De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolg BA Taal- en cultuurstudies Maandag 31 mei & woensdag 2 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolg BA Taal- en cultuurstudies Maandag 31 mei & woensdag 2 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vervolg BA Taal- en cultuurstudies Maandag 31 mei & woensdag 2 juni 2010

2 Waar gaat het over? TCS in schema Hoofdrichtingen Eindwerkstuk Portfolio Vrije ruimte/minors Masteropleidingen Stage & Studeren in buitenland Praktische informatie BSA

3 Bachelor TCS VerplichtingenHoofdrichtingVrije ruimte S&PBasiscursus onderzoek1. TOCEindwerkstuk2. TCG (15 ECTS)1. (niv.3)3. KLM2. (niv.3)4. Stage (15 ECTS)* 3.5. + Portfolio4.6. 5.7. 6. (evt. vrij te kiezen)8. * of studie buitenland 9.

4 15 hoofdrichtingen AmerikanistiekLatijns-Amerika Studies Antieke Cultuur Nieuwe Media en Digitale Cultuur CommunicatiekundeMiddeleeuwen Film- en televisiewetenschapModerne Letterkunde GenderstudiesReligie en Cultuur Politieke geschiedenis en Internationale Betrekkingen Taal en Cognitie Renaissance Studies (KCG 1450-1750) Taal en ontwikkeling Kunst, Cultuur en Geschiedenis 1750-heden

5 Hoofdrichting Studiegids: www.uu.nl/gw/studiepunt > naslag en regelingen > studiegidswww.uu.nl/gw/studiepunt Samenhangend pakket Verdieping & specialisatie Aansluiting op Masteropleiding Minimaal 2 vakken op niveau 3 Studieplanning Gebruik planningsformulier > www.uu.nl/gw/tcs > Studieprogramma > Formulierenwww.uu.nl/gw/tcs Inschrijven en wijzigen voor hoofdrichting > www.uu.nl/gw/tcs > Studieprogramma > Formulieren (inleveren bij OWS)www.uu.nl/gw/tcs Hoofdrichtingsadviseurs www.uu.nl/gw/tcs > contact > Hoofdrichtingsadviseurswww.uu.nl/gw/tcs

6 Wil je liever iets anders? Andere vakken in een HR opnemen (1 vrij te kiezen vak binnen de HR) > Meer dan 1: na goedkeuring examencommissie TCS Eigen hoofdrichting samenstellen > na goedkeuring examencommissie TCS Twee hoofdrichtingen volgen 10 vakken + Basiscursus onderzoek + Eindwerkstuk (dubbel mogen tellen > 2 vakken, Basiscursus OZ*, Eindwerkstuk) * indien zelfde wetenschapsgebied Twee BA-studies volgen? Aangescherpte regels: kom langs voor advies (m.b.t collegegeld + overlap)

7 Bachelor TCS VerplichtingenHoofdrichtingVrije ruimte S&PBasiscursus onderzoek1. TOCEindwerkstuk2. TCG (15 ECTS)1. (niv.3)3. KLM2. (niv.3)4. Stage (15 ECTS)* 3.5. + Portfolio4.6. 5.7. 6.8. * of studie buitenland 9.

8 Eindwerkstuk  Binnen hoofdrichting (niv 3)  Verschillen per opleiding (o.a. Communicatiekunde, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, FTV, LA studies)  Lees de studiegids voor de voorwaarden BA Eindwerkstuk per Hoofdrichting! Algemene eisen  6.000 - 8.000 woorden (7,5 ECTS; niveau 3)  Zelfstandig onderzoek doen en rapporteren  Begeleid door docent binnen GW

9 Portfolio en ICT Portfolio  Verplichte exameneis  http://pf.let.uu.nl/ http://pf.let.uu.nl/  Studieplanning, Academische vaardigheden en Reflectie  Zet je werkstukken/presentaties op de Productenpagina  Geef je tutor toegang (evt ook de studieadviseur)  Vanaf 2010 verandert portfolio voor de 1e jaars van dat studiejaar ICT: niet verplicht, wel vaardigheden vereist

10 Vrije keuze/minors Vele mogelijkheden Aanlooproute/ingangseisen HR/uitbreiding taalverwerving etc Ingangseisen masteropleiding Studie aan andere faculteit of universiteit (binnen of buiten UU, binnen- en buitenland) Minor Keuzepakket (30 ECTS): www.uu.nl/minorswww.uu.nl/minors Geen overlap met HR mogelijk Inschrijven voor minor is verplicht (+ apart voor cursussen) > na afloop ‘verklaring afgelegde minor’ indienen bij excie betref. opleiding Selectie voor Journalistiek begin april (2 x startmoment) Is een minor verplicht? NEE maar check ingangseisen masteropleiding!

11 Masteropleidingen Begin tijdig met oriëntatie! Voorlichting UU: februari en november Per HR een doorstroommaster -> let op wijzigingen masteraanbod 2010-2011!! Websites: www.universitairemasters.nl en www.uu.nl/masters en www.uu.nl/gw/masterwww.universitairemasters.nlwww.uu.nl/masterswww.uu.nl/gw/master UU: professionele (1 jaar), educatieve en research-masters (2 jaar) Check ingangseisen (= BA cursussen of minor), toelatingsprocedure, startmoment en deadline  Ingangseisen kunnen worden opgenomen in HR of Vrije Ruimte  Vragen over toelating? Neem contact op met coördinator MA  Mis de deadline voor aanmelding niet!

12 Stage of Studeren in het buitenland Stage verplicht (15 ECTS: 420 uur/52 werkdagen) Niveau 2 versus niveau 3 Stagevoorbereidingsbijeenkomsten verplicht (elk blok) www.hum.uu.nl/stage Eventueel te vervangen door: Studeren in het buitenland Let op: voldoende niveau 3-vakken! Hou inschrijvingsdeadlines in de gaten (vallen vroeg) Voorlichting in het najaar www.uu.nl/gw/buitenland

13 Praktische informatie Cursusinschrijving: 7 t/m 27 juni 2010 Deadline cursussen met beperkte capaciteit (“plaatsingscommissie”): 10 juni 16.00 uur  Let op Practica TFTV: 1x per jaar inschrijven tot 10 juni 16.00 uur > dus ook voor blok 3 of 4!!!  Ingangseis > 120 ECTS  Via online formulier: www.uu.nl/gw/tftwww.uu.nl/gw/tft Studiegids: www.uu.nl/gw/studiepunt > naslag en regelingen > studiegids of bij studieprogramma via www.uu.nl/tcs > Let op errata!www.uu.nl/gw/studiepuntwww.uu.nl/tcs Cursuskrant: www.let.uu.nl/cursuskrantwww.let.uu.nl/cursuskrant Onderwijscatalogus: www.uu.nl/onderwijscataloguswww.uu.nl/onderwijscatalogus Studiepunt Online: www.uu.nl/gw/studiepunt voor info over: inschrijvingsperiodes, (ook andere faculteiten), wijzigingsdagen, plaatsingscommissies, nieuws en agenda, OER, studentenstatuut, studentbegeleiding, klachtenprocedure, regeling ziekmelding, fraude/plagiaat, afstuderen, voorzieningen, geldzaken etc.www.uu.nl/gw/studiepunt

14 Bindend Studieadvies BSA: 5 van de 8 vakken halen (37,5 ECTS) Brieven in juni: vooraankondiging BSA; positieve of negatieve adviezen of waarschuwing Negatief advies > 4 jaar uitgesloten voor TCS Vertraging door overmachtsituatie?  Gemeld bij de studieadviseur (of tutor)?  Hoorzitting examencommissie op woensdag 14 juli (gesprek met studieadviseur mogelijk op maandag 12 juli), uitsluitend aanmelden hoorzitting middels formulier – zie site studiepunt.

15 Haal meer uit je studie Honoursprogramma Geesteswetenschappen: Humanities College > deadline verlengd tot 5 juli Descartes College UU > deadline 31 mei Informatie via site TCS (Honours programma) of studiepunt of www.uu.nl/gw Informatiebijeenkomst Humanities College op donderdag 1 juli om 17.15 uur (Drift 23 zaal 2.12) Belangrijk: motivatie en gemiddeld cijfer: 7 Punten: 30 ects bovenop reguliere programma

16 Studiebegeleiding Tutor www.uu.nl/gw/tcswww.uu.nl/gw/tcs > contact > Tutoren Gesprek eind mei/begin juni: vraag er evt. zelf om! Hoofdrichtingsadviseurs www.uu.nl/gw/tcswww.uu.nl/gw/tcs > Hoofdrichtingsadviseurs (ook voor spreekuren en contactgegevens) Studieadviseur Voor complexere studieplanning Studievertraging of persoonlijke omstandigheden Zie voor spreekuren/afspraken: www.uu.nl/tcs > contact > studieadviseurwww.uu.nl/tcs Studiekeuze Kijk voor meer informatie: www.centrumstudiekeuze.nlwww.centrumstudiekeuze.nl Studievaardigheden Zie voor trainingen en workshops: www.ivlos.uu.nlwww.ivlos.uu.nl

17 Studieadviseurs TCS Sigrid Botzen en Maartje Vermeulen Inloopspreekuren op maandag en donderdag: 11-12 uur Telefonische spreekuren op maandag en donderdag: 10-11 uur Afspraken maken van een half uur via Studiepunt: (tel 030-253 6285) of balie Drift 8. Adres: Trans 6, kamer 0.31 Mail: studieadviesTCS.GW@uu.nlstudieadviesTCS.GW@uu.nl Telefoon: 030-253 6032 / 8140


Download ppt "Vervolg BA Taal- en cultuurstudies Maandag 31 mei & woensdag 2 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google