De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karel Van den Bosch Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck Universiteit Antwerpen Inkomen, Welvaart en Armoede onder Ouderen in België, Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karel Van den Bosch Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck Universiteit Antwerpen Inkomen, Welvaart en Armoede onder Ouderen in België, Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Karel Van den Bosch Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck Universiteit Antwerpen Inkomen, Welvaart en Armoede onder Ouderen in België, Vlaanderen en Wallonië van 1975 tot 2005 Colloquium: internationale dag van de ouderen 1 oktober 2007

2 0) Gegevens en centrale begrippen 1)Ouderen vergeleken met jongeren 1a) Kanttekening: bezit eigen woning 2)Vlaanderen vergeleken met Wallonië 3) Eén- en twee pensioenhuishoudens 4) België vergeleken met andere landen 5) Factoren ter verklaring 6) Belangrijkste conclusies Inhoud:

3 Resultaten gebaseerd op verschillende enquêtes bij huishoudens voor verschillende perioden –CSB-enquêtes 1976, 1985-88-92-97 –European Community Household Panel (ECHP) 1994- 2001 (jaarlijks) –Survey of Income and Living Conditions (SILC) 2003 –Huishoudbudgetenquête 1996-2002 Gegevensbronnen zijn niet vergelijkbaar Daarom geen doorlopende trendlijnen, maar opdeling in perioden 0: Gegevens en begrippen

4 Welvaart = gestandaardiseerd gezinsinkomen –Dwz inkomen gezin gecorrigeerd voor gezinsgrootte, rekening houdend met schaalvoordelen –Geen rekening houdend (onder meer) met eigen woningbezit (maar zie onder) Armoede = welvaart < 60% mediane welvaart –Europese armoededefinitie –Relatief: armoedelijn beweegt over de jaren heen mee met het algemene welvaartspeil –Eerder “bestaansonzekerheid”, “risico op armoede” dan echte “armoede”. 0: Gegevens en begrippen

5 1e periode: 1976 – 1985 (Vlaanderen): geruisloze kering: sterke verbetering absolute en relatieve positie ouderen 1: Ouderen en jongeren 1976 - 1985

6 2e periode: 1985 – 1997: stabiliteit: –geen verandering in relatieve posities van alle leeftijdsgroepen –(bij algemene stijging van de welvaart) –wel verbetering bij de hoogbejaarden (75+) 1: Ouderen en jongeren 1985 - 1997

7 3e periode: 1996 – 2002: stabiliteit. –geen verbetering meer in welvaart = koopkracht ouderen –(gelijkaardige conclusie op basis van de ECHP). 1: Ouderen en jongeren 1996 - 2002

8 Heden (2003). –Gemiddelde welvaart ouderen 25- 30% beneden gemiddelde voor 25-64 jarigen –Armoederisico dubbel van dat van 24-54 jarigen –Geen verschil meer tussen 65-74 jarigen en 75-plussers. 1: Ouderen en jongeren 2003

9 2e periode 1985-1997. –Hoog onbelast eigen woning bezit onder ouderen –Nog stijgend bij 65-74 jarigen 1a: Kanttekening: Bezit eigen woning

10 Wat gebeurt er als we rekening houden met bezit eigen woning bij bepaling welvaart? Door bijtelling van toegerekende huur (≈ kadastraal inkomen) bij eigenaars. –Eveneens aanpassing armoedelijn Welvaartspositie van leeftijdsgroepen verandert globaal slechts licht Reden: armoede neemt inderdaad (licht) af bij oudere eigenaars, maar neemt sterk toe bij oudere huurders Brengt precaire positie van ouderen die moeten huren in het voetlicht 1a: Kanttekening: Bezit eigen woning

11 Evolutie armoede 1985 - 1997. –Constant hoog niveau voor Vlaamse ouderen –Sterk stijgend voor Waalse ouderen –Constant laag voor 24-49 jarigen in Vlaanderen –Stijgend voor 24-49 jarigen in Wallonië. 2: Vlaanderen en Wallonie 1985-1997

12 Situatie 2003. –(1994 – 2001: voortzetting genoemde evoluties) –Welvaart lager, armoede hoger in Wallonië tov Vlaanderen voor alle leeftijdsgroepen –Voor het eerst is gemiddelde welvaart onder 65-plussers niet meer hoger in Wallonië dan in Vlaanderen 2: Vlaanderen en Wallonie 2003

13 Evolutie armoede bij één en tweeverdieners bij 65-plussers. –Armoede consistent hoogst bij gepensioneerden die leven van gezinspensioen, en eerder stijgend. –Armoede consistent laagst bij koppels met twee pensioenen 3: Eén- en tweepensioen huishoudens

14 België enige land waar armoede onder ouderen niet sterk is gedaald België is afgegleden van de kopgroep naar de staart van het peloton 4: België tov andere EU landen

15 Factoren buiten beleid ↑: positief effect op welvaart ouderen ↓: negatief effect op welvaart ouderen Maturisatie regimes ↑ Toenemende arbeidsparticipatie vrouwen ↑ Minder zelfstandigen, meer ambtenaren ↑ Sterke loonstijgingen in jaren 60 en 70 ↑ Vervroegde uittreding ↓ (Toenemende levensverwachting ↓ ) (Gezinsdestabilisering ↓) 5: Factoren ter verklaring

16 Gevoerde beleid Geen algemene welvaartskoppeling Bevriezing pensioenplafond Invoering minimum jaarrechten Selectieve verhoging oudste en laagste pensioenen Dit beleid: Heeft globaal stijging pensioenen afgeremd Selectiviteit heeft mede stijging armoede bij ouderen (althans in Vlaanderen) voorkomen 5: Factoren ter verklaring

17 De afgelopen decennia is de welvaart van ouderen in absolute zin toegenomen, al lijkt deze evolutie de laatste jaren te stagneren. Relatief tov jongeren hebben de ouderen gedurende de afgelopen twee decennia niet aan welvaart gewonnen, eerder integendeel. België kent een blijvend hoog armoederisico voor ouderen, waarmee ons land slecht scoort tov vergelijkbare welvaarsstaten in de EU. 6: Hoofdconclusies


Download ppt "Karel Van den Bosch Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck Universiteit Antwerpen Inkomen, Welvaart en Armoede onder Ouderen in België, Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google