De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 WWW.VAPH.BE VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 WWW.VAPH.BE VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 WWW.VAPH.BE VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2 INFOSESSIE WONEN 30 maart 2010 – Leuven Nele Matthys

3 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3 Overzicht 1.Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2.VAPH algemeen 3.Wat doet het VAPH (op vlak van wonen)? 3.1 Zorg 3.2 Hulpmiddelen en aanpassingen 3.3 Persoonlijke-assistentiebudget

4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid – Tegemoetkomingen – Kinderbijslag RIZIV Sociale maatregelen (bv. verminderd telefoontarief) Fiscale maatregelen (bv. verminderd BTW-tarief auto) Provincies en gemeenten (bv. huisvesting) Departement Onderwijs VDAB (tewerkstelling) VAPH / AWIPH / DPB …

5 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5 2. VAPH algemeen - Wat is het VAPH? Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Jo Vandeurzen - Doelgroep? “Een handicap is elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.” (decreet 7 mei 2004)

6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6 - Wat doet het VAPH? 1. Subsidiëren van de zorg 2. Hulpmiddelen en aanpassingen 3. Persoonlijke-assistentiebudget - Inschrijvingsvoorwaarden? − Jonger dan 65 jaar − In het Nederlands taalgebied of Brussel wonen − Verblijfsvoorwaarden − Behoefte aan zorg of hulpmiddelen die de integratie bevorderen

7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7 - Hoe is het VAPH georganiseerd? – Hoofdzetel in Brussel – 5 Provinciale Afdelingen – Sinds 21 mei 2008: ‘Antennepunt’ in Brussel

8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8 3. Wat doet het VAPH op vlak van wonen? 3.1 Zorgaanbod 3.2 Hulpmiddelen en woningaanpassingen 3.3 Persoonlijke-assistentiebudget

9 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9 3.1 Zorg Begeleiding en opvang van personen met een handicap Opdeling zorgvormen: − Minderjarigen (-21 j) – meerderjarigen (+21 j) − De manier van opvang en begeleiding »Ambulant (bv. Thuisbegeleiding en trajectbegeleiding; diensten zelfstandig wonen) »Residentieel »Semi-residentieel

10 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10 Aanvraag goedkeuring zorgvorm 1e aanvraag Formulier ‘aanvraag tot inschrijving en bijstand’ Multidisciplinair verslag via MDT Beoordeling Provinciale Evaluatiecommisie (eventueel gevolgd door Heroverwegingscommissie) Beslissing PA Arbeidsrechtbank

11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11 Latere aanvragen Formulier ‘aanvraag tot inschrijving en bijstand’ => Indien dit formulier niet volstaat zal PA bijkomende informatie (bijv. MDV) opvragen. Beoordeling Eventueel via Provinciale Evaluatiecommissie (mogelijks gevolgd door Heroverwegingscommissie) Beslissing PA Arbeidsrechtbank

12 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12 Centrale Registratie Zorgvragen Hulp bij de zoektocht naar een gepaste dienst/voorziening (via ‘contactpersoon’) Aanbod en de vraag op elkaar afstemmen Georganiseerd per provincie: Coördinatiepunten Handicap

13 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13 3.2 Hulpmiddelen en aanpassingen 3.2.1 Welke hulpmiddelen en aanpassingen zijn er? Vlibank (zie: http://www.vlibank.be):http://www.vlibank.be * Databank van hulpmiddelen en aanpassingen die door personen met een handicap en hun begeleiders of verzorgers gebruikt worden voor de sociale integratie - hulpmiddelen in België verkocht - hulpmiddelen uit het buitenland indien geen gelijkaardige of gelijkwaardige producten in België * Info, prijs, leverancier, eventueel foto en ervaringen

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14 Structuur Vlibank: - Functiebeperking: − personen met een motorische handicap − personen met een visuele handicap − personen met een auditieve handicap − personen met een stem-, taal- of spraakstoornis − personen met een cognitieve handicap of leerstoornis - Activiteit: − activiteiten dagelijks leven − mobiliteit − communicatie − wonen en toegankelijkheid − werken en ontspanning − hulpmiddelen voor verzorgers

15 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15 Voorbeeld: Structuur Vlibank H ulpmiddelen voor personen met een visuele berperking Zoek via activiteit Kies in de lijst hieronder de functiebeperking waarvoor u een hulpmiddel zoekt. Klik op 'een onderlijnde term' om de onderliggende categorieën te zien. Eens er geen onderliggende categorieën meer zijn, verschijnt 'Producten' links op het scherm. Klik op 'Producten' om de producten op te zoeken. Als er naast een activiteit of een productsoort 'Omschrijving' staat, wil dit zeggen dat er bijkomende informatie is. U kunt de omschrijving lezen als u met de muis over de tekst gaat. Om in de omschrijving verder te kunnen lezen, moet u eerst op 'Omschrijving' klikken. 1. hulpmiddelen voor personen met een motorische handicap 2. hulpmiddelen voor personen met een visuele handicap 2.1. activiteiten dagelijks leven (adl) 2.2. mobiliteit 2.3. communicatie > 2.4. wonen Producten 2.4.1. afstandsbediening Producten 2.4.2. barometer Producten 2.4.3. batterijlader Producten 2.4.4. thermometer 2.4.5. thermostaat Producten 2.4.6. tijdsschakelaar Producten 2.4.7. wanduurwerk: zie adl/klokkijken Producten 2.4.8. diversen

16 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16 Voorbeeld: Brochure uit Vlibank Analoog Nederlands sprekende alarmklok Productnaam:Cobolt Speechmaster radio/alarmklok 909001 Soort: radio Brochure: 1 afbeelding(en) scan van productbrochure

17 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17 3.2.2 Welke hulpmiddelen/aanpassingen kan het VAPH (deels) terugbetalen? Woningaanpassingen (bv. signaleringssysteem) Mobiliteit (bv. aanpassingen aan de wagen, tandem,…) Communicatie (bv. tolken voor doven en slechthorenden) Hulpmiddelen dagelijks leven (bv. faxtoestel, sprekende wekker,…) Twee terugbetalingsprincipes: - Meerkost - Residuariteit

18 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18 - Refertelijst – Lijst van hulpmiddelen – Functiebeperkingen en -domeinen – Maximumbedrag van tegemoetkoming -Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) - Minimum 250 euro - Goed gemotiveerd

19 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19 Voorbeeld: Structuur refertelijst

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20 Voorbeeld: Refertelijst Vervanging gehoor

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21 3.2.3 Welke hulpmiddelen kan het VAPH niet terugbetalen? - Medische en paramedische toestellen - GSM - Bromfietsen - Verzekeringen En er zijn s pecifieke regelingen voor: – Rolstoelen – Tolken voor doven en slechthorenden

22 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22 3.1.4 Aanvraagprocedure hulpmiddelen en aanpassingen 1e aanvraag Formulier ‘aanvraag tot inschrijving en bijstand’ Multidisciplinair verslag via MDT Beoordeling Provinciale Evaluatiecommissie (eventueel gevolgd door Heroverwegingscommissie) Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) Beslissing PA Arbeidsrechtbank

23 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23 Latere aanvragen Idem 1e aanvraag; maar 2 uitzonderingen: - Vervanging van een hulpmiddel - Aanvraag van een ‘eenvoudig hulpmiddel’ => Formulier “Gemotiveerde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen van een tweede of volgende vraag”

24 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24 3.1.5 Tips - Eerst aanvragen dan pas aankopen - Facturen moeten binnen het jaar worden ingediend - Bij aanpassingen woning: afspraken met verhuurder - Sinds 1/01/2009: hulpmiddelen moeten binnen 2 jaar worden aangekocht (uitz: woningaanpassingen: binnen 4 jaar na beslissing)

25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25 3.3 Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Zelfstandigheid vergroten zodat de persoon met een handicap thuis kan blijven Assistentie bij praktische activiteiten uit het dagelijks leven Er wordt een arbeidscontract afgesloten tussen de persoon met een handicap en zijn assistent 2010: PAB tussen 8.850 euro en 41.280 euro

26 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26 3.3.1 PAB: Wat kan? Huishoudelijke en lichamelijke activiteiten Verplaatsingen Assistentie op school en op de werkvloer Agogische, pedagogische en orthopedagogische begeleiding van de persoon en zijn ouders

27 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27 3.3.2 PAB: Wat kan niet? Hulpmiddelen aankopen Medische en paramedische behandelingen, onderzoeken en therapieën die al dan niet door het RIZIV terugbetaald worden Budgetbegeleiding Onderwijs organiseren Eigenlijke tewerkstelling overnemen

28 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28 3.3.3 Aanvraag PAB Formulier aanvraag tot inschrijving en bijstand Inschalingsverslag via MDT Beoordeling PEC oordeelt over inschrijfbaarheid (eventueel gevolgd door Heroverwegingscommissie) PAB-deskundigencommissie Beslissing PA Arbeidsrechtbank

29 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29 Meer informatie Communicatiedienst Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel T 02 225 85 97 www.vaph.be E-mail: informatie@vaph.be

30 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30 PA Antwerpen Potvlietlaan 5; 2600 Berchem T 03 270 34 40 (voormiddag) E antwerpen@vaph.be PA West-Vlaanderen Magdalenastraat 20; 8200 Brugge T 050 40 67 11 voormiddag) E brugge@vaph.be PA Limburg Ilgatlaan 7; 3500 Hasselt T 011 27 43 54 (voormiddag) E hasselt@vaph.be PA Vlaams-Brabant Brouwersstraat 3; 3000 Leuven T 016 31 12 11 (voormiddag) E leuven@vaph.be PA Oost-Vlaanderen Kortrijksesteenweg 788; 9000 Gent T 09 269 23 11 (voormiddag) E gent@vaph.be Antennepunt Brussel Sterrenkundelaan 30 (lok 4); 1210 Brussel (Openingsuren: ma en woe: 9u15-12u15 en 14u-16u; in juli en augustus enkel op woe) T 02 225 84 62 E brussel@vaph.be


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 WWW.VAPH.BE VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP."

Verwante presentaties


Ads door Google