De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jana Demuynck 1 BaSWa Academiejaar: 2011-2011. Tussen 2000 en 2010: 10 woonvoorzieningen met 7 x 24 uurbegeleiding. 2 tijdelijke en 8 permanente hostels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jana Demuynck 1 BaSWa Academiejaar: 2011-2011. Tussen 2000 en 2010: 10 woonvoorzieningen met 7 x 24 uurbegeleiding. 2 tijdelijke en 8 permanente hostels."— Transcript van de presentatie:

1 Jana Demuynck 1 BaSWa Academiejaar: 2011-2011

2 Tussen 2000 en 2010: 10 woonvoorzieningen met 7 x 24 uurbegeleiding. 2 tijdelijke en 8 permanente hostels. Doel: Mensonwaardige leven op straat beëindigen Vermindering van overlast in het centrum Doelgroep: 175 (verslaafde) daklozen Einddoel: huisvesting in hostels Principe: opvangen in het centrum, wonen in de wijken

3 In 2010 algemene evaluatie uitgevoerd door GG&GD in samenwerking met UMC St Radboud WERKWIJZE Gebruikte onderzoeken bij de evaluatie: Cliëntonderzoek 18 metingen van de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van de hostels Onderzoek naar het functioneren van de beheergroepen Onderzoeken naar de feitelijke daklozen en verslaafden in en om het centrum Onderzoek naar profiel en functioneren, zorgaansluiting en ervaren baat van hostelbewoners Daarnaast zijn documenten voor het Utrechtse college van B&W en de gemeenteraad bestudeerd.

4 AANTALLEN HOSTELS EN PLAATSEN Huisvesting gerealiseerd voor 183 (verslaafde) daklozen Zorgvuldigheidsvereisten aan de locatiekeuze: Spreiding voorzieningen over de stad Voorkomen van een stapeling van voorzieningen Beheersbaarheid van overlast in de omgeving Krijgen en behouden van draagval bij omwonenden

5 http://www.utrecht.nl/images/Gggd/ggdinfo/publicaties/Rapport%20VMU%20Zor g%20voor%20Sociaal%20Kwetsbaren%20versie%20april%202010.pdf L ADDER VAN UITVAN EN HERSTEL

6 GEZONDHEID EN FUNCTIONEREN VAN DE HOSTELBEWONERS Geïnterviewde de hostelbewoners: Gemiddelde leeftijd iets ouder dan 40 jaar Mannelijke geslacht, ongehuwd Laag opgeleid, hoge schulden, weinig inkomsten Langdurig werkloos Resultaat van hostels: Halen bewoners uit isolement Zorgen voor rust, dagstructuur en veiligheid Krijgen kans op normaal leven Druggebruik verminderd Na huisvesting in hostel vervalt geleidelijk de noodzaak van dagelijks harddrugsgebruik als reactie op het straatleven  afname heroïne gebruik. Grote afname van criminele activiteiten

7 GEZONDHEID EN FUNCTIONEREN VAN DE HOSTELBEWONERS Mening van de bewoners: Tevreden over de hostels Moesten sterk wennen aan het verblijf in een hostel Moeizaam leerproces Worden zich bewust van psychische en lichamelijke problemen

8 OVERLAST Mening van buurtbewoners achteraf: Overlast bleef achterwege Buurtbewoners kregen een positiever beeld van daklozen en verslaafden Nauwelijks klachten Filmpje: hostel Tilburg Politiegegevens: Daling van drugsgerelateerde overlast met 40% in het centrum van Utrecht Wel nog veel aanhoudingen

9 BEHEERGROEPEN Post en de Zeeuw onderzochten het functioneren van de beheergroepen: Beheergroepen spelen cruciale rol in het acceptatieproces van de hostels door omwonenden Belangrijkste taken van de beheergroepen Opkomen voor buurtbelangen Bemiddelen tussen belangen van omwonenden, de gemeente, de zorgpartijen en de politie Bewaken van gemaakte afspraken Communiceren met de buurt Succesfactoren: Strategische goed gekozen locatie Voldoende tijd in de beginfase om plannen door te spreken met omwonenden Gesprekken vooraf tussen belanghebbenden Goede en langs diverse kanalen verlopende communicatie met de buur Optreden van college van B&W dat leiderschap toonde en eerlijk en open communicatie voerde

10 OPGAVEN EN VERBETERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST Verschuiving van verwachtingen: lat wordt hoger gelegd Vroegere hoofddoel: stabilisering van verslaafde daklozen en beheersing overlast Hoofddoel anno 2009: mate waarin problematiek van dakloosheid en verslaving oplost. De ‘oplossingsvewachting’ blijkt vaak te hoog gegrepen Winnen van vertrouwen van hostelbewoners door hulpverleners kost veel geld. Dit verklaart waarom er zo weinig hulp gevraagd en verleend wordt bij verslaving en psychische problemen Veel hostelbewoners ondervinden problemen met het krijgen van aansluiting bij het bestaande aanbod aan dagbesteding. Ze willen wel maar kunnen het meestal niet goed volhouden.

11 Bijna 1/3 blijkt op jaarbasis slachtoffer van aan misdrijf De schuldproblematiek van hostelbewoners blijkt hardnekkig en verdient continue aandacht Restgroep van 80-100 daklozen, waarbij er naast psychische en verslavingsproblemen ook sprake kan zijn van somatische en gedragsproblemen en een zeker overmorgen om in grote(re) groepen te wonen Het is blijvend nodig om aandacht te besteden aan leefbaarheid in de wijken, de veiligheid van de omwonenden en de ketensamenwerking in de zorg.

12 Voor de meerderheid: eindstation Voor een klein deel: is er meer haalbaar dan velen bij de start van het project BinnenPlaats voor mogelijk hielden

13


Download ppt "Jana Demuynck 1 BaSWa Academiejaar: 2011-2011. Tussen 2000 en 2010: 10 woonvoorzieningen met 7 x 24 uurbegeleiding. 2 tijdelijke en 8 permanente hostels."

Verwante presentaties


Ads door Google