De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vragen, Opmerkingen, …. 2 Variatie in betekenis Lexicaal en grammaticaal aspect.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vragen, Opmerkingen, …. 2 Variatie in betekenis Lexicaal en grammaticaal aspect."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vragen, Opmerkingen, …

2 2 Variatie in betekenis Lexicaal en grammaticaal aspect

3 3 Opwarmertje

4 4 Van points naar intervals Reichenbach Prior P Pp Er bestaat een moment t’ dat ligt voor het spreekmoment t en p is waar op t’.

5 5 Van points naar intervals > Zowel Reichenbach als Prior zien tijd als een opeenvolging van punten en nemen aan dat events kunnen gelinkt worden aan punten. > Zij volgen hier het concept van tijd als een getallenlijn dat sinds Galilei en Newton populair is binnen de theoretische fysica. > Vraag is echter of dat een getallenlijn een structuur biedt die complex genoeg is om alle talige verschijnselen te analyseren.

6 6 Van points naar intervals Gisteren, tussen twaalf en twee was ik aan het slapen; ik werd wakker toen je me opbelde; eigenlijk werd ik wakker op het moment dat de telefoon voor de eerste keer overging; om helemaal precies werd ik wakker op het moment dat de telefoon voor de eerste keer begon over te gaan. > Blijkbaar kunnen we ‘punten’ altijd verder blijven opsplitsen. Dit zou niet mogen kunnen aangezien punten geen afmetingen hebben.

7 7 Van points naar intervals Voorstel: In plaats van met punten te werken, werken we met intervallen (verzamelingen van opéénvolgende punten). > toen je me opbelde moet dan niet langer gezien worden als één punt op de tijdsas en kan dan ook verder opgesplitst worden

8 8 Van intervals naar events Hij veranderde in een kikker. Hoe kunnen we deze verandering analyseren met intervallen? Interval 1: nog geen kikker Interval 2: kikker Dit is geen analyse van ‘veranderen in een kikker’! > Blijkbaar is een interval structuur voor de tijdsas nog niet complex genoeg om alle talige verschijnselen te analyseren.

9 9 Van intervals naar events events > We hebben geprobeerd om events te herleiden tot punten en intervallen. > … zonder succes… > We zullen dus moeten aannemen dat events niet herleidbaar zijn en dus de bouwstenen zijn van onze tijdsas.

10 10 Vendler Een eerste verkenning van lexicaal aspect

11 11 Lexicaal aspect Lexicaal Aspect, Situation Aspect, Inner Aspect

12 12 Lexicaal aspect

13 13 Lexicaal aspect Process going on in time + - Test: progressive form or not 1 2 1 Voorbeelden:to run, to write 2 Voorbeelden:to know

14 14 Lexicaal aspect

15 15 Lexicaal aspect

16 16 Lexicaal aspect Process going on in time + - Test: progressive form or not 1 2 Taking a definite time + 3 - 4 1 Voorbeelden:to run, to write 2 Voorbeelden:to know 3 Voorbeelden:to write a letter 4 Voorbeelden:to push a cart Test: How long did it take to/For how long | in/for-adverbials

17 17 Lexicaal aspect

18 18 Lexicaal aspect Process going on in time + - Test: progressive form or not 1 2 Taking a definite time + 3 - 4 1 Voorbeelden:to run, to write 2 Voorbeelden:to know 3 Voorbeelden:to write a letter 4 Voorbeelden:to push a cart Test: How long did it take to/For how long | in/for-adverbials activity accomplishment

19 19 Lexicaal aspect

20 20 Lexicaal aspect

21 21 Lexicaal aspect Process going on in time + - Test: progressive form or not 1 2 Taking a definite time + 3 - 4 1 Voorbeelden: to run, to write 2 Voorbeelden:to know 3 Voorbeelden:to write a letter 4 Voorbeelden:to push a cart Test: How long did it take to/For how long | in/for-adverbials activity accomplishment + 5 - 6 state achievent 5 Voorbeelden:to reach the top 6 Voorbeelden:to love | At what time?

22 22 Lexicaal aspect

23 23 Lexicaal aspect intervallen momenten Eender welk interval waarop gelopen wordt Het interval waarop de cirkel in kwestie getekend wordt. Eender welk moment Het moment waarop de race in kwestie gewonnen wordt

24 24 Samenvatting Vendler Aspectuele klassen: Activities States Accomplishments Achievements Relevante parameters: Process going on in time + taking definite time Gedefinieerd op definiet/indefiniet moment/interval Criteria: Progressive In/for

25 25 Een probleem voor Vendler

26 26 Een slordigheidje? Is dit een onschuldig slordigheidje?

27 27 Een slordigheidje? schrijven Hij heeft urenlang geschreven. Hij heeft in een uur geschreven. * een brief schrijven Hij heeft urenlang een brief geschreven. Hij heeft in een uur een brief geschreven. * brieven schrijven Hij heeft urenlang brieven geschreven. Hij heeft in een uur brieven geschreven.*

28 28 Een slordigheidje? een cirkel tekenen Hij heeft urenlang een cirkel getekend. In een uur had hij een cirkel getekend. * cirkels tekenen Hij heeft urenlang cirkels getekend. In een uur had hij cirkels getekend. * Blijkbaar speelt het object een cruciale rol…

29 29 De rol van het object Henk Verkuyl was de eerste die systematisch de rol van objecten heeft bestudeerd. Hij merkte op dat achievements en accomplishments kunnen omgezet worden naar activities van zodra we het object veranderen. een top bereiken ACHIEVEMENT toppen bereiken ACTIVITY een cirkel tekenen ACCOMPLISHMENT cirkels tekenen ACTIVITY

30 30 De rol van het object Henk Verkuyl was de eerste die systematisch de rol van objecten heeft bestudeerd. Hij merkte op dat achievements en accomplishments kunnen omgezet worden naar activities van zodra we het object veranderen. Hij merkte ook op dat activities op dezelfde wijze ook naar achievements of accomplishments kunnen omgezet worden. Tot slot merkte hij ook op dat states ongevoelig waren voor het object.

31 31 De rol van het object een top bereiken ACHIEVEMENT toppen bereiken ACTIVITY een cirkel tekenen ACCOMPLISHMENT cirkels tekenen ACTIVITY houden van een hond STATE houden van honden STATE

32 32 De rol van het object Laten we dit proberen te systematiseren… STATES - ongevoelig voor het type object - enkel de lexicale semantiek van het werkwoord speelt een rol ACTIVITIES VS. ACC/ACH - gevoelig voor het type object - de lexicale semantiek van het werkwoord en de semantiek van het object spelen een rol - de semantiek van het object speelt een rol in het bepalen of een werkwoordgroep een activity dan wel een acc/ach is - de lexicale semantiek van het werkwoord beslist of iets – in combinatie met het juiste type object – een accomplishment of achievement is

33 33 De rol van het object ACCOMPLISHMENT ACHIEVEMENT ACTIVITY [LEXICALE SEMANTIEK] [SEMANTIEK VAN HET OBJECT]STATE [LEXICALE SEMANTIEK]

34 34 De rol van het object ACCOMPLISHMENT ACHIEVEMENT ACTIVITY [LEXICALE SEMANTIEK] [SEMANTIEK VAN HET OBJECT] DYNAMISCH of STATISCH? [+/-ADDTO] STATE

35 35 De rol van het object een top bereiken ACHIEVEMENT toppen bereiken ACTIVITY een cirkel tekenen ACCOMPLISHMENT cirkels tekenen ACTIVITY > Wat is het verschil tussen een top en toppen en tussen een cirkel en cirkels? Een top = +SQA Een top = -SQA

36 36 De rol van het object ACCOMPLISHMENT ACHIEVEMENT ACTIVITY [LEXICALE SEMANTIEK] [+/-SQA]STATE DYNAMISCH of STATISCH? [+/-ADDTO] Voor semantici die geïnteresseerd zijn in hoe de verschillende onderdelen van een zin interageren zijn dit de enige relevante factoren. Als we enkel deze factoren in acht nemen hebben we niet 4 aspectuele klassen maar 3. EVENTS

37 37 > Tijdens het werkcollege komen we hier op terug en kijken we ook naar de lexicale klassen van het Russisch.

38 38 Grammaticaal aspect Ook: viewpoint aspect, extern aspect, …

39 39 Grammaticaal aspect Grammaticale elementen die ‘iets doen met’ of ‘iets toevoegen aan’ lexicaal aspect.

40 40 In/for adverbials Jan bereikte de top in twee uur. 2 uur Jan klopte twee uur lang op de deur. 2 uur

41 41 Progressives Jan is de race aan het winnen. Jan is op de deur aan het kloppen.

42 42 Passé simple / Imparfait C’est à ce moment-là que Jeanne le sut. Jeanne écrivait une lettre.

43 43 > Tijdens het werkcollege komen we hier op terug en kijken we ook naar het onderscheid tussen perfectief en imperfectief in het Russisch. > Één van de problemen waarop we inzoomen is hoe allerlei aspectuele informatie wordt samengevoegd.

44 44 Voorsmaakje écrire activity écrire une lettre accomplishment écrire une lettre pendant deux heures accomplishment écrivait une lettre pendant deux heures activity


Download ppt "1 Vragen, Opmerkingen, …. 2 Variatie in betekenis Lexicaal en grammaticaal aspect."

Verwante presentaties


Ads door Google