De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen, Opmerkingen, ….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen, Opmerkingen, …."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen, Opmerkingen, …

2 Lexicaal en grammaticaal aspect
Variatie in betekenis Lexicaal en grammaticaal aspect

3 Opwarmertje

4 Van points naar intervals
Reichenbach Prior P Pp Er bestaat een moment t’ dat ligt voor het spreekmoment t en p is waar op t’.

5 Van points naar intervals
> Zowel Reichenbach als Prior zien tijd als een opeenvolging van punten en nemen aan dat events kunnen gelinkt worden aan punten. > Zij volgen hier het concept van tijd als een getallenlijn dat sinds Galilei en Newton populair is binnen de theoretische fysica. > Vraag is echter of dat een getallenlijn een structuur biedt die complex genoeg is om alle talige verschijnselen te analyseren.

6 Van points naar intervals
Gisteren, tussen twaalf en twee was ik aan het slapen; ik werd wakker toen je me opbelde; eigenlijk werd ik wakker op het moment dat de telefoon voor de eerste keer overging; om helemaal precies werd ik wakker op het moment dat de telefoon voor de eerste keer begon over te gaan. > Blijkbaar kunnen we ‘punten’ altijd verder blijven opsplitsen. Dit zou niet mogen kunnen aangezien punten geen afmetingen hebben.

7 Van points naar intervals
Voorstel: In plaats van met punten te werken, werken we met intervallen (verzamelingen van opéénvolgende punten). > toen je me opbelde moet dan niet langer gezien worden als één punt op de tijdsas en kan dan ook verder opgesplitst worden

8 Van intervals naar events
Hij veranderde in een kikker. Hoe kunnen we deze verandering analyseren met intervallen? Interval 1: nog geen kikker Dit is geen analyse van ‘veranderen in een kikker’! Interval 2: kikker > Blijkbaar is een interval structuur voor de tijdsas nog niet complex genoeg om alle talige verschijnselen te analyseren.

9 Van intervals naar events
> We hebben geprobeerd om events te herleiden tot punten en intervallen. > … zonder succes… > We zullen dus moeten aannemen dat events niet herleidbaar zijn en dus de bouwstenen zijn van onze tijdsas.

10 Een eerste verkenning van lexicaal aspect
Vendler Een eerste verkenning van lexicaal aspect

11 Lexicaal aspect Lexicaal Aspect, Situation Aspect, Inner Aspect

12 Lexicaal aspect

13 Lexicaal aspect Process going on in time + - Voorbeelden:
1 2 Process going on in time + - Test: progressive form or not 1 Voorbeelden: to run, to write 2 Voorbeelden: to know

14 Lexicaal aspect

15 Lexicaal aspect

16 Lexicaal aspect Process going on in time + - + -
1 2 Process going on in time + - Test: progressive form or not 3 4 + - Taking a definite time Test: How long did it take to/For how long | in/for-adverbials 1 Voorbeelden: to run, to write 2 Voorbeelden: to know 3 Voorbeelden: to write a letter 4 Voorbeelden: to push a cart

17 Lexicaal aspect

18 Lexicaal aspect Process going on in time + - + -
1 2 Process going on in time + - Test: progressive form or not 3 4 + - Taking a definite time activity Test: How long did it take to/For how long | in/for-adverbials accomplishment 1 Voorbeelden: to run, to write 2 Voorbeelden: to know 3 Voorbeelden: to write a letter 4 Voorbeelden: to push a cart

19 Lexicaal aspect

20 Lexicaal aspect

21 Lexicaal aspect Process going on in time + - + - + -
1 2 Process going on in time + - Test: progressive form or not 3 4 5 6 + - + - Taking a definite time state activity achievent Test: How long did it take to/For how long | in/for-adverbials accomplishment | At what time? 1 Voorbeelden: to run, to write 2 Voorbeelden: to know 3 5 Voorbeelden: to write a letter Voorbeelden: to reach the top 4 6 Voorbeelden: to push a cart Voorbeelden: to love

22 Lexicaal aspect

23 Lexicaal aspect intervallen momenten
Eender welk interval waarop gelopen wordt Het interval waarop de cirkel in kwestie getekend wordt. Eender welk moment Het moment waarop de race in kwestie gewonnen wordt

24 Samenvatting Vendler Aspectuele klassen: Criteria: Activities States
Accomplishments Achievements Progressive In/for Relevante parameters: Process going on in time + taking definite time Gedefinieerd op definiet/indefiniet moment/interval

25 Een probleem voor Vendler

26 Een slordigheidje? Is dit een onschuldig slordigheidje?

27 Een slordigheidje? schrijven Hij heeft urenlang geschreven. *
Hij heeft in een uur geschreven. een brief schrijven * Hij heeft urenlang een brief geschreven. Hij heeft in een uur een brief geschreven. brieven schrijven Hij heeft urenlang brieven geschreven. * Hij heeft in een uur brieven geschreven.

28 Een slordigheidje? Blijkbaar speelt het object een cruciale rol…
een cirkel tekenen * Hij heeft urenlang een cirkel getekend. In een uur had hij een cirkel getekend. cirkels tekenen Hij heeft urenlang cirkels getekend. * In een uur had hij cirkels getekend. Blijkbaar speelt het object een cruciale rol…

29 De rol van het object een top bereiken toppen bereiken
Henk Verkuyl was de eerste die systematisch de rol van objecten heeft bestudeerd. Hij merkte op dat achievements en accomplishments kunnen omgezet worden naar activities van zodra we het object veranderen. een top bereiken toppen bereiken ACHIEVEMENT ACTIVITY een cirkel tekenen cirkels tekenen ACCOMPLISHMENT ACTIVITY

30 De rol van het object Henk Verkuyl was de eerste die systematisch de rol van objecten heeft bestudeerd. Hij merkte op dat achievements en accomplishments kunnen omgezet worden naar activities van zodra we het object veranderen. Hij merkte ook op dat activities op dezelfde wijze ook naar achievements of accomplishments kunnen omgezet worden. Tot slot merkte hij ook op dat states ongevoelig waren voor het object.

31 De rol van het object toppen bereiken een top bereiken cirkels tekenen
ACTIVITY ACHIEVEMENT cirkels tekenen een cirkel tekenen ACTIVITY ACCOMPLISHMENT houden van honden houden van een hond STATE STATE

32 De rol van het object Laten we dit proberen te systematiseren… STATES
- ongevoelig voor het type object - enkel de lexicale semantiek van het werkwoord speelt een rol ACTIVITIES VS. ACC/ACH - gevoelig voor het type object - de lexicale semantiek van het werkwoord en de semantiek van het object spelen een rol - de semantiek van het object speelt een rol in het bepalen of een werkwoordgroep een activity dan wel een acc/ach is - de lexicale semantiek van het werkwoord beslist of iets – in combinatie met het juiste type object – een accomplishment of achievement is

33 De rol van het object [LEXICALE SEMANTIEK] STATE
[SEMANTIEK VAN HET OBJECT] ACTIVITY [LEXICALE SEMANTIEK] ACCOMPLISHMENT ACHIEVEMENT

34 De rol van het object DYNAMISCH of STATISCH? [+/-ADDTO] STATE
[SEMANTIEK VAN HET OBJECT] ACTIVITY [LEXICALE SEMANTIEK] ACCOMPLISHMENT ACHIEVEMENT

35 De rol van het object toppen bereiken een top bereiken ACTIVITY ACHIEVEMENT cirkels tekenen een cirkel tekenen ACTIVITY ACCOMPLISHMENT > Wat is het verschil tussen een top en toppen en tussen een cirkel en cirkels? Een top = +SQA Een top = -SQA

36 De rol van het object Voor semantici die geïnteresseerd zijn in hoe de verschillende onderdelen van een zin interageren zijn dit de enige relevante factoren. DYNAMISCH of STATISCH? [+/-ADDTO] STATE [+/-SQA] Als we enkel deze factoren in acht nemen hebben we niet 4 aspectuele klassen maar 3. ACTIVITY [LEXICALE SEMANTIEK] EVENTS ACCOMPLISHMENT ACHIEVEMENT

37 > Tijdens het werkcollege komen we hier op terug en kijken we ook naar de lexicale klassen van het Russisch.

38 Ook: viewpoint aspect, extern aspect, …
Grammaticaal aspect Ook: viewpoint aspect, extern aspect, …

39 Grammaticaal aspect Grammaticale elementen die ‘iets doen met’ of ‘iets toevoegen aan’ lexicaal aspect.

40 In/for adverbials Jan bereikte de top in twee uur.
Jan klopte twee uur lang op de deur. 2 uur

41 Progressives Jan is de race aan het winnen.
Jan is op de deur aan het kloppen.

42 Passé simple / Imparfait
C’est à ce moment-là que Jeanne le sut. Jeanne écrivait une lettre.

43 > Tijdens het werkcollege komen we hier op terug en kijken we ook naar het onderscheid tussen perfectief en imperfectief in het Russisch. > Één van de problemen waarop we inzoomen is hoe allerlei aspectuele informatie wordt samengevoegd.

44 Voorsmaakje écrire activity écrire une lettre accomplishment
écrire une lettre pendant deux heures accomplishment écrivait une lettre pendant deux heures activity


Download ppt "Vragen, Opmerkingen, …."

Verwante presentaties


Ads door Google