De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van de hofcultuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van de hofcultuur"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van de hofcultuur
Een introductie

2 Geschieden is 1ste was Herodotos 450 v Chr
Tot jaren 60/70 gericht op geschied schrijvers. Daarna mentaliteitsgeschiedenis Geschiedenis richt zich vooral op Macht, Kracht en Gezag

3 J C Julius Caesar Jezus Christus Onze jaartelling – Anno Domini

4 De Middeleeuwen Donatio Constantini in 315
Christelijk geloof staatsgodsdienst in 385 Splitsing Romeinse Keizerrijk in 395 Plundering Rome 410 door Visigothen Laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustus afgezet in 476 Vestiging Kalifaat Cordoba in 7e eeuw Slag (schermutseling) bij Poitiers in 732 Keizerwijding Karel de Grote in 800

5 Christendom wordt Staatsreligie
Donatio Constantini, 315 nC Kroning Karel de Grote, 800

6 Patrologia Graeca & Patrologia Latina
Theodosius I 395 n.C.: scheiding Oost-West Romeinse Rijk onder de zonen van Theodosius Patrologia Graeca & Patrologia Latina

7 Poster voor schoollokalen
feodum=leen (feodaliteit, vazaliteit) investitura = benoemingsrecht Het geven van een kerkelijk ambt gebeurde door het overhandigen van een ring en een staf; men noemt dit investituur.

8 Verspreiding kloosters vroege middeleeuwen

9 Drie standen maatschappij

10 tempelridders Cistercienzers, Norbertijnen, Benedictijnen, Augustijnen, Dominicanen, Franciscanen e.a. Benedictus (ca ) Norbertus ( ) Dominicus ( ) Franciscus ( )

11 90% bevolking is horige Actie radius 30 km Gemiddelde levensduur: 30 jaar

12 Sleuteldata Schisma Paus te Rome en Patriarch te Constantinopel.
1066 Slag bij Hastings : Normandiers veroveren Engeland 1077 Hendrik IV versus Hildebrandt ( Paus Gregorius): Canossa 1096 Oproep bevrijding Jeruzalem door Paus Urbanus II 1099 Bloedbad Jeruzalem / Kruisridders 1122 Concordaat van Worms 1215 Magna Carta Het Concordaat van Worms was een concordaat tussen paus Calixtus II en keizer Hendrik V, dat op 23 september 1122 te Worms werd gesloten in een poging om een eind aan de Investituurstrijd te maken. Investituurstrijd[bewerken] De Investituurstrijd ging over het benoemingsrecht van de hogere geestelijken (bisschoppen). Van de keizer konden bisschoppen voorheen wereldlijke taken toegewezen krijgen, bijvoorbeeld als landsheer, met het doel bepaalde rijksgebieden (rijksbisdommen) niet erfelijk binnen één geslacht te laten verankeren. In tegenstelling tot de adellijke landsheren welke domeinen in erf over zouden gaan. Compromis[bewerken] Het concordaat draaide uit op een compromis. Nieuwe bisschoppen zouden voortaan van de kerk hun geestelijk gezag ontvangen. In de praktijk zou de lokale geestelijkheid echter de volgende eeuwen bisschoppen benoemen. Dat betekende dat de zogenaamde Rijkskerkenleer (het benoemen van bisschoppen door de wereldlijke macht) weliswaar tot een einde kwam maar dat zowel de Paus als de keizer er op korte termijn relatief weinig mee op zouden schieten.

13 Magna Carta 1215 Begin van rechten van parlement

14 Robin Hood, remade by BBC

15 Hersttij der Middeleeuwen
Honderdjarige oorlog: Engeland-Frankrijk Splitsing Pausdom:Avignon-Rome 1349 Zwarte Dood: 1/3 van de bevolking Bedelorden: Franciscus, Wycliff, Huss, Groote e.a. Verval feodale stelsel Overschot aan ridders: Heerplicht wordt Huurleger “Stadslucht maakt vrij”: doorbraak in 3 standen: stadsbesturen + privileges Ruilhandel in natura (jaarmarkten) wordt geldhandel (beurzen) Ambachten + Gilden Opkomst monarchale vorstendommen Opkomst nieuwe kenniscentra: universiteiten Italie is gevechtsterrein van Keizer-Koning-Paus versus de stadsstaten Einde Byzantijnse Rijk: 1453, val Constantinopel Einde Bourgondische Rijk: 1477, dood Karel de Stoute Einde Moorse Rijk: 1492, val Granada 1527: Sacco di Roma 1529 Suleyman verslagen bij Wenen r

16 Hagia Sophia

17 Italiaanse Renaissance Trecento +Quatrocento+Cinquecento
Gods gebod, natuurgeweld / de menselijke maat in belang en gewin ruilhandel in natura / geldhandel + beleggen Heerplicht / Huurleger Herwaardering van antieke glorie Herwaardering van menselijk kunnen: humanisme: homo universalis De weerzijden van Vanitas Machtsvacuum in kerk: nieuwe krachten, nieuw gezag

18 september The basilica, which was begun in 1228, is built into the side of a hill and comprises two churches known as the Upper Church and the Lower Church, and a crypt where the remains of the saint are interred. The interior of the Upper Church is an important early example of the Gothic style in Italy. The Upper and Lower Churches are decorated with frescoes by numerous late medieval painters from the Roman and Tuscan schools, and include works by Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti and possibly Pietro Cavallini. The range and quality of the works gives the basilica a unique importance in demonstrating the development of Italian art of this period.

19


Download ppt "Geschiedenis van de hofcultuur"

Verwante presentaties


Ads door Google