De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Variatie in betekenis Werkgroep 2b. Vendler Samenvatting/evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Variatie in betekenis Werkgroep 2b. Vendler Samenvatting/evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1 Variatie in betekenis Werkgroep 2b

2 Vendler Samenvatting/evaluatie

3 Vendler: samenvatting/evaluatie Twee parameters: Interpretatie op een interval Interpretatie op een momentI. Definiet moment/interval Indefiniet moment/interval II. (er is slechts 1 moment/interval op de tijdsas dat correspondeert) (er kunnen méér dan 1 moment/interval zijn op de tijdas die corresponderen)

4 state activity accomplishment achievement Vendler: samenvatting/evaluatie

5 States - incompatibel met de progressive - incompatibel met in (drie minuten) - compatibel met gedurende (drie minuten) Probleem: My socks are lying under the bed. Vendler: samenvatting/evaluatie

6 States We moeten een nieuw criterium hebben om states van activities te onderscheiden. > Wat er gebeurt is dat …ik loop …ik van Marie houd ?? Vendler: samenvatting/evaluatie

7 Niet-states De duratieven (zij die enkel op intervallen gedefinieerd kunnen worden) De punctuelen (zij die enkel op een punt gedefinieerd kunnen worden) Vendler: samenvatting/evaluatie

8 De duratieven > Accomplishments onderscheiden zich van activities omdat ze een eindpunt hebben. > Dit eindpunt kan van allerlei dingen afhangen... Vendler: samenvatting/evaluatie

9 > een glas water drinken > naar Parijs gaan > NL: uitdrogen, uitzieken, verdrinken, verkleuren, … > zwemmen (triathlon), printen (als je iets te printen hebt), verhuizen (als je iets te verhuizen hebt) > terugkeren object goal PP Onderwerp dat patient is Voorondersteld object Vooronderstelde goal Vendler: samenvatting/evaluatie

10 Enkele minder duidelijke gevallen De deur openen De deur sluiten Activity, accomplishment, achievement ? Hij opende de deur in één seconde. Hij sloot de deur in één seconde. Hij opende de deur één minuut lang. Hij sloot de deur één minuut lang. ? ? > het zijn geen activities Vendler: samenvatting/evaluatie

11 Enkele minder duidelijke gevallen De deur openen De deur sluiten Activity, accomplishment, achievement > De beslissing hangt af van de interpretatie van open en gesloten. Vendler: samenvatting/evaluatie

12 A B C D E F G Binaire oppositie: De deur is gesloten in A De deur is open in G (we negeren B t.e.m. F) Vendler: samenvatting/evaluatie

13 A B C D E F G Polaire oppositie: De deur is gesloten in A De deur is open in G De deur gaat open van B tot G De deur sluit van F tot A Vendler: samenvatting/evaluatie

14 Enkele minder duidelijke gevallen De deur openen De deur sluiten Activité, accomplissement, achèvement ? > De beslissing hangt af van de interpretatie van open en gesloten. Binaire oppositie> geen voorbereidende fase > achievement Polaire oppositie> voorbereidende fase > accomplishment Vendler: samenvatting/evaluatie

15 Enkele minder duidelijke gevallen vallen > Hangt af van de interpretatie van het werkwoord  Een neerwaartse beweging ondergaan  Een neerwaartse beweging ondergaan met de grond als eindpunt  De grond raken activity accomplishment achievement Vendler: samenvatting/evaluatie

16 Oefening 1 De aspectuele klassen van Smith

17 Woensdag, tijdens de cursus, hebben we vermeld dat Smith niet 4 aspectuele klassen onderscheidt maar 5. Zij voegt de semelfactives toe… Semelfactives onderscheiden zich van achievements in het feit dat ze geen resultaat (of ‘change of state’) met zich meebrengen.

18 Een kopje breken, een papier scheuren Een stad bedenken, een parameter definiëren Een bom doen ontploffen Een komeet zien De top bereiken, aankomen in Boston Op de deur kloppen Niezen Ter plaatse springen ACHIEVEMENTS SEMELFACTIVES De aspectuele klassen van Smith

19 A. Lees het volgende fragment van Rothstein (2004) en leg in je eigen woorden uit welk probleem zij aankaart. De aspectuele klassen van Smith

20 “It has often been pointed out that there is another class of eventualities, called semelfactives. […] Semelfactives are a problem for the kind of theory of aspectual classes we have been presenting here [in line with Vendler]. […] [A] theory that deals with features should be uncomfortable with five aspectual classes. Our two features […] gave us four classes. A third feature would give us eight classes. A fifth class is thus a problem for a feature-based theory.” p. 28-29 Susan Rothstein, 2004, Structuring Events, Oxford: Blackwell

21 Smith zelf verdedigt dat het niet onmogelijk is om met features te werken en alsnog met 5 aspectuele klassen te eindigen. Zij stelt een systeem voor met 3 features en dus 8 theoretisch mogelijke combinaties waar er echter slechts 5 van gerealiseerd worden in natuurlijke taal. De aspectuele klassen van Smith

22 “The clusters of features that distinguish the situation types are summarized below in binary terms. Temporal features of the situation types SituationsStaticDurative[Résultat] States++- Activity-+- Accomplishment-++ Semelfactive--- Achievement--+ ”

23 B. Omschrijf de drie ontbrekende klassen en evalueer de verdeling die Smith voorstelt. C. Lees het volgende fragment van Smith en leg uit – op basis van dit fragment en het hoofdstuk dat je gelezen hebt – waarom Smith er absoluut van overtuigd is dat semelfactives een aparte klasse moeten vormen. De aspectuele klassen van Smith

24 “The interesting point for linguistic analysis is that the semantic situation types have grammatical correlates. In his classic article (1957), Vendler showed that a cluster of linguistic properties distinguishes sentences of each situation type. There are characteristic patterns of co-occurrence with adverbials, aspectual viewpoints, and other forms. A given situation is grammaticized in a language if the verb constellations that express it have a consistent, unique set of linguistic properties.” p. 17

25 Oefening 2 De aspectuele klassen van Verkuyl

26 Woensdag, tijdens de cursus, hebben we Verkuyl geïntroduceerd als de eerste die de rol van objecten in het bepalen van aspectuele klassen onder het voetlicht heeft gebracht en verder heeft onderzocht.

27 Hij maakte de volgende observaties: Het object heeft geen effect op states. Het object speelt echter wel een belangrijke rol in het onderscheid tussen activities (die hij processes noemt) en events (=accomplishments + achievements). > [-SQA] objecten leiden tot processes terwijl [+SQA] leiden tot events. De aspectuele klassen van Verkuyl

28 Het feature [SQA] In de literatuur na Verkuyl heeft men voorgesteld om het feature [SQA] te definiëren in termen van homogeneïteit. Honden is homogeen omdat je honden kan nemen, daar honden aan toevoegen en naar de som verwijzen met honden. De aspectuele klassen van Verkuyl

29 Het feature [SQA] In de literatuur na Verkuyl heeft men voorgesteld om het feature [SQA] te definiëren in termen van homogeneïteit. Een hond is niet homogeen omdat je geen hond kan nemen, daar een hond aan toevoegen en naar de som verwijzen als een hond. De aspectuele klassen van Verkuyl

30 Het feature [SQA] In de literatuur na Verkuyl heeft men voorgesteld om het feature [SQA] te definiëren in termen van homogeneïteit. Vijf honden is niet homogeen omdat je niet naar de som van vijf honden en vijf honden kan verwijzen als vijf honden. De aspectuele klassen van Verkuyl

31 A. Check of de volgende DPs homogeen zijn en of ze zich gedragen als [-SQA] objecten. - veel honden - de honden - enkele honden - bepaalde honden - minstens drie honden - limonade De aspectuele klassen van Verkuyl

32 B. Check op basis van de volgende voorbeelden of Verkuyl gelijk heeft wanneer hij stelt dat objecten altijd een effect hebben op activities. - een glas water drinken - een patiënt onderzoeken - een kar duwen - een pak suiker dragen De aspectuele klassen van Verkuyl

33 Oefening 3 Viewpoint aspect

34 Het perfectief ‘The perfective viewpoint in Russian presents dynamic situations with both initial and final endpoints.’

35 Viewpoint aspect Het imperfectief ‘The imperfective viewpoint in Russian focuses part of a situation, with neither initial and final endpoints.’

36 Viewpoint aspect A. Leg in je eigen woorden uit waarom je verwacht dat het perfectief niet onmiddellijk compatibel is met states en activities? Is het Russisch in staat om deze incompatibiliteit te overwinnen? B. Zelfde vraag maar nu met het imperfectief en de combinatie met achievements en semelfactives.

37 Viewpoint aspect C. Laat op basis van drie zorgvuldig gekozen voorbeelden uit de tekst van Smith zien dat er naast de semantiek van viewpoint aspect ook heel wat pragmatiek speelt in de interpretatie van perfectief en imperfectief. Probeer dit te relateren aan de Maximes van Grice.

38 Maximes van Grice Maxim of Quality: Do not say what you believe to be false. Do not say that for which you lack adequate evidence. Maxim of Quantity: Make your contribution as informative as is required. Do not make your contribution more informative than is required. Maxim of Relation: Be relevant! Maxim of Manner: Avoid obscurity of expression. Avoid ambiguity. Be brief. Be orderly.


Download ppt "Variatie in betekenis Werkgroep 2b. Vendler Samenvatting/evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google