De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be."— Transcript van de presentatie:

1 K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent

2 Spoor monitoring 2 Planning – 11.15; Introductie Geert Bouckaert – 11.25; uw ervaringen (fiches) – 11.55; Praktijkvisie; Luc Deschamps – 12.25; discussie op basis van uw ervaringen en de uiteenzettingen – 12.30; afsluiting

3 Spoor monitoring 3 1. Introductie Prof. Dr. Geert Bouckaert

4 Spoor monitoring 4 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Twee citaten geven de dubbele potentialiteit cijfers en indicatoren weer: “you can prove anything with statistics, even the truth” (uit: “yes, prime minister”) “He uses indicators as a drunken man uses lampposts, for support rather than illumination.” (naar Andrew Lang)

5 Spoor monitoring 5 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Prestatiemeting is maar zinvol als vraag en aanbod van gegevens elkaar vinden

6 Spoor monitoring 6 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Evolutie van vraag en aanbod van informatie mbt de voedselketen Geen controle, geen vraag Gemediati- seerde Crisis Meer informatie ontoereiken de controle

7 Spoor monitoring 7 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Vraagzijde: waarvoor zouden gegevens van prestatiemeting gebruikt kunnen worden? –Management-toepassingen Interbest. relaties: bv beheersovereenkomsten HRM: bv. evaluatie van mandaten Financiële cyclus: bv. prestatiebegrotingen, cost accounting –Beleidstoepassingen Strategische planning Vgl in internationale context (Lissabon proces) Beleidsplanning en evaluatie

8 Spoor monitoring 8 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Aanbodszijde: het meetsysteem als proces – doelstellingen van het meetsysteem (waarom meten?) – afbakening van het meetobject (wat gaan we meten?) – indicatorenontwikkeling (welke? wie? hoe?) – dataverzameling (wie? hoe? kosten/baten?) – analyse van de data? (van data naar informatie) – rapportage (aangepast aan doelgroep?)  resultaat; informatie geschikt voor gebruik

9 Spoor monitoring 9 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Aanbodszijde: wat is dan een goed meetsysteem? – technisch valide en betrouwbaar benaderen de indicatoren de te meten concepten? zijn de resultaten extrapoleerbaar naar de populatie? geven herhaalde metingen dezelfde resultaten? – functioneel is het meetsysteem doelgericht, functioneel voor de vraag – legitiem is het meetsysteem gedragen?

10 Spoor monitoring 10 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Verschillende profielen zijn mogelijk

11 Spoor monitoring 11 Conclusie –Mogelijk, maar niet altijd even gemakkelijk (tangibles versus non tangibles; input versus effect) –Nuttig, maar voorwaardelijk (aandacht voor mogelijke perverse effecten) –Noodzakelijk, maar met een geïntegreerde visie en met een intrinsieke motivatie

12 Spoor monitoring Uw ervaringen één positief aspect  groene fiche één negatief aspect  rode fiche

13 Spoor monitoring Een praktijkvisie; Luc Deschamps

14 Spoor monitoring 14 Bewering 1 Cijfers kunnen indicatoren worden, maar omgekeerd komt nog vaker voor

15 Spoor monitoring 15 Bewering 2 Een prestatiemeetsysteem in gebruik hebben, betekent niet dat het gebruikt wordt (having it without using it!)

16 Spoor monitoring 16 Bewering 3 Bij vergelijkende indicatorensets (benchmark) vergeet men al te gemakkelijk rekening te houden met elementen van een verschillende omgevingscontext.

17 Spoor monitoring 17 Bewering 5 Een meetsysteem omvat best een doordachte set van diverse indicatoren en houdt rekening met de te realiseren doorlooptijden.

18 Spoor monitoring 18 Bewering 4 Outcome-indicatoren op zich bieden geen informatie omtrent de oorzaken van de outome- effecten.

19 Spoor monitoring 19 Bewering 6 Als bij beheersovereenkomsten prestatie- en/of effectindicatoren het betalings- en evaluatiekader vormen dan moeten de gesprekpartners geschoold, gezagvol, gemandateerd zijn + een gezamenlijk referentiekader aanvaarden

20 Spoor monitoring 20 Bewering 7 Een stelsel van indicatoren is eigenlijk maar ‘een’ informatiebron, nooit “de” informatiebron.

21 Spoor monitoring 21 Bewering 8 Soms vraag ik me af “Hoe werden beleidsprogramma’s en - doelstellingen 25 jaar geleden opgevolgd & geëvalueerd”

22 Spoor monitoring 22 Bewering 9 Kwaliteitscirkels zijn best te verantwoorden als structurele fora voor ervaringsuitwisseling en continue motivatie.

23 Spoor monitoring Debat


Download ppt "K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be."

Verwante presentaties


Ads door Google