De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be."— Transcript van de presentatie:

1 K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be

2 Spoor monitoring 2 Planning 10.45 – 11.15; Introductie Geert Bouckaert 11.15 – 11.25; uw ervaringen (fiches) 11.25 – 11.55; Praktijkvisie; Luc Deschamps 11.55 – 12.25; discussie op basis van uw ervaringen en de uiteenzettingen 12.25 – 12.30; afsluiting

3 Spoor monitoring 3 1. Introductie Prof. Dr. Geert Bouckaert

4 Spoor monitoring 4 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Twee citaten geven de dubbele potentialiteit cijfers en indicatoren weer: “you can prove anything with statistics, even the truth” (uit: “yes, prime minister”) “He uses indicators as a drunken man uses lampposts, for support rather than illumination.” (naar Andrew Lang)

5 Spoor monitoring 5 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Prestatiemeting is maar zinvol als vraag en aanbod van gegevens elkaar vinden

6 Spoor monitoring 6 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Evolutie van vraag en aanbod van informatie mbt de voedselketen Geen controle, geen vraag Gemediati- seerde Crisis Meer informatie ontoereiken de controle

7 Spoor monitoring 7 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Vraagzijde: waarvoor zouden gegevens van prestatiemeting gebruikt kunnen worden? –Management-toepassingen Interbest. relaties: bv beheersovereenkomsten HRM: bv. evaluatie van mandaten Financiële cyclus: bv. prestatiebegrotingen, cost accounting –Beleidstoepassingen Strategische planning Vgl in internationale context (Lissabon proces) Beleidsplanning en evaluatie

8 Spoor monitoring 8 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Aanbodszijde: het meetsysteem als proces – doelstellingen van het meetsysteem (waarom meten?) – afbakening van het meetobject (wat gaan we meten?) – indicatorenontwikkeling (welke? wie? hoe?) – dataverzameling (wie? hoe? kosten/baten?) – analyse van de data? (van data naar informatie) – rapportage (aangepast aan doelgroep?)  resultaat; informatie geschikt voor gebruik

9 Spoor monitoring 9 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Aanbodszijde: wat is dan een goed meetsysteem? – technisch valide en betrouwbaar benaderen de indicatoren de te meten concepten? zijn de resultaten extrapoleerbaar naar de populatie? geven herhaalde metingen dezelfde resultaten? – functioneel is het meetsysteem doelgericht, functioneel voor de vraag – legitiem is het meetsysteem gedragen?

10 Spoor monitoring 10 Workshop: Zin en onzin van prestatiemeting Verschillende profielen zijn mogelijk

11 Spoor monitoring 11 Conclusie –Mogelijk, maar niet altijd even gemakkelijk (tangibles versus non tangibles; input versus effect) –Nuttig, maar voorwaardelijk (aandacht voor mogelijke perverse effecten) –Noodzakelijk, maar met een geïntegreerde visie en met een intrinsieke motivatie

12 Spoor monitoring 12 2. Uw ervaringen één positief aspect  groene fiche één negatief aspect  rode fiche

13 Spoor monitoring 13 3. Een praktijkvisie; Luc Deschamps

14 Spoor monitoring 14 Bewering 1 Cijfers kunnen indicatoren worden, maar omgekeerd komt nog vaker voor

15 Spoor monitoring 15 Bewering 2 Een prestatiemeetsysteem in gebruik hebben, betekent niet dat het gebruikt wordt (having it without using it!)

16 Spoor monitoring 16 Bewering 3 Bij vergelijkende indicatorensets (benchmark) vergeet men al te gemakkelijk rekening te houden met elementen van een verschillende omgevingscontext.

17 Spoor monitoring 17 Bewering 5 Een meetsysteem omvat best een doordachte set van diverse indicatoren en houdt rekening met de te realiseren doorlooptijden.

18 Spoor monitoring 18 Bewering 4 Outcome-indicatoren op zich bieden geen informatie omtrent de oorzaken van de outome- effecten.

19 Spoor monitoring 19 Bewering 6 Als bij beheersovereenkomsten prestatie- en/of effectindicatoren het betalings- en evaluatiekader vormen dan moeten de gesprekpartners geschoold, gezagvol, gemandateerd zijn + een gezamenlijk referentiekader aanvaarden

20 Spoor monitoring 20 Bewering 7 Een stelsel van indicatoren is eigenlijk maar ‘een’ informatiebron, nooit “de” informatiebron.

21 Spoor monitoring 21 Bewering 8 Soms vraag ik me af “Hoe werden beleidsprogramma’s en - doelstellingen 25 jaar geleden opgevolgd & geëvalueerd”

22 Spoor monitoring 22 Bewering 9 Kwaliteitscirkels zijn best te verantwoorden als structurele fora voor ervaringsuitwisseling en continue motivatie.

23 Spoor monitoring 23 4. Debat


Download ppt "K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be."

Verwante presentaties


Ads door Google