De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman

Verwante presentaties


Presentatie over: "KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman"— Transcript van de presentatie:

1 KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman
. KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman Bijeenkomst 1 in de Studio HvA

2 KM1.0 + KM2.0 = KM3.0 + MORE Twitter = KM3.0?
What is knowledgemanagement? (Gurteen) K = I x EVA Opbouw programma De opdrachten Wensen/verwachtingen .

3 Twitter = KM3.0? http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1365623
Start bij tijd 18:40 – 28:50 (10 min.) 10 min. Kijken en dialoog voeren over dit thema.

4 WHAT = KM? Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en onthouden. Elektronische mindmaps kunnen daarnaast worden gebruikt bij het interactief toegankelijk maken van complexe en multimediale informatie. OPDRACHT: Maak een eigen online mindmap (kan je downloaden gratis) en verwerk eigen concrete voorbeelden! Kijk op Twitter, LinkedIn, etc. en search.

5 What is knowledgemanagement?
David Gurteen Goeroe KM Internationaal! Leren kennen op een conferentie Sociale Netwerken. Is groot netwerker. Eigen site/blog/en fanatiek Twitteraar. Volg David Er bestaan veel verschillende definities en visies op KM. Belangrijk is dat jullie een eigen visie gaan ontwikkelen op kennismanagement. Door oa. veel te gaan lezen over dit onderwerp. Mijn doel is juist om jullie te inspireren, maar het gaat ook om elkaar te inspireren! Mijn inspiratie

6 De beste definitie YET The purpose of knowledge management is to provide support for improved decision making and innovation throughout the organization. This is achieved through the effective management of human intuition and experience augmented by the provision of information, processes and technology together with training and mentoring programs. Credit: Dave Snowden - Cognitive Edge Deel uit: artikel van kennismanagement naar kennisproductiviteit.

7 David Gurteen: “Knowledge management is dramaticaly changing because of social tools, like You Tube, Facebook, LinkedIn, Blogs, Twitter, Wiki’s and Slideshare “. Hij vertelde dat het vooral een ‘change of mindset’ was. Het begint bij jezelf, door je open te stellen, jezelf transparant op te stellen en door vooral de conversatie aan te gaan. Hij vertelde mij dat je de verandering van kennismanagement alleen kan gaan begrijpen, door er zelf mee te gaan spelen! Opdracht voor volgende keer: Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van KM?

8 MIJN definitie YET. Kennismanagement is het in goede banen leiden en faciliteren van het delen van kennis tussen individuen (intern), maar ook tussen de individuen en de stakeholders (extern). Met als doel bijvoorbeeld processen te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen (innovatie) of het verbeteren van kennis van junioren of tussen junioren en senioren. Middel om kennis in goede banen te leiden en te faciliteren door social media en social software oneindig in te zetten voor allerlei verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld recruitment (E-recruitment), netwerk bouwen / relatie beheer, Social PR, Personal branding / cv building, Co-creatie (je doelgroep uitnodigen om te helpen bij het ontwerp van een nieuw produkt/dienst), etc Hier zie je ook meteen de link naar Social Media.

9 Verschil tussen KM1.0 & KM2.0 KM 2.0 KM 1.0 Peoplecentric KM
Technocentric KM Focus on the technology Top down Centralised Command and control Knowledge is power Closed Culture (door closed) Directories provide contact info (lotus notus, databases, intranet) KM 2.0 Peoplecentric KM Focus on the people Bottom up Decentralised Distributed Knowledge is sharing Open and transparant culture of trust Social Networks reflects connections Even in het kort: KM 1.0 is het oude traditionele KM. Technocentrisch (zegt David Gurteen). Focus op Technologie, KM wordt gezien als een IT ding. KM wordt TOP DOWN geimplementeerd Gecentraliseerd, 1 persoon of afdeling houdt zich bezig met KM. KM wordt meer ingezet als grote mate van controle Kennis wordt gezien als machtsmiddel (bureuacratie/logge org.) Gesloten cultuur aanwezig/weinig delen. Databases KM 2.0 is people centric KM, ofwel personal KM. Van expliciet naar tacit (impliciet). Zoals communities of practice, Storytelling, Social tools (zoals wikis, blogs, twitter, youtube, e.d.) Social KM: KM IS GOING SOCIAL. Culture of teamwork and open. Transparant Management. KM gaat over conversatie (def. Dave Pollard). Vooral door Web 2.0 verandert er een heleboel. Het is een mindset verandering. Het is over ‘jezelf’ Het werkt transparant en open.. Voorbeeld: nieuwe werken

10 KM 3.0 Samen co creatie. Samen ontdekken, een zoektocht naar de 3.0!

11 Goeroe Weggeman Maar eerst wil ik jullie voorstellen aan Mathieu Weggeman, de goeroe binnen NL op gebied van KM. Professor aan de TU Eindhoven. Mee samen gewerkt bij Squarewise.

12 Leesgesprek HS 1: Introductie (KM in de praktijk van M. Weggeman)
Bepaal zelf welke passages je selecteert om te lezen. (kies niet meer dan 3 passages). Beantwoord de volgende vragen: Wat was je eerste indruk bij globaal lezen? Wat deed je kiezen voor deze passages? Welke vraag wil de schrijver hier beantwoorden, of op z’n minst onderzoeken? Waarom deze vraag en niet een ander? Met welke ervaring of inzicht in de wereld om je heen verbind je wat je hebt gelezen? Welke gedachten of analyses staan ver verwijderd van je eigen wereldbeeld? Pag. 90/91 Kessels

13 Kennis, data en informatie
Informatie in boeken Informatie over klanten en concurrenten Informatie van congressen e.d. Ervaring uit projecten Kennis in hoofden Informatie in dossiers Uitleg wat is nu kennis en KM: Basis Theorie Data, informatie, en kennis zitten op verschillende plaatsen in de organisatie (binnen en buiten). Mensen zijn voor veel organisaties de belangrijkste grondstof. Het gaat vooral om het in huis halen, benutten, behouden van mensen met de juiste kennis. Vragen: hoe zit het nu? CRISISTIJD?? De vraag is hoe je weet wie die mensen zijn, welk potentieel ze hebben en hoe je ze ertoe brengt het uiterste te geven! Dat proces gericht vormgeven is een essentieel kenmerk van KM! Organisaties hebben veel kennis in huis, maar in de praktijk blijft veel van die kennis ongebruikt, er vindt geen uitwisseling plaats (geen kennis delen), worden geen verbanden gelegd. Ook zonde als mensen met veel kennis in huis weggaan. Organisaties zo inrichten dat er reeel wordt omgegaan met kennis. Het primaire proces bestaat uit het inzetten van kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes van medewerkers. Zij vormen het hart van de organisatie. Competenties in mensen Informatie in ladenkasten Informatie in externe professionele netwerken Data in externe databases

14 Kennis, een dynamisch begrip
Kennis = productiefactor (in ruime zin) Kennis is een vermogen, een menselijk vermogen. Dat vermogen kan dus ingezet worden om iets te produceren, een dingetje, een antwoord, een idee, of sfeer… Dus het begrip heeft niet alleen betrekking op wat er in fabrieken en kantoren gebeurt, maar ook bv. Hier in deze groep. Kennis…… Waar hebben we het nu eigenlijk over? Het lijkt op het begrip informatie. Weggeman heeft daarom de begrippen kennis, informatie en data nader uitgeschreven in zijn boek.

15 Data, informatie en kennis
Voorstellingen (symbolische weergaven) van bekende hoeveelheden, grootheden, getallen of feiten. 70 mensen, 21°C, 1874 Kinderwetje van Van Houten DATA Een bericht of inlichting verkregen doordat een persoon betekenis toekent aan ontvangen data. vandaag zijn er 30 mensen meer dan morgen; gisteren was het aanzienlijk koeler INFORMATIE Het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren met behulp van (zelfgemaakte) informatie en op basis van beschikbare ervaringen, vaardigheden en attituden KENNIS Korte uitleg begrippen: Data/gegevens: symbolische weergaven van hoeveelheden/grootheden, feiten en meningen. Zoals cijfers, letters en lijnen. Daarmee kunnen tabellen, teksten en tekeningen gemaakt worden. Informatie: ontstaat wanneer een of andere betekenis toegekend wordt aan waargenomen data. Kennis het vermogen om iemand in staat stelt om een bepaalde taak uit te voeren door gegevens te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Voorbeeld machines: pag. 36 Voorlezen! Om van Data, Informatie te kunnen maken, om een of andere betekenis te kunnen produceren, daarvoor is kennis nodig. Ook voorbeelden voorlezen op pag. 37.

16 K = I x EVA Wat is nu KENNIS?
Kennis is het –deels onbewuste- vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Formule Weggeman: Kennis = I x EVA FIGUUR 2.1 Informatie = Expliciete kennis of gecodificeerd. Is opgeschreven en eigengemaakt. I is vooral van invloed op het kennen, het weten. Kennis is het deels onbewuste vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Het vermogen dat waarover iemand beschikt, EVA. EVA: Impliciete/stilzwijgende kennis of tacit knowledge. Kan door socialisatie gedeeld worden. E en V zijn van invloed op het kunnen en A op het willen en van jezelf mogen. Kennis is een persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om te handelen. Handelen kan heel praktisch zijn, b.v. houthakken en fietsen, of juist intellectueel, b.v. praten en analyseren. Tekening maken met pijlen: Kennis is een dynamisch begrip: kennis wordt ingezet om van data nieuwe informatie te maken. Die nieuwe informatie reageert met de bestaande informatie, ervaringen, vaardigheden en Attitude en zo onstaat er weer nieuwe kennis!! Denk maar aan auto rijden.

17 Wat is KM? Managen van de productiefactor Kennis
Doel: het verhogen van het rendement (leer of fiancieel) en het plezier van de productiefactor kennis. Hoe bereik je dat doel? Door de operationele processen in de KIO zodanig in te richten en te besturen dat die processen zo efficient, effectief, flexibel en creatief mogelijk kunnen verlopen en dat de kenniswerkers er ook zin in hebben om dat te laten gebeuren Even terug naar KM>……. Wat is KM? KM is het creeeren van een organisatie waarin iedereen wordt gestimuleerd goed met kennis om te gaan en met anderen te delen. Leidraad = kenniswaardeketen Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de KennisWaardeKeten dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden.

18 Opbouw programma 1e bijeenkomst Twitter = KM3.0?
What is knowledgemanagement? (Gurteen) K = I x EVA 2e bijeenkomst De ontwikkeling van de Kenniseconomie Trends en ontwikkelingen op het gebied van KM Meer over KM3.0? 3e bijeenkomst Kennis en Leren De kennisintensieve organisatie 4e bijeenkomst Theory U Inleiding 5e bijeenkomst De kenniswaardeketen Kennismanagement in de praktijk 6e bijeenkomst De invloed van social media KM is getting social! 7e bijeenkomst Storytelling Crowdsourcing

19

20 Weblogs als KM tool? Volgende vraag: Kan je een weblog inzetten als Kmtool? Ideeen? Wat zijn voor en nadelen van blogs? Voordeel: Blogs maken kennis, expertise en work in progress meer zichtbaar! Goed voor innovatief denken, nieuwe ideeen. Nieuwe verbindingen tussen mensen, weblogs helpen mensen om elkaar te vinden. Nadeel: veel informatie en vaak ook erg gefragmenteerd, grote uitdaging om te navigeren, ze vervolgens te interpreteren en te hergebruiken. (soci.filtering) Studenten lezen: Artikel: Masterclass weblogs. Verschil vertellen over hoe bloggen is ontstaan en verschillende blogs. Voorbeelden laten zien! Lilia Efimova promoveert op het onderwerp: passion at work, blogging practices of knowledge workers. Conclusie van de auteur Karolien Selhorst: Weblogs worden niet zozeer gebruikt voor kerntaken, maar meer voor zaken die werk ondersteunen, bv. Het leggen van relaties. Het geeft zichtbaarheid aan mensen die daarvoor nooit echt zichtbaar waren. Interessant: veel zaken zijn nog niet helder, omdat de grens tussen professionele en persoonlijke levenssfeer nog heel vaag is op een weblog. Blogs worden volgens de auteur ingezet voor verschillende doeleinden. Kenniswerkers: op individueel nivo (als publicatietool, bv management communiceert over beleidszakenz; microsoft) Ook als individuele conversatietool. Ze illustreren iemands werk, eigen denken, ervaringen, etc. Deze blogs helpen bij het opbouwen van kennis en ervaring door de tijd heen! Ook leuk: kennismaken met iemands persoonlijk manier van denken. Leren van elkaar/van fouten.

21 Bloggen Doel = kennis delen over kennismanagement Het gaat om…
Tussentijdse resultaten van opdrachten/onderzoeken Gedachten en ideeën over je eigen onderzoeksvraag Inspiratie: zoals artikelen, filmpjes, kunst, gedichten… Individuele recensies (individuele opdracht) Stand van zaken Twitter ervaringen/tips/tops/etc. e.a. leuke dingen

22 Twitter-experiment STUDENTEN LEZEN: Artikel: Twitter in het Onderwijs
Vraag: wie twittert er? Ervaringen delen….. Wat is Twitter? Een zogenaamde microblog applicatie. 140 tekens kunt schrijven op het Internet. Keuze of iedereen jouw berichten leest of alleen degene die jou volgen (volgers). Jij kunt ook gaan volgen. Doel van deze opdracht is dat je spelenderwijs aan de slag gaat met Twitter en dat je je kennis deelt hierover. Ervaringen deel je op de blog! Het is netwerken!

23 LEZEN en SCHRIJVEN Individuele opdracht = Boekrecensie

24 Opdracht bijeenkomst 2 Oriënteer je op verschillende blogs. Neem voorbeelden mee (fn printscreen) om te laten zien. We gaan vorm Blog kiezen. Maak een eigen online mindmap (kan je downloaden gratis) en verwerk eigen concrete voorbeelden! Komt later op je BLOG! Thema kennismanagement: Kijk op Twitter, LinkedIn, etc. en search op kennismanagement. Onderzoek m.b.v. literatuur, artikelen, filmpjes wat jij onder de begrippen ‘kennis’ en ‘het managen van kennis’ verstaat. Zet je resultaten op je blog. Onderzoek welke trends en ontwikkelingen er zijn op het gebied van KM. Maak gebruik van verschillende bronnen, zoals literatuur, Youtube, artikelen, Twitter, LInkedIn, Trendwatchers etc. Zet je resultaten op je blog.

25 Wat zijn jouw wensen/verwACHTINGEN?
OP GEELTJES Wat zijn jouw wensen/verwACHTINGEN?

26 Volgende meeting?


Download ppt "KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman"

Verwante presentaties


Ads door Google