De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 7: Productie en Kosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 7: Productie en Kosten."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 7: Productie en Kosten Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten  Constructie van kostenfunctie l Resultaat van optimale keuze van productiefactoren  gegeven prijzen  gegeven te produceren output

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 1. Definitie 2. De productiviteit van de productiefactoren 3. De marginale technische substitutievoet 4. De MTSV en de productiviteit van de inputs 5. Schaalopbrengsten 6. De Cobb-Douglas productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Definitie  Eenvoudig voorbeeld: geproduceerde output q hangt af van ‘slechts’ twee inputs: l aantal arbeiders (L) en aantal machines (K)

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Definitie  Meer algemeen: productiefunctie: l Beschrijft maximaal (technisch) mogelijke output als functie van arbeid (L) en kapitaal (K) l Algebraïsch:  Bijvoorbeeld voor auto’s  4 arbeiders en 9 machines  maximaal 16 auto’s

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Definitie  Meer algemeen: productiefunctie: l Grafisch:  Drie variabelen op twee assen  isokwanten  Isokwant beschrijft alle combinaties van arbeid en kapitaal die tot dezelfde output leiden  Vergelijk isokwant met concept indifferentiecurve

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Definitie  Korte termijn productiebeslissingen l Sommige productiefactoren liggen vast l Auto productie: aantal machines (kapitaal) is gegeven op korte termijn l Productiefunctie op korte termijn: l Weergave mogelijk zonder isokwanten  Productieverzameling beschrijft alle combinaties van l Inputs en output l Die technisch haalbaar zijn

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Definitie  Grens van productieverzameling: efficiënt  Punt X illustreert inefficiëntie l Gegeven kapitaal en arbeid is output te klein l Gegeven output is inzet van inputs te groot

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Definitie  Best practice frontier l Benadering van productiefunctie  Belgisch onderwijssysteem l Blijkt efficiënter dan dat van bijvoorbeeld  Frankrijk,  Verenigde Staten,  en Denemarken Met minder input worden er betere resultaten gehaald l Blijkt minder efficiënt dan dat van bijvoorbeeld  Nederland,  en Ierland Met meer input worden er minder goede resultaten gehaald

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 1. Definitie 2. De productiviteit van de productiefactoren 3. De marginale technische substitutievoet 4. De MTSV en de productiviteit van de inputs 5. Schaalopbrengsten 6. De Cobb-Douglas productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De productiviteit van de productiefactoren  Marginale fysische productiviteit van arbeid: l Toename van output ten gevolge van inzet van één extra eenheid arbeid l Bij gegeven hoeveelheden kapitaal en eventuele andere inputs  Voor heel kleine veranderingen:

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De productiviteit van de productiefactoren  Marginale fysische productiviteit van kapitaal: l Toename van output ten gevolge van inzet van één extra machine l Bij gegeven hoeveelheden arbeid en eventuele andere inputs

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De productiviteit van de productiefactoren  Gemiddelde fysische productiviteit l Van arbeid: l Analoog voor kapitaal:

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De productiviteit van de productiefactoren  Marginale arbeidsproductiviteit neemt opeens weer af l Afnemende meeropbrengsten van arbeid

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De productiviteit van de productiefactoren  Verband tussen l Marginale arbeidsproductiviteit l Gemiddelde arbeidsproductiviteit  Zie Figuur 7.4.: l Onderste paneel: GFP en MFP op verticale as l Bovenste paneel: Meeropbrengsten komen tot uiting in raaklijnen  Stijgend, zolang MFP toeneemt  Daarna, dalende meeropbrengsten

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De productiviteit van de productiefactoren  Twee observaties: l GFP neemt langer toe dan MFP l Wanneer GFP = MFP, GFP is maximaal (of minimaal)  Steilste snijlijn is raaklijn  Samengevat:

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 1. Definitie 2. De productiviteit van de productiefactoren 3. De marginale technische substitutievoet 4. De MTSV en de productiviteit van de inputs 5. Schaalopbrengsten 6. De Cobb-Douglas productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De marginale technische substitutievoet  De mate van substitueerbaarheid tussen productie- factoren l Terwijl output op hetzelfde niveau blijft  Marginale technische substitutievoet (MTSV):  Voor heel kleine veranderingen:

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De marginale technische substitutievoet  Twee extreme gevallen: l Perfecte substituten  Isokwant is rechte  Constante MTSV  Substitutiemogelijkheid blijft dezelfde Ongeacht outputniveau Ongeacht combinatie van gebruikte inputs  MTSV = -1 is niet vereist voor perfecte substituten

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De marginale technische substitutievoet  Twee extreme gevallen: l Perfecte complementen  L-vormige isokwanten (Leontief productiefunctie)  Zeer kleine wijziging van een input kan MTSV doen veranderen van oneindig (helling van het verticale stuk) naar 0 (helling van het horizontale stuk)  Algemeen: l MTSV verandert sterker (voor gegeven inputwijziging) naarmate de twee inputs minder substitueerbaar zijn

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 1. Definitie 2. De productiviteit van de productiefactoren 3. De marginale technische substitutievoet 4. De MTSV en de productiviteit van de inputs 5. Schaalopbrengsten 6. De Cobb-Douglas productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.4. De MTSV en de productiviteit van de inputs  Verband tussen MTSV en productiviteit: l Stel: verandering in combinatie inputs l Om totale output constant te houden: l Na herschrijven: l Bijgevolg:

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.4. De MTSV en de productiviteit van de inputs  Merk op l Dalende MTSV (in absolute waarde) l Dalende marginale fysische productiviteit

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 1. Definitie 2. De productiviteit van de productiefactoren 3. De marginale technische substitutievoet 4. De MTSV en de productiviteit van de inputs 5. Schaalopbrengsten 6. De Cobb-Douglas productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.5. Schaalopbrengsten  Gelijke proportionele toename (factor ) van alle ingezette productiefactoren l Bij afnemende schaalopbrengsten neemt de productie minder dan evenredig toe l Bij constante schaalopbrengsten groeit de productie evenredig l Bij toenemende schaalopbrengsten groeit de productie meer dan evenredig

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.5. Schaalopbrengsten  Linkerpaneel l Verhoging productiefactoren met 50% l Verhoging output met 60% l Stijgende schaalopbrengsten  Rechterpaneel l Verhoging productiefactoren met 50% l Verhoging output met 40% l Dalende meeropbrengsten

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.5. Schaalopbrengsten  Toenemende schaalopbrengsten: oorzaken l Ondeelbaarheden l Schaalvergroting l Fysische wetmatigheden  Afnemende schaalopbrengsten: oorzaken l Omgevingsfactoren l Organisatorische problemen l Fysische wetmatigheden

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 1. Definitie 2. De productiviteit van de productiefactoren 3. De marginale technische substitutievoet 4. De MTSV en de productiviteit van de inputs 5. Schaalopbrengsten 6. De Cobb-Douglas productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.6. De Cobb-Douglas productiefunctie  Cobb-Douglas productiefunctie:  Veralgemeenbaar tot:  Proportionele toename productiefactoren:

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.6. De Cobb-Douglas productiefunctie  Belang parameters:

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. Kosten op korte termijn  Korte termijn l Hoeveelheid kapitaal ligt vast l Er moet enkel beslist worden over arbeid  Lange termijn l Kapitaal en arbeid variabel l Er moet voor beide inputs gekozen worden

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 1. De voorwaardelijke vraag naar arbeid op korte termijn 2. Totale kosten op korte termijn: variabele plus vaste kosten 3. Gemiddelde en marginale kosten 3. Kosten op lange termijn

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. De voorwaardelijke vraag naar arbeid op korte termijn  Korte termijn productiefunctie:  Inverse productiefunctie:  Inverse productiefunctie geeft vraag naar arbeid, l Conditioneel op te produceren hoeveelheid output

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 1. De voorwaardelijke vraag naar arbeid op korte termijn 2. Totale kosten op korte termijn: variabele plus vaste kosten 3. Gemiddelde en marginale kosten 3.Kosten op lange termijn

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Totale kosten op korte termijn: variabele plus vaste kosten  Totale kosten op korte termijn: Variabele kost Vaste kost

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Totale kosten op korte termijn: variabele plus vaste kosten  Beschouw Figuur 7.8.: l Linkerpaneel:  Productiefunctie  Variërende nood aan extra arbeid op horizontale as, bij een zelfde extra output op verticale as l Rechterpaneel:  Variabele kostenfunctie  = Spiegelbeeld van productiefunctie rond bissectrice (op schaal factor na)  Variërende hoeveelheid additionele kosten op verti- cale as, bij een zelfde extra output op horizontale as

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 1. De voorwaardelijke vraag naar arbeid op korte termijn 2. Totale kosten op korte termijn: variabele plus vaste kosten 3. Gemiddelde en marginale kosten 3. Kosten op lange termijn

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Gemiddelde en marginale kosten  Gemiddelde kosten:  Marginale kosten:

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

51 51 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Gemiddelde en marginale kosten  Beschouw Figuur 7.9.: l GK daalt zolang MK < GK l GK stijgt zolang MK > GK l Minimumpunt GK waar MK = GK

52 52 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Gemiddelde en marginale kosten  Gemiddelde kosten ook opsplitsbaar in l Gemiddelde variabele kosten: U-vormig verloop l Gemiddelde vaste kosten: geen U-vormig verloop  Blijven dalen met stijgend outputniveau

53 53 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

54 54 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn 1. Kostenminimalisering 2. De voorwaardelijke vraag naar productiefactoren op lange termijn 3. Totale kosten op lange termijn

55 55 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Kostenminimalisering  Op lange termijn zijn alle kosten variabel l Beste combinatie van inputs moet bepaald worden  Isokostencurve:  Voor gegeven kostenniveau: Intercept Helling

56 56 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

57 57 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Kostenminimalisering  Observaties: l Punt B  Haalt dezelfde output als punt A (zelfde isokwant)  Is haalbaar tegen totale kosten = 450 i.p.v. 500  Keuze A is verbeterbaar l Punt C  Haalt dezelfde output als keuzes A en B  Is haalbaar tegen totale kosten = 400 i.p.v. 450  Keuze B is verbeterbaar  Keuze C is niet meer verbeterbaar  Kostenminimalisering: l Kies bundel op laagste isokostenrechte gegeven isokwant (bepaald outputniveau)

58 58 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Kostenminimalisering  Kostenminimalisering steunt op voorwaarde:  En aangezien,  Kunnen we de voorwaarde ook schrijven als

59 59 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Kostenminimalisering  Intuïtie: l Indien marginale productiviteit van arbeid ten opzichte van kapitaal hoger zou zijn dan relatieve prijs van arbeid ten opzichte van kapitaal l Dan zou het beter zijn minder kapitaal te gebruiken en deze te vervangen door arbeiders

60 60 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Kostenminimalisering  Slotopmerking: l Nutsmaximaliserende consument koos hoogst mogelijke indifferentiecurve gegeven budgetbeperking l Kostenminimaliserende producent zoekt laagst mogelijke isokostencurve gegeven isokwant die gewenste output weergeeft

61 61 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn 1. Kostenminimalisering 2. De voorwaardelijke vraag naar productiefactoren op lange termijn 3. Totale kosten op lange termijn

62 62 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De voorwaardelijke vraag naar productiefactoren op lange termijn  Korte termijn: l Voorwaardelijke vraag naar arbeid gegeven door  Inverse van korte termijn productiefunctie l Vraag naar arbeid perfect inelastisch (geen mogelijkheid om te substitueren met kapitaal)  Lange termijn: l Voorwaardelijke vraag naar arbeid hangt wel af van prijzen van arbeid en kapitaal

63 63 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. De voorwaardelijke vraag naar productiefactoren op lange termijn  Beschouw Figuur 7.12.: l Loonstijging l Isokostencurve wordt steiler l Nieuwe optimale combinatie l Afname in vraag naar arbeid l Toename in vraag naar kapitaal  Cfr. Arbeidskost in westerse landen  Uitzonderling: Leontief productiefuncties

64 64 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

65 65 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Productie en Kosten - Inhoudstafel 1.De productiefunctie 2.Kosten op korte termijn 3.Kosten op lange termijn 1. Kostenminimalisering 2. De voorwaardelijke vraag naar productiefactoren op lange termijn 3. Totale kosten op lange termijn

66 66 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Totale kosten op lange termijn  Verwijst naar de kosten wanneer alle inputs optimaal worden gekozen  Expansiepad: l Verbindt alle raakpunten van alternatieve isokwanten met corresponderende isokostencurve l Beschrijft verandering van optimale combinatie inputs wanneer output toeneemt  Bij elke output hoort minimaal kostenniveau l Lange termijn totale kostenfunctie

67 67 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

68 68 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Totale kosten op lange termijn  Toenemende schaalopbrengsten: l Proportionele uitbreiding van productiefactoren leidt tot meer dan evenredige uitbreiding van output l Totale kostenfunctie stijgt minder dan evenredig met productie l Gemiddelde kosten dalen  Afnemende schaalopbrengsten: l Proportionele uitbreiding van productiefactoren leidt tot minder dan evenrijdige uitbreiding van output l Totale kostenfunctie stijgt meer dan evenredig met productie l Gemiddelde kosten stijgen

69 69 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

70 70 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.3. Totale kosten op lange termijn  Typisch kostenverloop l Eerst toenemende schaalopbrengsten  Ondeelbare inputs  Specialisatie l Daarna relatief constante schaalopbrengsten  Bedrijf nadert optimale dimensie l Tenslotte afnemende schaalopbrengsten  Coördinatie- en controleproblemen

71 71 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 7 – PRODUCTIE EN KOSTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 7: Productie en Kosten."

Verwante presentaties


Ads door Google