De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting IPO reglement 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting IPO reglement 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting IPO reglement 2012
Gebaseerd op info vanuit CWH en vanuit het WUSV / FCI Keurmeesterseminar december 2011

2 Algemeen Internationaal 1 reglement zonder nationale inhoudelijke aanpassingen Invoering IPO V en IPO ZTP vrij. Bij twijfel is De Duitse versie bepalend. Naast FCI de WUSV Taak WUSV is o.a. ons ras te beschermen en leiding te geven aan de fokkerij, dit is ook een taak van de keurmeesters met SV erkenning.

3 Algemeen AK mag geen honden keuren die eigendom zijn of aan hem zijn toevertrouwd, ook honden van wie de eigenaar met hem in huiselijke gemeenschap onder hetzelfde dak woont. Dit geldt voor alle africhtingevenementen van examen tot en met WK. AK mag 36 eenheden per dag keuren

4 Algemeen Op een examen moeten minimaal 4 verschillende geleiders (HG) deelnemen Minimum leeftijden VZH 15 maanden SpH I + II 18 maanden IPO SpH 20 maanden Hond moet op de dag van het examen deze leeftijd hebben

5 Onbevangenheidtest Hond moet zich laten aanraken indien gewenst door AK (niet provocerend)

6 Rangschikking Plaatsing bij gelijk puntentotaal op wedstrijd
1e Hoogste punten in C 2e Dit ook gelijk dan hoogste punten in B 3e Dit ook gelijk dan ex-aequo Bij ex-aequo vervalt de plaats daarna, bijv. bij gedeelde eerste plaats is er geen tweede plaats. Let op : Geen FGK meer en niet meer loten bij uiteindelijk gelijk eindigen

7 Belonen Er mag pas een beloning gegeven worden aan de hond als de combinatie het veld heeft verlaten.

8 Speurhond 3 typen SpH SpH I, SpH II en IPO SpH
Is geen verplichte volgorde Basis voor SpH I, SpH II en IPO SpH is VZH. Dus als basis voor Sph II en IPO SpH geen SpH I vereist

9 Diskwalificatie 2 verschillende soorten diskwalificatie
1e Wegens onsportief gedrag HG. Buiten het vervallen van de behaalde punten en het natuurlijk niet verder mogen deelnemen aan het evenement wordt er een schriftelijke klacht bij de CWH ingediend. Tekst in rashondenlogboek : diskwalificatie wegens onsportief gedrag.

10 Diskwalificatie 2e Wegens ongehoorzaamheid.
Geen bespreking, geen punten, indien van toepassing wel DZB Alle al behaalde punten vervallen Mag natuurlijk verder niet meer aan het evenement deelnemen, ook niet als Dummy In rashondenlogboek : diskwalificatie wegens ongehoorzaamheid

11 Diskwalificatie Bij diskwalificatie dient de geleider met zijn hond aanwezig te blijven tijdens het gehele evenement.

12 Afdeling A Voorwerpen in alle programma’s 21 punten IPO I en II 11-10
IPO III SpH I SpH II 1e Voorwerp in alle programma’s na tenminste 100 pas Voorwerpen mogen niet dichter dan 20 pas voor of na een hoek gelegd worden

13 Afdeling A Verwijzen van voorwerpen.
Na het verwijzen mag de HG links of rechts van de hond gaan staan De aanzet moet vanaf deze kant gebeuren Belonen mag 1 maal, dit voor of na het tonen van het voorwerp Belonen tijdens het zoeken mag alleen in het IPO I programma en niet in het bereik van de hoeken

14 Afdeling A De band van het Bütcher-geschir moet ter hoogte van de laatste ribben zitten en mag niet strak aangetrokken zijn. Het verschil van tempo tijdens het zoeken is niet foutief als de ondergrond van verschillende moeilijkheidsgraad is

15 Afdeling A Speurhond Als bij het examen voor IPO SpH maar op 1 dag tenminste 70 punten is behaald is er geen certificaat behaald, dus ook geen SpH II De verleiding mag niet lopen door de 1e en/of de laatste balk en moet minimaal 40 meter van een hoek verwijderd zijn onder een hoek niet kleiner als 60 graden Bij SpH I is wisselende ondergrond verplicht, het oversteken van een verharde weg niet

16 VZH Toegestaan naast schakelketting ook leren halsband of zelfs tuig, dit uitsluitend bij kleine rassen Geen schotproef meer Op examens geen VZH deelnemer met IPO deelnemer laten draaien. Onmogelijk door ontbreken van de schotproef bij VZH Bij de afzonderlijke oefeningen zal de AK een kwalificatie benoemen. De totaaluitslag zal zijn : geslaagd of niet geslaagd zonder punten.

17 VZH Zit-oefening : Na 10 tot 15 pas innemen BP / hond moet dan zelfstandig gaan zitten / na korte pauze geeft HG commando “zit” loopt 15 passen door en draait zich om / op teken van de AK gaat HG terug naar de hond

18 VZH Af-oefening met voorroepen : Na 10 tot 15 pas innemen BP / hond moet dan zelfstandig gaan zitten / na korte pauze geeft HG commando af en loopt tenminste 30 pas door / op teken van de AK roept HG de hond voor / na enkele seconden roept HG de hond aan de voet In de groep moet de HG halthouden in de buurt van een persoon.( Alleen bij VZH )

19 Afdeling B In alle afdelingen is alleen een schakelketting toegestaan, dit m.u.v. het VZH. Vlooien en tekenbanden zijn niet toegestaan. Alle basisposities mogen maar 1 maal ingenomen worden en dit vanuit voorwaartse beweging Bij de zit-oefening in alle programma’s en de sta-oefening in het IPO II loopt de HG 15 pas door.

20 Afdeling B Bij de oefeningen met voorroepen mag de HG verder doorlopen dan 30 pas, de AK kan hier ingrijpen door aan te geven dat de HG moet stoppen De hond mag alleen beloond worden in de afsluitende basispositie, dus aan het eind van de oefening. Het einde van het vrijvolgen is niet het halthouden in de groep

21 Afdeling B Tussen de oefeningen moet de hond vrijvolgen en mag niet gemotiveerd worden Het bijtstuk van de apporteerblokken moet minimaal 4 cm vrij zijn van de grond Bij het gooien van het blok moet de HG normaal blijven staan Bij de haag en schutting moet minimaal 1 sprong getoond worden en het blok moet geapporteerd worden om punten te krijgen

22 Afdeling B Bij het ophalen van de hond in de verschillende oefeningen moet het commando “zit” gegeven worden, “voet”is niet correct Bij aanvang van het programma moeten beide geleiders gelijktijdig in de BP staan, de eerste om aan het volgen te beginnen, de andere om de hond af te commanderen voor de oefening “afliggen met afleiding”

23 Afdeling C Fases van een verdedigingsoefening: Inzet / openingsfase
Belastingsfase Overgangsfase, dit is de fase die ligt tussen het moment dat de PW de actie stopt en de HG het commando “los”geeft. Deze fase moet getoond worden Losfase Bewakingsfase

24 Afdeling C Opstelling van de HG voor het revieren:
Bij IPO I tussen 4 en 5 Bij IPO II tussen 2 en 3 Bij IPO III tussen 1 en 2 Voor het revieren moet de HG zich melden met het gezicht naar het veld / richting AK Na het teken van de AK draait hij een kwartslag en begint de revier-oefening

25 Afdeling C Als de hond tijdens het revieren terug in de BP wordt genomen volgt diskwalificatie Bij het inzetten van de vlucht moet de HG het commando “stellen” geven. De HG moet dat commando geven op het teken van de AK aan de PW om de vlucht in te zetten. Tijdens het rugtransport moet de hond gericht zijn op de PW. Een ander commando als “volg” is toegestaan, bv. “transport”

26 Afdeling C Voor het inzetten van het zijtransport moet de hond naast de PW gebracht worden


Download ppt "Toelichting IPO reglement 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google