De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POD Maatschappelijke Integratie Tevredenheid klanten + actieplan provinciale ontmoetingen herfst 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POD Maatschappelijke Integratie Tevredenheid klanten + actieplan provinciale ontmoetingen herfst 2010."— Transcript van de presentatie:

1 POD Maatschappelijke Integratie Tevredenheid klanten + actieplan provinciale ontmoetingen herfst 2010

2 1.Resultaten tevredenheidsmeting 2.Actieplan

3 Deelnamegraad OCMW’s

4 Resultaten

5 domeinen

6 De POD MI beantwoordt mijn vragen snel6,8 De antwoorden die de POD MI geeft, zijn van goede kwaliteit6,7 De verkregen informatie is coherent6,8 De op te volgen procedures en richtlijnen zijn duidelijk6,4 Regelgeving wordt op een correcte manier vertaald naar omzendbrieven6,8 Ik ben tevreden over de kennis en het expertiseniveau van de medewerkers van de POD MI 7,1 Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van de experten binnen POD MI6,5 De betalingen gebeuren door de POD MI op tijd7,0 De controles van de inspectiedienst van de POD MI zijn kwalitatief goed7,3 Ik ben tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van de POD MI 7,7

7 Grootstedenbeleid 6,7 Armoedebeleid 6,3 Sociale Economie 6,7 het Europees Sociaal Fonds 5,9 duurzame ontwikkeling 6,0 administratieve vereenvoudiging 5,5 E-Government 6,3 gelijke kansenbeleid 6,2 Activeringsbeleid 6,4

8 Ik ben tevreden over de eerstelijnsdienst van de POD MI, de Frontdesk7,1 ik ben tevreden over de kwaliteit van de FAQ's op de website6,7 De subsidi ë ringsmogelijkheid van de POD MI komt tegemoet aan mijn verwachtingen 5,9 De behandeling van de bevoegdheidsconflicten door de POD MI stelt me tevreden 6,9 ik ben tevreden over de gevoerde studies6,7 Ik ben tevreden over de statistieken6,6

9 Aandachtspunten open vragen Administratieve vereenvoudiging Meer analyse mbt statistieken Meer interactie, bvb tijdens provinciale ontmoetingen Meer pro-actieve communicatie Meer en betere automatisering Frontdesk : sneller antwoorden en FAQ’s meer up to date

10 Antwoord POD CRYSTAL project : hiermee willen we onze lokale partnes ondersteunen via administratieve vereenvoudiging, via nieuwe ICT instrumenten en via betere communicatie.

11 1.Resultaten tevredenheidsmeting 2.Actieplan

12 actieplan Communicatie –FAQ’s Actualiseren : vlugger dankzij decentralisatie van input/update –Meer proactief tijdens projecten cfr newsletter – specifieke rubriek Tijdens provinciale ontmoetingen : cf Medische Kaart

13 gepland Front Desk –cijfers SLA op onze website (nov) –Per OCMW toegang tot vragen en antwoorden (2011) Statistieken –Driemaandelijkse analyse (voor eind 2010) –Thematische analyses (economische crisis, studenten, dakloosheid, activering,…) Automatisering –Meer stromen –Meer testperiodes

14 Administratieve vereenvoudiging –Législation activation- cf Crystal Provinciale ontmoetingen –Inschrijven om info op voorhand te ontvangen en zo de ontmoetingen te kunnen voorbereiden en interactiever te maken

15 MP3 2010-2012 Projet CRYSTAL : Celui-ci vise à soutenir nos partenaires locaux en amenant une simplification administrative via de nouveaux instruments ICT et une meilleure communication.

16 Crystal 1activering Evalueren, actualiseren en vereenvoudigen van activering 2Uniek verslag automatiseren intern beheer 3Medische Kaart Beheer van medische kosten door OCMW’s verlichten

17 Crystal 4Uniforme Formulieren Uniformisering van de formulieren RMI en Wet65 5Elektronisch Sociaal Rapport Uitwerken en ter beshikking stellen van een elektronisch sociaal rapport dat tussen OCMW’s kan worden getransfereerd 6Internet formulieren Ontwikkelen van online formulieren om subsidies aan te vragen 7Automatische Toekenning Sociale rechten In kaart brengen van sociale tarieven en afgeleide rechten mbt gas en elektriciteit, sociale huisvesting, abonnementen openbaar vervoer, enz. 8Elektronische Conventies Ontwikkelen van een applicatie die ons moet toelaten om elektronische conventies af te sluiten met onze partners 9Elektronisch platform Ontwikkelen van een elektronisch platform dat de uitwisseling van gegevens tussen onze partners op verschilende niveau’s (gemeenschappen, gewesten,…) mogelijk moet maken

18 Crystal 10Migratie Prima Uitwerken en implementeren van een meer performante ICT- architectuur 11Prima Web + PRIMA WEB ook voor grote OCMW’s toegankelijk maken 12Goede praktijken Inventariseren, verdelen en promoten op een systematische wijze van goede praktijken en hierover seminaries organiseren 13POD 2.0 Nieuwe manieren om te communiceren met onze klanten onderzoeken en ontwikkelen bvb, chat, skype, SMS, sociale netwerken,…

19 Crystal 14Nieuwe Stromen KSZ Nieuwe stromen ontwikkelen binnen de KSZ om de OCMW’s te helpen om hun opdrachten uit et voeren 15Communicatie plan Opstellen en uitvoeren van een geïntegreerd, strategisch communicatieplan 16POD INT Linken voorzien naar internationale statistieken 17Uniek Dossier Elektronische toegang per OCMW naar de bij de POD beschikbare gegevens

20 Crystal globale timing


Download ppt "POD Maatschappelijke Integratie Tevredenheid klanten + actieplan provinciale ontmoetingen herfst 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google