De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIO conferentie Woudschoten 2012 Effectief Practicum

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIO conferentie Woudschoten 2012 Effectief Practicum"— Transcript van de presentatie:

1 DIO conferentie Woudschoten 2012 Effectief Practicum
Suzy Maljaars Anne van Emmerik

2 Demoproef

3 Anne van Emmerik practicuminstructeur scheikunde lerarenopleiding scheikunde / natuurkunde TOA scheikunde en biologie Christelijk Gymnasium Utrecht laboratoria WKZ: onderzoek metabole ziekten: GC, GC–MS ATO (WUR): ontwikkeling fungiciden en toepassing hiervan in polymeren HBO – polymeerchemie Utrecht

4 Suzy Maljaars docent scheikunde lerarenopleiding scheikunde en natuurkunde en voltijdcoördinator docent scheikunde – Pantarijn Wageningen laboratoria NFI: gerechtelijk haar– en vezel/textieldeskundige TNO: spoorelementen in voeding Universiteit Utrecht, theoretische chemie HBO – analytische chemie Delft

5 Programma Inleiding Rollen Theorie Zelf doen Afronding
Demoproef Redenen practicum Rollen Theorie Zelf doen Afronding DOEL: handvatten geven bij het realiseren van een effectief practicum

6 Waarom practicum?

7 Waarom practicum? Groepjes van 3 – 4
Bedenk voor jezelf waarom je practicum doet Schrijf in steekwoorden op de placemat Roteer de placemat, bekijk de opmerkingen van groepsgenoten 3 minuten Terugkoppeling

8 Waarom practicum? Groepjes van 3 – 4
Bedenk voor jezelf waarom je practicum doet Schrijf in steekwoorden op de placemat Roteer de placemat, bekijk de opmerkingen van groepsgenoten 3 minuten Terugkoppeling

9 Waarom practicum?

10 Waarom practicum? Ondersteuning van de theorie
Leren onderzoeken door middel van experimenten Leren gebruiken van meetinstrumenten en practicumtechnieken Motiveren van leerlingen Kennismaken met wetenschap

11 Ondersteuning van theorie
Ervaringen uit laboratorium (practicum) Veronderstellingen uit de theorie Ervaringen uit dagelijks leven

12 Effectief practicum Duidelijk omschreven leerdoel
Robin Millar artikel 26 (2009), Practical Activity Analysis Inventory:

13 Rollen practicum

14 docent TOA leerling

15 docent TOA leerling voorbereiding inhalen practica, PWS
introductie practicum, nabespreking leerling practicum

16 practicum Regels rondom practicum doen Duidelijke rollen Tijd
docent TOA practicum leerling Regels rondom practicum doen Duidelijke rollen Tijd Indeling lokaal Veiligheid Voorbereiding Nabespreking

17 Verschillende practica
Docentenpracticum: Demonstratieproef Leerlingenpracticum: Apparatenpracticum / vaardighedenpracticum Begripspracticum Onderzoekspracticum

18 Demonstratieproef Docent en/of TOA: Leerling:
demonstreert handelingen / vaardigheid voert practicum uit (om diverse redenen) Leerling: ziet handelingen neemt waar is geboeid

19 Demonstratieproef 5 V’s: Veilig Vaardig Verrassend Visueel
Verhaal (met koppeling 3 niveaus)

20 Vaardighedenpracticum
Leerling: leert hoe bepaalde handelingen uit te voeren aflezen buret gebruik pH meter gebruik Coach of Vernier gebruik glaswerk

21 Begripspracticum Leerling: reactiesnelheid branddriehoek ontleding
maakt kennis met een begrip in de scheikunde reactiesnelheid branddriehoek ontleding reactieschema

22 Onderzoekspracticum Leerling: zout in chips oplossnelheid van suiker
leert zelf een onderzoeksvraag opstellen leert zelf een werkplan maken leert zelf de onderzoeksvraag te beantwoorden maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek zout in chips oplossnelheid van suiker scheiden van mengsels identificeren van stoffen

23 Actieve deel Bekijk de filmpjes
Determineer: demonstratiepracticum / vaardighedenpracticum / onderzoekspracticum Welk begrip? Welk leerdoel  maak effectief Welke link met dagelijkse praktijk? Overleg in tweetallen Elk voorbeeld: 4 minuten

24 Warm en koud (1/2)

25 Warm en koud (2/2) Na 5 minuten Na 30 minuten

26 Inkt

27 Ammoniumchloride Video 12

28 Staalwol (1/2)

29 IJzeroxalaat (2/2)

30 NaHCO3 en CH3COOH

31

32 Feedback Doel: handvatten voor het realiseren van een effectief practicum

33 suzy.maljaars@hu.nl anne.vanemmerik@hu.nl
Contact

34 Geraadpleegde bronnen
‘Docentenproeven in het scheikunde-onderwijs’, Ted van Deventer en Hans Haarsma ‘3 niveaus van scheikunde’, Kees de Jong ‘Practicum: wonderolie voor het leren van natuurkunde’ , Ed van den Berg ‘Show de Chemie’, uitgave VNCI

35 Aanvullend materiaal Artikelen en filmpjes: www.ecent.nl
Effectief practicum doen: Robin Millar artikel 25 (2009), Practical Activity Analysis Inventoryhttp://www.york.ac.uk/depts/educ/research/ResearchPaperSeries/index.htm

36


Download ppt "DIO conferentie Woudschoten 2012 Effectief Practicum"

Verwante presentaties


Ads door Google