De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U kunt hier textboxen aanmaken en foto’s en tabellen e.d. plaatsen Het te gebruiken lettertype (huisstijl UvA) is Garamond Bodem degradatie en Verwoestijning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U kunt hier textboxen aanmaken en foto’s en tabellen e.d. plaatsen Het te gebruiken lettertype (huisstijl UvA) is Garamond Bodem degradatie en Verwoestijning."— Transcript van de presentatie:

1 U kunt hier textboxen aanmaken en foto’s en tabellen e.d. plaatsen Het te gebruiken lettertype (huisstijl UvA) is Garamond Bodem degradatie en Verwoestijning in Zuid-Europa Erik Cammeraat Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

2 Wat is Verwoestijning Woestijnen in Europa? Oorzaken van verwoestijning in Europa Bodemdegradatie Conclusies Inhoud

3 Wat is Verwoestijning? Verwoestijning is degradatie van land in aride, semi-aride en sub- humide gebieden, als gevolg van variaties in klimaat en invloed door de mens. UNCCD protocol vergelijkbaar met Kyoto protocol

4

5 Sand dunes

6 Mondiaal probleem Verwoestijning is een mondiaal probleem maar is ook belangrijk in Europa (Middellandse Zee gebied Oost Europa (Hongarije, Rusland, Oekraine)) bron: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/desert.html

7 Klimaatsvariaties minder neerslag en/of langer uitblijven van regen  minder water in de bodem of stuwmeren, droogvallen bronnen, afname plantengroei neerslag valt onregelmatiger maar met hogere intensiteit  bodemerosie, vol sedimenteren van waterreservoirs hogere temperaturen  meer verdamping van water, zoutaccumulatie Oorzaken van Verwoestijning

8 Variatie jaarlijkse neerslag in droge gebieden (uit Cooke et al.,1999)

9 Trend in jaarlijkse neerslag in Murcia (1862-1997) (uit Lopez Bermu- dez et al., 2002)

10 Miljoenen met water stress: effect van beleid ( from Arnel, 2007)

11 Menselijke invloed overbemaling van grondwater voor irrigatie  sterke daling grondwater, verzilting van water ongelimiteerd gebruik van water voor landbouw en toerisme  sterke daling grondwater, verzilting van water overbegrazing en ontbossing  reductie van vegetatie bedekking en bodemdegradatie (economische) marginalisatie van landbouwgrond  landverlating en erosie Oorzaken van Verwoestijning

12 Horticultuur in Murcia (Brocoli): Overbemaling kleine locale aquifers

13 Landgebruiksverandering in Almeria (1950-1990) (uit Grove, 1996)

14 Grondwater in Murcia, ZO Spanje Naar Romero-Diaz et al., 2002

15 Bron: Natuur en Techniek, sep 2005 ontzilting van zeewater: de oplossing? Bron: Natuur en Techniek

16 Stipa veld: Overbegrazing (N-Marokko)

17 Stipa veld: Niet (meer) begraasd (ZO Spanje)

18 Praktijkfoto Landverlating en rill vorming

19 Satellieten ‘zien’ een vergroening van de Sahel en het Middell. Zee gebied! 1982-2003: Trends in de vergroening van het Middellandse Zee gebied (uit Helden and Tottrup, 2008 )

20 Verwoestijning? Vergroening rijmt niet met satellietopnamen!  verkeerde interpretatie?  enorme toename van geïrrigeerd landbouw areaal! Enorme aanslag op watervoorraad !

21 Bodemdegradatie Belangrijke factoren:  Organische stofgehalte afname  Bodemstructuur verlies  Korstvorming op het oppervlak  Verlies aan infiltratie mogelijkheden  Verlies nutriënten door erosie  Verzilting  Biomassa productie neemt af! Zouden we bodemdegradatie kunnen verhinderen?

22 Verandering van organische stofgehalte afhankelijk van neerslag (transect Jerusalem- Dead Sea) (uit Lavee et al., 1989)

23 Verandering van bodemstructuurstabiliteit afhankelijk van neerslag (transect Jerusalem- Dead Sea) (uit Lavee et al., 1989)

24 bodemverslemping

25 Experiment korstvorming

26 Water- en winderosie: afhankelijk van klimaat (uit Cooke et al., 1993)

27 Geulvorming, erosie en vegetatiesuccessie

28 Change in hydrological and erosion processes in relation to climate (transect Jerusalem- Dead Sea). A= water accepting C= overlandflow contrib. (uit Lavee et al., 1989)

29 rills

30 rill erosie

31 Stuwdam

32 verlaten qanat systemen

33 klassieke ‘soil and water conservation’: situatie 1993

34 effecten wegploegen terrassen en ‘buldozering’: situatie 2008

35 Vermindering van Bodemdegradatie Zorgen dat water zo min mogelijk oppervlakkig afstroomt en dus de bodem behouden blijft  ‘Water harvesting’ (klassieke methode)  ‘Organische stof gehalte verhogen (mulchen)  Waterafstroming verhinderen met vegetatie (eco-engineering)  Stop egaliseren van landschap  ‘Duurzaam watergebruik’ “On site” oplossingen om “off-site” problemen te voorkomen

36 Conclusies -Verwoestijning: -Mondiaal probleem -Ook in Zuid Europa -Wordt vaak gemaskeerd door irrigatie en watermisbruik -Bodemdegradatie - Gekoppeld aan klimaat en menselijk gebruik - Onderdeel van verwoestijning - Veroorzaakt verlaging van biomassaproductie - Is te voorkomen door geschikte management technieken


Download ppt "U kunt hier textboxen aanmaken en foto’s en tabellen e.d. plaatsen Het te gebruiken lettertype (huisstijl UvA) is Garamond Bodem degradatie en Verwoestijning."

Verwante presentaties


Ads door Google