De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SKIMDOC Week 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SKIMDOC Week 9."— Transcript van de presentatie:

1 SKIMDOC Week 9

2 Vorige week Onderzoeksopzet Onderzoeksvraag Logline Mythic Structures
Deelvragen Scope en kaders Logline Mythic Structures

3 Onderzoeksblog Maak een blog (op blogs.dmci.hva.nl of wordpress.com) om al je bronnen op te verzamelen de komende 2 weken, PressThis Verzamel (met je team) in 2 weken ongeveer 100 bronnen die mischien een stukje van het antwoord op je vragen bevat Zoek zoveel mogelijk verschillende soorten bronnen

4 Vragen bij je Onderzoek
Welke waarheid wil je belichten? Welke bronnen kan je vinden? Wat weet je en wil je vertellen en aan wie? En wat weet je nog niet?

5 Op zoek naar ‘de waarheid’
Wat is een goede onderzoeksvraag? Het zijn SMART geformuleerde vragen waarmee je op zoek gaat naar een antwoord. Concrete uitwerkingen De vragen zijn concrete uitwerkingen van het centrale thema. Ze passen binnen de centrale vraagstelling. Kernachtig en scherpe verwoording Een onderzoeksvraag is de kernachtige en scherpe verwoording van een kennisbehoefte. De onderzoeksvraag geeft aan welke kennis men belangrijk vindt om bepaalde stappen in het handelingsproces meer verantwoord te kunnen zetten. Neutraal geformuleerd Onderzoeksvragen dienen neutraal geformuleerd te zijn en geen verhulde suggesties te bevatten. Een onderzoeksvraag is onderzoekbaar. Zijn ze helder, scherp en neutraal geformuleerd? Waarneembare gegevens De onderzoekvragen dienen via waarneembare gegevens beantwoord te kunnen worden. Deelvragen Deelvragen zorgen er voor dat de onderzoeksvragen makkelijker onderzoekbaar zijn. Ga na of de deelvragen een goede uitwerking van de onderzoeksvragen zijn.

6 Deze week Onderzoeksvraag aanscherpen Kritiek!
Deelvragen en mogelijke antwoorden Scope en kaders Doelgroep Smart geformuleerd Premisse Kritiek!

7 Een onderzoeksjournalist gaat op zoek naar het verleden, de redenen en de vorm waarin ontwerpen in de modewereld beschermd zijn tegen imitatie. Is het oneerlijk dat intellectueel eigendom in andere industrieën beter beschermd is of zal hij zijn mening moeten bijstellen? In hoeverre bestaat originaliteit in de mode-industrie? Hoe zijn de rechten rondom intellectueel eigendom rond de mode-, film- en muziekindustrie ontstaan en hoe hebben deze zich ontwikkelt tot de huidige situatie? Welke voor- of nadelen ervaren belanghebbenden in de mode-industrie aan imitatie mode? Wat is het verschil tussen het modelrecht en het auteursrecht?

8 Valt de wereld van de namaakmedicatie te beëindigen?
De wereld van namaakmedicatie wordt belicht vanuit het oogpunt van de gebruiker en economie om zo te zien of namaakproductie beëindigd kan worden. Hoofdvraag: Valt de wereld van de namaakmedicatie te beëindigen? Deelvraag 1: Hoe ziet de wereld van namaakmedicatie eruit? (introductie van het onderwerp) Deelvraag2: Hoe wordt de wereld van de namaakmedicatie in stand gehouden? (de menselijke kant en de economische kant) Deelvraag3: Wat kan er gedaan worden om de productie en verkoop van nepmedicatie in te perken? (oplossingen vanuit de overheid en industrie) Hier kunnen we ook businessmodellen in bespreken.

9 “Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van digitale game-distributie?”
Deelvragen: Welke cruciale ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in ontwikkeling naar de digitale distributie van games? Wat zijn de gevolgen voor de consument en industrie? Wie heeft uiteindelijk het meeste voordeel?

10 Kritiek Opbouwend en constructief, bedoeld om duidelijkheid te verschaffen Waarom? Hoe? Wat betekent X voor Y? 10 minuten per onderzoek

11 Van Onderzoek naar Verhaal
Anekdotes Mr. Smith Esmee Denters Welke anekdote past in je verhaal? Premisse, Outline en Treatment Scenario en Storyboard

12 Premisse De PREMISSE wordt dynamisch geformuleerd: "Ieidt tot" verwijst naar de ontwikkelingen en veranderingen tussen "X" en "Y". Een sIechte PREMISSE: "Machtsmisbruik is destructief'; ook dit is een bewering, maar geen dynamisch, actief geformuleerde bewering. De bewering kan "waar" zijn, maar is geen goede PREMISSE voor een scenario. Een goede PREMISSE: "Machtsmisbruik leidt tot zelfdestructie"; dit is een dynamisch en actief geformuleerde bewering, met begin en einde, verbonden door ontwikkeling. Niet Zwart/Wit, laat ruimte voor het Grijze Midden

13 Voor de PREMISSE geldt dus:
Een PREMISSE geeft het verhaal bestaansrecht; Een goede PREMISSE benoemt begin, einde en de ontwikkeIing; De PREMISSE wordt kortweg geformuIeerd als "X leidt tot Y";

14 5 aanleidingen tot drama
Verleden Veranderende omstandigheden Tweede karakter Externe opdracht Interne opdracht Wil, Crisis, Climax, Conclusie

15

16 6 Verhalen De oorlog tussen generaties De groei naar volwassenheid
De strijd tegen onrecht De driehoeksverhouding De strijd om iets (macht, geld, over/even, status, een kind) De zuivering van het geweten

17 Short Treatment 3-5 pagina’s 1e pagina (The Setup):
1e paragraaf: Openingsscene, sfeer en genre Verder verhaalontwikkeling tot 1e plotpunt 2e en 3e pagina (The Confrontation) Uitwerken conflict/crisis en reis vd held Climax 4e pagina (The Resolution) It’s a new world! (conclusies en gevolgen)

18 Volgende week Geen college op maandagochtend maar 30 minuten coaching (afspraak maken) Onderzoeksvragen en Logline definitief 1e versie Short Treatment op het Blog (.pdf)

19 Tijd Over?


Download ppt "SKIMDOC Week 9."

Verwante presentaties


Ads door Google