en BCEBP

16 Voorstel voor PI’s Principal Investigators: dr. B.R. Bloem prof.dr. J.K. Buitelaar prof.dr. C.W.R.J. Cremers prof.dr. J. Duysens prof.dr. C.C.A.M. Gielen prof.dr. H.J. Kappen dr. R.P.C. Kessels prof.dr. R. Kötter prof.dr. B. Kremer prof.dr. G.J.M. Martens prof.dr. D.F. Stegeman dr. H. van Bokhoven prof.dr. B.G.M. van Engelen prof.dr. A.J. van Opstal dr.ir. M. Verbeek prof. dr. M.J. Zwarts Affiliated PI’s: prof.dr. F.P.M. Cremers prof.dr. G. Fernández dr. P. Fries prof. dr. A. Heerschap dr. J.M.J. Kremer prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert prof.dr. R.A. Wevers Aspiring PI’s: dr. B. Franke dr. J. Goossens dr. F.E. de Leeuw dr. B. Maassen dr. S. Overeem dr. I. Tendolkar dr. R.J. Verkes dr. B.P.C. van de Warrenburg Indien hier personen ontbreken : stuur CV naar Prof. dr. C. Gielen

17 Taken PI’s De PI’s geven leiding aan onderzoeksgroepen. De PI’s dragen de verantwoordelijkheid voor de voortgang en kwaliteit van dit onderzoek PI-groepen vormen de eenheden, die gevisiteerd worden bij de onderzoeksvisitaties Bepalen met de onderzoeksdirecteur het mission statement en geven uitvoering aan het mission statement Eens per jaar evaluatie resultaten afgelopen jaar, nieuwe richtingen voor onderzoek bediscussiëren, lange-termijn doelstellingen formuleren en de stappen die nodig zijn om deze doelen te realiseren

18 Bestuur

19 DB instituut Prof. dr. C. Gielen (beoogd directeur) Prof. dr. J. Buitelaar of Prof. dr. B. Kremer “Beheerder”

20 Bestuur instituut Decaan UMC Decaan FNWI ??? (voorzitter) ???

21 Agenda Overleg met FNWI en UMC over inzet middelen. Met name –formatie Mol. Dierfysiologie (Martens) op peil brengen (FNWI) –Werving HGL Moleculaire Neurobiologie starten (UMC) –Ondersteuning voor beheer en secretariaat Maak volledige lijst van PI’s (stuur CV van ontbrekende kandidaten) Eerste meeting met (affiliated) PI’s voor onderzoeksprioritering Opstellen onderzoeksplan met korte en lange termijn plannen Investering: vaststellen van thema’s en zoeken excellente kandidaten Voorstel maken voor samenstelling bestuur instituut Overleg met afdelingshoofden Overleg met directeuren NCMLS, NCEBP, ICIS, TGM Regelen ondersteuning Instituut Opstellen formatie-rapport

22 Overige actiepunten Naam voor instituut Zoeken van beheerder (0.8 fte) en secretaresse (0.4 fte) Website PI-meeting 13 juni 12.30-14.00 uur

23 Actiepunten voor U ! Bent u een potentiele PI ? Zoja, stuur CV ! Geef suggesties voor excellente kandidaten voor nieuwe onderzoeksgroep Geef suggesties voor mogelijke bestuursleden Geef suggesties voor onderzoeksthema’s en prioritering

24

25 Kerntaken NeuroInstituut onderzoek vanuit een cognitieve invalshoek. niveau van genen en moleculen, cellen en netwerken van cellen, cognitieve systemen, tot gedrag. fundamenteel (theoretisch en experimenteel) als toegepast van aard (bijdrage aan het verbeteren van de diagnostiek en de behandeling van patiënten met aandoeningen van het zenuwstelsel) onderwijs en opleiding in de neurowetenschappen.


Download ppt "Instituut voor Neurowetenschappen Stand van zaken 4 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google