De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl ontwerp een datamodel Criteria voor een goed model Ontwerppatronen

2 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl SQL deel 2: datamodel ontwerp Datamodel Criteria Proces

3 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Modulariteit

4 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Op te leveren in week 9 of week 10: één document met daarin  Domein afbakening  Entiteiten Relatie Diagram  Tabel Definities  Eventueel voorbeeld Data  Views / Voorbeeld Queries  Reflectie: wat heb je geleerd, wat heb je nog niet geleerd.

5 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Criteria  Vaardigheden: SQL, genormaliseerd ERD  Jargon, terminologie, vaktermen  Bronnen en gereedschappen  Overdraagbaar, begrijpelijk: documentatie  Zinvolle, relevante toepassing  Samenwerking, advies vragen en geven  Interesse en ontwikkeling

6 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl voorwaarden  Op tijd inleveren:  Week 10  Correct nederlands:  Weinig taalfouten  Gestructureerd document  Titel, inhoudsopgave, paginanummers, etc.  Compleet :  Met bijlagen of links naar broncode  Voorzien van metadata:  Naam, nummer, klas, datum, vak, beoordelaar  Reflectie:  Beschrijf waarom jij vind dat je aan de criteria voldoet.

7 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Ontwerpmethode 1.Afbakening van het domein 1.Beschrijven van de relevante informatie 2.Beschrijven van gebruiksmogelijkheden (use cases) 2.Conceptueel model: ERD op papier ! 1.Benoemen van entiteiten, attributen en relaties 2.Entity relation diagram 3.Functionele toetsing 3.Implementatie ERD in DBWrench/OpenOffice/? 1.Datatypen 2.Views ( veel gebruikte SELECT queries ) ------------------------------------------------------------------------------------ 3.* Contraints 4.* Waarborgen integriteit ( stored procedures, triggers, etc) 5.* Optimaliseren perfomance ( indexen e.a. maatregelen ) * Niet verplicht voor een V

8 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Plan van aanpak  Wk 6: afbakening van het domein Huiswerk: versie 1 van het conceptueel datamodel  Wk 7: criteria voor goed datamodel Huiswerk: versie 2 van het conceptueel datamodel  Wk 8: rooster vrij thuis werk  Wk 9: voorlopige definitief + feedback  Wk 10: opleveren definitief datamodel

9 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Afbakening  Welke informatie zal de database bevatten?  Tot op welke details? entiteiten en/of functionaliteiten ? -Welke ‘entiteiten’ behoren tot het domein? En welke niet? -Welke functies zal de database moeten kunnen vervullen? Wat moet een gebruiker kunnen doen? ( use case diagram )

10 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Sterke en zwakke entiteiten Niet alle entiteiten zijn even belangrijk in het datamodel.  Sterke entiteiten  2 to 5 kern-entiteiten  Worden in ieder geval in het model opgenomen, ook als andere entiteiten er niet zouden zijn.  Raken de essentie van je concept  Zwakke entiteiten  Beschrijven veelal relaties tussen sterke entiteiten  Zijn afhankelijk van sterke entiteiten.  Opzoeklijstjes

11 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht  Identificeer de belangrijkste ‘sterke’ entiteiten  Identificeer relaties tussen deze entiteiten  Maak een eerste ‘conceptueel’ datamodel NB: - Beperk je tot 2 tot 5 entiteiten

12 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Versie 1 datamodel.  eerste versie van een ERD voor jouw collectie database, waarbij de nadruk ligt op  Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden  Zijn de attributen in kaart gebracht  Zijn de relaties in kaart gebracht  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gebruiksmogelijkheden?

13 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Criteria voor een goed datamodel

14 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Stap 2: datamodel ( ERD ) Criteria voor een goed model 1.Naamgevingsconventies 2.“3de normaalvorm” Voor teggies 3.Integriteit waarborgen. Middels triggers, stored procedures, e.d. 4.Optimalisatie. Indexeren, views

15 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Naamgeving (algemeen)  Geen spaties ( eventueel underscore _ )  Geen gekke karakters  Geen afkortingen  Niet beginnen met een cijfer  Consistent gebruik hoofdletters  Beschrijvend  De naam beschrijft het element precies,  Laat niets te raden over.  Liever een lange naam, dan een onduidelijke naam

16 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Tabelnaam: enkelvoud Tabel naam:  Naam van de entiteit op één rij  Enkelvoud forum  berichtID  auteur  tekst  datum bericht  ID  auteur  tekst  datum berichten  berichtID  auteur  tekst  datum

17 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Tabelnaam: enkelvoud Tabel naam:  Naam van de entiteit op één rij  Enkelvoud catalogus  productID  naam  prijs  datum product  ID  naam  prijs  datum producten  productID  naam  prijs  datum

18 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Naamgeving attribuut/kolom  De ‘scope’ van betekenis is de entiteit ( de sql code wordt dan leesbaar )  bij FK’s: de naam van de relatie als prefix. (vaak is dat ook de naam van de tabel waarnaar wordt verwezen) bericht  berichtID  berichtauteur  berichtTekst  datum bericht  ID  auteurID  tekst  datum

19 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht: datamodel versie 1  Controleer je datamodel op bovengenoemde naamgevingsconventies.

20 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Stap 2: datamodel ( ERD ) Criteria voor een goed model 1.Naamgevingsconventies 2.“3de normaalvorm” Voor teggies 3.Integriteit waarborgen. Middels triggers, stored procedures, e.d. 4.Optimalisatie. Indexeren, views

21 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl “3de normaalvorm” Regel 1: éénduidige betekenissen  Als je ingewikkelde ‘als-dit,dan-dat’ constructies of procedures nodig hebt om de betekenis van je elementen uit te leggen zit je fout. Regel 2: géén redundantie  Data mag maar één keer voorkomen, zodat het praktisch ommogelijk is dat de database inconsistente informatie bevat (waarborgt de integriteit)

22 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Data-elementen zijn ‘atomair’  Geen samengestelde waarden in één kolom  Fout: Voor+achternaam, straat+nummer+plaats  Geen herhalende waarden in één tabelcel  Fout: Komma gescheiden lijst productnummers (wel: gebruik een aparte tabel)  Laat de betekenis niet afhangen van andere elementen  Fout: Bij studenten is ‘contact’ een emailadres en bij docenten is ‘contact’ een telefoonnummer.

23 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Vermijdt redundantie ( 1 )  Iedere rij in een tabel bevat attributen van één entiteit en niets dan attributen van die ene entiteit.  Iedere rij heeft een unieke sleutel ( of gecombineerde sleutel ) voetballer  ID  naam  club  trainer voetballer  ID  naam  clubID club  ID  trainer

24 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Hoe ver moet je gaan? voetballer  ID  naamID  clubID  adresID club  ID  naam  trainer adres  ID  straat  postcode  plaats naam  ID  voornaam  achternaam

25 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Hoe ver moet je gaan persoon  ID  voornaam  achternaam  adresID club  ID  naam  trainerID  adresID adres  ID  straat  postcode  plaats Is_voetballer_bij_club  persoonID  clubID

26 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Hoe ver moet je gaan persoon  ID  voornaam  achternaam  adresID club  ID  naam  adresID adres  ID  straat  postcode  plaats Is_lid_van_club  persoonID  clubID  rol [speler,trainer]

27 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Vermijdt redundantie (2)  Data-elementen die afgeleid kunnen worden mogen niet in de tabel voor komen product  ID  prijs  btw  Prijs_inc_btw product  ID  prijs  btw

28 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Voorbeelden van misontwerp  http://www.sum-it.nl/cursus/dbdesign/hollands/index.php3 http://www.sum-it.nl/cursus/dbdesign/hollands/index.php3

29 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl “3de normaalvorm” Regel 1: eenvoud  Data-elementen zijn atomair Regel 2: vermijdt redundantie  Per rij, een entiteit (zo niet dan tabel splitsen )  Geen kolommen die berekend kunnen worden  Geen relaties die afgeleid kunnen worden

30 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl opdracht  Controleer je datamodel op ‘3de normaalvorm’  Verbeter indien nodig, en maak nieuwe ERD  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gewenste gebruiksmogelijkheden?

31 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl huiswerk  Download DBWrench of OpenOffice  Maak een genormaliseerde versie van een ERD voor jouw collectie database, waarbij de nadruk ligt op  volledigheid  Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden  Zijn de attributen in kaart gebracht  Zijn de relaties in kaart gebracht  3de normaalvorm  Atomaire data-elementen  Geen redundante data  Geen redundante relaties  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gebruiksmogelijkheden?

32 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Werken met DBWrench Relaties leggen  Gebruik alleen de 1ste ( one-to-many) en de 3de (many-to-many) relatietype DBDesigner en mySQL  Connectie met mySQL  Database, naam, wachtwoord -> connect  Database Synchronization  Model doorvoeren in mySQL

33 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl DataModellen Ontwerppatronen Lees reader deel 2

34 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht ( vijf minuten ) Controleer je datamodel op de volgende punten: Naamgeving: 1.Is de naamgeving goed? (enkelvoud) Normalisatie: 2.Zijn alle data-elementen ‘atomair’? 3.Bevat het model redundante data-elementen? Relaties: 4.Is bij iedere relatie de multipliciteit bepaald? 5.Is de multipliciteit vertaald naar correcte relaties?  many-to-one = FK in ‘many’-tabel naar PK in ‘one’-tabel  Many-to-many = tussen tabel ( zwakke entiteit ) Ontwerppatronen: 4.Welke ontwerppatronen uit de reader gebruik je.?


Download ppt "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"

Verwante presentaties


Ads door Google