De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolg BA Taal- en cultuurstudies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolg BA Taal- en cultuurstudies"— Transcript van de presentatie:

1 Vervolg BA Taal- en cultuurstudies
DINSDAG 29 & WOENSDAG 30 MEI 2012

2 Waar gaat het over? TCS in schema
BSA / problemen / formulier bijzondere omstandigheden Hoofdrichtingen / registratie / wijzigen HR Dubbele HR of eigen invulling Cursusaanbod (nieuwe omgeving) Vrije ruimte (profilering) / minors Masteropleidingen Stage of Studeren in buitenland Portfolio (cohort voor 2010 en erna) Eindwerkstuk Afstuderen / Zomerprocedure Praktische informatie / Cursusinschrijving/ SVO Haal meer uit je studie Studiebegeleiding: wie voor wat / spreekuren etc.

3 Bachelor TCS Verplichtingen Hoofdrichting Vrije ruimte/Profilering S&P
Basiscursus onderzoek 1. TOC Eindwerkstuk (niv.3) 2. TCG (15 ECTS) 1. (niv.3) 3. KLM (niv.3) 2. (niv.3) 4. Stage (15 ECTS)* 5. Portfolio 6. 7. 6. (evt. vrij te kiezen) 8. * of studie buitenland 9.

4 Bindend Studieadvies BSA: 6 van de 8 vakken halen (45 ECTS), alle dit jaar behaalde cursussen tellen mee (niet de vrijstellingen) Vooraankondiging BSA per mail verstuurd (half mei) + aanmeldingsformulieren voor gesprekken met examencommissie Loop van blok 4: positieve adviezen Na blok 4: overige studieadviezen Negatief advies > 4 jaar uitgesloten van opleiding TCS Vertraging door overmachtsituatie/persoonlijke omstandigheden? Gemeld bij de studieadviseur? Beroep doen op meewegen pers. omstandigheden > melden bij examencommissie (met aanmeldingsformulier) > evt mogelijkheid dit toe te lichten in een gesprek. Deadline melden: woensdag 20 juni Gesprek examencommissie: maandag 2 juli Indien vertrouwelijk > afspraak maken met studieadviseur vóór 20 juni, dit op het formulier vermelden en contact opnemen met een van de studieadviseurs. Meer info zie website studiepunt.

5 15 hoofdrichtingen Amerikanistiek Latijns-Amerika Studies
Antieke Cultuur Nieuwe Media en Digitale Cultuur Communicatiekunde Middeleeuwen Film- en televisiewetenschap Moderne Letterkunde Postcolonial and Genderstudies Religie en Cultuur Politieke geschiedenis en Internationale Betrekkingen Taal en Cognitie Renaissance Studies Taal en ontwikkeling Moderne Kunst, Cultuur en Geschiedenis

6 Hoofdrichting Studieprogramma: > studieprogramma > hoofdrichtingen Vanaf heden nieuwe studieprogramma online op site TCS Samenhangend pakket / verdieping & specialisatie Aansluiting op minimaal 1 Masteropleiding (doorstroom) Minimaal 2 vakken op niveau 3 + Eindwerkstuk + BCO Maak keuze uit nieuwe studieprogramma (cursussen staan vermeld op het registratieformulier per HR; uitzonderingen mogelijk via aanvraag examencommissie) Let op voorbereiding/ingangseisen HR Cursusaanbod Via HR informatie op site TCS > programma per HR Via informatie over profilering: cursusaanbod Bachelor > zoek per blok/niveau/school of ga nog naar website Bacheloropleiding Via Onderwijscatalogus UU (zie website Studiepunt: Studieplanning Gebruik planningsformulier > > Studieprogramma > Formulieren Hoofdrichtingsadviseurs > contact > Hoofdrichtingsadviseurs Enkele HRA’s hebben extra spreekuren in mei en juni, andere gebruiken de reguliere afspraak/spreekuur momenten, check de site van TCS

7 Registratie Hoofdrichting
Registratieformulier: - Via website TCS > formulieren (of via HR zelf) - HR registreren vóór 1 juli a.s. (voor de HR én voor cursussen)!!! - Inleveren balie Studiepunt (Drift 13) - Wijzigingen in later stadium mogelijk (na behalen min. 120 ECTS) Let op! Nog wel ZELF inschrijven voor de cursussen via Osiris Student Checkmoment: je moet ingeschreven staan voor een HR bij aanvang Basiscursus onderzoek (blok 1 of 2) Overleg met HR-adviseur bij planningsvragen / problemen Track CCS binnen HR PGIB: aanmelden voor zondag 3 juni a.s. (zie mail onderwijssecretariaat), uiterlijk 5 juni bericht over loting ja/nee i.v.m. beperkte plaatsen Voorbeeld registratieformulier

8 Wil je liever iets anders?
Andere vakken in een HR opnemen: 1 vrij te kiezen vak binnen de HR > vermelden op registratieformulier Meer dan 1: goedkeuring nodig van examencommissie TCS Eigen hoofdrichting samenstellen Overleg met studieadviseur Na goedkeuring examencommissie TCS Twee hoofdrichtingen volgen 10 cursussen + Basiscursus onderzoek + Eindwerkstuk (dubbel mogen tellen: 2 cursussen, Basiscursus OZ*, Eindwerkstuk*) * indien zelfde wetenschapsgebied Handtekening nodig van studieadviseur Twee BA-studies volgen? Aangescherpte regels: kom langs voor advies (m.b.t collegegeld + overlap) Zie ook website Studentenservice voor o.a. collegegeldwizard en informatie langstudeerdersregeling en behalen 2e graad

9 Bachelor TCS (vb 2HRen) Verplichtingen Hoofdrichting Vrije ruimte S&P
Basiscursus onderzoek 1. TOC Eindwerkstuk 2. TCG (15 ECTS) 1. (niv.3) 3. KLM 2. (niv.3) 4. Stage (15 ECTS)* 5. + Portfolio 6. 7. 8. * of studie buitenland 9.

10 2 Hoofdrichtingen Toelichting op schema:
1 Hoofdrichting:  grijze + roze velden (6 cursussen + EW + BCO) 2 Hoofdrichtingen: roze deel > 4 cursussen van de 1e HR + groene deel > 4 cursussen van de 2e HR + grijze deel = 2 mogelijke overlapcursussen van HR 1 én 2 (dus die in beide studieprogramma's voorkomen) + BCO en EW, indien beide HRen hetzelfde wetenschapsterrein beslaan (vb. iemand met een taalkundige + historische hoofdrichting kan niet overlappen, maar iemand met Religie en cultuur kan wel overlappen met bijv Politieke Geschiedenis) NB Niveau 3 cursussen mogen in roze, groene of grijze veld staan. Extra niveau 3 mag natuurlijk altijd. Denk aan min. eis van 45 ECTS op niv 3.

11 Vrije keuze/minors Vele mogelijkheden Minor
Aanlooproute/ingangseisen HR/uitbreiding taalverwerving etc Ingangseisen masteropleiding Studie aan andere faculteit of universiteit (binnen of buiten UU, binnen- en buitenland) Minor Keuzepakket (30 ECTS): Geen overlap met HR of TCG mogelijk Inschrijven voor minor is verplicht (+ apart voor cursussen!) Selectie voor Journalistiek in april (2 x startmoment), zie mail Is een minor verplicht? NEE maar check ingangseisen masteropleiding!

12 Masteropleidingen Begin tijdig met oriëntatie!
Voorlichting UU: februari en november Per HR min. 1 doorstroommaster (zie studieprogramma per HR) Websites: en en UU: professionele (1 jaar), educatieve en research-masters (2 jaar) Check ingangseisen MA (= BA cursussen of minor), toelatingsprocedure, startmoment en deadline Ingangseisen kunnen worden opgenomen in HR of Vrije Ruimte Vragen over toelating? Neem contact op met programmacoördinator MA Mis de deadline voor aanmelding niet! Onthoud: Doorstroommaster is NIET selectief (ook niet voor TCSers)

13 Stage of Studeren in het buitenland
Verplicht (15 ECTS: 420 uur/52 werkdagen) In principe op niveau 3 (eventueel niveau 2 mogelijk = meeloop) > ontplooiïng > stage (inclusief procedure, links, regelingen, tips, vacatures, formulieren etc) Stagebureau: Drift 13, bij Studiepunt 2x per jaar informatieavond > Eventueel te vervangen door: Studeren in het buitenland Let op: voldoende niveau 3-vakken, liefst voor vertrek! Hou inschrijvingsdeadlines in de gaten (vallen vroeg) Voorlichting in het najaar en (UU)

14 Portfolio en ICT Portfolio
Verplichte exameneis; zie info > studieprogramma > portfolio Voor studenten van voor 2010: - - Studieplanning, Academische vaardigheden en Reflectie - Zet je werkstukken/presentaties op de Productenpagina Geef je tutor, de HRA en SA toegang (via instellingen/beheer) Eindbeoordeling HRA: meld je z.s.m. voor goedkeuring als je wilt afstuderen Let op: portfolio in deze vorm verdwijnt deze zomer, print een papieren versie uit en werk deze bij. Voor studenten vanaf 2010: Portfolio op WebCT (persoonlijke pagina) Handleiding met opdrachten via site TCS (zie hierboven) Instrument om te reflecteren op eigen ontwikkeling en keuzes als TCS student Bewaar ook hierop werkstukken en presentaties Maak je studieplanning (gebruik planningsformulier) en zet deze op je pagina 4 momenten van reflectie tijdens studie (TOC, BCO, KLM en stage) Geef tutor, SA en HRA toegang Eindbeoordeling HRA ICT: niet verplicht, wel vaardigheden vereist (leermodules via ICT site)

15 Eindwerkstuk Binnen hoofdrichting (niv. 3)
Verschillen per opleiding (o.a. Communicatiekunde, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, FTV, LA studies): bijv. binnen themacursus, onderzoekswerkgroep of individueel Lees het studieprogramma voor de voorwaarden BA Eindwerkstuk per Hoofdrichting! Algemene eisen (globaal): Ca woorden (7,5 ECTS; niveau 3) Zelfstandig onderzoek doen en rapporteren Begeleid door docent binnen GW (vanaf volg. jaar 2e beoordelaar)

16 Afstuderen Niet meer zelf aanvragen, gaat automatisch (check wel of SVO in orde is en je HR cursussen zijn geregistreerd) De examendatum is altijd de laatste werkdag van de maand waarin het laatste resultaat in Osiris is ingevoerd. Studenten die afstuderen met als examendatum 31 augustus 2012 ontvangen in de loop van september een afstudeerverklaring. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven voor het nieuwe collegejaar, immers je bent op 31 augustus afgestudeerd. - Let op: wel uitschrijven aan de UU als je in mei of juni afstudeert (en stopzetten studiefinanciering) : dit gaat niet automatisch! Zomerprocedure op website studiepunt > afstuderen: - Brief gehad met ontbrekende onderdelen (wel/niet, wat te doen) Evt uitstel aanvragen na ontvangst brief (of binnen 2 weken na ontvangst bericht dat je bent afgestudeerd) + reden

17 Afstuderen (vervolg) Op site Studiepunt vind je ook informatie over cum laude afstuderen, GPA en data van de diploma-uitreikingen etc. Belangrijk: je hebt geen recht op studiebegeleiding in de zomer (maak afspraken met begeleider!) Zie archief op site TCS voor ‘oude’ studieprogramma’s Kijk in de OER voor exameneisen, overgangsregelingen etc. > te vinden op site Studiepunt

18 Praktische informatie
Cursusinschrijving: 11 juni t/m 1 juli 2012 Deadline cursussen met beperkte capaciteit (“plaatsingscommissie”): Don. 14 juni uur Let op Practica TFT en EW TFT: gaat via online formulier: Beperkt plek (hou alternatieven in beeld op niv 3) Studieprogramma: via > Let op evt. errata die kunnen volgen! Cursusaanbod GW: > praktische informatie > cursusaanbod GW (zie ook mail van 24-5) ook via Osiris student Onderwijscatalogus UU: Studiepunt Online: voor alle info over: inschrijvingsperiodes, (ook andere faculteiten), wijzigingsdagen, plaatsingscommissies, nieuws en agenda, OER, studentenstatuut, BSA, GPA, studentbegeleiding, klachtenprocedure, regeling ziekmelding, fraude/plagiaat, afstuderen, voorzieningen, geldzaken etc.

19 Studievoortgangsoverzicht
Belangrijk dat je SVO klopt: check regelmatig of cursussen op juiste plaats staan in je studieprogramma in Osiris (zeker als je wilt afstuderen > snel wijzigingen doorgeven aan Studiepunt!! Gebruik hiervoor HR registratieformulieren/wijzigingsformulieren Inschrijven HR voor studenten gestart vóór 2010: Site TCS > studieprogramma > formulieren > registratie voor ouderejaars (ook voor wijzigingen) Inschrijven HR voor studenten vanaf 2010: Site TCS > studieprogramma > formulieren > registratie Vóór 1 juli a.s. Wijzigen cursussen kan na behalen min 120 ects

20 Haal meer uit je studie Honoursprogramma Geesteswetenschappen
Descartes College UU Informatie via site Studiepunt > ontplooiing Let op aanmelddeadlines (meestal eind mei, juni of juli) Belangrijk is meestal je motivatie en soms je gemiddeld cijfer Punten komen bovenop het reguliere studieprogramma Meestal totaal 30 ects

21 Studiebegeleiding Tutor Hoofdrichtingsadviseurs Studieadviseur
> contact > Tutoren Gesprek eind mei/begin juni: vraag er evt. zelf om! Hoofdrichtingsadviseurs > Hoofdrichtingsadviseurs (ook voor spreekuren en contactgegevens) Studieadviseur Voor complexere studieplanning Studievertraging of persoonlijke omstandigheden Zie voor spreekuren/afspraken: > contact > studieadviseur Studiekeuze Kijk voor meer informatie: Studievaardigheden Zie voor trainingen en workshops: (Centrum voor Onderwijs en Leren) NB Voor praktische vragen over TCS kun je ook terecht bij de onderwijscommissaris van Alias: mail naar

22 !!! Kom langs of bel als het dringend is !!! (dan liever geen mail)
Studieadviseurs TCS Sigrid Botzen + Frank de Haas + Dianne Draper (assistent studieadviseur) Inloopspreekuren op maandag en donderdag: uur en woensdag: uur Telefonische spreekuren op maandag en donderdag: uur en woensdag: uur Afspraken maken van een half uur via Studiepunt: (tel ) of balie Drift 13. Adres: Domplein 28, kamer (uitsluitend bereikbaar via Trans 10 door de binnentuin) Mail: (alleen voor korte vragen, antwoord kan enige tijd duren; gebruik je studentsmail!) Telefoon: (ma en woe) /1959 (don) (alleen tijdens telefonische spreekuren) !!! Kom langs of bel als het dringend is !!! (dan liever geen mail)


Download ppt "Vervolg BA Taal- en cultuurstudies"

Verwante presentaties


Ads door Google