De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huwelijk, scheiding en gemeente1 Huwelijk, scheiding en gemeente. Een aanzet tot gesprek in de gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huwelijk, scheiding en gemeente1 Huwelijk, scheiding en gemeente. Een aanzet tot gesprek in de gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Huwelijk, scheiding en gemeente1 Huwelijk, scheiding en gemeente. Een aanzet tot gesprek in de gemeente

2 Huwelijk, scheiding en gemeente2 een hachelijke onderneming ?

3 Huwelijk, scheiding en gemeente3

4 4 Als twee mensen trouwen, trouwen twee zondige mensen

5 Huwelijk, scheiding en gemeente5 Is het huwelijk alleen een zaak van die twee getrouwden? kinderen van God afkondiging getuigen

6 Huwelijk, scheiding en gemeente6 tendenzen van de samenleving de mens is als individu autonoom persoonlijke ontplooiing en jouw geluk moraal in de samenleving is losgeraakt van bijbelse normen

7 Huwelijk, scheiding en gemeente7 een gezamenlijke verantwoording de gemeente moet een veilige plek zijn

8 Huwelijk, scheiding en gemeente8 de stijl van het koninkrijk van Christus die stijl is te typeren als navolging navolging ziet op liefde en zelfverloochening je neemt je kruis op en volgt Hem radicale keuze

9 Huwelijk, scheiding en gemeente9 de stijl van het koninkrijk niet beperken tot mensen met huwelijksmoeiten

10 Huwelijk, scheiding en gemeente10 Efez. 3:18,19 Filip. 1:9,10 Kol. 1:9,10 Wat valt op in deze teksten?

11 Huwelijk, scheiding en gemeente11

12 Huwelijk, scheiding en gemeente12 de stijl van het koninkrijk van Christus tonen in het hele leven die stijl kost vaak strijd elkaar daarbij helpen God zelf staat je bij

13 Huwelijk, scheiding en gemeente13 Joh 4:1-19, 28-30 – Vragen: a. Waarom zou de vrouw op een ongebruikelijk tijdstip naar de bron komen (12.00 uur is het heetst vd dag) - zie naar haar huwelijkse staat. b. Jezus verbindt het echte water dat Hij wil drinken met een beeld – welk beeld? c. Wat is het effect als je van het water van Jezus drinkt? d. Wat heeft dit met doorgeven te maken? Zie wat de vrouw doet.

14 Huwelijk, scheiding en gemeente14 Je dochter komt thuis met het verhaal dat de vader en moeder van haar vriendinnetje op de geref. basisschool gaan scheiden Wat is je reactie?

15 Huwelijk, scheiding en gemeente15 hoe kan dat? - een oordeel vormen is heel lastig, zo niet onmogelijk terugdeinzen - negeer elkaar in zo’n situatie niet

16 Huwelijk, scheiding en gemeente16 Tucht? normatief denken beziet alles vanuit het aspect goed of kwaad het is het één óf het ander laat tucht niet het eerste zijn en zeker niet het enige!

17 Huwelijk, scheiding en gemeente17

18 Huwelijk, scheiding en gemeente18

19 Huwelijk, scheiding en gemeente19 wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid (Gal. 6:1)

20 Huwelijk, scheiding en gemeente20 Wat kun je als gemeente(leden) doen als gemeenteleden gaan scheiden?

21 Huwelijk, scheiding en gemeente21 de gevolgen van echtscheiding en emoties daarbij onderkennen echt luisteren mogelijkheden voor verzoening bemoedigen de gaven van de betrokken mensen ingezet blijven omzien naar de gezinsleden

22 Huwelijk, scheiding en gemeente22 stimuleer professionele begeleiding probeer mee te denken over consequenties: materieel, financieel bied praktisch hulp rond de vele regelzaken bid voor hen

23 Huwelijk, scheiding en gemeente23 samen een lichaam van Christus zijn 1 Kor. 12:12,13, 26,27 wat heeft dit met ons onderwerp te maken?

24 Huwelijk, scheiding en gemeente24 Wij hebben allemaal Christus zo nodig!

25 Huwelijk, scheiding en gemeente25 niet pas beginnen bij als er moeilijkheden zijn huwelijkscatechisatie herhalingscursus extra energie steken in het vormgeven van de stijl van Christus’ Koninkrijk.

26 Huwelijk, scheiding en gemeente26 Wie getrouwd is in de Heer is ook getrouwd in de gemeente van de Heer

27 Huwelijk, scheiding en gemeente27 Ontvang dit echtpaar met liefde in de gemeente. Weet u geroepen door uw voorbede en voorbeeld om dit echtpaar te steunen. Wees ook daadwerkelijk bereid om, waar nodig en mogelijk, eraan mee te helpen, dat zij groeien in het geloof, in de liefde tot God en tot elkaar. Want wij zijn allen leden van het lichaam van Christus. Hiertoe helpe ons de Heer door zijn Geest!


Download ppt "Huwelijk, scheiding en gemeente1 Huwelijk, scheiding en gemeente. Een aanzet tot gesprek in de gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google