De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het electronisch patiënten dossier bij de huisarts Leo Pas, huisarts, Onderzoeksafdeling WVVH Werkgroep EMD DMI Structuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het electronisch patiënten dossier bij de huisarts Leo Pas, huisarts, Onderzoeksafdeling WVVH Werkgroep EMD DMI Structuur."— Transcript van de presentatie:

1 Het electronisch patiënten dossier bij de huisarts Leo Pas, huisarts, Onderzoeksafdeling WVVH Werkgroep EMD DMI Structuur

2 Doelstellingen Inzicht verwerven in de principes van electronische medische dossier systemen Uitgaande van de ontwikkelingen in België Voor normering Met het oog op databeheer en -uitwisseling

3 Leer doelstellingen U dient na de training In staat te zijn verschillen soorten dossiersystemen te herkennen In functie van functionele vereisten een gepast dossiersysteem te kunnen uitkiezen Te kunnen bespreken aan welke criteria een systeem voldoet en welke niet De mogelijkheden van verschillende klasseer en codeersystemen te kunnen bespreken

4 Opbouw Functies van EMD (‘functies’) Opbouw van EMD(‘technische criteria’) Coderen of klasseren ? ICPC of ICD/DSM ? Gegevens Structuur en mogelijkheden Toepassingen Vandaag : iteractieve theorieopbouw Volgende week : teksten doornemen 18 december : begrip en illustraties pakketten

5 Definition 1 Medical Informatics comprises the theoretical and practical aspects of information processing and communication, based on knowledge and experience derived from processes in medicine and health care. Van Bemmel JH. The structure of medical informatics. Med Inform 1984;9:175-80.

6 Definition 2 Medical information science is the science of using system-analytic tools... to develop procedures (algorithms) for management, process control, decision making and scientific analysis of medical knowledge. Shortliffe EH. The science of biomedical computing. Med Inform 1984;9:185-93.

7 EMD VAN ha in België : http://www.health.fgov.be/EMDMI/ –Functies EMD DMI1999/2000 –Technische criteria2000/2001 –Structuur EMD2000/2002DPRS1 2002/2003DPRS2 –WetgevingEMD/GMD –Casusitiek en opledingWVVH/SSMG http://www.health.fgov.be/telematics/ principes en normering uitwisseling Databanken ter beschikking van ha : –BCFI http://www.bcfi.be/

8 Casus : Opvolging van een chronische patiënt met risico’s Een bejaarde dame van 76 jaar Patiënte is momenteel gezond Zij neemt Marevan° en de PTT bedraagt 26%. Patiënte is niet zo therapietrouw Tijdens het spreekuur belt de tandarts of er majeure contra-indicaties of problemen voor de onderste snijtanden te extraheren en om een uitgebreide sanering te doen van het gebit: tandsteen verwijderen ed..

9 Wat moeten we allemaal doen om zo efficiënt mogelijk te reageren? EMD openen Cave- blad Journaal Labo vergelijking Actuele en chronische medicatie Opstellen van een behandelingsplan  consulteren van raadgevingen, een aanbeveling ed.. Output van het document voor de tandarts op basis van gegevens uit het dossier. Afspraken maken met patiënte en tandarts

10 Basisfuncties ivm zorgverlening Symboolfunctiewordt contract Geheugen steunvlotte beschikbaarheid Continuïteitlongitudinale bewaking Syntheserelevante gezondheids problemen en zorg Risiko- en preventiebewaking Coördinatie en communicatie

11 Oefening 1: papieren versus electronisch dossier

12 Bijkomende meerwaarde De kracht van de visuele presentatie Het nut van bijkomende databanken. Berekenen van samengestelde maten Grafische voorstelling resultaten Klasseren en opzoeken Archiveren

13 Bijkomende functies van EMD Kwaliteitsbewaking –Besliskundige ondersteuning –kosten beheersing Medico-legale functie Wetenschappelijke analyse

14 Wettelijk kader KB 22 AUG 2002 Rechten van patiënt –Recht op alle informatie nodig inzicht Gezondheidstoestand –Vraag genoteerd –Recht op inzage binnen 15 dagen –Niet van persoonlijke nota’s –Recht op afschrift van geheel of gedeelte

15 Wettelijk kader KB 3 mei 1999 Minimumvoorwaarden Medisch dossier –Pid –Fam & pers ant –Uitslagen onderzoeken en verstrekkingen –Adviezen –Voorlopige en def diagnose –Behandeling –Evolutie

16 GMD Het globaal medisch dossier omvat de socio-administratieve gegevens de antecedenten, een lijst van problemen, verslagen van geneesheren-specialisten en andere zorgverstrekkers, de chronische behandeling. KB 07-06-2000

17 GMD (vervolg) Persoonlijke notities van de arts maken geen deel uit van het globaal medisch dossier. Het beheer behelst de opmaak en regelmatige oppuntstelling ervan. Het uitdrukkelijk verzoek van de verzekerde om zijn globaal medisch dossier te beheren

18 Technische criteria : consensus kwaliteit EMD (Soc Zekerheid) Standaardisatie –Persoonsgegevensuitwisseling –Genereren / integreren van boodschappen : telematica –Veranderingen bijhouden Metastructuur –rubricering –Selectie Beveiliging –Toegang –Backup systemen GebruiksvriendelijkHeid

19 ‘Vrijwillig’ gelabelde pakketten 2003 Accrimed 4.0 – 5.0 Epicure DMI-2 – Label 2003 Health One 3.6 - 2003 Le Généraliste 4.0 – 4.5 Medicis 2002 - 2003 Medidoc 3.7 – 4.0 Medigest 2002.2 – 2003.4 Medinote 1.0 Mediwin 4.0 – 4.2 Medsoft M21 – M22 Mepas 2.1 – 2.2 Omnipro 2.10.8 – 2.11.1 Omniwin 17.0 – 18.0 Pricare 3.1.3 – 3.3 Prodoc 3.1 Socrate Médical 4.0 – 5.0 SoSoeMe 7.5.1 – 8.0 Windoc 8.4 – 8.6

20 Summarised Electronic Health Record PID (NAAM/VN/SEX/GEBDAT/taal) Contactpersoon AuthorHA GMD RISICOALLERGIE/BIJWERK/MED/ sociaal/ander PERS ANT: CODE/BEGIN/EIND/TEXT/ links ACTUELE PROBLEEMLIJST ACTUELE MEDICATIE ( CNK /BEGIN/LINKS) VACCINATION STATUS ( CNK /DATE)


Download ppt "Het electronisch patiënten dossier bij de huisarts Leo Pas, huisarts, Onderzoeksafdeling WVVH Werkgroep EMD DMI Structuur."

Verwante presentaties


Ads door Google